Sunteți pe pagina 1din 24

EFECTUL DIVERSULUI CULORI DE MULCH PE

PRODUCȚIA DE CUCUMBER

Utilizarea crescută a mulciului din plastic colorat este o abordare


mai bună pentru combaterea buruienilor și îmbunătățirea
agriculturii
producție. Mulcile din plastic afectează microclimatul plantelor
prin modificarea echilibrului energetic al solului și restricționarea
apei din sol
evaporare, influențând astfel creșterea și randamentul plantelor.
Un studiu de teren a fost realizat pe 5 culori de mulching (negru,
albastru,
roșu, argintiu-gri, galben) și paie de grâu ca control. Scopul
studiului a fost de a investiga efectul diferitelor
culorile de mulci din plastic în ceea ce privește performanța de
creștere și producția de Castravete (Cucumis sativus).

Starea microclimatului îmbunătățită de mulci a oferit o condiție


adecvată pentru producerea unei ramuri superioare
caracteristicile, numărul de fructe / plantă, mărimea fructelor și
randamentul total la plante. Randamentul fructelor
comercializabile s-a îmbunătățit semnificativ
prin utilizarea unei mulci din plastic de culoare gri argintiu (37,9
t / ha) comparativ cu mulci de culoare albastru (15,3 t / ha) și grâu
mulci de paie (26,4 t / ha). De asemenea, rezultatele semnificative
au fost observate în parametrii de creștere prin mulcire cu gri
argintiu
mulci colorate. Mai puține dăunători de insecte (thrips, afide,
molii de castraveți și fluturi albi) au fost observate pe plantele de
culoare gri argintiu
mulci colorate în comparație cu alte mulci colorate. Eficacitatea
mulchilor colorate pentru a suprima atât afidele cât și
molia de castraveți după perioada de vârf a fost nesemnificativă
datorită creșterii dimensiunii viței de vie / plantelor care a acoperit
culoarea
mulci. În zonele în care trifoiul și molia de castraveți sunt
susceptibile de a infesta castraveți, nu este sugerat mulci de
culoare albastră.
În cazul în care afidele și fluturile albe sunt mari, ar trebui
descurajate mulci de culoare galbenă.

Acest studiu a examinat posibilitatea de a îmbunătăți randamentul


castravetei prin utilizarea mulciurilor de plastic în care sunt
argintiu-gri
a dat cea mai eficientă influență în comparație cu alte mulci de
culoare.
Cuvinte cheie: castraveți (Cucumis sativus), mulci din plastic,
dăunători de insecte, randament și paie de grâu

INTRODUCERE
Mulcirea este o tehnică folosită de legume cultivatorii timp
de mai mulți ani și se pot referi la utilizarea fiecăruia
materiale organice sau anorganice. Diverse acoperiri de sol
și plante sunt disponibile materiale care să îi ajute pe
cultivatori să își atingă obiectivele obiective de producție,
cum ar fi vechimea, retenția de umiditate a solului,
îmbunătățirea calității, combaterea buruienilor și creșterea
randamentului (Mutetwa și Mtaita, 2014). În producția
agricolă, foi de plastic sunt utilizate masiv ca material de
mulching pentru îmbunătățirea producției agricole.

