Sunteți pe pagina 1din 2

Referate FLORICULTURA ID 2010

1. Adaptări ale plantelor originare din zona ecuatorială (ombrofilă) în privinţa


consumului de apă.
2. Adaptări ale plantelor originare din zona tropicală cu frunze caduce în privinţa
consumului de apă.
3. Adaptări ale plantelor originare din zona stepelor şi preriilor în privinţa
consumului de apă.
4. Exigenţele plantelor floricole faţă de lumină în raport cu condiţiile din zonele de
origine.
5. Termoperiodismul plantelor floricole.
6. Fotoperiodismul plantelor floricole.
7. Exigenţele termice ale plantelor floricole pe fenofaze ale creşterii şi dezvoltării.
8. Factorii de care influenţează regimul de fertilizare a plantelor floricole.
9. Efectele fertilizării cu dioxid de carbon la diferite specii floricole.
10. Reguli şi modalităţi de administrare a apei în culturile floricole.
11. Importanţa indicilor de calitate ai seminţelor, valoarea şi durata de menţinere a
acestora pentru diferite specii floricole.
12. Lucrări de îngrijire cu caracter special aplicate în culturile semincere floricole.
13. Particularităţi ale înmulţirii vegetative la plantele de Ficus elastica.
14. Conducerea factorilor de mediu în procesul de înrădăcinare a butaşilor.
15. Modalităţi de înmulţire vegetativă la plantele de Sansevieria trifasciata.
16. Particularităţi ale înmulţirii vegetative la plantele de Colocasia esculenta.
17. Alcătuirea substraturilor de cultură la plantele floricole.
18. Modalităţi de producere a bulbilor de zambile.
19. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin drajoni.
20. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin altoire.
21. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin rădăcini tuberizate.
22. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin tuberculi.
23. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin rizomi.
24. Particularităţi ale înmulţirii speciilor floricole prin tuberobulbi (cormi).
25. Rezultate privitoare la producerea materialului săditor prin culturi de ţesuturi in
vitro la diferite specii floricole.
26. Particularităţi ale înmulţirii vegetative prin marcotaj la diferite specii floricole.
27. Particularităţi privitoare la producerea plantelor floricole plecând de la diferite
tipuri de butaşi.
28. Particularităţi ale înmulţirii vegetative prin divizarea tufei la diferite specii
cultivate în câmp.
29. Particularităţi ale înmulţirii vegetative prin divizarea tufei la diferite specii
cultivate în seră.
30. Variante de realizare a culturilor floricole pe substraturi organice.
31. Variante de realizare a culturilor floricole pe substraturi inerte.
32. Avantaje, dezavantaje şi particularităţi ale înmulţirii vegetative la diferite specii
floricole.
33. Avantaje, dezavantaje şi particularităţi ale înmulţirii generative (prin seminţe) la
diferite specii floricole.
34. Producerea răsadurilor la speciile floricole anuale de grădină.
35. Producerea răsadurilor la speciile floricole bienale de grădină.
36. Producerea materialului săditor la speciile floricole perene hemicriptophyte
plecând de la seminţe.
37. Producerea materialului săditor pe cale vegetativă la speciile perene
hemicriptophyte.
38. Materialul biologic (săditor) folosit pentru înfiinţarea culturilor floricole în câmp.
39. Materialul biologic (săditor) folosit pentru înfiinţarea culturilor floricole în sere.
40. Particularităţi ale lucrărilor de îngrijire cu caracter general aplicate culturilor
floricole realizate în câmp.
41. Particularităţi ale lucrărilor de îngrijire cu caracter special aplicate culturilor
floricole realizate în câmp.
42. Particularităţi ale lucrărilor de îngrijire cu caracter general aplicate culturilor
floricole realizate în sere pe substraturi organice.
43. Particularităţi ale lucrărilor de îngrijire cu caracter general aplicate culturilor
floricole realizate în sere pe substraturi inerte.
44. Particularităţi ale lucrărilor de îngrijire cu caracter special aplicate culturilor
floricole realizate în sere.
45. Particularităţi biologice, ecologice şi tehnologice ale culturilor floricole forţate.

Titular disciplină,
Conf. Dr. FLORIN TOMA

Evaluare