Sunteți pe pagina 1din 7

În oraş.

La farmacie

1. O intersecţie
- O trecere de pietoni,
-Un pieton,
- Un semafor,
-Un poliţist,
-O staţie de tramvai,
-O farmacie

2. Bani
- O bancnotă,
- O monedă – valoarea: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 (cincizeci) de bani, 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 (cincizeci) de
lei, 100 (o sută) de lei, 200 (două sute) de lei.

3. Să citim

Este miercuri. Anca şi Mihai sunt în oraş. Ei văd un poliţist. Anca întreabă:
− Unde este o farmacie?
Poliţistul răspunde:
− Farmacia este pe această stradă lângă staţia de tramvai.
− Mulţumesc!
− Cu plăcere!
În farmacie sunt medicamente.
− Aveţi vitamina C? întreabă Mihai.
− Da, răspunde farmacista şi deschide o cutie.
− Zece tablete, vă rog!
− Poftiţi!
− Cât costă?
− Costă patru lei şi 50 de bani.
Mihai plăteşte şi ia medicamentele.
− La revedere!
− La revedere!

4. Să înţelegem

a. Completaţi:

Este miercuri. Anca şi ___________ sunt în oraş. Ei văd un poliţist. ________ întreabă:
− _______ este o farmacie?
______________ răspunde:
− Farmacia este pe această _____________ lângă staţia de tramvai.
− Mulţumesc!
− Cu plăcere!

1
În farmacie ___________ medicamente.
− Aveţi vitamina C? _________________ Anca.
− Da, răspunde __________________ şi deschide o cutie.
− Zece ___________________, vă rog!
− Poftiţi!
− Cât costă?
− Costă ___________ lei şi 50 de bani.
Mihai plăteşte şi ia ___________________.
− _____ revedere!
− La_______________!

b. Încercuiţi

Ce zi este?
1. luni
2. miercuri
3. sâmbătă
Unde sunt Anca şi Mihai?
4. în bucătărie
5. în cameră
6. în oraş
Ce deschide farmacista?
7. un dulap
8. o cutie
9. o fereastră
Cât costă tabletele?
10. cinci lei şi 10 bani
11. zece lei
12. patru lei şi 50 de bani

c. Răspundeţi.

Pe cine văd Anca şi Mihai?

Ce întreabă Anca?

Unde este farmacia?

Ce întreabă Mihai?

Ce cumpără ei?

2
4. Limbă şi comunicare

a. Substantive

Singular/plural
- (un) pieton – (doi) pietoni; (un) poliţist – (doi) poliţişti
- (o) staţie – (două) staţii; (o) intersecţie – (două) intersecţii; (o) cutie – (două) cutii; (o) farmacie
– (două) farmacii;
- (o) farmacistă – (două) farmaciste; (o) tabletă – (două) tablete
- (un) medicament – (două) medicamente; (un) tramvai – (două) tramvaie; semafor - (două)
semafoare

După modelele date, scrieţi formele de plural ale substantivelor:


un doi pungă ______________ un două
pieton pietoni vară veri cuier cuiere
an ______________ iarnă ______________ scaun ______________
pantof ______________ floare flori sertar ______________
pepene pepeni şcoală ______________ frigider ______________
nasture ______________ apă ape metal ______________
pieptene ______________ banană ______________ lemn ______________
peşte ______________ cravată ______________ covor covoare
o două bluză ______________ televizor ______________
rochie rochii fustă ______________ telefon ______________
hârtie ______________ sticlă ______________ dormitor ______________
pălărie ______________ ciocolată ______________ balcon ______________
bucătărie ______________ lampă lămpi carton ______________
felie ______________ cămaşă ______________ palton ______________
uşă uşi baie băi hol holuri
bibliotecă ______________ lămâie ______________ dulap ______________
căciulă ______________ perdea perdele tricou ______________
maşină ______________ canapea ______________ ceai ______________
friptură ______________ cafea ______________ vin ______________
prăjitură ______________ curea ______________ suc ______________

3
Nearticulat Articulat

Masculin Feminin

Singular Singular
Dan este poliţist. Dana este farmacistă.
Eu întreb un poliţist. Eu întreb o farmacistă.
Poliţistul este pe stradă. Farmacista răspunde.
Plural Plural
Dan şi Liviu sunt poliţişti. Maria şi Dana sunt farmaciste.
Eu văd nişte poliţişti. Aici sunt nişte farmaciste.
Poliţiştii sunt în staţia de tramvai. Farmacistele deschid cutiile de medicamente.

Completaţi propoziţiile cu formele potrivite:


În farfurie este un cartof. Cartoful este în farfurie.
La uşă este _______________ . _______________ este la uşă. (domn)
Pe stradă este _______________ . _______________ este pe stradă. (poliţist)
Aici este _______________ . _______________ este aici. (profesor)

În oală sunt cartofi. În oală sunt nişte cartofi . Cartofii sunt în oală.
În farmacie sunt bărbaţi. În farmacie sunt _______________ . _______________ sunt în farmacie.
În staţia de tramvai sunt poliţişti. În staţia de tramvai sunt _______________ . _______________ sunt în
staţia de tramvai.
În clasă sunt profesori. În clasă sunt _______________ . _______________ sunt în clasă.