Microambiente modificate în jurul plantelor pot fi create, în


funcție de culoarea materialului de mulcire și climatul local
condițiile, modificând bugetul de radiații al suprafeței,
îmbunătățirea conținutului de umiditate a solului, a
temperaturii și a controlul dăunătorilor și bolilor, precum și al
buruienilor. Sunt
multe rapoarte care confirmă stimularea creșterii și
consecință creșterea randamentului prin utilizarea de mulci de
plastic
care includ calitatea îmbunătățită a fructelor (Lamont, 1996;
Brown
și Channel l-Butcher, 2001; Loughrin și Kasperbauer,
2002); crește excelența insectelor (Csizinszky și colab., 1995;
Diaz-Perez și colab., 2003; Medeiros și colab., 2005), au crescut
randament (Brown și colab., 1995; Baker și colab., 1999; Farias-
Larios
et at., 1999; Tarara, 2000; Lamont și colab., 2005; May și colab.,
2005; Iqbal și colab., 2009), pierderile de lixifiere pot fi și ele
minimizat (Alain și Zimmerman, 2001, Gordon și colab., 2006) și
reducerea compactării solului duce la îmbunătățire
producție (Gough, 2001; Lamont, 1996).
Culoarea materialului de mulcire o determină în mare măsură
comportament care radiază energia și influența acestuia asupra
microclimat în jurul unei plante vegetale. Prin utilizarea diferitelor
polimeri și aditivi, este posibil ca filmele să transmită,
absoarbe sau reflectă diferite lungimi de undă în mod preferențial.
Este
prin urmare, este posibil să se creeze o mare varietate de
microclime
prin utilizarea diferitelor tipuri de peliculă, fie ca acoperire peste
culturi
sau ca mulci pe suprafața solului (Ahmed și colab., 2001).
scopul culorilor asortate este de a reflecta roșu îndepărtat: roșu
care
duce la reglarea fitocromului care poate îmbunătăți planta
creștere și randament (Franquera, 2011). Mulcirea din plastic are
a fost dezvoltat în principal pentru culturi de legume (Ibarra
Jiménez
y Rodríguez Piña, 1997; Lamont, 2005; Díaz-Pérez, 2010).
Acest lucru a făcut unele dezvoltări în tehnologia de mulci
colorate
care ajută la îmbunătățirea producției de legume.

În ultimii ani, s-a demonstrat că selectarea unui material


plastic mulci de culoare potrivită este foarte important în
legume producție. Cu toate acestea, se știe puțin despre
specific culoare care poate crea un impact optim în
microclimat în jurul producției de castraveți în condiții
Zimbabwe. Astfel, având în vedere importanța diferitelor
mulciri în diverse culturi de legume, prezenta anchetă a fost
efectuate pentru a studia efectul diferitelor materiale de
mulcire privind creșterea, randamentul și incidența
insectelor dăunătoare de castraveți.

MATERIALE SI METODE
Studiul experimental a fost realizat la Universitatea Africa
Fermă (AU) din Mutare, Zimbabwe. Solul din ferma AU este de
lut nisipos roșu, sol Fersiallitic 5E sub Zimbabwe
sistemul de clasificare a solului (Nyamapfene, 1991).

Proiectare experimentală și tratamente aplicate: culoare


Mulch tratamentele au fost stabilite într-un bloc complet
randomizat cu trei replici. Fiecare tratament (culoare de
mulci) consta din două paturi mulate adiacente pe parcelă;
fiecare pat avea 8,0 m lungime, 0,9 m lățime și 0,2 m
înălțime. Suprafața parcelei a fost 19,2m2 conținea 64 de
plante și suprafața totală experimentală a fost 500m2. Au
fost stabilite șase tratamente de mulching: negru, albastru,
gri-argintiu pe negru; negru pe argintiu-gri; galben; roșu;
albastru și; controlează paiele de grâu Polietilenă și grâu
paiele erau așezate peste sol în paturi.

Stabilirea culturilor și măsurători: castravete


(Cucumis sativus) cultivar Conil de la Starke Ayres a fost
folosit. Acest cultivar este un castravete de câmp hibrid, timpuriu
matur cu ciclul lung de producție. Este un randament ridicat
plante viguroase, obicei deschis al plantelor, maturizare timpurie
și întuneric
fructe colorate, de dimensiuni medii, cu lungimea de 14 - 15 cm
rezistența la mucegaiul pudră, CVYV și CMV). seminte
au fost semănate direct pe un singur rând pe pat cu dealul rând
distanță de 0,25 m cu o plantă pe deal. Rândurile au fost de 1,2m
în afară.

