Sunteți pe pagina 1din 6

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ


Str. Berzei nr. 23, tel. 315.91.08

Nr. total de locuri de la buget – 50


Nr. total de locuri cu taxă – 15
Nr. total de locuri cu taxă pentru licenţiaţi – 6
Profil Teologie, specializarea Teologie baptistă – Asistenţă socială – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie baptistă – Litere – 4 ani (zi)
Profil Teologie, specializarea Teologie baptistă – O limbă şi literatură străină (engleză, franceză) – 4 ani (zi)

Probe de concurs – pentru toate specializările:


Etapa I eliminatorie:
¾ Interviu şi mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist – oral;

Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“ Specializarea „Teologie baptistă – Litere“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Psihologie – scris; ¾ Limba şi literatura română – scris;
¾ Cunoştinţe biblice – scris. ¾ Cunoştinţe biblice – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc ¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc
¾ 2001 – 2,16 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,12 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,72 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 8,48/5,83 ¾ 2002 – 7,22/5,17
¾ 2001 – 8,75/5,51 ¾ 2001 – 8,18/5,01
¾ 2000 – 8,15/5,17 ¾ 2000 – 8,43/6,12

Specializarea „Teologie baptistă – O limbă şi literatură


străină (engleză, franceză, germană, rusă – la alegere)“
Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa a II-a: ¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc
¾ Limba şi literatura străină (engleză, franceză – la ¾ 2001 – 1,68 candidaţi/loc
alegere) – scris; ¾ 2000 – 1,52 candidaţi/loc
¾ Cunoştinţe biblice – scris. Prima medie/ultima medie:
¾ 2002 – 9,35/6,44
¾ 2001 – 8,59/5,72
¾ 2000 – 9,18/5,25

Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Definirea şi caracterizarea generală a senzaţiilor.
Subiectul 2. Procesele afective primare.
Subiectul 3. Clasificarea aptitudinilor.

Barem de corectare
Subiectul 1. Definirea şi caracterizarea generală a senzaţiilor (3 p.)
Definiţie (0,25 p.); însuşirile imaginii senzoriale (1,25 p.); imaginea senzorială şi caracteristicile subiectului (1 p.); funcţiile
senzaţiilor (0,50 p.).
Subiectul 2. Procesele afective primare (3 p.)
Criterii de clasificare (0,50 p.); caracterizarea proceselor (0,25 p.); prezentarea proceselor (câte 0,75 p. pentru fiecare dintre ele).

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum111


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Subiectul 3. Clasificarea aptitudinilor (3 p.)
Aptitudini elementare, simple şi complexe (1 p.); aptitudini speciale şi generale (1,25 p.); aptitudinea pedagogică (0,75 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectul 1. (Vechiul Testament) Păcatul lui David faţă de Urie şi consecinţele acestuia.
Subiectul 2. (Noul Testament) Istoria naşterii Mântuitorului relatată în Evanghelia după Matei.

Barem de corectare
Subiectul 1. (Vechiul Testament) Păcatul lui David faţă de Urie şi consecinţele acestuia.
Conţinutul (30 p.); specificul biblic (10 p.); stil şi prezentare (10 p.).
Subiectul 2. (Noul Testament) Istoria naşterii Mântuitorului relatată în Evanghelia după Matei.
Conţinutul (25 p.); specificul biblic (10 p.); stil şi prezentare (5 p.).
Se acordă din oficiu 10 p.

