Sunteți pe pagina 1din 12

THE NAME OF THE OPTIONAL COURSE: Songs and Games

th
FORM: 4 form

LENGTH OF THE COURSE: 1 year

NUMBER OF HOURS PER WEEK: 1 hour

AUTHOR: Cășeru Irina

THE ABILITY TO RUN THE COURSE: qualified teacher

SCHOOL: Liceul Tehnologic “G.J.Cancicov”, Parincea


I. ARGUMENT

Elevii invata cuvinte într-o varietate de moduri. Succesul în procesul de învăţare


adesea depinde de numărul de simţuri, care sunt utilizate în procesul de învăţare. (Allen,
1983, p.7) Songs and games (Cantece si jocuri) este un curs opţional proiectat pentru a implica
un tip de învăţare care activează toate simţurile noastre. Utilizarea mare de cântece şi jocuri
implica cele cinci simţuri tradiţionale: melodiile-auzul, în timp ce jocurile implica– auzul,
gustul, mirosul, simtul tactil şi vederea.
Se stie foarte bine ca invatatul si memoratul cuvintelor nu este usor, mai ales in cazul unor
elevi foarte mici. Cantecele si jocurile devin ideale in a-i ajuta sa achizitioneze cuvinte noi,
folosind totodata o metoda atractiva.
Copiii par a invata cuvinte noi foarte repede, dar vor uita la fel de repede, asa ca este foarte
important sa le dam o mulţime de tehnici de vocabular pentru a-i ajuta sa si le aminteasca .
Deoarece practica simpla poate fi extrem de plictisitoare si obositoare pentru elevii mai mici,
profesorii trebuie să fie creativi, ei ar trebui să predea materia prin intermediul jocurilor,
jocurilor de rol şi cântând cântece, activităţi care par a fi doar distractive şi jucause dar
implica de fapt invatatul propriu-zis.
Exact ca metoda lui Marry Poppins de a face din ceva neplacut sa devina placut:
Just a spoonful of sugar helps the medicine go
down In a most delightful way.( Doar o lingura de
zahar face ca medicamentul sa fie inghitit intr-un
mod mai placut.)
(A Spoonful Of Sugar is a song from Walt Disney's 1964 film and the musical versions of Mary Poppins,

composed by Robert B. Sherman and Richard M. Sherman.)

Cursul optional "Songs and Games" se concentrează pe predarea, îmbunătăţirea şi punerea in


prctica a vocabularului. Vine cu o colecţie de cântece şi jocuri care au menirea de a adăuga un
strop de culoare lecţiilor. Nu există nimic care sa atraga copiii mai mult decât predarea limbii
engleze prin joc. O clasă plictisita va prelua mai puţin de jumătate din ceea ce spune un
profesor şi nu va păstra nimic din ea. O clasa atenta, implicata şi interesata pe de altă parte, va
învăţa engleză prin distracţie, jocuri şi cântece, va păstra cele mai multe elemente din ceea ce
se preda în timpul lecţiei.
Chiar dacă pare că este solicitant şi mult de lucru, timpul pentru a pregăti lecţii care implică
cântece şi jocuri (din cauza materialelor ajutatoare si suplimentare), daca avem în vedere
rezultatul acestor ore – elevi fericiti, ale căror cunoştinţe devin mai bogate cu fiecare ora de
limba engleză – merită orice fel de efort.
II. OBIECTIVE CADRU
Dezvoltarea:
 achizitie de limba
 capacitatea de a comunica corect si eficient in diferite situatii
 capacitatea de a intelege mesajul muzical

COMPETENŢE GENERALE

1. A dezvolta capacitatea de a primi mesajul oral


 
2. Pentru a dezvolta abilitatea de a vorbi
 
3. A dezvolta capacitatea de a primi mesajul scris
 
4. A dezvolta capacitatea de a scrie
 
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi interesul pentru limba engleză, pentru
civilizatia anglo-saxone şi muzică
 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE, ABILITĂŢI SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
 
 
1 PENTRU A DEZVOLTA CAPACITATEA DE A PRIMI MESAJUL ORAL
 
1.1 Să recunoască sunete care sunt specifice pentru limba engleză-exerciţii de identificare
 
1,2 Să reacţioneze verbal/nonverbally un mesaj auzit – răspunde la comenzi, întrebări;
dialoguri simple, rol joacă
 
