Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Bacteriile sunt organisme vii:


a) cu organizare subcelulară;
b) pluricelulare, cu organizare de tip procariot;
c) unicelulare, cu organizare de tip eucariot;
d) unicelulare, cu organizare de tip procariot;
e) pluricelulare, cu organizare de tip eucariot;

2. Bacteriile obţin energia necesară proceselor vitale:


a) numai prin degradarea substanţelor chimice;
b) numai prin fotosinteză;
c) majoritatea prin degradarea substanţelor chimice, altele prin fotosinteză;
d) numai prin fermentaţie;
e) prin fermentaţie şi prin fotosinteză;

3. În natură bacteriile se găsesc:


a) numai sub formă de spori;
b) numai sub formă de celule vegetative;
c) unele numai sub formă de celule vegetative, altele alternativ, când sub formă de
celule vegetative, când sub formă de spori;
d) numai sub formă de rezistenţă;
e) nici un răspuns nu este adevărat;

4. Granulele de volutină sunt :


a) rhapidozomi;
b) incluzii de polimeri organici;
c) incluzii de polimeri anorganici;
d) incluzii de acid poli-β-hidroxibutiric;
e) incluzii de amidon;

5. Identificaţi afirmaţia falsă legată de vacuolele citoplasmatice la bacterii:


a) structuri cu rol în reglarea presiunii osmotice;
b) structuri de depozitare a unor gaze;
c) structuri prezente la bacteriile fixatoare de azot din sol;
d) structuri care conţin fier sub formă de magnetită;
e) structuri de depozitare a glicogenului;????

6. Zoogleea reprezintă:
a) un strat fin şi aderent de peretele celular, nedetectabil prin metode microscopice uzuale;
b) structură morfologică, de o grosime variabilă apropiată uneori de grosimea celulei bacteriene,consistentă şi
evidenţiabilă prin metode speciale de colorare;
c) substantă mucoasă capsulară moale, difuză, prezentă uneori în mediu sub formă de mase care nu mai păstrează
raporturi anatomice cu celula bacteriană;
d) masă mucilaginoasă în care se găsesc înglobate bacterii, întâlnită la unele specii saprofite;
e) structură constituită dintr-o reţea de fibre de natură poliglucidică cu aspect de pâslă, situată exterior peretelui
celular;

7. Identificaţi afirmaţia falsă legată de pilii F:


a) au structură de fosfoglicoproteină;
b) au masa moleculară de 1200 daltoni;
c) structura chimică de bază se numeşte pilină;
d) au diametrul transversal de 6-15 nanometri;
e) au lungimea de 20 microni;

8. Componentele obligatorii ale învelişului unei celule vegetative bacteriene sunt:


a) peretele celular;
b) membrana citoplasmatică; la toate speciile
c) capsula;
d) glicocalixul; la unele specii
e) peretele celular şi membrana citoplasmatică;

9. Limitele de temperatură la care poate sporula Bacillus anthracis sunt cuprinse între:
a) 100C-370C;
b) 250C-450C;
c) 180C-400C;
d) 40C-560C;
e) 120C-560C;

10. Mezozomii sunt structuri care derivă din:


a) membrana citoplasmatică;
b) peretele celular;
c) capsulă;
d) glicocalix;
e) bacteriile nu posedă mezozomi;

11. La care dintre următoarele specii de bacterii sporii formaţi în prezenţa ionilor de calciu sunt mai rezistenţi decât cei
formaţi în absenţa acestor ioni :
a) Bacillus megatherium;
b) Bacillus subtilis;
c) Bacillus anthracis;
d) Bacillus brevis;
e) Bacillus cereus;

12. Sub acţiunea penicilinei şi a lizozimului bacteriile Gram pozitive se transformă în:
a) sferoplaşti;
b) protoplaşti;
c) forme R;
d) forme S;
e) forme M;

13. La bacteriile Gram negative corpusculul bazal al cililor este alcătuit din:
a) un singur disc;
b) două discuri;
c) trei discuri;
d) patru discuri;
e) bacteriile Gram negative nu posedă corpuscul bazal;

14. Care dintre următoarele componente ale sporului bacterian poate fi considerat un analog al capsulei celulei vegetative:
a) membrana internă;
b) cortexul;
c) exosporiumul;
d) corpii parasporali;
e) învelişul extern;

15. La bacteriile Gram pozitive corpusculul bazal al cililor este constituit din:
a) patru discuri;
b) trei discuri;
c) două discuri;
d) un singur disc;
e) bacteriile Gram pozitive nu posedă corpuscul bazal;

