Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 186/SCMMRP/21.07.

2020

Către: Doamna Georgiana Arsene


Sputnik România
Ref: Solicitare informații

Stimată doamnă Georgiana Arsene,


La solicitarea dumneavoastră, transmisă prin e-mail și înregistrată la MMPS cu nr.
186/SCMMRP/14.07.2020, vă comunicăm următoarele:
În vederea realizării unui material de presă vă rog să faceți câteva precizări cu
privire la Decizia nr. 14/17.02.200 a Înaltei Curți de Casație și Justiție publicată în
Monitorul Oficial nr. 513/16 iunie 2020, II 9, art. 3, alin. 3, pagina 8 - luptătorii cu
rol determinant în victoria Revoluției din decembrie 1989 sunt scutiți de orice fel de
impozite sau contribuții de asigurări de sănătate.
1.Prevederea aceasta se aplică tuturor revoluționarilor cu rol determinant? În ce
condiții?
2.De când intră în vigoare?
3.Ministerul Muncii și Protecției Sociale va da dispoziții în acest sens sau este nevoie
de o acțiune în instanță?
În interpretarea art. 5 alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, prin raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit.
d), art. 155 şi 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătorii
titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuţie la asigurările sociale
de sănătate pentru indemnizaţiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.
Menționăm că, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de Procedură civilă, dezlegarea dată
chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data
pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul
Oficial al României, Partea I. Data intrării în vigoare este data publicării.
Totodată, având în vedere dispozițiile deciziei, acestea sunt obligatorii pentru instante.

Str.Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București


Tel.: +4(0) 213 158 556
E-mail: presa@mmuncii.gov.ro
www.mmuncii.gov.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest
document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane
autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit,
expeditorului
Având în vedere dispozițiile legale menționate anterior, în opinia noastră, apreciem că
interpretarea art. 5 alin. (2), în sensul că deţinătorii titlului de Luptător cu Rol
Determinant nu datorează contribuţie la asigurările sociale de sănătate pentru
indemnizaţiile primite, este obligatorie doar pentru instanța judecătorească.

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul