Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: Om - Societate


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a IV-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014

TEMA OMUL ESTE CU DUMNEZEU PRIN


CREDINŢĂ ŞI RUGĂCIUNE
Numărul
Domenii

Unităţi competenţe Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice i specifice ore
din
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început
1 S1 10.09-14.09
de an școlar*

Să ne amintim din clasa


1 S2 17.09-21.09
a III-a*
Lumea – casă pentru
toți oamenii (aspecte
1.1; 1.3; 2.1 specifice ale lumii de 1 S3 24.09-28.09
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

astăzi; oamenii doresc


mereu o lume mai bună)
Fiecare om își caută
propria cale prin viață
(fiecare om este unic;
1.1; 1.3; 3.2 1 S4 01.10-05.10
care sunt nevoile omului;
Cu Dumnezeu răspunde
Dumnezeu căutării omului)
pe calea Biblia și Biserica arată
vieții calea spre Dumnezeu
1.1; 1.2; 1.3; (ce înseamnă calea către
1 S5 08.10-12.10
3.2 Dumnezeu; ce este Biblia;
cum călăuzește Biblia
către Dumnezeu)
Nevoia de a primi
îndrumare în viață (de ce
1.1; 2.1;
3.1
omul are nevoie de 1 S6 15.10-19.10
îndrumare în viață; cine
ne îndrumă în viață)
Ajutorul lui Dumnezeu
Dumnezeu şi

Cu în situații dificile (ce


răspunsul
Iubirea lui

omului

Dumnezeu dificultăți întâmpină un


1.1; 1.2; 1 S7 22.10-26.10
pe calea copil; încrederea în
vieții purtarea de grijă a lui
Dumnezeu)
Dumnezeu şi VACANŢĂ 27.10. 2018 – 04.11. 2018

Cu
răspunsul
Iubirea lui

omului
Dumnezeu 1,1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare,
1 S8 05.11-09.11
pe calea 2.1; 3.1; 3.2 consolidare, evaluare**
vieții

Calea spre Dumnezeu,


deschisă tuturor
oamenilor prin Iisus
1.1; 1.3 Hristos (ce este sfințenia; 1 S9
cunoscut omuluiDumnezeu Se face

12.11-16.11
cum se ajunge la
sfințenie; care sunt
roadele sfințeniei)
Învățătura Domnului,
Sfințenia, vestită de sfinții apostoli
calea spre și evangheliști (cine au
1.1; 1.2; 3.1
Dumnezeu fost apostolii; cine au fost 1 S10 19.11-23.11
evangheliștii; rolul lor în
transmiterea învățăturii
creștine)
Mărturisirea și trăirea
credinței de către sfinți
1.1; 1.3
(ce înseamnă mărturisirea 1 S11 26.11-29.11
credinței; modele de sfinți
cu cinstire universală)
1.1; 3.1; 3.2 Sfântul Nicolae** 1 S12 03.12-07.12
creştineMari sărbători

Prorocii, vestitori ai
nașterii lui Hristos (cine
Nașterea 2.2; 3.1; 3.2 au fost prorocii; rolul lor în 1 S13 10.12-14.12

Domnului, pregătirea venirii


vestire și Mântuitorului)
împlinire Magii, în căutarea
Pruncului Iisus (cine au
3.1; 3.2 fost magii; închinarea 1 S14 17.12-21.12
magilor și întoarcerea în
țara lor pe altă cale)

VACANŢA DE CRĂCIUN 22.12.2018-13.01.2019

Întâmpinarea Pruncului
creştineMari sărbători

Iisus de către Dreptul


Simeon (despre
Nașterea 1.1; 3.2; 3.2 evenimentul Întâmpinării 1 S15 14.01-18.01
Domnului, Domnului; Dreptul
vestire și Simeon, model de
împlinire răbdare și perseverență)
1.1; 2,2; 3.1; Lecţie de recapitulare,
1 S16 21.01-25.01
3.2 consolidare, evaluare**

Evaluare semestrială** 1 S17 28.01-01.02

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019

SEMESTRUL AL II-LEA
Sfinții români și

semeniiîmpreună cuViaţa creştinului cunoscut omuluiDumnezeu Se face


creștinismul pe teritoriul
țării noastre (apariția
creștinismului pe teritoriul
1.1; 1.2; 2.1 1 S1 11.02-15.02
țării noastre; exemple de
Sfințenia, sfinți români din diferite
calea spre perioade istorice și
Dumnezeu provincii ale țării)
Sfântul Ioan Iacob de la
1.1; 3.1; 3.2 1 S2 18.02-22.02
Neamț**
1.1;1.2;
Lecţie de recapitulare,
1.3; 2.1; 1 S3 25.02-01.03
consolidare, evaluare**
3.1; 3.2
Iubirea creștină, poruncă
dată de Domnul Iisus
Hristos (ce înseamnă
3.1; 3.2 1 S4 04.03-08.03
iubirea lui Dumnezeu; ce
înseamnă iubirea
Iubirea
aproapelui)
creștină,
sprijin
pentru Viața în armonie cu
conviețuire ceilalți, îndemn al lui
a cu ceilalți Dumnezeu (rolul normelor
1.1; 1.2; 1.3 11.03-15.03
2.2
în diferite contexte de viață; 2 S5-S6
18.03-22.03
exemple de porunci din
Decalog și învățături
desprinse din acestea)

Cu Hristos, în Săptămâna
Patimilor (principalele
evenimente din Duminica
1.2; 3.1; 3.2 Floriilor și din Săptămâna 1 S7 25.03-29.03
Patimilor; atitudini ale
creştineMari sărbători

apostolilor față de
Mântuitorul)
Femeile mironosițe pe
De la Florii drumul Golgotei și în
la Înviere Duminica Învierii (cine au
1.2; 3.1; 3.2 fost femeile mironosițe; 1 S8 01.04-05.04
devotamentul femeilor
mironosițe; sărbătoarea
femeilor mironosițe)

Lecţie de recapitulare,
1.2; 3.1; 3.2 1 S9 08.04-12.04
consolidare, evaluare**

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! S10 15.04-19.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 20.04.2019 - 05.05.2019


semeniiîmpreună cuViaţa creştinului

Familia și împlinirea
poruncii iubirii
(binecuvântarea familiei de
1.2;1.3; 2.1 1 S11 06.05-10.05
Iubirea către Domnul Iisus Hristos;
creștină, iubirea dintre membrii
sprijin familiei)
pentru Prietenia și porunca
conviețuire iubirii creștine (prietenia
a cu ceilalți 1.1; 1.2; 1.3; în lumina învățăturii lui
1 S12 13.05-17.05
2.1; 2.2 Hristos; aspecte definitorii
ale prieteniei la vârsta
școlară)
împreună cuViaţa creştinului
Importanța exemplului
personal de iubire
Iubirea 1.1; 1.2;
creștină (valoarea
creștină, 1.3; 1 S13 20.05-24.05
exemplului personal;
sprijin 2.2
exemple din viața
pentru cotidiană)
conviețuire
a cu ceilalți 1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare,
1.3; 2.1; 1 S14 27.05-31.05
consolidare, evaluare**
2.2;3.1; 3.2

Evaluare semestrială** 1 S15 03.06-07.06

Evaluare finală** 1 S16 10.06-14.06

* Conform recomandărilor MEN, primele două săptămâni sunt destinate recapitulării materiei. (În cea de-a doua săptămână se
poate aplica Testul de evaluare iniţială)

** Lecţie din orele la dispoziţia profesorului. (În ultima săptămână se poate aplicaTestul de evaluare finală)
*** programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,