Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ


Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

Nr. crt. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna

1. Cântarea în colectiv 1.1; 1.2; 4.1; Repertoriu de cântece 1 9

2. Melodia 2, 3, 6, 7, 8, Genuri muzicale – culte, muzica 6 1, 2, 3, 4, 6, 7


usoara și de divertisment
Muzica de jazz

3. Timbrul muzical 1.2; 2.1; 2.2; 3.2; Orchestra de muzică simfonică 1 5,

4. Recapitulare 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; Genuri muzicale 1 8


2.3; *3.1; 3.2; 3.3; 4.1;
*4.2; *4.5;
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. PIATRA-NEAMȚ
Prof. NASTASĂ DORINA
Educaţie muzicală
Responsabil comisie metodică,

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL al II-lea

Unit.de Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt Evaluare


înv. Conţinuturi specifice învăţare ore
- interpretare vocală ; - manual, fişe, instrument, Probe
Melodia Genuri ale 1.1; 2.2; 2.3, 3.2; 3.3; - audiţii muzicale; CD-player practice,
muzicii culte 4.4; - identificarea genului; Cântece – Copilul şi floarea – 1 1 orale.
Liedul - îmbogăţirea vocabularului cu J.Brahms, Păstrăvul – Franz Observare
noi termeni muzicali; Schubert, Somnoroase sistematică
păsărele – T.Flondor
Audiţii – Ave Maria ,
Serenada– Fr. Schubert.
- audiţii muzicale;
- identificarea genului; - manual, fişe, instrument, Probe
Sonata 2.2; 2.3, 3.2; 3.3; 4.4; - îmbogăţirea vocabularului cu CD-player practice,
noi termeni muzicali; Audiţii – Sonata lunii – L.van 1 2 orale.
- utilizarea de surse Beethoven, Sonata nr. 11 – Observare
bibliografice; W.A.Mozart sistematică

- manual, fişe, instrument,


- audiţii muzicale; CD-player Probe
Concertul 2.1; 2.2; 2.3; *3.1; - recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Concert pentru practice,
3.2; 3.3; audiate; vioară în mi minor – 1 3 orale.
- identificarea genului; F.M.Bartholdy, Concert Observare
- discutarea şi analiza brandemburgic nr. 5 – J.S. sistematică
lucrărilor audiate şi Bach, Anotimpurile –
interpretate; A.Vivaldi, Concert pentru
pian W.A. Mozart, Concert
nr. 1 pentru pian –
P.I.Ceaikovski.
Simfonia
2.1; 2.2; 2.3; *3.1; - interpretare vocală la unison; -manual, fişe, instrument, CD- Probe
3.2; 3.3; - audiţii muzicale; player 1 4 practice,
- recunoaşterea lucrărilor -Audiţii – Simfonia nr. 40 – orale.
audiate; W.A.Mozart, Surpriza – Observare
- identificarea genului; J.Haydn, Mica serenadă – sistematică
- discutarea şi analiza W.A.Mozart, Simfoniile a V-a
lucrărilor audiate şi şi a IX-a - L.van Beethoven,
interpretate; Simfonia I – G. Enescu.
- utilizarea de surse Cântec – Oda Bucuriei -
bibliografice; L.van Beethoven.

Timbrul Orchestra 1.2; 2.1; 2.2; 3.2; - audiţii muzicale; - manual, fişe, instrument,
muzical simfonică - recunoaşterea instrumentelor; CD-player Probe
- recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Simfonia a IX-a – 1 5 practice,
audiate; L.van Beethoven, Carnavalul orale.
animalelor – C.Saint-Saens, Observare
Badinerie , Concertul sistematică
brandemburgic nr.1 –
J.S.Bach, Rapsodia I –
G.Enescu, Visul unei nopţi de
vară – F.M.Bartholdy,
Povestea soldatului –
I.Stravinski, Bolero –
M.Ravel.
Melodia Muzica ușoară - audiţii muzicale; Probe
și de - recunoaşterea lucrărilor Cântece – Să cânt aş vrea, practice,
divertisment 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; audiate; Ani de liceu, Dincolo de 1 6 orale.
3.2; 3.3; 4.1; *4.2. - identificarea genului; noapte e zi, etc Observare
Stiluri moderne - discutarea şi analiza La alegerea elevilor sistematică
lucrărilor audiate şi Audiţii – Abba, Michael
interpretate; Jackson, Loredana Groza,
- utilizarea de surse Narcisa Suciu, Nicola, Andra,
bibliografice; Marcel Pavel, Dan Spătaru,
La alegerea elevilor
- manual, fişe, CD-player

1.1; 2.1; 2.2; 2.3; - manual, fişe, instrument,


Muzica de jazz 3.2; 3.3; - audiţii muzicale; casetofon, casete. Probe
- recunoaşterea lucrărilor Audiţii – Rapsodia albastră – 1 7 practice,
audiate; G.Gerswin, piese interpretate orale,
- identificarea genului; de L.Armstrong, E.Fitzgerald, scrise.
- stabilirea relaţiilor între Ray Charles, A. Urziceanu, Observare
genurile muzicale studiate; J.Răducanu. sistematică
Cântece – la alegere.

- fişe (test), CD-player


Recapitulare 2.1; 2.2; 3.2; 3.3. Audiţii – Ave Maria – Fr. Probe
Genuri muzicale Schubert, Marş turc – practice,
W.A.Mozart, Concert pentru 1 8 orale,
vioară – F.M.Bartholdy, scrise.
Simfonia a V-a – L.van Observare
Beethoven, Rapsodia albastră sistematică
– G.Gerswin.

Cântarea în Repertoriu de 1.1; 1.2. - interpretare vocală şi - manual, fişe; Probe


colectiv cântece instrumentală - în colectiv şi Cântece la alegerea elevilor. 1 9 practice,
- recapitulare - individual. orale.

S-ar putea să vă placă și