Sunteți pe pagina 1din 17

Aprobat,

EVALUAREA RISCURILOR

Risc identificat:
Riscuri specific condițiilor de contaminare epidemiologică cu virusul SARS-CoV-2

Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederera luării
măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2.

1
FACTOR DE RISC IDENTIFICAT
Contaminare epidemiologică cu virusul SARS-CoV-2

EXECUTANT
1. ACTIUNI GRESITE
1.1. Executarea defectuoasă de operații
1.2. Nesincronizări de operații
1.3. Efectuarea de operații neprevăzute prin sarcina de muncă

2. OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operații
2.2. Neutilizarea mijloacelor de protecție

SARCINA DE MUNCA
1. CONȚINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINȚELE DE SECURITATE
1.1. Operații, reguli, procedee greșite
1.2. Absența unor operații
1.3. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greșită a operațiilor)

MIJLOACE DE PRODUCȚIE
1. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
1.1. Prezența Microorganismelor (virusuri)

MEDIUL DE MUNCA
1. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
1.1. Prezența Microorganismelor (virusuri)

MIJLOACE DE PRODUCȚIE
1. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
1.1. Microorganisme în suspensie

2
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA NIVEL
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE PAR-
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- ŢIAL DE
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE RISC
ZIBILĂ
EXECUTANT 1. ACŢIUNI GREŞITE
1.1. Executarea F1. Utilizarea necorespunzătoare a măștilor de
defectuoasă de protecție care să acopere nasul și gura la DECES 7 5 7
operații locurile de muncă
1.2. Nesincronizări de F2. Întârzieri, devansări a operațiunilor pentru
operații măsurarea temperaturii, spălarea mâinilor și DECES 7 5 7
dezinfectare
F3. Întârzieri, devansări în aplicarea măsurii de
întrerupere a oricărui contact între
DECES 7 5 7
angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta
instituției și persoana simptomatică
1.3. Efectuarea de operații F4. Deplasări, staționări în zone periculoase, în
neprevăzute prin spații în care nu au fost dezinfectate suprafețele DECES 7 4 6
sarcina de muncă de lucru
F5. Executarea de operatii si lucrari din proprie
initiativa neprevãzute în sarcina de muncã sau
de o altã manierã decât prevederile procedurale
sau cele cuprinse in instructiunile specifice DECES 7 3 5
postului din care sa rezulte stari periculoase sau
nocive(Intrarea la lucru a persoanelor care au
temperatură peste valoarea admisă 37,3 0C)
3
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: h/sch.
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA NIVEL
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE PAR-
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- ŢIAL DE
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE RISC
ZIBILĂ
EXECUTANT 2. OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operații F6. Nerespectarea instrucțiunilor pentru
DECES 7 3 5
prevenirea răspândirii virusului SARS CoV-2
F7. Părăsirea locului de muncă fără acordul
DECES 7 3 5
conducatorului locului de muncă
F8. Aprecierea necorespunzatoare a riscului
existent și ignorarea luării măsurilor DECES 7 3 5
corespunzătoare
2.2. Neutilizarea F9. Neutilizarea măștilor de protecție care să
DECES 7 3 5
mijloacelor de acopere nasul și gura la locurile de muncă
protecție F10. Neutilizarea materialelor igienico-sanitare
DECES 7 3 5
și a substanțelor pentru dezinfectare

4
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA NIVEL
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE PAR-
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- ŢIAL DE
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE RISC
ZIBILĂ
SARCINA DE 1. CONȚINUT
MUNCĂ NECORESPUNZĂTOR
AL SARCINII DE
MUNCĂ ÎN RAPORT CU
CERINȚELE DE
SECURITATE
1.1. Operații, reguli, F11. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico-
DECES 7 3 5
procedee greșite sanitare greșite
1.2. Absența unor operații F12. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico-
DECES 7 3 5
sanitare insuficiente
F13. Lipsa ordinii si a curateniei la locul de
DECES 7 3 5
munca
1.3. Metode de muncă F14. Repartizare executant cu instruire
necorespunzătoare incompleta în domeniul securitatii si sanatatii DECES 7 3 5
(succesiune greșită a în munca
operațiilor) F15. Lucrul în conditii de neconformitate cu
DECES 7 3 5
reglementãrile specifice

