Sunteți pe pagina 1din 7

1) Ce cuprinde o biocenoza:

a) Zoocenoza
b) Fitocenoza si biotopul
c) zoocenoza, fitocenoza, biotopul
d) Zoocenoza, fitocenoza si microbiocenoza
e) Niciun raspuns corect
2) Ce cuprinde industria usoara?
a) Oua
b) Lapte si carne
c) Lapte si lana
d) Lana si piei
e) Oua si lana
3) Prin ce se caracterizeaza sistemele cvasinaturale?
a) omul controleaza slab factorii de mediu biotic si abiotic
b) omul efectueaza un control asupra factorilor ecologici si asupra alimentatiei
c) omul controleaza puternic factorii biotici si abiotici
d) omul nu este prezent in acest sistem
e) Niciun raspuns nu este corect
4) Intrarile se realizeaza dispre:
a) industria alimentara
b) statiuni de sortare
c) fabricile de furaje combinate, pentru furajele combinate sau premixuri
d) fermele agricole
e) raspuns corect b si c
5) De cine este produsa productia biologica secundara:
a) plante
b) plante si animale
c) animale
d) nicio varianta nu este corecta
e) raspuns corect a si c
6) Ce este productia fizica totala:
a) cantitatea de produse realizata de un sistem zootehnic
b) cantitatea de produse realizata de un animal, efectiv de animal, ferma, linie, rasa
c) Cantitatea de produse realizata de un sistem cvasiartificial
d) Toate raspunsurile sunt corecte
e) Raspuns corect a si b
7) Diferenta dintre ferma si ecositem consta in:
a) in biocenoza este inlcus si omul
b) in biocenoza nu este inclus omul
c) ferma cuprinde animalele cat si mediul lor
d) nu exista nicio diferenta
e) raspuns corect b si c
8) Ferma este considerata si ecosistem deaorece:
a) cuprinde animalele
b) curpinde mediul de viata al animalelor
c) este inclus si omul
d) raspuns corect a si b.
e) Niciun raspuns nu este corect
9) Când a fost patentată prima masina de muls?
a) 1970
b) 1862
c) 2000
d) 1920
e) 1870
10) Produsul care a devenit cel mai important in cultura nord-europeana a fost:
a) Brânza
b) Grâul
c) Orzul
d) Laptele
e) Lana
11) Care era intrebuintarea principala a taurinelor in Europa medievala?
a) Lapte si carne
b) Lapte
c) Munca
d) Carne
e) Lapte si munca
12) Datorita cultivarii sfeclei furajere si a producerii cu usurinta a fanului, mulsul vacilor
s-a extins si:
a) Vara
b) Primavara
c) Iarna
d) Toamna
e) toate variantele sunt corecte
13) Care era intrebuintarea secundara a taurinelor in Europa Medievala?
a) Carne
b) Munca
c) Lapte
d) Lapte si carne
e) Carne si lapte
14) Unde s a dublat productia de lapte la sfarsitul secolului XVIII?
a) Belgia
b) Germania
c) Anglia
d) Grecia
e) Romania
15) Domesticirea celor mai multe specii de animale este legată de:
a) Productia de lapte, oua si piei
b) Productia de lana, carne si pielicele
c) Producţia de carne, piei şi lână
d) Productia de lana, lapte si oua
e) nicio varianta nu este corecta
16) Taurinele au fost folosite în primul rând pentru:
a) Lapte
b) Carne
c) Munca
d) Piei
e) Toate variantele sunt corecte
17) In câte sisteme a evoluat ferma mixtă primitiva:
a) 4
b) 6
c) 2
d) 5
e) 8
18) Nomadismul de tip arabic folosea ca animal de transport:
a) Calul
b) Lama
c) Camila
d) Magarul
e) Boul
19) O mare parte a cantităţii de carne consumată în Europa de Nord este de:
a) Porc
b) Oaie
c) Vita
d) Pasarea
e) Cal
20) Nomadismul pastoral este legat de folosirea:
a) Calului de calarire
b) Camilei
c) Oilor
d) Caprelor
e) Vitelor
21) In zona de cultura a orezului din Asia, animalele sunt folosite in special pentru:
a) Munca
b) Carne si lapte
c) Lapte
d) Transport
e) Lapte si transport
22) Cea mai mare parte a carnii consumate in China sunt reprezentate de rasele de:
a) Porci
b) Bovine si pasari
c) Leporide
d) Porci si pasari
e) Leporide si porci
23) Cea mai mare parte a carnii consumată in Africa este reprezentată de rasele de:
a) Porci si pasari
b) Taurine
c) Oi si capre
d) Pasari
e) Leporide
24) Fermele mixte își au originea in:
a) Vechile sate ale Asiei de Sud-Vest
b) Vechile sate ale Argentinei
c) Vechile sate ale Australiei
d) Vechile sate ale Argentinei și Australiei
e) Vechile sate ale Austriei
25) Fermele mixte s-au transofrmat, dupa prima revolutie industriala in:
a) ferme agricole
b) ferme comerciale
c) ferme de semi-subzistenta
d) ferme de exploatare
e) niciun raspuns nu este corect
26) Cresterea densitatii animalelor a fost urmata de:
a) trecerea la mari suprafete de teren arabil
b) scaderea productiei la hectar
c) trecerea la mici suprafete de teren arabil
d) scaderea cererii pe piata
e) niciun raspuns nu este corect
27) Rancingul e numit și:
a) exploatarea animalelor specifică agriculturii
b) exploatarea pastoral extensivă staționară
c) exploatarea raselor intensivă
d) exploatarea pastoral intensivă
e) toate variantele sunt corecte
28) Rancingul de tip extensiv vizează vânzarea de:
a) lapte, brânză și produse lactate
b) ouă și pene
c) lână, carne uscată și miei
d) pielicele
e) pielicele si oua
29) Transhumanța constă în:
a) lipsa unei așezări stabile
b) apariția fermelor specializate și industriale
c) creșterea cererii de carne
d) în pendularea turmelor între pășuni
e) cresterii cererii de oua
30) Factorul care a dus la apariția tanshumantei este:
a) relief
b) sol
c) climă
d) economie
e) niciun raspuns nu este corect
31) Rancingul a apărut în urmă cererii crescute de:
a) blănuri
b) carne și lână
c) lapte și carne
d) pene și ouă
e) lapte și ouă
32) Transhumanța este un sistem de exploatare specific agriculturii de tip:
a) mediteranean
b) tropical
c) ecuatorial
d) asiatic
e) subpolar
33) In zona de cultura a orezului din Asia, animalele sunt folosite in special pentru:
a) Munca
b) Carne si lapte
c) Lapte
d) Transport
e) lapte si transport
34) Cea mai mare parte a carnii consumate in China sunt reprezentate de rasele de:
a) Porci
b) bovine si pasari
c) leporide
d) porci si pasari
e) leporide si porci
35) Prin ce se realizeaza legaturile organice ale fermei cu alte sisteme?
a) sisteme inchise
b) intrari si iesiri
c) ecosisteme
d) sisteme deschise
e) varianta a si c
36) In ce tip de sistem omul controleaza slab factorii de mediu abiotic?
a) sisteme cvasiartificiale
b) sisteme cvasinaturale
c) sisteme semiartificiale
d) sisteme actuale de exploatare
e) Niciun raspuns nu este corect
37) Ce progrese marchează epoca istorică noua ?
a) progrese culturale
b) progrese sociale
c) progrese tehnologice , economice și politice
d) progrese tehnico-științifice
e) procese geografice
38) In ce epoca a debutat producția animală ?
a) paleolitic
b) modernă
c) metalelor
d) Medievală
e) contemporană
39) Ce cuprind sistemele cvasiartificiale?
a) Ferme moderne de exploatare a gainilor;
b) Gospodarii taranesti medievale;
c) Ferme din sistemul gospodaresc actual;
d) Fermele de ingrasare a porcilor si viteilor;
e) Raspunsurile a si c.
40) In sistemele semiartificiale:
a) Omul controleaza puternic factorii abiotici;
b) Energia de suport din combustibilii fosili are o mare pondere in bilantul energetic;
c) Sunt fermele din sistemul gospodaresc de astazi;
d) Variantele a si c sunt corecte;
e) Nicio varianta corecta
41) Prin ce a afectat ultima revolutie tehnico-stiintifica modul de productie a carnii:
a) specializarea si concentrarea
b) integrarea verticala
c) industrializarea productiei
d) raspuncurile a, b si c
e) niciun raspuns nu este corect
42) Cate oua pe an se producin fermele mixte promitive:
a) 90-120
b) 30-70
c) 60-100
d) 120-150
e) 200-250
43) Cate gaini cuprinde o ferma specializata dupa aparitia acestora in anul 1920:
a) 500-1000
b) 100-200
c) 700-1300
d) Niciunul
e) 1000-2000
44) Care a fost primul animal de tractiune dupa inventarea rotii carului ?
a. Calul
b. Boul
c. Berbecul
d. Magarul
e. Capra
45) In ce consta sistemul de productie de tip de tip extensive?
a. Gospodarii private in mediul rural circa 5 milioane
b. 1-3 animale
c. 1 sau mai multe specii de animale
d. Toate raspunsurile a,b,c
e. Niciun raspuns nu este corect
46) Ce prevede sistemul de productie intensive-industrial?
a. Au dimensiuni mici
b. Destinate consumului rural
c. Practicat in complexe mici
d. Destinate consumului urban si exportului
e. Toate raspunsurile sunt corecte