1.3 Să înţeleagă propoziţii simple – răspunde la întrebări de control; adevărat/fals exercitii
 
 
2. PENTRU A DEZVOLTA ABILITATEA DE A VORBI
 
2.1 Se pronunţă cuvinte folosind specifice Română accentul şi intonaţia – exerciţii de
pronunţie
 
2.2 Pentru a repeta propoziţii simple sau fragmente de teză – burghiu repetitive, cântând
cântece
 
2.3 Pentru a rosti fraze simple legate de situatii de zi cu zi-dialoguri simple, rol joacă
 
 
3. PENTRU A DEZVOLTA CAPACITATEA DE A PRIMI MESAJUL SCRIS
 
3.1 Pentru a citi cu voce tare un text scurt – lectură exerciţii (în perechi, în grupuri)
 
3.2 Pentru a obţine sensul generale a unui text citit – adevărat/fals, exercitii; variante multiple
exerciti

4. PENTRU A DEZVOLTA CAPACITATEA DE A SCRIE


 
4.1 să scrie cuvinte, scurte propoziţii – jocuri (rebus, cuvinte încrucişate), exerciţii de copiere
 
 
5. PENTRU A DEZVOLTA UNELE REPREZENTARI CULTURALE SI INTERESUL
PENTRU LIMBA ENGLEZĂ, PENTRU CIVILIZATIA ANGLO-SAXONE ŞI MUZICĂ
 
5.1 Să manifeste curiozitate specifice obiceiurilor si traditiilor anglo-saxone culturii şi
civilizaţiei – învăţare melodii specifice (colinde, pepinieră rimează...)
 
5.2 Să cânte individual sau în grupuri de cântece în limba engleză cu pronunţie corectă-
cântând cântece
III. CONTENTS
VOCABULARY:
 Greetings  Furniture
 Body parts  Food
 Colours  Jobs
 Numbers  School objects
 Clothes  Animals
 Family  Toys and games
 Rooms in a house

STRUCTURES:
 The singular/plural of nouns
 The article: a/an; the
 Personal pronouns
 Numeral: numbers from 1 to 12

 Verbs: To Be – present simple (affirmative, negative, interrogative);


o To have - present simple (affirmative, negative, interrogative);
o Can
o There is/there are
 Adverb of time: now, every day
 Preposition of place: in, on, near, under, to
 Conjunctions: and, but, or
4
COMMUNICATIVE FUNCTIONS:
 To greet people
 To introduce oneself and introduce others
 To identify elements from the familiar universe
 To ask for and give information
 To locate people and objects
 To thank for and reply to thanks
 To express likes and dislikes
 To express abilities

IV. VALUES AND ATTITUDES


 Open attitude towards others
 Respect for and acceptance of others
 Cooperation
 Healthy competitiveness

V. ASSESSMENT METHODS
 Singing songs
 Simple, easy role plays
 Mini-project activities
 Portfolio

5
VI. BIBLIOGRAPHY
Abbs, B., Worrall, A., Ward, A. Splash!, Longman, 2010
Dooley, Jenny & Evans,Virginia, Fairyland 3A,3B Express Publishing, 2008
Halliwell, Susan. Teaching English in the Primary Classroom, Longman, 1996
Super Simple Songs – a collection of children’s songs
Children’s Spectacular, Musicbank Limited, Norfolk, 2005 – a collection of children’s songs
and stories

INTERNET RESOURCES
1. http://www.vocabulary.co.il/
2. http://www.english-4kids.com/articles/gameslearningsyles.html
3. http://www .DreamEnglish.com
4. http://www.kididdles.com/
5. http://edition.tefl.net/category/ideas/vocab/
6. http://englishvocabularylists.blogspot.ro/2011/06/action-verbs.html
7. http://www.esl-galaxy.com/music.htm
8. https://vk.com/first_english_for_all_children

6
IV.3. The planning for the optional course

Optional course: Songs and Games


Grade: 4th
Number of classes/week: 1
FIRST SEMESTER
NO.
No. MODULE CONTENTS SPECIFIC OF WEEK OBS.
ABILITIES HOU
RS
1. HELLO, HELLO, HOW ARE Vocabulary: greetings, names, numbers, adjectives The
YOU? expressing feelings and moods number
 Hello! How Are You? Communicative functions: 1.1, 1.2, 1 of hours
 Tell Me, Please…  To greet people 2.1, 2.2, 1 and

To introduce yourself and to introduce
 Happy Birthday to You! 3.1, 3.2, 1 weeks has
people to each other
 To ask for and give personal information 5.1 to be
adjusted
Structures:
 according
Present Simple of the verb to be

Cardinal numeral: 1 – 12 to the
 Adjectives current
2. MY UNIVERS Vocabulary: family members, jobs, food, body
 Ten Little Indian: Boys parts, everyday activities, action verbs, colours 1 school
year
and Girls!
planning.
 I Love Mommy! Communicative functions: 1.1, 1.2, 1
 To give instructions
7
 My Daddy Is A  To identify elements from the familiar 2.1, 2.2, 2
universe
Mechanic! 3.1, 3.2,
 To describe people
 I Like Apples! Give Me  To ask for and give personal information 4.1 1
Structures:
Some, Please! 5.1
 Demonstrative adjectives
 Look at My Umbrella!  Plurals of regular nouns 1
 Have got/has got 1
 Touch Your Nose!
 Smiley, Wash Your Face! 2

3. HAPPY HOLIDAYS! Vocabulary: Christmas related vocabulary,


 All I Want For different objects (toys, presents…) 1.1, 1.2, 1
Christmas… Communicative functions: 2.1, 2.2,
 We Wish You a Merry  To express wishes 5.1, 5.3 1

To thank for and reply for thanks
Christmas! 
To express likes and dislikes
Structures:

Prepositions of place (under, next to)
 Possessive adjectives

4. BODY BUILDING – Revision Revision of the previous content - Competition 2.3 1


5.3

8
SECOND SEMESTER

No. MODULE CONTENTS SPECIFIC NO. OF WEEK OBS.


ABILITIES HOURS
1. TIME FOR SCHOOL! Vocabulary: school objects, shapes, school The
 My Schoolbag subjects, daily routine, action verbs 1.1, 1.2, 1 number
 Robby, The Robot Communicative functions: 2.1, 2.2, 1 of hours
 English Is Fun!  To identify elements from the familiar 3.1, 3.2, 1 and
universe 4.1 1 weeks has
 Let’s Do It!  To locate objects
 Tick, Tack, Goes The  To give instructions 5.1 1 to be
Structures: adjusted
Clock!
 The imperative
 Possessive adjectives according
2. HOME, SWEET HOME! Vocabulary: rooms in the house, furniture, to the
clothes, pets, food
 Welcome To My House 1 current
 Where Is Little Smiley? Communicative functions: 1.1, 1.2, 1 school
 I Can’t Find My  To greet people 2.1, 2.2, 1 year

To identify elements from the familiar
Socks! universe 3.1, 3.2, 1 planning.
 Pounce! Pounce!  To locate objects 4.1

To describe places and animals 5.1 1
Pounce! Structures:
 Mommy, this Is  Demonstrative adjectives

Present Simple – affirmative, negative,
Yummy!
interrogative
 Prepositions of place
3. A DAY OUT Vocabulary: weather, transportation, buildings,

9
 What’s The Weather animals, food 1
Like Today?
1
 The Wheels On The Communicative functions:
Bus  To identify elements from the familiar 1.1, 1.2, 1
 Pizza Hut (buildings) universe 2.1, 2.2, 1
 I Don’t Like Spiders!  To express likes and dislikes
3.1, 3.2, 1
 Old McDonald Has A  To describe animals
Farm Structures: 4.1
 Rainbow Food  Adjectives
(vegetables) 1
 We’re Going To The  Plurals of nouns 1

Zoo Tomorrow! Present Simple – affirmative, negative,
interrogative
4. SUMMER’S AT THE Vocabulary: seasons and months, holiday related
CORNER! vocabulary 1.1, 1.2,
 My Favourite Season Communicative functions: 2.1, 2.2, 1

 Let’s Go To The To express likes and dislikes 3.1, 3.2, 1
 To describe places
Beach! 5.1, 5.3
Structures:
 Adjectives

The model verb can
5. LET’S GO FISHING! – Revision of the previous content – board game, 1
Revision competition 2.3, 5.3