Specializarea „Teologie baptistă – Litere“

Proba scrisă de Limba română


Se dă următorul text:
„A cere cuiva să fie erou în împrejurările josnice ale unei societăţi decăzute e ca şi cum ai cere unui vultur închis într-o
odăiţă să zboare la o mie de metri deasupra pământului.“ (N. Iorga)
Subiectul 1. Alegeţi o formă de genitiv şi una de dativ din text şi analizaţi-le sintactic şi morfologic.
Subiectul 2. a) Analizaţi sintactic şi morfologic primul verb din text care apare la un mod nepersonal.
b) Indicaţi şi exemplificaţi două funcţii sintactice ale acestui mod diferite de cea existentă în text.
Subiectul 3. Extrageţi din text verbele aflate la moduri personale şi indicaţi modul fiecăruia (limitaţi-vă la indicarea
modului, fără alte detalii de analiză).
Subiectul 4. Există în text propoziţii completive necircumstanţiale, subiective şi predicative? Dacă există, extrageţi-le
şi indicaţi, pentru fiecare, felul propoziţiei, relaţiile în care intră şi calitatea elementului introductiv.
Subiectul 5. Alegeţi din text două cuvinte create prin procedee interne de formare a cuvintelor, fiecare prin alt
procedeu; indicaţi procedeul.
Subiectul 6.1 Se dau următoarele construcţii; alegeţi construcţia scrisă corect (sau construcţiile scrise corect), tăind-o
pe cea incorectă (sau pe cele incorecte):
a) cenuşiii noştrii codrii – cenuşiii noştri codri – cenuşii noştri codrii;
b) dragei mele noră – dragei mele nore – dragii mele nurori;
c) unei învăţători a mele – unei învăţătoare ale mele - unei învăţătoare a mele – unei învăţătoare a mea;
d) plecarea a multor elevi – plecarea multor elevi – plecarea a mulţi elevi;
e) nu fi obraznic – nu fii obrasnic – nu fii obraznic;
f) să fii cuminte – să fi cuminte;
g) să fii fost cuminte – să fi fost cuminte;
h) ar tăcea – ar tace;
i) oprobiul (public) – oprobriul (public) – oprobul (public);
Subiectul 6.2 Indicaţi un sinonim pentru forma corectă de la (i).

Barem de corectare
Subiectul 1. (1 p.)
Se acordă 0,5p. pentru selecţia corectă a celor două forme (câte 0,25 p. pentru fiecare) şi 0,5 p. pentru analiza corectă
şi completă a fiecărei forme (câte 0,25 p. pentru fiecare formă corect şi complet analizată)..
Subiectul 2. (2 p.)
Se acordă: 0,5 p. pentru recunoaşterea infinitivului; 0,5p. pentru analiza corectă, fiind importantă indicarea corectă a
funcţiei sintactice; se acordă câte 0,5p. pentru fiecare nouă funcţie corect indicată şi corect exemplificată; se scad câte 0,25p.
pentru exemple necorespunzătoare funcţiei.
Subiectul 3. (1 p.)
Se acordă câte 0,25p. pentru fiecare mod personal corect selectat şi calificat.
Subiectul 4. (3 p.)

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum112


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Se acordă câte 1 p. pentru fiecare propoziţie corect delimitată, corect calificată, cu indicarea corectă a regentului şi a
naturii cuvântului introductiv; nu se acordă acest punct pentru fiecare eroare de delimitare, de calificare sau pentru
introducerea greşită a altor propoziţii; se scad câte 0,25 p. pentru omisiuni în analiză (omisiunea regentului, omisiunea
elementului de relaţie şi a naturii lui morfologice).
Subiectul 5. (1 p.)
Se acordă câte 0,5 p. pentru fiecare cuvânt corect identificat (al cărui procedeu de formare este bine indicat); se scad
0,5 p. dacă nu se aleg cuvinte formate prin procedee diferite, chiar şi atunci când procedeul de formare este corect indicat.
Subiectul 6.1 (0,9 p.)
Se acordă câte 0,l p. pentru fiecare subpunct corect rezolvat.
Subiectul 6.2 (0,1 p.)
Se acordă 0,l p. pentru un sinonim corect indicat.
Se acordă 1 p. din oficiu.
Observaţie generală: Se scade câte 1 p. pentru fiecare greşeala de ortografie.

Proba scrisă la Literatura română


Subiect unic: Poezia lui Vasile Alecsandri.