Înainte de a pune mulcirea, îngrășământul bazal și de două


ori pe lateral pansamentul a fost aplicat cu o cantitate de
200 kg N / ha, 180 kg P2O5 și 50 kg K2O / ha. Pentru
fiecare tratament, plante au fost urmăriți la 14 zile după
semănat și legați în timpul sezon. Toate plantele au fost
îngrijite în mod similar. Toate ramurile și florile erau ținute
pe plantă. S-a aplicat irigarea prin stropire. Datele au fost
colectate din 10 plante (5 plante adiacente per rând cu 2
rânduri) pentru fiecare replicare, cu excepția fructelor totale
randament care a fost colectat pe toate plantele din parcelă.

Variabile măsurate: Date privind caracteristicile creșterii


plantelor au fost înregistrate din fiecare complot luând
plantă aleatorie probe. Caracteristici ale ramurilor: principal
la ultima recoltare lungimea ramurilor a fost măsurată de la
baza tulpinii (2 cm sub dicotiledonat) în vârful tragerii tinere
pe ramura principală. Numărul de ramuri de peste 50 cm
lungime pe plantă și numărul de frunze (inclusiv frunzele
uscate) pe fiecare ramură principală au fost numărați.
Numărul și greutatea pe fructe: datele au fost înregistrate la
fiecare dată de recoltare și calculată pe bază de parcelă la
fiecare recolta. Mărimea fructelor: fructele din 10 plante au
fost recoltate la 3, 5 și a 7-a oară (cu 10 fructe / timp de
recoltare), probe aleatorii s-au luat măsurători de fructe
comercializabile din fiecare parcelă lungime și diametru.

Randamente: randamentele de fructe au fost înregistrate în


total pe 9 recoltare ori în funcție de mărimea comercializării
fructelor (+/- 14 cm lungime). Fructele au fost separate în
comercializabile și culpabile (mici și greselă), apoi au fost
înregistrate și fructe comercializabile. Dăunători de insecte
Incidențele adulților au fost numărate la fiecare 3 zile la
primele trei săptămâni; după aceea la intervale de 6 zile
până la recoltare. Thrips (Thrip palmi): Au fost numărați un
număr de adulți tragerea de 20 cm a ramurii principale.

Whitefly (Bemisia tabaci) și molia de castraveți (Diaphania


indica): Numărul de insecte adulte au fost luate în calcul
ramură.
Afide (Aphis gossypii): Incidența dăunătorului insectelor
a fost măsurată folosind formula de mai jos;
% Leaves
Settled by
Aphids = Number of leaves with aphids on mainbranch x 100
Total leaves on main branch

% Frunze
Așezat de
Afide =Numărul de frunze cu afide ramură x 100
Total frunze pe ramura principală

Analiza datelor: Analiza varianței (ANOVA) a fost


realizat după Gomez (1976) și mijloacele au fost
separat folosind metoda LSD.
REZULTATE
Caracteristicile creșterii plantelor
Diametrul tijei de bază: date despre efectul diferitelor culori
mulci pe diametrul tijei sunt prezentate în Fig. 1. Semnificativ
răspunsurile (P = 0,05) la diametrul tijei au fost exercitate.
cel mai mare diametru de tulpină era pe gri argintiu și negru
mulci de polietilenă colorată (11,4 și 10,8 mm)
respectiv). Diametrul mediu al tulpinii a fost de 10,55 mm.

Lungimea ramurii principale: compararea mijloacelor de tratament


a evidențiat o diferență semnificativă în lungimea principalului
ramura plantelor de castraveți, așa cum se arată în figura 2.
lungimea a fost cea mai mare pe mulci de culoare argintiu-argintiu
(3.3
m), în timp ce cea mai scurtă a fost observată pe culoarea albastră
mulci (2,5 m). Lungimea medie a ramurii principale a fost de 2,95
m.
Numărul de ramuri pe plantă: Comparația dintre
mijloace de tratament numai pentru numărul de ramuri pe plantă
a prezentat o diferență semnificativă față de culoarea gri argintiu
mulci cu 4,9 ramuri per plantă. Cu toate acestea, nu este
semnificativ
diferența a fost indicată pentru restul celorlalte mulci de culori
(Figura 2). Numărul mediu de ramuri pe plantă a fost de 3,53.