5
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA NIVEL
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE PAR-
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- ŢIAL DE
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE RISC
ZIBILĂ
MIJLOACE 1. FACTORI DE RISC
DE BIOLOGIC
PRODUCȚIE 1.2. Prezența F16. Prezența virusului pe mijloacele de
Microorganismelor producție(suprafețele de lucru, DECES 7 5 7
(virusuri)
echipamente de muncă, utilaje etc)
F17. Contaminarea echipamentului de lucru și a
echipamentului individual de protecție cu DECES 7 5 7
virusuri

6
UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:

CONSE-
CLASA NIVEL
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE PAR-
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA-
IDENTIFICAŢI GRAVI- ŢIAL DE
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE RISC
ZIBILĂ
MEDIUL 1. FACTORI DE RISC
DE MUNCĂ 23 BIOLOGIC
1.1. Microoorganisme în F18. Virusi prezenti în aer sau pe
suspensie suprafețele traseelor de deplasare DECES 7 5 7

F19. Prezenta în zone aglomerate cu


DECES 7 5 7
potential pericol de infectare
F20. Virusi prezenti pe documentele
utilizate in format tiparit, pe echipamentele
de muncă utilizate, pe suprafetele de lucru
DECES 7 3 5
de la locul de muncă mobilier, uși de acces
etc

7
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

15

Riri
i=1 7(7x5) + 1(7x4) + 12(7x3) 525
Nrg18 = 15
= 12x3 + 1x4 + 7x5
= 75
= 7

ri
i=1

8
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
NIVEL GLOBAL DE RISC: 7

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

FACTORI DE RISC

9
LEGENDĂ:

Nr. Factor de
risc Nivel parțial
Riscul identificat cu forma de manifestare
cu formă de de risc
manifestare
F1 F1. Utilizarea necorespunzătoare a măștilor de protecție care să 7
acopere nasul și gura la locurile de muncă
F2 F2. Întârzieri, devansări a operațiunilor pentru măsurarea 7
temperaturii, spălarea mâinilor și dezinfectare
F3 F3. Întârzieri, devansări în aplicarea măsurii de întrerupere a 7
oricărui contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în
incinta instituției și persoana simptomatică
F4 F4. Deplasări, staționări în zone periculoase, în spații în care nu 6
au fost dezinfectate suprafețele de lucru
F5 F5. Executarea de operatii si lucrari din proprie 5
initiativa neprevãzute în sarcina de muncã sau de o altã manierã
decât prevederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile
specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau
nocive(Intrarea la lucru a persoanelor care au temperatură peste
valoarea admisă 37,3 0C)
F6 F6. Nerespectarea instrucțiunilor pentru prevenirea răspândirii 5
virusului SARS CoV-2
F7 F7. Parasirea locului de munca fara acordul conducatorului 5
locului de munca
F8 F8. Aprecierea necorespunzatoare a riscului existent și ignorarea 5
luării măsurilor corespunzătoare
F9 F9. Neutilizarea măștilor de protecție care să acopere nasul și 5
gura la locurile de muncă
F10 F10. Neutilizarea materialelor igienico-sanitare și a substanțelor 5
pentru dezinfectare
F11 F11. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare greșite 5
F12 F12. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare insuficiente 5
F13 F13. Lipsa ordinii si a curateniei la locul de munca 5
F14 F14. Repartizare executant cu instruire incompleta în domeniul 5
securitatii si sanatatii în munca
F15 F15. Lucrul în conditii de neconformitate cu reglementãrile 5
specifice
F16 F16. Prezența virusului pe mijloacele de producție(suprafețele de 7
lucru, echipamente de muncă, utilaje etc)
F17 F17. Contaminarea echipamentului de lucru și a echipamentului 7
individual de protecție cu virusuri
F18 F18. Virusi prezenti în aer sau pe suprafețele traseelor de 7
deplasare
F19 F19. Prezenta în zone aglomerate cu potential pericol de infectare 7
F20 F20. Virusi prezenti pe documentele utilizate in format tiparit, pe 5
echipamentele de muncă utilizate, pe suprafetele de lucru de la
locul de muncă(mobilier, uși de acces etc)

10
FIȘA DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL MĂSURI PROPUSE


Nr.
FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii
crt.
RISC
0 1 2 3
1. F1. Utilizarea necorespunzătoare a măștilor 7 MĂSURI TEHNICE:
de protecție care să acopere nasul și gura la  Întocmirea de instrucțiuni privind
locurile de muncă utilizarea corectă a echipamentelor
individuale de protecție(măști de
protecție)
 Întocmire de instrucțiuni privind
condițiile de acces la locul de
muncă
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Instruirea lucrătorilor privind
utilizarea corectă a echipamentelor
individuale de protecție(măști de
protecție)
2. F2. Întârzieri, devansări a operațiunilor pentru 7 MĂSURI TEHNICE:
măsurarea temperaturii, spălarea mâinilor și  Dotarea locurilor de muncă cu
dezinfectare termometre noncontact pentru
măsurarea temperaturii corporale
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Desemnarea unui Responsabil cu
măsurarea temperaturii corporale
 Elaborare procedură/Instrucțiuni
proprii privind condițiile de acces
la locul de muncă
3. 7 MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Efectuarea controalelor medicale
periodice sau ori de câte ori este
necesar, sau când există suspiciuni
F3. Întârzieri, devansări în aplicarea măsurii
de manifestare a îmbolnăvirilor de
de întrerupere a oricărui contact între
infectare cu noul coronavirus
angajator/angajat/alte persoane aflate în
 Monitorizarea permanentă a stării
incinta instituției și persoana simptomatică
de sănătate a lucrătorilor, la locul
de muncă și întreruperea
contactelor față de persoana
simptomatică
4. F4. Deplasări, staționări în zone periculoase, 6 MĂSURI TEHNICE:
în spații în care nu au fost dezinfectate  Marcarea cu benzi reflectorizante a
suprafețele de lucru distanței de 1,5 m a locurilor de
muncă cu flux mare de persoane
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Dezinfectarea periodică a spațiilor
și suprafețelor de lucru de la locul
de muncă
 Stabilirea de reguli pentru

11
dezinfectarea periodică a spațiilor
și suprafețelor de lucru de lucru de
la locul de muncă
5. F5. Executarea de operatii si lucrari din 5 MĂSURI TEHNICE:
proprie initiativa neprevãzute în sarcina de  Afișarea la loc vizibil a măsurilor
muncã sau de o altã manierã decât prevederile de prevenire a infectării și
procedurale sau cele cuprinse in instructiunile răspândirii noului coronavirus
specifice postului din care sa rezulte stari MĂSURI ORGANIZATORICE:
periculoase sau nocive  Respectarea strictă a regulilor de
disciplină a muncii(evitarea
depășirii atribuțiilor de serviciu sau
efectuarea de sarcini dispuse de
către conducătorul locului de
muncă doar sub supraveghere)

FIȘA DE MĂSURI PROPUSE


NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii
crt.
RISC
0 1 2 3
6. F6. Nerespectarea instrucțiunilor pentru 5 MĂSURI TEHNICE:
prevenirea răspândirii virusului SARS CoV-2  Afișarea la loc vizibil a măsurilor
de prevenire a infectării și
răspândirii noului coronavirus
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Respectarea măsurilor de
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
 Afișarea la loc vizibil a măsurilor
de prevenire a infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
7. F7. Parasirea locului de munca fara acordul 5 MĂSURI ORGANIZATORICE:
conducatorului locului de munca  Respectarea strictă a regulilor de
disciplină a muncii
8. F8. Aprecierea necorespunzatoare a riscului 5 MĂSURI TEHNICE:
existent și ignorarea luării măsurilor  Respectarea semnalizărilor de
corespunzătoare securitate și a informărilor cu
privirea la măsurile de prevenire și
limitare a infectării cu COVID - 19
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Respectarea măsurilor de
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și