Barem de corectare:
Descoperirea poeziei populare (1 p.); poezia descriptivă – de la Doine şi lăcrămioare la Pasteluri (2 p.); poezia epică
– Legende istorice, Legende fantastice, Ostaşii noştri (2 p.); relaţii comparatiste: cu romanticii, problematica romantică a
începuturilor – exotismul, lirismul, poezia populară şi cu urmaşii – Macedonski etc. (1 p.); stil, originalitate, structură (2 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectele sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“.

Specializarea „Teologie baptistă – O limbă şi literatură străină“

Proba scrisă la Limba şi literatura franceză


1. Traduisez en roumain:
Avant que me soient transmis les secrets de famille qui permettent de laisser le gâteau au chocolat moelleux et de
repasser le velours, je reçus de ma mère ma deuxième grande leçon.
J’avais dix ans. En courant dans le jardin, je m’étais cognée contre une grille. Le sang coulait, je hurlais. Ma mère
accourut; elle dit: "Tiens-toi. Dans notre famille, on ne pleure pas."
Ce qu’elle me transmettait là était complexe. D’abord, la notion d’une collectivité à laquelle j’appartenais - notre
famille -, qui respectait des règles et envers laquelle j’avais des obligations: en être digne, digne de mon père. Ensuite,
l’indécence des larmes et des gémissements.
Ses propres larmes lui avaient cependant brûlé les yeux. Mais elle pleurait la nuit, loin de tout regard, je l’ai compris
plus tard. (Fr. Giroud, Leçons particulières)
2 .Traduisez en français::
Apostol Bologa se îndrepta către casă. Tocmai în faţa spitalului îşi dădu seama că doreşte să vadă neapărat pe
Cervenco, ca şi cum numai Cervenco ar fi fost în stare să-i dezvăluie taina liniştii adevărate şi să-i dea un leac împotriva
tuturor chinurilor sufletului. Spitalul improvizat în curtea şcolii avea două săli cu vreo treizeci de paturi. În cea dinspre
stradă, într-un colţ, era căpitanul Cervenco.
Un doctoraş cu obrajii pământii explică lui Bologa, înainte de a-l introduce, că Cervenco e de două săptămâni aici, cu
un glonte în piept. „Glontele i-a fracturat două coaste şi s-a oprit în apropierea inimii, aşa că e peste putinţă să-1 extragem...
bolnavul suferă îngrozitor şi n-are voie să vorbească...“ (Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor)
3.a Complétez les phrases par: familier, familial; originaire, original; temporel, temporaire; montage, monture.
Faites toutes les modifications nécessaires.
Il est allé à une réunion... C’est un modèle...
C’est un... de la maison. La... de cette bague est superbe.
Elle est... d’Amiens. Il a fait un... de photographies.
Elle a trouvé un emploi... C’est une subordonnée...
3.b Remplacez les séquences soulignées par des propositions dont vous mettrez les verbes aux modes et aux temps
convenables.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum113


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
À la tombée du soir, toutes les lampes s’allument. Une fois la lettre écrite, elle alla la poster.
L’affaire fut réglée avant l’arrivée de Mireille. Après son départ, j’ai remarqué qu’elle avait oublié ses lunettes.
3.c Le texte ci-dessous contient 6 fautes de grammaire; récrivez-le correctement, en soulignant les bonnes solutions.
L’idée lui était venu en prenant son café, un matin, dans le bistrot que l’obscurité régnait encore. À cette heure-là, le lieu
était peu fréquenté avant qu’il le serait à nouveau autour du midi. S’il aurait su où cela le mènerait, il l’aurait chassé sur-le-
champ, cette idée dangereuse.
4. La violence est partout autour de nous, à la télé, dans les journaux, dans la rue... Quel effet produit-elle sur vous?
Par quels moyens peut-on lutter contre elle? (30 - 35 lignes)