Numărul de frunze pe ramură principală: A fost semnificativ


influența culorii mulciurilor la numărul de frunze de pe
ramura principală a castravetei (figura 3). Cel mai inalt
numărul de frunze a fost înregistrat pe culoare gri argintiu
mulci (34,9 frunze per ramură principală), în timp ce
Albastru, Roșu iar mulci de culoare galbenă au înregistrat
cel mai mic număr de frunze (28,6, 28,3 și respectiv 30,1
frunze per ramură principală). Numărul mediu de frunze pe
ramură principală a fost de 30,98.
Figura 1 Effect of mulch colors on Stern Diameter

De pus aici figura din original

Figura 1: Afișează mijloacele diametrului tijei bazei ca fiind


influențat prin culoarea mulci.

Efect de mulci pe ramurile de castraveți


De pus aici figura din original

Figura 2: Prezintă mijloacele numărului de ramificate pe


plantă și lungimea ramurii principale influențată de mulci
culoare.
Efectul mulciului asupra numărului de frunze
De pus aici figura din original

Figura 3: Afișează mijlocul numărului de frunze pe partea


principală
ramură influențată de culoarea mulciului.

Efectul culorii de mulci asupra mărimii fructelor


De pus aici figura din original

Figura 4: Afișează mijloacele diametrului și lungimii fructului ca


influențată de culoarea mulciului.

Mărimea fructului (diametrul și lungimea): efectul de culoare


a mulciului pe mărimea fructelor a fost semnificativă (figura
4). fruct diametrul a fost cuprins între 4 și 4,8 cm și lungimea
fructelor a fost cuprinsă între 13,5 și 15,5 cm. Fructe din
parcele cele mai mari tratate cu mulci de culoare argintiu-
argintiu (diametru de 4,8 cm și lungime 15,5 cm în
comparație cu restul) din mulci colorate. Fructe din parcele
tratate cu albastru, Mulci de culoare roșie și galbenă au fost
cele mai mici ambele diametru și lungime. Diametrul și
lungimea medie pentru fructele de castraveți au fost de 4,55
cm, respectiv 14,33 cm.
Randamente și componente ale randamentului
Greutatea medie a fructelor: rezultatele pentru compararea
mijloacele de tratament pentru greutatea fructelor au fost
semnificative
diferențe pentru diferitele mulci colorate (Figura 5).
Greutatea medie a fructelor a fost cea mai mare pe culoarea gri
argintiu
mulci la 0,223 kg / fructe. Cea mai mică greutate medie a fructelor
(0,175 kg / fruct) a fost observat de la mulci de culoare albastră și
de asemenea, nu era diferit statistic de culoarea galbenă
mulci care a dat 0,180 kg / fructe.

Numărul de fructe pe plantă: date privind efectul culorii sunt


prezentate materiale de mulcire pe numărul de fructe pe
plantă în figura 6. S-a observat o influență pozitivă a
cenușului argintiu mulci de culoare pe numărul de fructe pe
plante. Gri-argintiu mulci colorate aveau 11,2 fructe per
plantă. Restul mulci colorate au influențat negativ numărul
de fructe pe plantă în raport cu controlul (paie de grâu) cu
negru, Albastru, roșu și galben dând 9,0, 6,4, 7,8 și 8,3
fructe per planta respectiv.

Greutatea fructelor pe plantă: efectul culorii de mulci asupra


greutății de fructe pe plantă a fost semnificativ doar pozitiv
pentru argintiu mulci colorate cu 1,7 kg / plantă în raport cu
controlul (Figura 6). Restul celorlalte mulci colorate negativ
greutatea influențată a fructelor pe plantă.

