Sunteți pe pagina 1din 3

NOTIFICAREA COMPLETĂRII

MODULULUI DE ÎNVĂȚĂRE SI DE
FORMARE

Vă rugăm să introduceți

numele ATSM mai jos:

ACEST DOCUMENT CONFIRMĂ, CURSANTUL A FINALIZAT MODUL DE INVATARE


AVANSATA A FORMATORILOR

DATELE DE IDENTIFICARE

NUMELE:

PRENUMELE:

Semnătură: Data:

COLEGIUL MEDICILOR: _____________________________

NTN (National Trainee Number): __ __ __/__ __ __/__ __ __/

__ MASCULIN / FEMININ (Va rog incercuiti)

Data începerii ATSM: __/__/__

Data finalizării satisfăcătoare a ATSM: __/__/__

DENUMIREA SUPERVISORULUI RESPONSABIL PENTRU CURSANT

1. NUME: 2. NUME: ___________________________

_________________________ ___________________________

POST: POST: ____________________________

Semnătura supervizorului (1): ___________________________

Date:

Semnătura supervizorului (2): ___________________________

Date:
Autorizat și aprobat de către directorul ATSM-urilor în numele Comitetului de pregătire a
specialității

NUME:

Semnatura:

Data:

NOTA IMPORTANTA

Cursantului pentru a păstra o copie originală în portofoliul de instruire


Directorul ATSM să păstreze o copie 1 la dosar
Copia 2 a acestei notificări de completare a formularului ATSM plus formular de feedback
trebuie trimisă coordonatorului de formare avansată si departamentului de formare
Vă rugăm să vă asigurați că includeți o copie a certificatului dvs. de participare pentru ATSM
care necesită prezență la cursuri teoretice.
Formular de feedback curricular

Comitetul Curricular PNS , MS este foarte


dornic să primească feedback regulat cu privire
la conținutul și capacitatea de livrare a
curriculumului.
Conceperea unui curriculum care poate fi livrat în toate
unitățile este foarte provocatoare și fără feedback-ul dvs, nu putem îmbunătăți. Noi avem
rolul de a respecta standardele stabilite de
PNS, recomandarile nationale si internationale dar avem și un rol în care să lucrăm cu
colegii din profesie pentru a se asigura că formarea este accesibilă, durabila și
standardizata.

Data

Nume

Email address

Detalii despre întrebări

Componenta curriculum-ului (de


exemplu, modulul ATSM)
Interogare și îmbunătățiri sugerate

Evaluare