16. Bacteriile peritriha prezintă:


a) câte un smoc de cili la fiecare extremitate;
b) un smoc de cili la o singură extremitate;
c) mai mulţi cili dispuşi pe toată suprafaţa celulei; desen curs
d) câte un singur cil la fiecare extremitate;
e) un singur cil dispus pe partea laterală;

17. În natură bacteriile nesporogene se găsesc:


a) numai sub formă de spori;
b) numai sub formă de celule vegetative;
c) sub formă de celule vegetative când condiţiile sunt favorabile şi sub formă de spori când condiţiile sunt nefavorabile;
d) bacteriile nesporogene nu trăiesc în mediile naturale; e) nici o afirmaţie nu este corectă;

18. Dimensiunile bacteriilor se exprimă în:


a) milimetri;
b) microni; 1 micron = 1 micrometru !!!! VIRUSURILE nm 1 nm = 1 milimicron
c) nanometri;
d) angstromi;
e) picroni;

19. Care din următoarele elemente structurale ale sporului bacterian este corelat cu patogenitatea bacteriei pentru insecte:
a) membrana internă;
b) învelişul extern;
c) exosporiumul;
d) apendicii;
e) corpii parasporali;

20. Care din următoarele componente fac parte obligatoriu din structura celulei vegetative a bacteriilor:
a) peretele celular, materialul nuclear, ribozomii, capsula;
b) membrana citoplasmatică, capsula, ribozomii;
c) membrana citoplasmatică, ribozomii, materialul nuclear;
d) capsula, flagelii, ribozomii;
e) peretele celular, capsula, membrana citoplasmatică;

21. În structura membranei citoplasmatice moleculele de fosfolipide sunt aşezate cu extremităţile hidrofile:
a) spre interiorul bistratului;
b) spre exteriorul bistratului;
c) unele spre interiorul bistratului, altele spre exteriorul bistratului;
d) la bacteriile Gram pozitive spre interiorul bistratului, iar la bacteriile Gram negative spre exteriorul bistratului;
e) nici o variantă nu este adevărată;

???? 22. În funcţie de poziţia lor mezozomii pot fi: septali, periferici, nucleari
a) parietali, laterali şi perinucleari;
b) parietali, perinucleari şi septali;
c) laterali, perinucleari şi septali;
d) parietali, septali şi laterali;
e) nu au poziţie constantă;

23. Componenta peptidică din compoziţia peptidoglicanului este:


a) un monopeptid;
b) un poliglucid;
c) un tetrapeptid;
d) un glicolipid;
e) un poli-lipo-glico-peptid;

24. Termenul de „protoplast sporal” este similar cu:


a) inima sporului; Structura sporului care cont ADN = inima sporului (nucleoplasma)
b) membrana internă;
c) cortex;
d) exosporiumul;
e) corpii parasporali;
25. În care tip/subtip respirator sunt încadrate bacteriile care au nevoie de oxigen, dar în proporţie mai redusă decât cel din
aer:
a) tip aerob;
b) subtip strict aerob;
c) tip anaerob/subtipul strict anaerob;
d) tip anaerob/subtipul microaerofil;
e) tipul aerob-anaerob facultativ;

26. Peretele celular al bacteriilor îndeplineşte următoarele funcţii:


a) filtru biologic selectiv, barieră osmotică;
b) filtru mecanic, dă şi menţine forma constantă a celulei;
c) barieră osmotică;
d) filtru biologic şi selectiv;
e) barieră biologică;

27. Care din următoarele specii bacteriene formează microcapsulă:


a) Clostridium perfringens;
b) Pasteurella multocida;
c) Klebsiella pneumoniae;
d) Bacillus anthracis;
e) Streptococcus pneumoniae;

28. Clostridium tetani se încadrează din punct de vedere respirator în:


a) tip aerob;
b) subtip stric aerob;
c) tip anaerob/subtipul strict anaerob;
d) tip anaerob/subtipul microaerofil;
e) tipul aerob-anaerob facultativ;

29. Selectaţi expresiile adevărate cu privire la citoplasma bacteriană:


a) este o componentă facultativă;
b) prezintă curenţi citoplasmatici;
c) are o consistenţă de gel;
d) conţine acid diaminopimelic;
e) nu conţine apă liberă;

30. Ribozomii bacterieni au o constantă de sedimentare de:


a) 20 S;
b) 70 S;
c) 50 S;
d) 30 S;
e) 40 S;

31. Bacillus subtilis se încadrează din punct de vedere respirator în:


a) tip aerob;
b) subtipul strict aerob;
c) tip anaerob/subtipul strict anaerob;
d) tip anaerob/subtipul microaerofil;
e) tip aerob-anaerob facultativ;

32. Care din următorii pigmenţi bacterieni contribuie la îmbogăţirea solului în compuşi azotaţi:
a) pigmenţii carotenoizi;
b) pigmenţii chinoinici;
c) pigmenţii melanici;
d) pigmenţii antocianici;
e) pigmenţii fenozinici;

33. Pigmentul bacterian numit xantină face parte din grupul pigmenşilor:
a) carotenoizi;
b) chinoinici;
c) melanici;
d) antocianici;
e) fenozinici;

34. Pigmentul piocianina sintetizat de bacterii din genul Pseudomonas face parte din grupul pigmenţilor:
a) carotenoizi;
b) chinoinici;
c) melanici;
d) antocianici;
e) fenozinici;

35. La bacteriile din genul Clostridium sporul poate fi situat în poziţie:


a) subterminală, laterală, centrală;
b) centrală, subterminală, terminală;
c) numai terminală;
d) numai centrală;
e) numai subterminală;

36. Bacteriile lofotricha prezintă:


a) un singur cil, la una din extremităţi;
b) un smoc de cili la una din extremităţi;
c) câte un smoc de cili la fiecare extremitate;
d) mai mulţi cili uniform repartizaţi pe toată suprafaţa celulei;
e) nu există bacterii cu cili lophotricha;

37. Bacteriile amfitricha posedă:


a) câte un cil sau câte un smoc de cili la fiecare extremitate;
b) mai mulţi cili uniform repartizaţi pe toată suprafaţa celulei;
c) un singur cil sau un smoc de cili la o singură extremitate;
d) câte un cil la fiecare extremitate;
e) nici o afirmaţie nu este corectă;

38. Componentele structurale ale învelişului unui spor prezintă următoarea succesiune, de la interior spre exterior:
a) membrana sporală, tunici, cortex, exosporium;
b) membrana sporală, cortex, exosporium, tunici;
c) membrana sporală, cortex, tunici, exosporium; ????
d) cortex, membrana sporală, tunici, exosporium;
e) sporii au înveliş nestructurat;

39. Sub acţiunea penicilinei şi a lizozimului bacteriile Gram negative se transformă în:
a) sferoplaşti;
b) protoplaşti;
c) forme R;
d) forme S;
e) forme M;

40. Celuloza se găseşte în compoziţia chimică a bacteriilor numai:


a) în celulele vegetative;
b) în spori;
c) atât în celulele vegetative cât şi în spori;
d) numai în celulele vegetale;
e) nici un răspuns nu este corect; Celuloza – doar la ciuperci

41. Principalul procedeu de multiplicare asexuată la bacterii este:


a) diviziunea directă; sciziparitate
b) conjugarea;
c) transformarea;
d) transducţia;
e) înmugurirea;

42. Diviziunea directă la bacterii se realizează prin:


a) corpi elementari;
b) fragmentare;
c) strangulare sau sept transversal;
d) înmugurire;
e) conjugare;

43. Forma metabolic activă a unei bacterii este reprezentată de:


a) celula vegetativă;
b) spor;
c) atât celulă vegetativă cât şi spor;
d) protoplast;
e) nici un răspuns nu este adevărat;

44. În compoziţia chimică a bacteriilor se întâlnesc:


a) ambii acizi nucleici; ADN = nucleu (crmz) + plasmide (extracrmz) ARN (m, t,r) = citoplasma
b) numai ADN monocatenar;
c) numai ADN dublucatenar;
d) ARN monocatenar şi ARN dublucatenar;
e) numai ARN dublucatenar;

45. În compoziţia chimică a membranei citoplasmatice a bacteriilor se găsesc:


a) fosfolipide amfipatice;
b) peptidoglican;
c) acid diaminopimelic;
d) acid teichoic;
e) acid lipoteichoic;

46. Fimbriile sunt organite cu structură chimică:


a) proteică;
b) lipidică;
c) glucidică;
d) lipopolizaharidică;
e) lipoproteică;

47. Identificaţi afirmaţia falsă, referitoare la pilii F:


a) prezintă canal axial;
b) sunt alcătuiţi din molecule proteice;
c) intervin în transferul de material genetic prin conjugare; d) conferă bacteriei calitatea de acceptor;
e) conferă bacteriei calitatea de donator;

48. Identificaţi afirmaţia falsă privind membrana citoplasmatică:


a) subţire;
b) rigidă;
c) elastică;
d) fină;
e) conţine fosfolipide;

49. Bacteriile posedă:


a) un număr variabil de cromozomi;
b) un singur cromozom;
c) cele fotosintetizante 2 cromozomi, cele chimiosintetizante 1 cromozom; d) bacteriile nu au cromozomi;
e) toate răspunsurile sunt false;

50. Identificaţi afirmaţia falsă privind funcţia membranei citoplasmatice:


a) filtru biologic selectiv;
b) intervine în procesele respiratorii;
c) intervine în reglarea şi menţinerea constantă a presiunii osmotice;
d) filtru mecanic; ???
e) conţine fosfolipide amfipatice;

51. Viteza medie de creştere a filamentului extracelular al bacteriilor este:


a) 1,5 nm/minut;
b) 15 nm/minut;
c) 0,15 nm/minut;
d) 0,015 nm/minut;
e) 150 nm/minut;

52. Glicocalixul se găseşte situat:


a) exterior capsulei;
b) exterior peretelui celular;
c) exterior membranei citoplasmatice;
d) în citoplasma celulei vegetative;
e) pe suprafaţa sporilor;

53. Scheletul biochimic al membranei citoplasmatice este constituit din:


a) un strat simplu de fosfolipide;
b) un strat dublu de proteine;
c) un strat dublu de glucide;
d) un strat dublu de fosfolipide amfipatice;
e) un strat simplu de proteine;

54. Membrana citoplasmatică a bacteriilor, cu excepţia micoplasmelor:


a) conţine steroli;
b) nu conţine steroli;
c) conţine ADN;
d) conţine ARN;
e) conţine proteine şi ADN;

55. membrana citoplasmatică intervine în:


a) diviziunea celulei şi în sporogeneză;
b) numai în diviziunea celulei;
c) numai în procesul de sporogeneză;
d) în nici-unul din aceste procese;
e) în apariţia sferoplaştilor;

56. Selectaţi expresia falsă privind mezozomii bacteriilor: a) suplinesc lizozomii din celula
eucariotă;
b) suplinesc mitocondria din celula eucariotă;
c) intervin în eliberarea din celulă a penicilinazei;
d) sunt regiuni specializate pentru pătrunderea în celulă a fragmentelor de ADN transformant;
e) produc liza programată a celulei;

57. Selectaţi expresia falsă privind peretele celular al bacteriilor:


a) conţine peptidoglican;
b) nu conţine celuloză;
c) este rigid;
d) prezintă pori;
e) este elastic şi subţire; rigid si poros

58. Ergozomii bacterieni reprezintă:


a) particule ribonucleoproteice de formă tubulară a coror semnificaţie biologică este deocamdată necunoscută;
b) conglomerate de ribozomi;
c) structuri de stocare a amidonului;
d) structuri care conţin fier sub formă de magnetită;
e) organite specializate care intervin procesele de biosinteză analoge fotosintezei de la plante;

59. Membrana externă a peretelui celular al bacteriilor Gram negative conţine:


a) 15 % proteine;
b) 25 % proteine;
c) 40 % proteine;
d) 5 % proteine;
e) nici un răspuns nu este adevărat;

60. Complexul lipopoliglucidic din compoziţia chimică a peretelui celular al bacteriilor


Gram negative este:
a) termolabil;
b) termostabil;
c) acidorezistent;
d) crioscopic;
e) cristalizabil;

61. Lipida A face parte din structura:


a) membranei citoplasmatice;
b) sporului bacterian;
c) peretelui celular al bacteriilor Gram pozitive;
d) peretele celular al bacteriilor Gram negative;
e) peretele celular al stafilococului;

62. Poliglucidul O îndeplineşte şi rolul de:


a) receptor pentru bacteriofagi; + particularitati antigenice
b) receptor pentru lectine;
c) receptor pentru enzime;
d) receptor pentru complement;
e) receptor pentru vitamina A;

63. Spaţiul periplasmic se întâlneşte:


a) numai la micoplasme;
b) numai la bacteriile Gram pozitive;
c) numai la bacteriile Gram negative;
d) la toate bacteriile;
e) numai la bacteriile sporogene;

64. Glicocalixul este prezent la unele bacterii când acestea se găsesc:


a) în faza de creştere exponenţială;
b) în condiţii naturale de mediu;
c) în vitro;
d) în cursul procesului de sporogeneză;
e) bacteriile nu posedă glicocalix;

65. Gruparea mai multor bacili aşezaţi paralel asemănător stachetelor unui gard, poartă numele:
a) tetradă;
b) palisadă;
c) sarcina;
d) gruparea în litere chinezeşti;
e) filament;

66. Din punct de vedere chimic ribozomii bacteriilor sunt constituiţi din:
a) ribonucleoproteine;
b) riboglucide;
c) fosfolipide amfipatice;
d) deoxiribonucleoproteine;
e) polimeri anorganici;

67. Selectaţi expresia adevărată:


a) bacteriile nu posedă mitocondrii;
b) bacteriile posedă mitocondrii;
c)bacteriile posedă reticul endoplasmatic propriu-zis;
d)bacteriile posedă mitocondrii şi reticul endoplasmatic propriu-zis;
e)bacteriile posedă mitocondrii, dar nu posedă reticul endoplasmatic propriu-zis;

68. Părţile componente ale unui cil bacterian sunt:


a) corpuscul bazal, articulaţia sau cârligul şi filamentul helicoidal extracelular;
b) corpuscul bazal şi filamentul helicoidal extracelular;
c) corpuscul bazal şi articulaţia sau cârligul; d) filamentul helicoidal extracelular;
e)corpuscul bazal, flagelina şi filamentul helicoidal extracelular;

69. Din punct de vedere chimic fimbriile la bacterii sunt constituite din:
a) proteine;
b) lipide;
c) glucide;
d) ribonucleoproteine;
e) glicoproteine;

70. Pilii sexuali F sunt constituiţi din:


a) fosfoglicoproteină;
b) nucleoproteină;
c) lipoproteină;
d) glicoproteină;
e) lipoglucid;

71. Sarcina este o grupare constituită din:


a) 4 coci;
b) 4 bacili;
c) 8 coci;
d) 8 bacili;
e) 6 coci;

72. În scheletul biochimic al membranei citoplasmatice moleculele de fosfolipide sunt orientate polar; cu extremităţile
hidrofobe:
a) unele faţă-n faţă, altele alternativ;
b) faţă-n faţă;
c) unele spre citoplasmă, altele spre peretele celular;
d) moleculele de fosfolipide nu au orientare polară;
e) toate răspunsurile sunt eronate;

73. Alegeţi expresia falsă privind sporii bacterieni:


a) se formează în interiorul celulei vegetative;
b) reprezintă forme de multiplicare a bacteriilor sporogene; forma de conservare / rezistenta
c) au o rezistenţă crescută la acţiunea factorilor de mediu;
d) sporul este o formă dormantă, lipsit de activitate biosintetică;
e) sunt lipsiţi de activitate biosintetică;

74. Din greutatea celulelor bacteriene uscate, glucidele reprezintă:


a) 10 – 40 %;
b) 15 – 60 %;
c) 4 – 25 %;
d) 20 – 25 %;
e) 1 – 20 %;

75. Din greutatea uscată a bacteriilor, sărurile minerale reprezintă:


a) 4 – 25 %;
b) 1 – 20 %;
c) 2 – 30 %;
d) 0,5 – 2 %;
e) 2 – 15 %;

76. Din greutatea umedă a bacteriilor, apa reprezintă:


a) 75 – 85 %;
b) 12 – 20 %;
c) 5 – 30 %;
d) 40 – 60 %;
e) 50 – 60 %;

77. Câte tipuri de molecule diferite există în compoziţia chimică a bacteriilor ?:


a) 3000 – 6000; din care > 2000 subst organice
b) 10.000 – 15.000;
c) 500 – 1000;
d) 700 – 800;
e) 15000 – 18000;

78. Care din următoarele specii bacteriene nu sunt capabile să sintetizeze pigmenţi:
a) Staphylococcus aureus;
b) Pseudomonas aeruginosa;
c) Serratia marcescens;
d) Mycobacterium tuberculosis;
e) Escherichia coli;
79. Pe baza localizării pigmentului şi a posibilităţilor de difuziune în mediu bacteriile cromogene se clasifică în:
a) cromofore, paracromofore, cromopare;
b) cromogene, paracromogene, pseudocromopare;
c) paracromogene, paracromofore, pseudocromopare;
d) pseudocromogene, pseudocromofore, paracromopare;
e) nici o afirmaţie nu este adevărată;

80. Pigmenţii carotenoizi prezenţi mai ales la stafilococi par să protejeze bacteriile faţă de:
a) undele electromagnetice;
b) antibiotice;
c) chimioterapice;
d) dezinfectante;
e) radiaţiile luminoase, mai ales de acţiunea ultravioletelor;

81. Diviziunea prin strangulare este mai frecvent întâlnită la bacteriile care aparţin tipului cultural:
a) S;
b) R;
c) M;
d) R şi M;
e) S şi R;

82. Diviziunea prin sept transversal se întâlneşte mai ales la bacteriile care aparţin tipului cultural:
a) S;
b) R;
c) M;
d) R şi M;
e) S şi R;

83. Multiplicarea prin corpi elementari este caracteristică:


a) cocilor;
b) actinomicetelor;
c) leptospirelor;
d) chlamidiilor;
e) micoplasmelor;

84. Multiplicarea prin spor este caracteristică bacteriilor din grupa:


a) micoplasmelor;
b) chlamidiilor;
c) actinomicetelor;
d) cocilor;
e) nici o bacterie nu se înmulţeşte prin spori;

85. Ordinea corectă a componentelor structurale ale învelişului sporului este următoarea:
a) intimă, cortex, exină, exosporium;
b) intimă, exină, cortex, exosporium;
c) intimă, cortex, exosporium, exină;
d) exosporium, cortex, intimă, exină;
e) intimă, exosporium, exină, cortex;

86. La bacteriile din genul Clostridium sporul are dimensiuni:


a) mai mari decât diametrul transversal al celulei;
b) egal cu diametrul transversal al celulei;
c) mai mic decât diametrul transversal al celulei;
d) la unele specii mai mic decât diametrul transversal al celulei, la altele mai mare;
e) nici un răspuns nu este adevărat;

87. Comparativ cu celulele vegetative sporii conţin:


a) o cantitate mai redusă de apă liberă;
b) o cantitate mai mare de apă liberă;
c) aceeaşi cantitate de apă liberă ca şi celulele vegetative;
d) sporii nu conţin apă liberă;
e) toate afirmaţiile sunt eronate;

88. Selectaţi expresia falsă privind compoziţia chimică a sporilor bacterieni:


a) enzimele sporale sunt termorezistente;
b) enzimele sporale au masă moleculară mai mică;
c) sporii conţin acid dipicolinic sub formă de dipicolinat de calciu; d) sporii conţin enzime litice;
e) sporii nu conţin ioni de calciu, magneziu şi mangan;

89. Toţii sporii bacterieni sunt distruşi la:


a) 120 ºC căldură umedă şi 180 ºC căldură uscată;
b) 100 ºC căldură umedă şi 112 ºC căldură uscată;
c) 65 ºC căldură umedă şi 80 ºC căldură uscată;
d) 55 ºC căldură umedă şi 65 ºC căldură uscată;
e) 112 ºC căldură umedă şi 120 ºC căldură uscată;

90. Glicerina exercită asupra sporilor bacterieni acţiune:


a) conservantă;
b) litică;
c) inactivantă;
d) toxică;
e) declanşează procesul de germinare;

91. Procesele de sporogeneză şi germinare se găsesc sub controlul a cel puţin:


a) 20 de gene;
b) 42 de gene;
c) 50 de gene;
d) 35 de gene;
e) 100 de gene;

92. La bacterii, procesul biologic prin care o cultură de tip S trece în tipul R se numeşte:
a) rofizare;
b) polimorfism;
c) pleomorfism;
d) modificare clonală;
e) clonare;

93. Următoarele bacterii conţin în compoziţia chimică a peretelui celular celuloză:


a) micoplasmele;
b) actinomicetele;
c) leptospirele;
d) rickettsiile;
e) nici un răspuns nu este adevărat;

94. Selectaţi expresia falsă privind compoziţia chimică a membranei externe din peretele celular al bacteriilor Gram negative:
a) conţine un complex lipopoliglucidic;
b) conţine fosfolipide;
c) conţine două tipuri de proteină;
d) conţine pentaglicină;
e) răspunsurile a), b) şi c) sunt adevărate;

95. La bacterii glicocalixul este situat exterior peretelui celular şi are o structură:
a) mai simplă decât a capsulei;
b) mai complexă decât a capsulei;
c) tetrapeptidică;
d) heterogenă;
e) cristalină;

96. Flagelina, prezentă în compoziţia chimică a cililor bacterieni este antigenică şi reprezintă:
a) antigenul M;
b) antigenul O;
c) antigenul H;
d) antigenul Vi;
e) antigenul polizaharidic;

97. Care din următoarele specii bacteriene capsulogene sintetizează capsulă mucoasă, cu aspect difuz:
a) Bacillus anthracis;
b) Streptococcus pneumoniae;
c) Klebsiella pneumoniae;
d) Rhodococcus equi;
e) Pasteurella multocida;

98. Bacteriile fără cili poartă denumirea de bacterii:


a) peritriha
b) atriha
c) amfitriha
d) monotriha
e) lofotriha

99. Identificaţi afirmaţia falsă legată de bacteriile de tip nutritiv mezotrof:


a) au capacitate de sinteză incompletă pentru azot şi facultativă pentru carbon b) folosesc ca sursă de carbon bioxidul
de carbon sau carbonul organic
c) folosesc ca sursă de azot amoniacul d) energia rezultă din reacţii
chimice
e) este întâlnit la bacteriile sulfatoreducătoare

100. Care din următoarele componente ale peretelui celular bacterian poate îndeplinii rolul de receptor pentru bacteriofagi:
a) lipida A
b) poliglucidul O
c) porţiunea centrală R
d) spaţiul periplasmic
e) nici unul din aceste componente

Bibliografie:

Bacteriologie Veterinară – H. Răducănescu, Valeria Bica Popii; Editura Ceres, Bucureşti,


1986. Capitolul - Morfologia şi biologia bacteriilor, paginile 25 – 64;

Conf. dr. Gabriel Gâjâilă


ALTE INTREBARI

3.Bacteriile sunt organisme :


a.unicelulare
b.procariote
c.la care structurile intracelulare nu sunt delimitate prin membrane
4.Materialul genetic este reprezentat
a.un cromozom format dintr-o molecula de ADN
b.plasmide
5.Bacteriile sunt lipsite de urmatoare structuri:
a. mitocondrii
b.aparat Golgi
c.reticul endoplasmatic
6.Bacteriile prezinta :
a.metabolism activ
b.echipament enzimatic propriu
c.realizeaza reactii celulare de degradare si biosinteza
8.Virusurile poseda :
a.un singur tip de acid nucleic
b.nu poseda activitate metabolica proprie
c. sunt sintetizate de celula gazda
9.Bacteriile prezinta:
a.tip de organizare procariot
b.un singur cromozom si plasmide
10.Ciupercile microscopice prezinta:
a.mai multi cromozomi
b.echipament denzimatic propriu
c.capacitate de crestere
d.miceliu
11.Structura celulei procariote evindentiaza urmatoarele componente:
a. invelis celular
b. protoplasma
c. organite celulate
12. Citoplasma bacteriana contine:
a.ribozomi
b. mezozomi
c. incluzii
13. Flagelii sunt formatiuni :
a. cilindrice
b. fine
c. lungi
14. Cilogeneza este valabila exceptional la bacteriile sferice:
a. sporosarcina ureae
19. Carligul si corpul bazal al filamentului flagelului sunt alcatuite din aproximativ:
a. 9 proteine
20. La bacilus subtilis corpul bazal este format din:
a. 2 discuri
21. La bacteriile grampozitive corpul bazal este formt din discurile notate cu:
a.S,M
22. La Escherichia coli corpul bazal al flagelului este format din:
a. 4 discuri
23. La bacteriile gramnegative corpul bazal al flagelului bacterian este format din discurile notate cu:
a. S,M,L,P
24. Discul S se afla la nivelul :
a. spatiului periplasmic
25. Cuplul de forte de torsiune care determina rotatia corpului balaz al flagelului ia nastere intre:
a. discul M- cu rol de rotator si discul S- cu rol de stator.
31. Flagelii reprezinta organite de miscare cu ajutorul carora bacteriile se pot deplasa cu o viteza de:
a. 20-80 microni/secunda
32. Bacteriile cilogene se deplaseaza prin:
a. prin interactiunea dintre discurile M S
33. Substantele atractante sunt reprezentate de:
a. zaharuri
b.aminoacizi
35. Fimbriile sunt:
a. apendice filamentoase asemanatoare unor tepi
36. Numarul fimbriilor pe celula bacteriana variaza intre:
a. 1-1000
37. Fimbriile sunt apendice filamentoase:
a. neimplicate in transferul de ADN cromozomal
b. sunt prezente mai ales la bacteriile izolate din medii naturale
c. sinteza lor este controlata de gene cromozomale
39. Pilii sunt:
a. apendici filamentosi si perpendiculari ai bacteriilor gramnegative
b. asigura calea de transfer a cromozomului bacterian prin fenomenul de conjugare
c. actioneaza care receptori specifici de fagi
42.Lungimea pililor poate ajunge la:
a. 20 microni
47. Microcapsula se intalneste la urmatoarele specii de bacterii:
a. Pasteurella multocida
48. Tehnica Gram consta in aplicarea secventiala a urmatorilor reagenti, in urmatoarea ordine:
a. violet de gentiana, solutia Lugol, alcool acetona, si fuxina.
49. Peretele celular al bacteriilor Gram pozitive contine:
a. acizi teichuronici
b. acizi teichoici parietali
c. acizi lipoteichoici
50. Peretele celular al bacteriilor Gram negative contine:
a. lipidul A
b. polizaharidul O
51. Peptidoglicanul este comun tuturor bacteriilor cu exceptia genului:
a. mycoplasma
52. Acizii teichoici au urmatoarele functii:
a. rol esential in mentinerea concentratiei de ioni metalici
b. rol esential in mentinerea concentratiei de cationi de metale grele
c. rol esential ca determinanti de patogenitate
d. controleaza activitatea autolizinelor
53. Peretele celular al bacteriilor Gram negative:
a. contine membrana externa
b. contine fosfolipide
c. contine lipopolizaharide
54. Peretele celular al bacteriilor Gram negative contine :
a. fosfolipide 35% , proteine 15% , lipolizaharide 50%
56. Stratul interior al peretelui bacteriilor Gram negative este constituit din:
a. un singur strat de peptidoglicani
b. fosfolipe
57. Membrana externa a peretelui celular prezinta urmatoarele functii:
a. sediul unor sisteme de transport : vitamine, nucleozide, etc..
58. Spatiul periplasmic se afla intre:
a. peptidoglican si membrana celulara a celulelor Gram negative
59. Stratul periplasmic prezinta urmatoarele functii:
a. rol in chimiotaxie si mobilitate
67. Membrana citoplasmatica al celulei bacteriene este:
a. subtire
b. flexibila
c. permeabila
d. prezinta capacitate de transport
68. Bacilii se pot grupa cate doi in forma literei V la bacteriile:
a. bacilul rujetului
69. Apa care intra in compozitia chimica a bacteriilor ocupa:
a. 75% - 85% din greutatea umeda
70. Sarurile minerale care intra in compozitia chimica a bacteriilor reprezinta intre:
a. 2% - 30% din greutatea uscata
71. Sarurile minerale au rol in:
a. activarea diferitelor enzime
b. mentinerea pH-ului
74. Nutrientii esentiali in bioelemente la bacterii sunt reprezentati de:
a. carbon d. azot
b. oxigen e. calciu
c. fier
79. Majoritatea bacteriilor patogene sunt din punct de vedere al tipului nutritional:
a. chimioheterotrofe
80. Mecanismele de transport in absorbtia nutrientilor bacterieni sunt reprezentate de:
a. trasport activ
b. transport pasiv
c. transport in masa
d. transport masiv
84. Transaminarea este o reactie:
a. amfibolica
b. anabolica
c. catabolica
92.Multiplicarea prin spori are loc:
a.actinomicete cu miceliu neseptat
93.Timpul mediu de generatie la bacterii este:
a.20-40 min
94.Timpii de generatie cei mai lungi se intalnesc la bacteriile din genul:
a.Mycobacterium
95.Rata de crestere a populatie bacteriene in conditii de laborator este infulientata de urmatorii factori de mediu:
a.temperatura
b.pH
c.substante nutritive
d.grad de aerare al mediului
96.Procesele vitale la bacterii devin mai intense in faza de :
a. de multiplicare exponentiala
101.Sporii bacterieni sunt distrusi la temperaturi de :
a.120 C caldura umeda si 180 C caldura uscata
107.Forma vegetativa a bacteriilor patogene suporta temperaturi ridicate intre urmatoarele limite:
a.50 de grade C-70 de grade C
142.Virusurile sunt:
a.paraziti intracelulari obligatorii
b.de dimensiuni foarte mici
c.particule subcelulare
d.la limita intre viu si neviu
e.sisteme genetice independente
143.Genomul viral este cumpus din :
a.ADN sau ARN
144.La virusurile ARN informatia genetica este codificata de:
a.ARN
145.Virionul extracelular este:
a. metabolic inert
b.nu contine acid muramic
146.Virusurile se clasifica dupa:
a. timpul de acid nucleic
b.timul de simetrie ac capsidei
c.dimensiuni
d.morfologie
e.comportamentul fata de eter
150.Molecula virala(genomul) poate fi:
a. monospirala
b.dublu spirala
c.linear
154. Exista 2 tipuri principle de simetrie structurala pentru majoritatea virusurilor:
a.izometrica
b.helicala
155.Herpes virsurile au simtrie structurala de tip:
a. cubic
156.Bacteriofagii se pot prezenta sub urmatoarele forme:
a.particule mici,icozaedrice
b.structuri complexe
c.fagi filamentosi cu ADN monosprial
157.Multiplicarea virusurilor in celula gazda se realizeaza prin:
a.replicarea genomului
b.transcriptie
c.translatie