Sunteți pe pagina 1din 4

FACTORII DE PRODUCŢIE

Teste grilă

1) Factorii de producție reprezintă:


a) resursele consumate în activitatea de producție;
b) resursele atrase în procesul de producție;
c) resursele atrase, alocate și consumate în procesul de producție.
2) Identificați principalii factori de producție:
a) munca și costul total;
b) capitalul, munca și profitul;
c) munca, natura și capitalul.
3) Identificați cauzele care impun economisirea factorilor de producție:
a) diversificarea nevoilor;
b) creșterea exigenței referitoare la calitatea bunurilor;
c) protecția mediului;
d) creșterea prețurilor pentru anumiți factori de producție.
4) Munca reprezintă:
a) factor activ;
b) factor pasiv;
c) factor determinant.
5) Natura reprezintă:
a) factor derivat;
b) factor determinant;
c) factor originar.
6) Pământul reprezintă:
a) un factor de producție;
b) un factor originar;
c) principala sursă de elemente nutritive.
7) Forța de muncă reprezintă:
a) doar potențialul fizic al oamenilor, prin care pot produce bunuri;
b) doar potențialul intelectual al oamenilor, care contribuie la producerea de
bunuri și servicii;
c) totalitatea capacităților fizice și intelectuale specifice unui individ.
8) Capitalul circulant include:
a) utilaje;
b) materii prime;
c) clădiri;
d) energie;
e) apă tehnologică.
9) Să se identifice trăsăturile capitalului circulant:
a) participă la mai multe procese de productie ;
b) se consumă într-un singur proces de producție;
c) participă la un singur proces de producție;
d) este înlocuit după fiecare proces de producție.
10) Să se specifice care din următoarele bunuri se pot include în
capitalul fix:
a) materii prime;
b) clădiri;
c) energie
d) utilaje;
e) instalații.
11) Să se identifice trăsăturile capitalului fix:
a) participă la mai multe procese de producție;
b) se înlocuiește după mai mulți ani de utilizare;
c) se consumă treptat.
12) Să se identifice formula amortizării:
a) A = KF/T;
b) A = KC/T;
c) A = T/KF.
13) Să se identifice formula pentru rata amortizării:
a) Ra = A/KF x 100
b) Ra = KF/A x 100
c) Ra = KC/A x 100
14) Capitalul tehnic este format din:
a) capital fix și capital constant;
b) capital circulant și capital variabil;
c) capital fix și capital circulant.
15) Uzura fizică:
a) se reflectă în deprecierea valorică a capitalului fix;
b) se reflectă în deprecierea valorică a capitalului circulant;
c) se reflectă în deprecierea valorică atât a capitalului circulant, cât și a
capitalului fix.

Să se specifice valoarea de adevăr pentru următoarele afirmații:

1) Activitatea de producție atrage după sine folosirea unor cantități


specifice de factori de producție. A/F (adevărat)
2) Factorii de producție se află doar în proprietatea statului. A/F (fals)
3) Factorii de producție sunt în proprietatea agenților economici. A/F
(adevărat)
4) În economia de piață locul și rolul factorilor de producție se schimbă
permanent. A/F (adevărat)
5) În prezent, se pune accent pe economisirea factorilor de producție.
A/F (adevărat)
6) În economia de piață se insistă pe ameliorarea calității factorilor de
producție. A/F (adevărat)
7) Economisirea factorilor de producție este determinată de creșterea
permanentă a nevoilor. A/F (adevărat)
8) În prezent, economisirea factorilor de producție este impusă de cauze
subiective. A/F (fals)
9) Prin intermediul muncii are loc combinarea, folosirea și
perfecționarea celorlalți factori de producție. A/F (adevărat)
10)Munca reprezintă activitatea specific umană, ce este orientată către
un anumit scop. A/F (adevărat)
11) Munca reprezintă factorul de producție cel mai important. A/F
(adevărat)
12) Natura este un factor de producție derivat. A/F (fals)
13) Capitalul este un factor de producție originar. A/F (fals)
14) Latura cantitativă specifică forței de muncă este reprezentată de
totalitatea populației apte de muncă. A/F (adevărat)
15) Latura calitativă aferentă forței de muncă este reprezentată pe de o
parte, de nivelul de calificare, iar de de altă parte, de dezvoltarea
spirituală a populației apte de muncă. A/F (adevărat)

S-ar putea să vă placă și