Sunteți pe pagina 1din 3

-obiectivele dez. Structural-funcțional a org.

-obiectivele psihomotorii:

-obiectivele cognitive:

-caracteristici ale deprinderilor motrice:

-noțiunile de transfer de interferență în învățarea motrică:

-def conceptul de proiectare didactică:

-def. Efortul fizic:

-def. Educația fizică:

-def. Calitatea motrică viteza:

-def. Deprinderile motrice:

-def. Funcțiile Educației fizice:

-def. Calitatea motrică îndemânarea:

-prez.etapele proiectării didactice:

-prez. 5 norme care stau la baza def. Obiectivelor operaționale ale lecției:

-prezentați specificitatea stimulilor:

-prezentați volumul efortului:

-prezentați intensitatea efortului:

-prezentați complexitatea efortului

-prezentați cele trei elemente ale motricității:

-precizați tipologia priceperilor motrice:

-precizarea importanței prin. Sistematizării și continuității în procesul de instruire:

-prezentați 4 cerințe pentru indeplinirea si respectarea princ. Sistema. Și contin:

-prezentați trei forme de manifestare a C.M. rezistența:

-precizați 5 factori de condiționare a C.M. îndemânare:

-precizați 4 cerințe evidențiate în respect. Prin. Sistem. Și contin.:

-prezentați funcția de optimizare a potențialului biologic:

-prezentați funcția de perfecționare a capacității motrice:

-prezentați dinamica efortului în lectia E.F. :

-prezentați structura lecției de educație fizică atât pe părți cât și pe verigi:

-prezentați particularitățile lecției de educație fizică, desfăsurată în interior,în spații imporvizate:

-prezentați 3 forme de manifestare a vitezei:


-prezentați formele de manifestare a îndemânării:

-cerințele pentru îndeplinirea principiului participării constiente și active:

-principalele caracteristici ale dezvoltării somatice(10-14ani)

-principalele caracteristici ale dezvoltării funcționale(10-14ani)

-comportamentul motric(10-14ani)

-trei factori ai conditionării forța:

-calsificați forța după criteriul participării grupelor musculare în efort:

-precizați două modalități de exersare a exerițiilor în cadrul circuitului:

-menționați 3 condiții pe care trebuie să le îndeplinească exercițiile selectate în circuit:

-numiți 3 metode verbale utilizate în educația fizică:

-prezentați fiecare metodă verbală in E.F. :

-menționați trei dintre funcțiile evaluării:

-specificați trei tipuri de evaluare prezente în E.F.S. :

-precizați trei criterii de evaluare în activitatea de E.F. :

-precizați rolul intuiției în procesul de predare:

-descrierea a două cerinte ale respectării principiului intuiției:

-descrierea a trei metode intuitive folosite în E.F.S. :

-scrieți trei clasificări diferite ale sporturilor:

-specificați cinci factori de condiționare a C.M. forța:

-menționați aspectele generale ale principiului sist. Și contin. :

-delimitați conceptual C.M. îndemânarea:

-delimitați conceptual funcțiile educației fizice:

-clasificați lecțiile de educație fizică după 6 criterii diferite:

-clasificați deprinderile motrice în funcție de 3 criterii de clasificare diferite:

-clasificați lecția de educație fizică si sport în funcție de etapele învățării deprinderilor si sau
priceperilor motrice:

-menționați durata și trei obiective ale verigii Ingluența selectivă a aparatului locomotor

-delimitati conceptual calitatea motrică viteza

-delimitați conceptual calitatea motrică forța:

-clasificați formele de manifestare a forței în funcție de trei criterii

-
obiectivele de dezvoltare Structural-funcțional a organismului :