În cameră este o masă. Masa este în cameră. (masă)


În dupal este _____________ . _____________ este în dulap. (rochie)
Pe masă este _______________ . ______________ este pe masă. (farfurie)
Lângă farfurie este ______________ . ______________ este lângă farfurie. (lingură)

În cutie sunt tablete. În cutie sunt nişte talbete. Tabletele sunt în cutie.
În staţie sunt tramvaie. În staţie sunt _______________ . _______________ sunt în staţie.
În casă sunt fete. În casă sunt _______________ . _______________ sunt în casă.
În farmacie sunt cutii. În farmacie sunt _______________ . _______________ sunt în farmacie.

4
b. Verbe
Indicativ prezent

A întreba (conjugarea I) A vedea (conjugarea a II-a)


Eu întreb cine este el. Eu văd o farmacie.
Tu întrebi unde este farmacia. Tu vezi un poliţist. [d+i > z]
El/ea întreabă cine cumpără pâine. El/ea vede o casă mare.
Noi întrebăm cât costă merele. Noi vedem o rochie roşie.
Voi întrebaţi cum se numeşte ea. Voi vedeţi nişte fructe.
Ei/ele întreabă ce cumpărăm. Ei/ele văd un apartament.

A răspunde (conjugarea a III-a) A plăti (conjugarea a IV-a)


Eu răspund. Eu plătesc hainele.
Tu răspunzi. [d+i > z] Tu plăteşti legumele.
El/ea răspunde. El/ea plăteşte medicamentele.
Noi răspundem. Noi plătim televizorul.
Voi răspundeţi. Voi plătiţi pâinea.
Ei/ele răspund. Ei plătesc ce cumpărăturile.

Atenţie! Scriem eu, el, ei, ele, citim ieu, iel, iei, iele.

Scrieţi fiecare verb în coloana potrivită:


a cumpăra, a vedea, a purta, a deschide, a locui, a întreba, a pune, a ieşi, a costa, a intra, a se numi, a
închide, a plăti, a răspunde.

Conjugarea I Conjugarea a II-a Conjugarea a III-a Conjugarea a IV-a


_________________ _________________ _________________ _______________
_________________ _________________ _________________ _______________
_________________ _________________ _________________ _______________
_________________ _________________ _________________ _______________
_________________ _________________ _________________ _______________
Completaţi propoziţiile cu formele verbale potrivite:

A cumpăra A vedea

Eu ____________două pâini. Eu ___________ oraşul.


Tu _____________ fructe. Tu _____________ fructele.
Dan _____________ lapte. Maria __________ cutiile.
Noi _____________ carne. Noi ____________ camera.
Voi ____________ legume. Voi _____________ staţia.
Ele _____________ o casă. Ei _____________ farmacia.

5
A pune A locui

Eu ______ masa. Eu ___________ în Braşov.


Tu _____ fructele aici. Tu ____________ cu Dana.
El _______ laptele în frigider. Mihai ____________pe strada mea.
Noi _______hainele în dulap. Noi _____________ în România.
Voi ________legumele în chiuvetă. Voi ____________ lângă Maria.
Ei _______nişte tablete în cutii. Ele _____________ în această casă.

Uniţi prin săgeţi:

Eu port pune fructele pe masă.


Sorin şi Anca locuieşte aici.
Dan plătesc alimentele.
Tu o rochie albă
Noi vezi un poliţist.
Voi întrebăm cât costă ciocolata.
Corina cumpăraţi nişte mere din piaţă.
Noi închid uşa.
Tu şi Oana punem întrebări.
Ea purtaţi pantaloni.
Voi răspunde.
Eu deschizi frigiderul.
Tu vedeţi un apartament nou.
Ele pun cana pe masă.

Subliniaţi cu o linie articolele nehotărâte şi cu două linii articolele hotărâte la substantivele folosite în
exerciţiile de mai sus.

Verbul a fi – indicativ prezent


Eu sunt Maria.
Tu eşti farmacistă. [Atenţie! Scriem eşti, citim ieşti]
El/ea este în Timişoara. [Atenţie! Scriem este, citim ieste]
Noi suntem poliţişti.
Voi sunteţi pe stradă.
Ei/ele sunt din România.

Rescrieţi după modelul dat.

Model:
Eu sunt Maria. Eu nu sunt Maria, eu sunt Ioana.

Tu eşti farmacistă. _____________________________________________

El este în Timişoara. _____________________________________________

6
Noi suntem poliţişti. _____________________________________________

Voi sunteţi pe stradă. _____________________________________________

Ele sunt din România. _______________________________________________

c. Numeralul cardinal – zecile, sutele, miile

Uniţi prin săgeţi :


20 patruzeci 200 şase mii 700 şaptezeci
60 douăzeci 900 o mie 70 şapte sute
40 optzeci 100 nouă sute 7000 nouăzeci
80 cincizeci 1000 două sute 90 trei sute
50 şaizeci 6000 o sută 300 şapte mii

Scrieţi cu litere numerele:

2 - _____ 10 - _______ 30 - ___________ 100 - ________ 500 - _________


2000 - _____________ 7000 - _____________

5. Ascultaţi şi răspundeţi la întrebări.

6. Să recapitulăm

Completează textul, alegând dintre cuvintele din paranteză:


Diana _______ în oraş. Ea cumpără _________ şi fructe. Locuieşte pe _________ Mihai
____________. Acasă, pune __________ şi fructele _____________. La prânz mănâncă supă ___ carne
____ orez. Bea apoi un _____ de portocale.
(legume, Eminescu, este, şi, strada, cu, pe masă, suc, legumele, în frigider)

Scrieţi un dialog din zece replici, care să cuprindă cel puţin două numere.