Barem de corectare
Fiecare subiect se notează cu 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu.
Probele de traducere (subiectele 1. şi 2.):
Greşelile de limbă se vor depuncta după cum urmează:
¾ 1 p. pentru neînţelegerea textului de plecare.
¾ 0,50 p. pentru greşeli de morfosintaxă (forme flexionare, verbe auxiliare, folosirea pronumelor, folosirea modurilor şi
timpurilor etc.).
¾ 0,25 p. pentru greşeli de acord (subiect şi predicat, participii trecute), folosirea eronată a elementelor de relaţie (regimul
prepoziţional al verbelor, relatorii care introduc subordonatele).
¾ 0,50 p. pentru greşeli de lexic (necunoaşterea unui cuvânt, eroare semnificativă asupra sensului unui cuvânt).
¾ 0,25 p. pentru inadvertenţe lexicale, folosirea greşită a sinonimelor parţiale.
¾ 0,25 p. pentru greşeli de grafie.
Se vor puncta pozitiv:
¾ 0,50 p. pentru soluţiile elegante, care merg dincolo de simpla corectitudine şi vădesc o cunoaştere a subtilităţilor limbii,
precum şi talent de traducător;
¾ 0,50 p. pentru aspectul general al lucrării (scris citeţ, fără ştersături).
Proba de gramatică franceză (subiectul 3.):
Se acordă: 4 p. pentru subiectul 3.a, 2 p. pentru 3.b şi 3 p. pentru 3.c.
Proba de redactare (subiectul 4):
Se depunctează după cum urmează:
¾ 2 puncte pentru absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie).
¾ 2 puncte pentru greşeli de logică şi argumentare.
¾ 1 punct pentru absenţa sau folosirea incorectă a exemplelor.
¾ 2-8 puncte pentru abaterea de la subiect, în funcţie de gravitate. Astfel, un eseu perfect redactat din punct de vedere
retoric şi lingvistic, dar pe altă temă decât cea cerută (chiar dacă există o anumită apropiere), va fi notat cu 1.
¾ 1 punct pentru nerespectarea dimensiunilor indicate (este permisă o abatere de +/– 10%).
Greşelile grave de lexic şi de gramatică se sancţionează conform baremului de la probele de traducere.
Se punctează pozitiv:
¾ 1 p. pentru originalitate.
Nota finală a tezei este reprezentată de mediile notelor celor 4 subiecte.

Proba scrisă de Limba şi literatura engleză


Subiectul 1.
To the owner’s father she waved a hand on entering: he briefly semaphored back. She knew that it had broken his
heart to give up the restaurant when he was no longer as quick on his feet as he once had been. He was the first to notice
that he had reached the age when retirement was not simply a matter of discretion but of necessity. Yet he could not keep
away. Every day he sat at his table, simply to watch the customers, to note if a regular were absent. No-one paid much
attention to him; in his careful suit he might have been a normal diner. But Mrs. May felt for him. After he had taken note
that she had finished her meal he would come over to her and shake her hand. “Everything all right?” he would enquire.
The larger question remained unanswered. She would invite him to sit down but he preferred to stand, his body curved in a
waiter’s deferential stoop. “And you?” she would ask.
1.1 Paraphrase the underlined fragments in the text, making sure that the meaning remains the same.
1.2 Read the text and find synonyms for: a. respectful; b. ask; c. renounce; d. observe; e. have sympathy for; f. bend.
1.3 Explain the use of would in: he would come; he would enquire; she would invite him; she would ask.
1.4 Translate the text into Romanian.
Subiectul 2. Translate into English:
Mi-am luat geamantanul şi m-am furişat afară din casă. Maşina mă aştepta în colţul străzii. Şoferul citea un ziar.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum114


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
– Te aştept de vreo oră, îmi spuse cu o voce plictisită, aruncând ziarul pe bancheta din spate. Probabil că am adormit
fiindcă deodată m-am trezit În faţa mea cu un drum care şerpuia printre şiruri de copaci. Deşi începuse să ningă, se putea
vedea soarele care îşi trimitea razele palide din spatele unui nor cenuşiu. Era cea mai frumoasă privelişte pe care o văzusem
vreodată. Mi-ar fi plăcut să oprim măcar un pic, dar nu se putea. Trebuia să ajungem înainte de miezul nopţii dacă nu
vroiam să avem necazuri. M-am uitat la ceas. Mergeam spre Braşov de mai bine de trei ore şi eu tot nu ştiam ce-o să spun
când ajungem. Ar fi trebuit să-l întreb pe şofer, poate mi-ar fi putut da un sfat. Dar nu-l mai văzusem niciodată, de unde să
ştiu eu ce fel de om e?
Subiectul 3.
3.1 Discuss Swift’s use of irony and sarcasm in the excerpt from Gulliver’s Travels in your textbook. (Do not use
more than 150 words.)
3.2 Comment on the water symbolism as illustrated in the excerpts from The Rime of the Ancient Manner in your
textbook. (Do not use more than 150 words.)
3.3 Define the stream of consciousness technique and illustrate it with reference to the excerpt from Mrs. Dalloway in
your textbook. (Do not use more than 150 words.)

Barem de corectare
Subiectul 1. 9 p. + 1 p. din oficiu
1.1 Se acordă câte 0,5 p. pentru fiecare parafrazare corectă (1,5 p.)
1.2 Se acordă câte 0,25 p. pentru fiecare sinonim identificat în text (1,5 p)
1.3 Se acordă 1 punct pentru explicaţia corectă a valorii modalului would din grupurile verbale din text (1 p.).
1.4 Se acordă un maximum de 5 puncte pentru o traducere corectă a textului care să dovedească o bună înţelegere a
sensului acestuia. Se depunctează: orice abatere gravă de la sensul din text (1 p.), traducerea greşita a timpurilor verbale, a
modurilor indicativ/subjonctiv, a valorii articolului sau a verbelor modale (0,5 p.), interpretarea greşită a sensului cuvintelor
în context (0,25 p.), greşeli de limbă română (0,5 p.) (5 p.)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Subiectul 2. 9 p. + 1 p. din oficiu
Se depunctează folosirea greşită a modurilor şi timpurilor verbale, a verbelor modale, a articolului, greşeli de concordanţă a
timpurilor (0,5 p.), folosirea unor forme morfologice inexistente (1 p.), alegerea neadecvată a echivalentelor lexicale (0,25
p.), greşeli de ortografie (0,25 p.), incoerenţă (1 p.).
Se acordă 1 punct din oficiu.
Subiectul 3. 9 p. + 1 p. din oficiu
Se acordă câte 3 puncte pentru rezolvarea corectă a fiecărui subiect, după cum urmează:
¾ comentariu relevant şi la obiect (1 p.);
¾ argumentare şi organizarea logică a comentariului, inclusiv încadrarea în limita de cuvinte impusă (1 p.);
¾ exprimare corectă şi adecvată în limba engleză (1 p.)
Se acordă 1 punct din oficiu.
Nota finală a tezei este reprezentată de mediile notelor celor 3 subiecte.

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectele sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum115


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ ......................................................................................111


Str. Berzei nr. 23, tel. 315.91.08 .........................................................................................................................111
Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“......................................................................................111
Proba scrisă la Psihologie ...............................................................................................................................111
Barem de corectare .....................................................................................................................................111
Proba scrisă la Cunoştinţe biblice ..................................................................................................................112
Barem de corectare .....................................................................................................................................112
Specializarea „Teologie baptistă – Litere“ ........................................................................................................112
Proba scrisă de Limba română .......................................................................................................................112
Barem de corectare .....................................................................................................................................112
Proba scrisă la Literatura română...................................................................................................................113
Barem de corectare: ....................................................................................................................................113
Proba scrisă la Cunoştinţe biblice ..................................................................................................................113
Specializarea „Teologie baptistă – O limbă şi literatură străină“ ....................................................................113
Proba scrisă la Limba şi literatura franceză...................................................................................................113
Barem de corectare .....................................................................................................................................114
Proba scrisă de Limba şi literatura engleză...................................................................................................114
Barem de corectare .....................................................................................................................................115
Proba scrisă la Cunoştinţe biblice ..................................................................................................................115

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum116


Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro