Sunteți pe pagina 1din 13

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag.

1 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU VDS
Ed. 01
INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT DIN
POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societății E- Distribuţie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrală sau
parțială a acestuia în orice publicații și prin orice procedeu se va face cu obținerea în prealabil a aprobării societății susmenționate care își
va proteja drepturile civile și penale conform legii.
This document is intellectual property of E- Distribuţie Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil and
penal codes.

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE CONSTRUCȚIE ȘI


DE RECEPȚIE PENTRU VDS INSTALAT PE
ÎNTRERUPTOARELE JT DIN POSTUL DE
TRANSFORMARE

Ediţia Natura Modificarilor

Traducerea în limba română şi adaptarea la normele româneşti.


Această specificaţie se referă la ediţia originală DY 819 ed. 4 – 18.02.2016, drepturile de copiere aparţinând ENEL
1 Distribuzione SpA.
Translation to romanian language and adaptation to romanian norm.
This spec is referred to the master edition DY 819 ed. 4 – 18.02.2016 copyright of ENEL Distribuzione SpA.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data

Proiectare Rețea V. Obrejan A. Mușat M. Știrbulescu 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 2 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

CUPRINS

1. SCOP ..................................................................................................................................................... 3
2. DOMENIU DE APLICARE ....................................................................................................................... 3
3. IDENTIFICARE COMPONENTE ............................................................................................................. 3
4. PRESCRIPȚII DE REFERINȚĂ (*) .......................................................................................................... 5
5. UNITATE DE MĂSURĂ........................................................................................................................... 5
6. CARACTERISTICI TEHNICE .................................................................................................................. 5
7. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ...................................................................................................... 7
7.1 Conector ............................................................................................................................................... 9
8. PRECRIPȚII PENTRU FURNIZARE ......................................................................................................10
9. PRECRIPȚII PENTRU EXECUȚIA ÎNCERCĂRILOR ..............................................................................10
10. ÎNCERCĂRI DE TIP ...............................................................................................................................11
10.1 Examinare vizuală ............................................................................................................................. 11
10.2 Cerințe privind construcția și performanța .......................................................................................... 11
10.3 Grade de protecție asigurate prin carcase (7.1.12) ............................................................................ 11
10.4 Distanța de izolație de aer și de suprafață (7.1.4) .............................................................................. 11
10.5 Verificarea proprietăților dielectrice (7.2.3) ......................................................................................... 11
10.6 Încercări de funcționare ..................................................................................................................... 12
10.7 Verificare leduri ................................................................................................................................. 12
10.8 Dosarul Final ..................................................................................................................................... 12
11. ÎNCERCĂRI DE ACCEPTARE ...............................................................................................................13
11.1 Examinare vizuală ............................................................................................................................. 13
11.1 Încercări dielectrice ........................................................................................................................... 13
11.3 Încercări de funcționare ..................................................................................................................... 13
11.4 Verificarea prescripțiilor de furnizare.................................................................................................. 13

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 3 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

1. SCOP
Prezentul document definește caracteristicile de funcționare, prescripțiile de construcție și recepția unui
dispozitiv de detectare a prezenței tensiunii (VDS) instalat în exterior pe întreruptoare JT deja instalate în
stațiile de transformare.

2. DOMENIU DE APLICARE
Dispozitivul de detectare a prezenței tensiunii (VDS) poate fi instalat pe toate întreruptoarele tetrapolare
automate până la 400 Vca care sunt instalate în teren, în posturile de transformare și posturile de transformare
pe stâlp (PTA) din rețeaua JT de distribuție a ENEL. Documentul este utilizat în achiziții și pentru verificările
tehnice ale conformității și calității.

3. IDENTIFICARE COMPONENTE

Componenta trebuie realizată pentru dotarea întreruptoarelor JT, cu tensiunea de utilizare nominală de până la
400 Vac instalate în teren, cu un dispozitiv de detectare a prezenței tensiunii (VDS) pe linia protejată de același
întreruptor. Prezența tensiunii trebuie să fie evidențiată cu leduri (L1-L2-L3), de culoare roșie, pe fiecare fază.

Există două versiuni diferite ale dispozitivului VDS, în funcție de tipul de comandă al întreruptorului (manual
sau motorizat) căruia îi este dedicat:

Matricola Tip Descriere


13 10 99 DY 819/1 VDS pentru întreruptor JT DX310X
13 10 98 DY 819/2 VDS pentru întreruptor mot. JT DX310X

Diferența constă exclusiv, în prezența sau nu în furnitură a cablului de legătură pentru UP (indicat în capitolul
7) necesar numai în cazul prezenței întreruptorului motorizat.

Dispozitivul VDS trebuie să fie instalat pe corpul întreruptorului (de exemplu, pe partea inferioară a
întreruptorului, așa cum se arată în fig. 1) sau pe cablurile de ieșire din același întreruptor, fără a modifica
instalarea întreruptorului JT unificat în tabloul JT (conform DY3009 RO) sau de instalare (DY3018 RO, DY3023
RO) nevariind cablarea cablurilor la ieșire din întreruptor.

