Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.5.

Instrumente care pot măsura nivelul de performanta al competentelor elevilor

Evaluarea trebuie privită ca parte intrinsecă a demersului didactic, și nu așa cum fusese privită în
didactica tradițională, independent de procesul de predare-învățare. Teoriile mai noi în evaluare pun
accent foarte mare pe feedbackul dat elevilor în vederea ameliorării învățării, a tehnicilor de
învățare, a modului de formare a competențelor etc. Exista diverse instrumente care pot măsură
nivelul de performanta al competentelor elevilor. Pentru ca metodele de evaluare, fie ca sunt
tradiționale sau complementare, sa ofere informații pertinente cu privire la performantele școlare,
este necesara folosirea unor instrumente adecvate de evaluare, elaborarea unor probe care sa
servească cel mai bine obiectivelor precizate. O importanta deosebita o prezinta formularea itemilor
(întrebarea, formatul acesteia si răspunsul așteptat, elemente strict necesare si aflate in strânsă
interdependenta). O clasificare a itemilor este cea care are drept criteriu obiectivitatea in corectare si
notare si include următoarele tipuri: itemi obiectivi, itemi semiobiectivi, subiectivi. Profesorul
dispune de o multitudine de instrumente de evaluare.

Optiunea pentru anumite instrumente depinde de specificul disciplinei, natura continutului,


obiectivele urmarite prin actul evaluativ. De exemplu, in cazul in care se foloseste eseul ca
instrument de evaluare se impune o atentie in plus pentru formularea precisa a obiectivelor si
elaborarea sistemului de notare pentru a se diminua cat mai mult posibil subiectivitatea in apreciere.
Se vor avea in vedere aspecte multiple: continutul stiintific,argumentarea, organizarea si prezentarea
ideilor, abilitatile analitice si critice, originalitatea, creativitatea, folosirea limbii, ortografia,
punctuatia, asezarea in pagina, acuratetea lucrarii si altele. Odata ce s-a ales un anumit tip de
instrument, elaborarea acestuia trebuie facuta stiintific si cu responsabilitate.

S-ar putea să vă placă și