Sunteți pe pagina 1din 2

proiect

SUPLIMENT la ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 20 iulie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 14.00

1 Proiectul de lege privind modificarea articolului 35 din Legea


nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei
nr. 257 din 18.06.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea


nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.3, 8, 9,
ș.a.; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.)
nr. 299 din 06.07.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative


(Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică
– art.1, 61, 63, 64; Legea nr.989/2002 cu privire la activitatea de
evaluare – art.1, 11, 15, ș.a.; ș.a.)
nr. 268 din 22.06.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr.1543/1998 (art.2, 4, 5, ș.a.)
nr. 246 din 15.06.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la


principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
(art.3, 5, 9, 14 ș.a)
nr. 144 din 02.04.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

6 Proiectul de lege cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul


Viei și Vinului și modificarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din
10.03.2006 (art.3, 322, 323)
nr. 266 din 22.06.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr.156/1998


privind sistemul public de pensii
nr. 325 din 15.07.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

8 Proiectul de lege cu privire la modificarea anexei la Legea nr.852/2002


pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și
reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de
ozon
nr. 153 din 16.04.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională