Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Str. G-ral. Berthelot nr. 19, tel. 314.86.10

Nr. total de locuri de la buget – 40 Nr. total de locuri cu taxă – 10 Profil Teologie, specializarea Teologie. Asistenţă socială – 4 ani (zi)

Specializarea „Teologie – Asistenţă socială“ Probe de concurs: Cunoştinţe catehetice şi biblice – scris;
Specializarea „Teologie – Asistenţă socială“
Probe de concurs:
Cunoştinţe catehetice şi biblice – scris;
Psihologie (cl. a X-a)– scris.
Prima medie/ultima medie:
Concurenţa în anii anteriori:
2004 –
2003 – 9,00/6,19
2002 – 8,90/6,37
2001 – 8,79/6,28
2000 – 8,92/5,61
2004 –
2003 – 1,13 candidaţi/loc
2002 – 1,30 candidaţi/loc
2001 – 1,15 candidaţi/loc
2000 – 1,08 candidaţi/loc
Proba scrisă la Cunoştinţe catehetice şi biblice
Subiectul 1. Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif. Rolul fiecărei persoane a Sfintei Familii la opera de mântuire.
Subiectul 2. Comentaţi parabola fiului risipitor.
Subiectul 3. Sacramentele Bisericii.
Barem de corectare
Subiectul 1.
(3 p.)
Sfânta Familiei (0,5 p.); Isus (1 p.); Maria (1 p.); Sfântul Iosif (0,5 p.).
.
introducere (0,5 p.); dezvoltare (1 p.); concluzie (0,5 p.).
Subiectul 3.
Subiectul 2.
(2 p.)
(4 p.)
definiţia Sacramentului (0,5 p.), botezul (0,5 p.), mirul (0,5 p.), euharistia (0,5 p.), spovada (0,5 p.), maslul (0,5 p.),
preoţia (0,5 p.), căsătoria (0,5 p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

129