Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic „G.J.

Cancicov” Parincea, Bacau


ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA OPŢIONALĂ: English is fun
DURATA: 2 SEMESTRE
CLASA I
ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROPUNĂTOR: Dimitriu Daniela-Lavinia

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL


English is fun

ARGUMENT
Cursul opţional „English is fun” se adresează elevilor din clasa I. Este un curs de un an,
ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână.
Cursul de fata are menirea de a familiariza elevii aflați la începutul ciclului primar cu
studiul limbii engleze, in primul rând la nivel fonetic si vocabular si îşi propune să folosească
cântecele, poeziile, jocurile şi imaginile pentru a stimula interesul pentru limba engleză.
Folosindu-se de curiozitatea şi dorinţa de învăţare a elevilor, cursul urmează să asocieze
informaţiile prezentate cu o imagine/un set de imagini pentru ca elevii să aibă o percepţie totală a
subiectelor/temelor prezentate. Accentul se pune pe dezvoltarea de competente de comunicare
prin folosirea limbii engleze in context stimulativ, antrenându-i pe elevi în învăţarea de cântece,
poezii şi jocuri.
Activităţile de învăţare permit elevilor să facă ce le place: să se joace, să deseneze, să
confecţioneze obiecte, să pună întrebări, să numere, să completeze propoziţii scurte prin lipirea
diferitelor stick-uri. În acest fel, elevii se implică activ în procesul de învăţare.
Pe parcursul acestui opţional se va pune accentul atât pe învăţarea cât mai multor cuvinte şi
fraze uzuale, cât şi pe conversaţie.

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

OBIECTIV ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE


1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

1.1 să recunoască sunetele specifice limbii engleze; Exerciții de identificare


1.2 să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul verbal; Exerciții de discriminare
1.3 să reacționeze verbal /non verbal la un mesaj Răspundere la comenzi/ întrebări
audiat; Exersarea unor formule simple de
comunicare
Exerciții de tip adevărat/fals
2. Dezvoltarea capacitații de exprimare orală
2.1 să articuleze sunete izolat si in cuvânt Exerciții de pronunție si intonație;
2.2 să respecte accentul si intonația specifice limbii Cântece;
engleze; Exerciții de repetare după model;
2.3 să reproducă cuvinte si enunțuri simple; Recitare de poezii;
2.4 să reproducă enunțuri simple; Joc de rol;
Jocuri didactice;

VALORI SI ATITUDINI

 Sa manifeste interes pentru studiul limbii engleze;


 Sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de cultură şi civilizație
engleză;
 Atitudinea deschisă faţă de limbile străine;
 Promovarea creativității
 Promovarea spiritului de echipă
 Competitivitate

CONŢINUTURI

I. ORGANIZARE TEMATICĂ

Copilul despre sine: nume, vârsta, îmbrăcăminte, culori, jucării, jocuri


Familia: membrii familiei
Casa : încăperi, mobilă;
Școala: obiectele școlarului;
Animale: animale domestice/ sălbatice;
Vremea: anotimpuri;
Activităţi: activităţi curente, momentele zilei;
Cultura si civilizație: nume si prenume tipice, cântece si poezii;
II. FUNCTII COMUNICATIVE

1. a saluta, a răspunde la salut;


2. a se prezenta, a prezenta pe cineva;
3. a identifica elemente din universul familial;
4. a descrie un obiect, o persoană, un animal;
5. a exprima preferințe;
6. a exprima abilități;
7. a descrie vremea în structuri simple;
8. a descrie activităţi de rutină;

III. ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

1. Fonetica si ortografie: alfabetul


2. Gramatica
 Substantivul (numărul singular şi plural);
 Articolul a/an/the;
 Pronumele personal subiect
 Adjectivul calificativ,demonstrativ (this, that), posesiv;
 Numeralul cardinal (1-12);
 Verbul (to be, to have, can);
 Prepoziția de loc (in, on, near, under)
 Conjuncția: and;

3. Lexic
100 – 150 unităţi lexicale corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative, în cadrul ariilor
tematice specificate mai sus;

METODE DE EVALUARE

 Probe orale: dialoguri, interpretări de cântece şi poezii;


 Probe scrise: teste, fişe de lucru;
 Probe practice: desen, utilizarea limbajului non-verbal, jocuri de rol, realizarea unui
portofoliu;
 Observarea sistematică;

STANDARDE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIV CADRU STANDARD


1. Dezvoltarea capacității de receptare a S1. Recunoaşte, cu mici ezitări/erori, sunetele
mesajului oral specifice limbii engleze;
S2. Dovedeşte că înţelege parţial sau cu mici
ezitări sensul global al unui mesaj simplu
audiat;
S3. Execută instrucţiunile adresate de profesor
cu unele ezitări;
2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală S4.Participă la interpretarea de cântece, poezii,
la dialoguri;
S5. Reproduce cuvinte cu ezitări/erori de
pronunţie şi intonaţie care nu afectează
înţelegerea mesajului;
S6. Alcătuiește enunțuri simple despre
persoane şi obiecte din universul apropiat.

SUGESTII METODOLOGICE:

Vor fi evaluate doar doua nivele de competenţă: receptarea mesajului oral şi exprimarea orală.
Elevii vor recepta mesaje sonore foarte simple, cântece poezii scurte şi vor viziona documente
video (desene animate, scurt-metraje), planșe, imagini.

BIBLIOGRAFIE:

 Pupil’s Book: “Set Sail1!”(Elizabeth Gray, Virginia Evans, Ed. Express Publishing, 2001)
 Activity Book (Elizabeth Gray, Virginia Evans, Ed. Express Publishing, 2001)
 Dicționar vizual englez-roman (Ed. Litera International, 2006)
 Ursuletul cel istet te invata limbile straine (Mihaela aAvram Celmare, Ed. Erc Press)
 Engleza o placere! (Georges Manuela, Ed. Anteea, Cluj-Napoca, 2006)
 Caiet de engleza pentru clasele I si II ( Claudia Dobrita, Ed. Paradigme)
 Round Up starter, English grammar practice (Virginia Evans, Ed. Longman, 2001)
 Let’s go phonics, book 1 (Jeffrey D. Lehman, Ed. Oxford UP)
 Welcome flashcards, ser a/b (Elizabeth Gray, Virginia Evans, Ed. Express Publishing, 1999)