Masa totală bio: datele din figura 7 arată că biomasa totală


(inclusiv rădăcini, tulpini, ramuri, frunze și fructe) variază
între 3,1 și 5,2 kg / plantă. Cea mai mică masă bio totală a
fost dat de plantele de pe mulci de culoare roșie și galbenă
și cea mai mare a fost pe mulci de culoare gri argintiu.
Randamentul total al fructelor: datele din figura 7 arată că sunt
cenușiu-argintiu
mulci colorate au dat cel mai mare randament total de fructe de
44,0 t / ha.
Mulciurile colorate albastru, roșu și galben au dat negativ
influență asupra producției de fructe în raport cu controlul (paie de
grâu).
Cel mai mic randament (19,8 t / ha) a fost înregistrat de la albastru
tratamente cu mulci.
Randament de fructe comercializabil: mulciurile colorate aveau un
influență semnificativă asupra producției de fructe
comercializabile (figura
7). Cea mai mare pozitivă
influență asupra randamentului (37,9 t / ha). Mulci de culoare
albastru avea un
influență negativă asupra producției de fructe comercializabile cu
cele mai mici
randament de 15,3 t / ha înregistrat. Randamentul comercializabil
de la Black,
Mulciurile de culoare roșie și galbenă erau similare cu producțiile
de la control (paie de grâu).

Efectul mulciului asupra greutății medii a fructelor

De pus aici figura din original


Figura 5: Prezintă mijloacele de greutate ale fructelor pe plantă ca
fiind
influențată de culoarea mulciului.

FIGURA De pus aici figura din original

Figura 6: Afișează numărul de fructe, greutatea pe plantă


și biomasă totală a plantelor, influențată de culoarea mulciului

FIGURA De pus aici figura din original


Figura 7: Afișează mijlocul numărului de fructe, greutatea pe
plantă și biomasă totală a plantelor, influențată de culoarea
mulciului.

Figura 7: Afișează mijlocul numărului de fructe, greutatea pe


plantă
și biomasă totală a plantelor, influențată de culoarea mulciului.
Procentul randamentului fructelor comercializabile: cel mai mare
procentul a fost înregistrat din mulci de culoare gri argintiu
(86,2%), în timp ce cea mai mică cifră de 77,3% fructe
comercializabile
randamentul a fost înregistrat din mulci de culoare albastră (figura
7).

Incidența dăunătorilor de insecte Thrips: (Thrip palmi):


Influența culorii mulchingului materialele au fost
semnificative (P = 0,01) la incidența prosperaurilor tirul tânăr
așa cum se arată în figura 8. Incidența dăunătorul a început
să crească treptat 21 de zile după însămânțare până 51 de
zile de la semănat. Cel mai mic număr al dăunătorului
înregistrat la 21 de zile după însămânțare (DAS) a fost de
0,6 unități / 20 cm ramură principală pe mulci de culoare gri
argintiu în timp ce cel mai mare număr de 3,4 unități / 20 cm
ramură principală a fost din Mulci de culoare albastru. La 51
DAS Roșu, argintiu-gri și Materialele de mulci de culoare
galbenă au avut incidențe dăunatoare (17,6, 17,4, respectiv
17,1 unități / respectiv 20 cm ramură principală) în timp ce
control (paie de grâu) avea 16,0 unități / 20 cm ramură
principală. Mulciurile colorate negru și albastru au avut 17,8
și 18,6 unități / 20 cm ramura principală respectiv.

Molia de castraveți: (Diaphania indica): prima incidență a


dăunătorul a fost observat 21 DAS cu înregistrarea paiului
de grâu 2,4 unități / ramură principală (cea mai mare) și gri
argintiu înregistrând 1,5 unități / ramură principală (cea mai
mică). Figura 9 arată că de la 21 DAS la 51 DAS controlul
(paie de grâu) a avut cea mai mare incidență a dăunătorului
insectelor în raport cu toate materiale de mulci colorate.
Whitefly: (Bemisia tabaci): A început dăunătorul insectelor
apărând 15 DAS, cu excepția mulcirii de culoare gri argintiu
care a început să înregistreze incidența whitefly 18 DAS.
Toate tratamentele au înregistrat un vârf în incidența dăunătorului
27 DAS (Figura 10). Apoi au început incidentele
scade treptat până la 51 DAS pentru control și altele
mulci colorate, cu excepția cenușiu-argintiu care a rămas
relativ constant.

Afide: (Aphis gossypii): primul procent de incidență de


dăunătorul de insecte a fost înregistrat 21 DAS pentru albastru
(10,8%), roșu
(14,7%) și galbeni (17,0%) numai mulci (Figura 11). Pe
pe de altă parte, procentul incidenței dăunătorilor pentru negru
(18,0%), paie de grâu (19,7%) și gri argintiu (8,1%)
a fost înregistrat pentru prima dată 27 DAS. Un vârf pentru toate
tratamentele
a fost înregistrat 45 DAS cu înregistrare de mulci de culoare
galbenă
cel mai mare procent de incidență de 60,7%.

DISCUŢIE Date înregistrate cu privire la caracteristicile de


creștere a plantelor exprimate în: diametrul tijei bazei,
lungimea ramurii principale, numărul de ramuri pe plantă,
număr de frunze și mărimea fructelor în mod clar a arătat
influența culorii de mulci. Cenusiu-argintiu și Mulci de
culoare neagră au avut un efect semnificativ asupra creșterii
parametrii plantelor de castraveți în comparație cu controlul
tratament. Compartimentarea fotosintatului a afectat
culoarea mulch-ului și caracteristicile de creștere, precum și
acumularea de biomasă în lăstari, potențial influențați de
raportul roșu îndepărtat: roșu. Un posibil raport roșu mult
mai ridicat: roșu datorită reflectării luminoase din aceste
mulci colorate poate să fi activat pozitivul răspunsurile
fitochromului din plante, semnalizatoare să concureze în
încercarea de a crește mai înalt decât de la ceilalți mulci
colorate.

Figura 9: Afișează mijlocul numărului de molii de castraveți


ramura principală influențată de culoarea mulciului
Figura 10: Afișează mijloacele de număr de fluturi albe pe
principal
ramură influențată de culoarea mulciului

Figura 11: Afișează mijloacele de% frunze cu Afidele principale


ramură influențată de culoarea mulciului
Capacitatea acestor mulci colorate de a transmite, absorb și
reflectă diferite lungimi de undă de preferință posibil a
acționat prin fitocrom sistem pentru a regla alungirea și
diametrul tijei, ramificare, numărul de frunze,
compartimentarea fotosintatului lăstari, rădăcini și fructe în
curs de dezvoltare. Aceasta implică faptul că diferite culori
de mulch au avut o influență semnificativă asupra biomasa
plantei de castraveți. El-Zohiri și Samy (2013) și Panchal și
colab., 2001 au găsit, de asemenea, aceleași rezultate.
Decotaeu (2008) a atribuit acest lucru mulchilor de culoare
mai deschisă reflectând mai multă lumină; dar un raport mai
mic dintre FR / R. FR-ul reflectat din mulci-ul roșu i-a
îndemnat pe plante să creadă că există mai multă
concurență, astfel încât dezvoltarea a fost stimulate. Acesta
ar putea fi un motiv pentru care salata să crească mulci roșii
au fost cei mai înalți (Kasperbaeur 2010). Rajablariani și
colab., (2012), care lucrează la roșii au atribuit aceste
descoperiri la efectele culorii de mulch asupra lungimii
internodurilor sugerând un rol pentru lumina reflectată la
suprafață (și în special pe roșu îndepărtat raport la lumină
roșie) privind dezvoltarea plantelor. In orice caz, cercetări
efectuate pe salată (Lactuca sativa) cultivate pe mulci roșu
avea cel mai mult număr de frunze în comparație cu
celelalte tratamente de mulci colorate (Franquera, 2011).
Rezultatele la randament au fost semnificative arătând că
culoarea suprafeței mulciului de plastic poate modifica cantitatea
de
echilibrul luminos și spectral care ajunge la plante, cu rezultat
efecte asupra creșterii și producției de fructe. Dintre toți mulcirea
tratamente, greutatea medie maximă a fructelor a fost înregistrată
în
Tratament de mulci de culoare gri argintiu și cel puțin de la
Albastru
mulci colorate. Se pare că mulci de culoare gri argintiu
ar fi putut induce condiții favorabile realizării
de fructe cu greutate mai mare. Rezultatele semnificative ale
randamentului
a parcelei mulate a fost probabil asociată cu
conservarea umidității și îmbunătățirea microclimatului atât
sub și deasupra suprafeței solului și un mare control al buruienilor,
în special în mulci de plastic argintiu-negru și argintiu.
mai mult număr de frunze ca urmare a mai multor ramuri datorate
lungimea suplimentară (mai mult număr de internodi) în principal
tulpina ar fi putut influența pozitiv randamentul. Semnificativ
mai mult număr de frunze pe mulci de culoare argintiu argintiu
înseamnă mai multă suprafață fotosintetică, deci mai mult
castravete
Randament.

Folosirea mulciului din plastic promovează schimbări în


microclimatul plantei, favorizând creșterea și vigoarea,
producția și randamentul plantelor (Diaz-Perez, 2010;
Lopez- Lopez și colab., 2009). Gordon et al., 2010 au
demonstrat productivitate crescută de okra atunci când s-a
folosit mulci de plastic. Într-un studiu care a evaluat cinci
culori diferite de mulci din plastic (negru, alb, roșu, argintiu
și albastru) pe o cultură okra, cel mai mare randament a fost
obținut cu plasticul colorat cu argint mulci, urmată de mulci
de plastic albastru, în timp ce controlul tratamentul fără
mulci a produs cel mai mic randament. Spre deosebire de
Rajablariani și colab., (2012), rezultatele noastre au fost
inconsistent în tratamentele cu mulci de culoare albastră
care plantele produse printre cele mai scurte lungimi
principale ale ramurilor, numărul de frunze, numărul de
fructe pe plantă și comercializabile randament de fructe.

În general, mai puțini thrips, afide, molii de castraveți și


albusurile au fost observate pe plante de culoare gri argintiu
mulci în comparație cu alte mulci colorate. Díaz-Pérez și
colab., (2003); Momol și colab., (2004); Nagata și colab.,
(2004) și Stavisky și colab., (2002) atribuie acest lucru
repulsorului de insecte caracteristic pentru mulci metalizate.
În perioada de vârf, număr redus de fructe și randamente
reduse pe piață mulch-ul de culoare albastră s-ar fi putut
datora și celor mari număr de prosperari care au fost atrași
de culoarea Albastru mulci de la începutul sezonului și a
rămas relativ ridicat pe tot parcursul sezonului de creștere.
De asemenea, molia de castraveți a fost atras de mulci de
culoare albastră în număr mare și ar fi putut influența
negativ numărul de fructe și randamente comercializabile la
fel ca cele prospere. Afide și fluturi albe au fost atrași mai
mult de mulci de culoare galbenă, în timp ce existau
suprimarea afidelor și a fluturii albe de grâu paie și,
respectiv, mulci de culoare roșie.

Hooks și colab., (1998) a atribuit reprimarea fluturilor albe și


a adulților afide pe plantele de dovlecel cu mulci de hrișcă la
Caracteristici respingătoare de insecte ale mulcirii de hrișcă.
biomasă scăzută și greutatea fructelor observate pe Roșu și
Galben mulci colorate ar fi putut fi ca urmare a nivelului
ridicat incidențe de afide și fluturi albe care se hrănesc cu
seva plantelor, prin urmare, lipsirea de nutriție pentru plante
și fructe dezvoltare. Eficacitatea mulchilor colorate la
suprima atât afidele cât și molia de castraveți după vârf
perioada nu a fost puternic semnificativă probabil datorită
creșterea baldachinului care acoperea mulciurile colorate.
Aceste rezultatele relevă o întârziere în debutul afidelor la
plante cu Paie de grâu, mulci negri și argintii. Summers et
al., (1995), a mai raportat că mulci pigmentate cu argint au
fost mai eficiente în respingerea afidelor de bumbac și
pepeni și întârzierea apariției virusului în dovleceii de
dovlecel (Curbita pepo L.) decât mulci cu pigment alb. Acest
lucru se datorează faptului că atunci când prima
aplicat, mulciurile albe erau extrem de strălucitoare. A
combinație de intemperii și de praf și acumularea de sol
a rezultat curând o întunecare sau o îngălbenire ușoară a albului
devenind mai puțin respingător și poate chiar ușor atractiv.
Randamentul fructelor comercializabile a crescut cu 75 și 80%
datorită
folie de poliester argintiu și respectiv mulci spray de argint.
Acest studiu arată efectul benefic al culorii negre
mulci în creșterea greutății medii a fructelor. Randamentele slabe
pe mulci de culoare galbenă se poate datora luminii
caracteristici reflectante ale acestei mulci colorate. Galben
mulci colorate reflectă mai mult roșu (fotosintetic), dar mai puțin
lumină roșie (foto morfogenetică) a spectrului
(Decoteau și prieten, 1991) și s-ar putea să fi avut ca rezultat
randamente reduse. Pe baza acestor rezultate, Galben colorat
mulci nu poate fi recomandat pentru castraveți.
CONCLUZIE
Folosirea mulciurilor din plastic colorate oferă posibilitatea
folosind principii de bază ale fotomorfogenezei pentru a
îmbunătăți
productivitatea plantelor. Starea microclimatului s-a îmbunătățit
cu
mulciurile ar fi putut oferi o condiție adecvată pentru
producând caracteristici, număr și ramură superioare ale ramurii
greutatea pe fructe, mărimea și randamentul fructelor în plante.
Argintiu
S-a constatat că mulci de culoare gri are o îmbunătățire
semnificativ
efect asupra întinderii setului de fructe decât alte mulciri
materiale încercate. Această mulci colorată a expus constant
caracteristici de creștere superioare decât alte mulci și
Pai de grau.

În consecință, în zonele în care se află gambele și molia de


castraveți probabil să infeste castraveți, mulci de culoare
albastră nu este recomandat. Prin urmare, este important ca
sub nivel ridicat stresul de insecte, repulsiv pentru insecte,
microclimatemodifică, și foto efecte biologice benefice ale
mulch-ul trebuie luat în considerare atunci când este
selectată o culoare de mulch producția de castraveți.
Strategia folosind mulci de paie de grâu prezintă un
potențial care poate fi utilizat în afidele integrate
management în producția de castraveți mai bine decât Roșu
mulci colorate. Dar pentru zonele cu o infestare mare de
Thrips Paie de grâu nu este recomandată.
MULȚUMIRI
Autorii datorează mulțumiri deosebite tuturor membrilor
Facultatea de Agricultură și Resurse Naturale, Africa
Universitate.

REFERENCES
Ahmed, M., K. P. Baiyeri and B. C. Echezona. 2013. Effect
of colored polyethylene mulch and harvesting stage on
growth and yield of industrial sugarcane in Nigeria.
African Journal of Biotechnology l. 12: 1078-1083.
Alam. M. and R. Zimmerman. 2001. Subsurface drip
irrigation and plastic mulch effects on yield and brix
levels of Kahocha squash. Cucurbita moschata. Dept.
Biol. Agric. Eng., Kansas State Univ., Manhattan. Kan.
(http://www.oznet.ksU.edU/SWaO/IrngationtKahocha
%20Study%20repOrt%2OLateSt.Pdf)
Baker, L.B.B.. J.C. Henning, S. Jenni, E. Flava. and K.A.
Stewart. 1999. An economic and energy analysis of the
number of pepper production systems using a range of
nitrogen levels plastic mulch and irrigation. Proc. Natl.
Agr. Plast: Congr. 28:82-87.
Brown, J.E. and C. Channell-Butcher. 2001. Black plastic
mulch and drip irrigation affect growth and
performance of bell pepper. J. Veg. Crop Production.

7:109–112.