Sunteți pe pagina 1din 15

Curs: English - Pre-Intermediate

Module: Present Simple Tense


Unitate: Present Simple Tense

Introducere

În această lecție vom discuta toate formele și utilizarea timpului


Present Simple. Present Simple este primul timp pe care îl învățăm în
limba engleză. Vom afla când se folosește și care sunt adverbele sale
caracteristice.

The Present Simple Tense (timpul prezent simplu)

Simple Present Tense (timpul prezent simplu) se formează de la


infinitivul verbului (infinitivul fără to). De exemplu, infinitivul cu to al
verbului a lucra este to work, iar infinitivul fără to este work. La toate
persoanele, în afară de persoana a treia singular, forma afirmativă a
timpului prezent simplu este work. La persoana a treia se adaugă -s.

Forma afirmativă

Singular Plural
I work. – Eu lucrez. We work. – Noi lucrăm.
You work.– Tu lucrezi. You work. – Voi lucrați.
He works. – El lucrează. They work. – Ei lucrează.

She works. – Ea lucrează.

It works. – Se lucrează.

Tabelul 1.1.

Sufixul -s la persoana a treia singular poate avea forme diferite. Dacă


verbul se termină cu o vocală, va primi sufixul -es, de exemplu verbul
go, care la persoana a treia singular este goes, sau verbul do, care la
persoana a treia singular este does.

Dacă verbul are sufixul -ch, -sh, -x, -ss , continuarea va fi, de

© Copyright Link group 1 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

asemenea, -es. De exemplu:

Exemple:

He teaches. (teach – a preda)

She washes. (wash – a spăla)

He kisses. (kiss – a săruta)

She fixes. (fix – a repara)

Dacă verbul se termină în -y care este precedat de o consoană, -y se


transformă în -ie. De exemplu:

Exemple:

He cries. (cry – a plânge)

It flies. (fly – a zbura)

Dacă -y este precedat de o vocală, nu există modificări.

Exemple:

She plays. (play – a se juca)

He stays. (stay – a rămâne)

© Copyright Link group 2 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

Excepție face verbul have (a avea), care la persoana a treia are forma
has.

Forma interogativă

Forma interogativă a verbului la Present Simple Tense se formează


cu ajutorul verbului auxiliar Do, respectiv Does (la persoana a treia,
singular), și infinitivul verbului de bază.

Toate întrebările din limba engleză se împart în întrebări Yes/No și


WH.
Yes/No nu au cuvânt interogativ și la ele se poate răspunde cu da sau
nu.
Întrebările WH încep cu cuvântul interogativ: when, what, why, where,
how, how much, how many...

Forma interogativă – Yes/No questions

Singular Plural
Do I work? – Eu lucrez? Do we work? – Noi lucrăm?
Do you work? – Tu lucrezi? Do you work? – Voi lucrați?
Does he work? – El lucrează? Do they work? – Ei lucrează?

Does she work? – Ea lucrează?

Does it work? – Se lucrează?

Tabelul 1.2.

La întrebările Yes/No se dau răspunsuri scurte (short answers) astfel:

Singular Plural
Do I work? – Yes, I do/No, I Do we work? – Yes, we do/No, we

© Copyright Link group 3 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

don't. don't.
Do you work? – Yes, you do/No, Do you work? – Yes, you do/No,
you don't. Sau: Yes, I do./No, I you don't Sau: Yes, we do/No, we
don’t. don’t.
Does he work? – Yes, he Do they work? – Yes, they do/No,
does/No, he doesn't. they don't.

Does she work? – Yes, she


does/No, she doesn't.

Does it work? – Yes, it


does/No, it doesn't.

Tabelul 1.3.

Forma interogativă – WH questions

Singular Plural
Where do I work? – Unde lucrez Where do we work? – Unde
eu? lucrăm noi?
Where do you work? – Unde Where do you work? – Unde
lucrezi tu? lucrați voi?
Where does he work? – Unde Where do they work? – Unde
lucrează el? lucrează ei/ele?

Where does she work? – Unde


lucrează ea?

Where does it work? – Unde se


lucrează?

Tabelul 1.4.

Forma negativă

© Copyright Link group 4 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

Forma negativă se formează de la negativul verbului auxiliar Do


(respectiv Does la persoana a treia singular) și infinitivul verbului
principal.

Singular Plural
I do not (don't) work – Eu nu We do not (don't) work – Noi nu
lucrez. lucrăm.
You do not (don't) work – Tu nu You do not (don't) work – Voi nu
lucrezi. lucrați.
He does not (doesn't) work – El They do not (don't) work – Ei nu
nu lucrează. lucrează.

She does not (doesn't) work –


Ea nu lucrează.

It does not (doesn't) work – Nu


se lucrează.

Tabelul 1.5.

Utilizare

Timpul prezent simplu se folosește pentru:

1. Acțiuni care se repetă (obiceiuri, rutină)

Exemple:

I get up at 6 o'clock. – Eu mă trezesc la ora 6.

She wears a uniform at work. – Ea poartă uniformă la serviciu.

© Copyright Link group 5 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

The English drink tea at 5 o'clock in the afternoon. – Englezii


beau ceai la ora 5 după-masă.

În acest sens se pot folosi și expresii de frecvență (cuvinte care arată


cât de des are loc o acțiune). Ele sunt:

Exemple:

always – întotdeauna

usually – de obicei

often – adesea

sometimes – uneori

never – niciodată

every day – zilnic

every month – lunar

every year – anual

once a year – o dată pe an

twice a day – de două ori pe zi

three times a week – de trei ori pe săptămână etc.

© Copyright Link group 6 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

Adverbele always, usually, often, sometimes, never stau în fața


verbului principal la forma afirmativă. Expresiile every day, every
month, twice a year... stau, de cele mai multe ori, la sfârșitul
propoziției.

Exemple:

I always go to school at 8 o'clock in the morning. – Eu întotdeauna


merg la școală la ora 8 dimineața.

She usually drinks tea in the evening. – De obicei, ea bea ceai seara.

We never eat in the living room. – Noi nu mâncăm niciodată în


camera de zi.

2. Adevăruri general valabile (ceva ce este întotdeauna


corect):

Exemple:

People change money in banks. – Oamenii schimbă bani la


bancă.

A day has 24 hours. – Ziua are 24h.

© Copyright Link group 7 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

The Earth goes around the Sun. – Pământul se rotește în jurul


Soarelui.

The Danube flows into the Black Sea – Dunărea se varsă în


Marea Neagră.

3. Caracteristicile subiectului:

Exemple:

He speaks English very well. – El vorbește foarte bine limba


engleză.

My sister plays the piano. – Sora mea cântă la pian.

Notă pentru testele de avansare:

Pentru a asimila materia cât mai bine, lecția are teste de exersare care
ajută la verificarea noțiunilor de gramatică.

© Copyright Link group 8 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

ENGPRE_Grammar_01 - Pre-intermediate
1. Bifați propoziția corectă.
a) My brother usually goes to work by bus.
b) My brother goes usually to work by bus.
c) My brother goes to work by bus usually.
2. Bifați propoziția corectă.
a) John washes the dishes never.
b) Never John washes the dishes.
c) John never washes the dishes.
d) John washes never the dishes.
3. Bifați propoziția corectă.
a) Sandra and Mary visit sometimes their friends on Friday.
b) Sandra and Mary visit their friends on Friday sometimes.
c) Sandra and Mary sometimes visit their friends on Friday.
4. Bifați propoziția corectă.
a) Parents go to the cinema with their children often.
b) Parents go often to the cinema with their children.
c) Parents often go to the cinema with their children.
5. Introduceți forma corectă a verbelor din paranteză.
Mary always ________
(ride) her bike to school and her father ________
(carry) her books. ________
Sandra always ________
(finish) her homework before she ________
(go) out.
6. Introduceți forma corectă a verbelor date în paranteză.
For breakfast, Ann ________
(eat) cereal with milk and then she ________
(have) some toast.
We ________
(finish) work at 5.30 in the afternoon and then we ________
(go) home.
7. Introduceți forma corectă a verbelor date în paranteză.
John and Mary never ________
(buy) clothes together, because John ________
(like) shopping by himself.

© Copyright Link group 9 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

My father always ________


(watch) TV in the evening and after that he usually ________
(go) to bed.
8. Introduceți forma corectă a verbelor din paranteză.
Our parents ________
(live) in New York, but they ________
(work) in Boston.
I ________
(leave) work at 6 o`clock, but John ________
(finish) work at 5 o`clock.
9. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbelor.
Răspunsuri oferite: reads, buys, read, does, do

Jane
________ the Guardian, but I
________ the Independent.
Jeff
________ his food in small shops, but Jane
________ all her shopping at the supermarket.
10. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbelor.
Răspunsuri oferite: says, catch, buy, does, catches

Mark
________ he
________ a lot of fishing, but he never
________ anything.
We
________ vegetables in the supermarket.
11. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbului.
Răspunsuri oferite: travels, likes, feel, like, gets

Diana
________ Physics, Chemistry and Biology; she always
________ good marks in her science exams.
Brad
________ to school by bus.
We

© Copyright Link group 10 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

________ good.
12. Introduceți forma corespunzătoare în propoziție.
Răspunsuri oferite: don’t , doesn’t

The sun
________ rise in the West.
Lions
________ live in the Arctic.
Winter
________ come after spring.
13. Introduceți forma corespunzătoare în propoziție.
Răspunsuri oferite: don’t , doesn’t

David Beckham
________ play tennis.
Cats
________ sing.
Our sister
________ work at the post office.
Stone
________ float on water.
14. Completați următoarele propoziții cu forma
corespunzătoare a verbului auxiliar.
Răspunsuri oferite: do, does

When
________ Marko get up?
Where
________ you live?
What
________ you do in the evening?
Where
________ your sister buy her clothes?
15. Completați propozițiile cu forme corespunzătoare ale
verbului.
Răspunsuri oferite: does, do, Does

Where

© Copyright Link group 11 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

________ your parents live?


When
________ Hellen go to school?
________ she always wear black?
How much money
________ you have?
16. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
Răspunsuri oferite: does, do, Do, Does

What
________ John want to buy?
________ you speak English?
When
________ you like going for a walk?
________ she ever go swimming?
17. Introduceți răspunsuri scurte pentru următoarele întrebări
ca în exemplu: Does your brother speak English? Yes, he does.
Do you speak German? No, I don`t.
Răspunsuri oferite: do, does, don’t, doesn’t

Do you often go to the cinema? Yes, I


________ .
Does Milan always wear his yellow jacket on Sundays? Yes,
he
________ .
Do their children always go to bed late? No, they
________ .
Does Marko like swimming? Yes, he
________ .
Does their mother go to the supermarket every day? No, she
________ .
18. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
Răspunsuri oferite: like, speak, doesn`t drive, doesn`t talk,
speaks

Martha is a very quiet person. She

© Copyright Link group 12 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

________ .
Branko has a car but he
________ it very often.
Brenda
________ four languages: English, French, German and
Spanish.
That`s a very beautiful picture. I
________ it very much.
19. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
Răspunsuri oferite: don`t believe, don`t know, likes, don`t
go, go

They like films but they


________ to the cinema very often.
Dragana
________ tea. It`s her favourite drink.
It`s not true! I
________ it.
“Where`s John?” “I`m sorry. I
________ ."

© Copyright Link group 13 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

1. Bifați propoziția corectă.


a
2. Bifați propoziția corectă.
c
3. Bifați propoziția corectă.
c
4. Bifați propoziția corectă.
c
5. Introduceți forma corectă a verbelor din paranteză.
rides, carries, , finishes, goes
6. Introduceți forma corectă a verbelor date în paranteză.
eats, has, finish, go
7. Introduceți forma corectă a verbelor date în paranteză.
buy, likes, watches, goes
8. Introduceți forma corectă a verbelor din paranteză.
live, work, leave, finishes
9. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbelor.
reads, read, buys, does
10. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbelor.
says, does, catches, buy
11. Completați propozițiile cu formele corecte ale verbului.
likes, gets, travels, feel
12. Introduceți forma corespunzătoare în propoziție.
doesn’t , don’t , doesn’t
13. Introduceți forma corespunzătoare în propoziție.
doesn’t, don’t , doesn’t, doesn’t
14. Completați următoarele propoziții cu forma
corespunzătoare a verbului auxiliar.
does, do, do, does
15. Completați propozițiile cu forme corespunzătoare ale
verbului.
do, does, Does, do
16. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
does, Do, do, Does
17. Introduceți răspunsuri scurte pentru următoarele întrebări
ca în exemplu: Does your brother speak English? Yes, he does.
Do you speak German? No, I don`t.

© Copyright Link group 14 / 15


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Simple Tense
Unitate: Present Simple Tense

do, does, don’t, does, doesn’t


18. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
doesn`t talk, doesn`t drive, speaks , like
19. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale
verbului.
don`t go, likes, don`t believe, don`t know

© Copyright Link group 15 / 15

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și