12
răspândirii virusului SARS CoV-2
9. F9. Neutilizarea măștilor de protecție care să 5 MĂSURI TEHNICE:
acopere nasul și gura la locurile de muncă  Utilizarea echipamentului
individual de protecție pentru
prevenirea infectării și răspândirii
virusului SARS CoV-2
10. F10. Neutilizarea materialelor igienico- 5 MĂSURI TEHNICE:
sanitare și a substanțelor pentru dezinfectare  Completarea truselor de prim
ajutor cu materiale igienico-
sanitare și substanțe dezinfectante
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Asigurarea la locurile de muncă a
materialelor igienico-sanitare și a
substanțelor pentru dezinfectare
 Respectarea măsurilor de
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
11. F11. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico- 5 MĂSURI TEHNICE:
sanitare greșite  Achiziția de echipamente pentru
măsurarea temperaturii corporale,
care prezintă Declarație de
Conformitate
 Afișarea la loc vizibil a măsurilor
de prevenire a infectării și
răspândirii noului coronavirus
 Semnalizarea cu placuțe de
avertizare ,,Păstrați distanța de
minim 1,5 m între persoane”
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Efectuarea de achiziții, online cu
efectuarea plăților prin mijloace
electronice
FIȘA DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL MĂSURI PROPUSE


Nr.
FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii
crt.
RISC
0 1 2 3
12. F12. Măsuri tehnice, organizatorice, igienico- 5 MĂSURI TEHNICE:
sanitare insuficiente  Revizii și verificări la instalații
pentru asigurarea și menținerea în
stare de funcționare a surselor de
apă curentă care să asigure
cantități necesare de apă pentru
igiena lucrătorilor
 Revizii și verificări pentru
instalațiile de ventilație/climatizare
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Asigurarea la locurile de muncă a

13
materialelor igienico-
sanitare(săpun, prosoape de
hârtie), a substanțelor pentru
dezinfectare și a echipamentelor
individuale de protecție(măști și
mănuși de protecție) în cantități
suficiente
13. F13. Lipsa ordinii si a curateniei la locul de 5 MĂSURI TEHNICE:
munca  Efectuarea de ordine și curățenie la
locul de muncă
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Respectarea măsurilor de
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
14. F14. Repartizare executant cu instruire 5 MĂSURI ORGANIZATORICE:
incompleta în domeniul securitatii si sanatatii  Asigurarea informării și instruirii
în munca lucrătorilor cu privire la riscurile
de infectare și măsurilor de
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
15. F15. Lucrul în conditii de neconformitate cu 5 MĂSURI ORGANIZATORICE:
reglementãrile specifice  Implementarea ORDINULUI nr.
1.731/832/2020 privind măsurile
pentru prevenirea contaminării cu
noul coronavirus SARS CoV-2 și
pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul economiei, pe
durata stării de alertă

FIȘA DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL MĂSURI PROPUSE


Nr.
FACTOR DE RISC DE Nominalizarea măsurii
crt.
RISC
0 1 2 3
16. F16. Prezența virusului pe mijloacele de 7 MĂSURI TEHNICE:
producție(suprafețele de lucru, echipamente  Spălarea și dezinfectarea cu
de muncă, utilaje etc) substanțe specifice pe bază de clor
sau alcool a spațiilor de lucru
 Igienizarea mâinilor, a suprafețelor
de lucru(mese, birouri, uși etc) și a
echipamentelor de muncă
MĂSURI ORGANIZATORICE:

14
 Respectarea instrucțiunilor
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
17. F17. Contaminarea echipamentului de lucru și 7 MĂSURI TEHNICE:
a echipamentului individual de protecție cu  Igienizarea echipamentelor de
virusuri protecție și de lucru
MĂSURI ORGANIZATORICE:
 Respectarea instrucțiunilor
securitate și sănătate stabilite
pentru prevenirea infectării și
răspândirii virusului SARS CoV-2
18. F18. Virusi prezenti în aer sau pe suprafețele 7 MĂSURI ORGANIZATORICE:
traseelor de deplasare  Limitarea numărului de deplasări
în interes de serviciu
 Modificarea și organizarea
activităților prin limitarea
prezenței numărului de salariați
 Păstrarea distanței minime de
siguranță de 1,5 m dintre persoane
19. F19. Prezenta în zone aglomerate cu potential 7 MĂSURI ORGANIZATORICE:
pericol de infectare  Evitarea deplasărilor în zone
aglomerate
 Modificarea și organizarea
activităților prin limitarea
numărului de deplasări și a
contactelor
 Păstrarea distanței minime de
siguranță de 1,5 m dintre persoane
20. F20. Viruși prezenți pe documentele utilizate 5 MĂSURI TEHNICE:
în format tipărit  Schimbarea modului de lucru,
lucru pe suport electronic, în
sistem informatic

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca este 7, valoare ce îl încadreaza în categoria
locurilor de muncă cu nivel de risc neacceptabil.

Rezultatul este susținut de ,,Fișa de evaluare” din care se observă că din totalul de 20 factori de
risc identificați, toți depășesc ca nivel parțial de risc, valoarea 3, toți 20 încadrându-se în
categoria factorilor de risc MAXIM.

Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor de risc(care se situează în domeniul inacceptabil),


sunt necesare măsurile generic prezentate în ,,Fișa de măsuri propuse”

15
În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta
dupa cum urmeaza:

• 50 % - factori proprii executantului;


• 25 % - factori proprii sarcinii de munca;
• 10 % - factori proprii mijloacelor de productie;
• 15 % - factori proprii mediului de munca;

Din analiza Fișei de evaluare se constată ca factorii de risc identificati pot avea consecinte
ireversibile asupra executantului (DECES).

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE


SISTEMULUI DE MUNCĂ

NIVEL GLOBAL DE RISC: 7

FACTORI DE RISC
PROPRII FACTORI DE RISC
MIJLOACELOR DE PROPRII
FACTORI DE RISC PRODUCTIE MEDIULUI DE
PROPRII 10.00% MUNCA
EXECUTANTULUI 15.00%
50.00%

FACTORI DE RISC
PROPRII SARCINII
DE MUNCA
25.00%

CONCLUZII

16
1. Metoda de evaluare prezentată face parte din categoria metodelor analitice, semnificative
și este în concordanță cu standardele europene în acest domeniu(CEI 812/1985, EN 292-
1/1993, EN 1050/1996).
2. Baza legală a evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională o constituie
standardele menționate la punctual 1, precum și prevederile Normei metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 din 11.10.2006,
articolul 15, alin. (1), pct. 1.
3. Aplicarea metodei se face numai de către specialist (evaluatori), instruiți în mod adecvat
și autorizați pentru această activitate.
4. Din echipa de evaluare, pe lângă evaluatorul propriu-zis, trebuie să facă parte inspectorul
de obiectiv și tehnologul(acolo unde este cazul). De asemenea, din echipă pot face parte și
reprezentanții sindicatului și patronatului(acolo unde ste cazul).
5. Înainte de începerea evaluărilor, toți membri echipei de evaluare trebuie să cunoască
metoda de evaluare și, într-un anumit grad, locul de muncă analizat.
6. Aplicarea metodei se finalizează cu două fișe, pentru fiecare loc de muncă:
- fișa de evaluare a riscurilor;
- fișa de măsuri propuse.
7. Aplicarea metodei într-o unitate permite:
a) Identificarea tuturor factorilor de risc de la locurile de muncă, operație necesară în
vederea autorizării unităților și elaborării instrtucțiunilor proprii de securitate a muncii
ale acestora;
b) Radiografierea situației existente la fiecare loc de muncă, astfel încât să rezulte
riscurile acceptabile sau cele care se înscriu sub curba de acceptabilitate a riscului;
c) Stabilirea dimensiunii riscurilor(nivelurile de risc) la fiecare loc de muncă și
ierarhizarea acestora;
d) Stabilirea priorităților privind măsurile de prevenire la fiecare loc de muncă,
respectiv, utilizarea optima a resurselor alocate în acest scop:
e) Stabilirea unei ierarhizări a locurilor de muncă din punct de vedere al periculozității și
nocivității acestora;
f) Compararea diverselor locuri de muncă sub aspectul pericolelor de accidentare și
îmbolnăvire profesională, cu aplicații în utilizarea optima a pârghiilor economice;
g) Gestionarea computerizată a riscurilor la locurile de muncă, dacă se constituie banci
de date cu rezultatele evaluării.

17