Dispozitivul VDS trebuie să preia tensiunea utilizând clemele de perforare a izolației dedicate (vezi. fig. 2), care
urmează să fie instalate pe cablurile la ieșire din întreruptor la aproximativ 40 cm, menținând gradul de
protecție cerut de IP3X S.T. a întreruptoarelor.

Trebuie să existe un contact denumit "RVL JT", care dacă este cablat prezintă informația de prezență a
tensiunii la Unitatea Perifierică (UP).

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 4 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 5 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

4. PRESCRIPȚII DE REFERINȚĂ (*)


- DY3101 Ed. 6 – Sept. 2012
- DY3102 Ed. 5 – Sept. 2012
- DY3103 Ed. 4 – Oct. 2012
- DY3501 Ed. 6 – Sept. 2012
- DY1053 Ed. 2 – Feb. 2016
- DY819 Ed. 4 – Feb. 2016
- DY3009 Ed. 6 – Mai 2004
- DY3018 Ed. 2 – Oct. 2001
- DY3023 Ed. 3 – Ian. 2005
- SR EN 60947-2 – Noi. 2007 și varianta A1
- SR EN 60947-1 – Oct 2009 și varianta A1 și A2
- SR EN 60695-2-10 – Dec. 2013 (resistența căldurii normale și anormale)
- SR EN 62262– Iun. 2004 (gradul IK))
- SR EN 60529– Feb. 1997 (gradul IP)
- SR EN 61243-5 – Noi. 2002 – Sistem de detectare tensiune
- CEI EN 20-22/2 - Iun. 2006
- SR ISO 2859-1 – Iulie 2007
- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă
- Directiva 2006/95/CE Directiva de joasă tensiune
- UNEL 00725
- Directiva 2004/108/CE (Emc) compatibilitate electromagnetică
- Directiva RoHS 2011/65/CE
- IPC-A-610 rev. E – Apr. 2010

(*) Notă: Edițiile indicate sunt cele în vigoare in momentul eleborării prezentului document.

5. UNITATE DE MĂSURĂ

VDS, obiectul acestei specificații, este furnizat la bucată (în buc); de continuare este prezentat un exemplu de
descriere a dispozitivului utilizat în ENEL:

V D S P T I N T R E R U P T O R J T D Y 3 1 0 X

6. CARACTERISTICI TEHNICE

Dispozitivul VDS preia tensiunea de rețea de la cele trei faze R-S-T și neutru N, prin intermediul derivației
prezente pe clema de perforare a izolației care urmează să fie instalate la ieșirea cablurilor din întreruptor și
printr-un sistem de cuplare furnizează semnalul de măsurare la un circuit electronic de monitorizare, cu un
prag de tensiune setat la Uth= 30 Vca (cu toleranță ± 1 V).

Când toate tensiunile de fază sunt mai mici decât tensiunea de prag a ledurilor (L1-L2-L3) acestea trebuie să
fie stinse și contactul "RVL JT", trebuie să fie în poziția deschis.

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 6 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

Fig. 3 – Exemplu de circuit cu utilizare a LED (stare neactivată – led stins)

Atunci când cel puțin o tensiune de fază este mai mare decât tensiunea de prag, lumina roșie a fazei
respective trebuie să fie aprinsă și contactul "RVL JT", trebuie să fie în poziție închisă.

Uth = tensiune de prag reglabil; Uth(min) = tensiune minimă de reglare; Un(min) = tensiune minimă de fază pentru
funcționare; UR, US și UT = tensiuni de fază.

Valoarea de prag a tensiunii detectată (Uth vezi tab. 1) trebuie să fie calibrată și neaccesibilă din exterior. În
cazul în care se realizează cu ajutorul unui potențiometru, după calibrarea în fabrică, aceasta trebuie să fie
blocată cu vopsea.

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 7 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

Componentele utilizate trebuie să fie conforme cu caracteristicile indicate în Tabelul 1 următor:

Tensiune nominală (Un) 380 Vca


Tensiune de măsură maximă (UMAX) 415 Vca +10%
Frecvență (f) 47÷53 Hz
Tensiune de fază minimă de funcționare 24 Vca
Reglare tensiune de prag – (Uth) 24 Vca  Uth  50 Vca
Consum maxim < 2,5 W
Temperatura operativă -5 ÷ +40°C
Temperatura de depozitare -25 ÷ +70°C
Umiditate (fără gheață și condens)  95 %
MTBF-GB (MIL-STD-217F) 100.000 Hrs
Grad de protecție carcasă IP 40
Contact mobil “RVL JT” 24 Vcc /500 mA
Grad de protecție releu “RVL JT” ≥ IP 54
Rigiditate electrică 2 kV

Tabel 1 – Caracteristici tehnice ale VDS

Pentru a garanta tensiunea de izolație a întreruptorului (Ui = 690V) este necesar ca:

- în timpul încercărilor de izolație la frecvență industrială a întreruptorului (realizată la 1890 Vca) trebuie
să fie posibilă deconectarea VDS (proiectat pentru tensiuni aplicate între pol și pol nu mai mare 415
Vca + 10%);
- VDS dispune de un sistem care permite ținerea, și ca urmare a funcționării corecte a întreruptorului
chiar și după supratensiuni de impuls care ar putea afecta funcționarea VDS-lui.

7. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Circuitul electronic, cele trei lumini (L1-L2-L3), de prezență a tensiunii și contactul, trebuie să fie conținut într-
un suport din material plastic, cu dimensiuni maxime (LxIxA) 110x40x40 mm, de poziționat și solidar cu
întreruptorul, prin intermediul banzii adezive la o rezistență la căldură (80°C) sau prin intermediul unor cârlige
pregătite pentru legături de cablu. Trebuie să fie întotdeauna garantată posibilitatea de a elimina temporar
VDS-ul pentru a ajunge la cleme.

Pe dispozitiv trebuie să fie prezentă o placă pe care sunt imprimate, în mod clar și de neșters date în
conformitate cu cerințele standardului SR EN 60947-2; adică, în plus față de caracteristicile electrice, numele
producătorului, matricola ENEL, sigla de identificare a Producătorului, standardul de referință, marcajul CE și
anul de fabricație.

Materialele utilizate pentru realizarea VDS trebuie să respecte cerințele Directivei RoHS 2011/65/CE și
standardul IPC-A-610. rev.E.

Dispozitivul VDS trebuie să respecte Directiva 2004/108/CE (EMC) și fiind o componentă auxiliară a
întreruptorului trebuie să treacă încercările de imunitate prevăzute de anexa J a standardelor SR EN 60947-2,
în condiții de mediu A.

Tensiunea JT trebuie să fie preluată de la 4 la cleme de perforare, în conformitate cu specificația EA 0556


(care nu este obiect al furnizării), cu ajutorul unor cabluri cu 4 conductoare unipolare cu dublă izolație în FEP
de 1,5 mm2 (tip FR5FR5F), ne marcat, în lungime de 50 cm, ieșire din VDS preferabil de la partea inferioară

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 8 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

(așa cum se arată în fig. 1); fiecare conductor este deosebit printr-o bandă de marcaje cu indicația respectivă
L1, L2, L3, și N (atât pentru măsurarea tensiunii cât și pentru alimentarea părții electronice).

VDS trebuie să funcționeze și cu o singură fază (R / S / T) sub tensiune; de asemenea, nu trebuie să fie
influențată de prezența tensiunii + 24VCC ± 20% pe neutru, datorită alimentării Unității Periferice (UP) de
Telecontrol legată la masă și a neutrului sistemului JT (230/380 Vca).

Indicarea stării celor trei lumini (L1-L2-L3) de culoare roșie trebuie să fie percepută de către un observator
plasat la distanța de 750 mm, cu un unghi minim de vizibilitate de 60 de grade față de orizontală și verticală,
după cum este indicat la par. 5.22 din SR EN 61234-5, pentru indicatori de uz intern.

Pentru cablajul intern al VDS trebuie să fie utilizate cabluri unipolare având următoarele
caracteristici:

- tensiunea nominală de izolație: 300/500 Vca


- izolație din PVC de calitate R2
- caracteristici de ignifugare în conformitate cu CEI EN 20-22 / 2.

VDS trebuie să fie echipat cu un contact numit "RVL JT", cu caracteristicile tehnicile descrise în tabelul 1, și că,
dacă este necesar readuce informația de prezență tensiune la Unitatea Periferica (UP), printr-un cablu bipolar
(vezi fig. 4).

Cablul menționat, de furnizat exclusiv cu întreruptorul cu comandă motorizată, trebuie să fie legat rigid de
echipamentul VDS, protejat adecvat pentru ca să reziste la solicitările în timpul instalării, manipulării și
transportului dispozitivului VDS, în timp ce la capătul său liber este echipat cu un conector indicat în următorul
par. 7.1.

Fig. 4

Caracteristicile cablului trebuie să fie după cum urmează:


- lungime cablu 8 m
- formație 2 x 1,5 mm2
- tensiunea nominală a izolației 300/500 Vac
- conductoare din cupru recopt necositorit

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 9 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

- izolație din PVC calitate R2


- diametrul exterior (pe izolație) al miezului ≤ 3 mm
- diferențierea miezului conductorului prin intermediul numerelor marcate (conform CEI UNEL 00725)
prin potrivirea numerelor marcate cu cele identificate cu pinii conectorului
- manta din PVC de calitate Rz
- caracteristicile de ignifugare în conformitate cu CEI 20-22 / 2

La capătul cablului prevăzut cu conector trebuie să fie aplicat un dispozitiv de marcare printr-o bandă, din PVC,
pe care trebuie să se poată scrie cu un stilou, în etapa de montare, numărul și denumirea întreruptorului la
care se referă.

7.1 Conector
Conectorul de 9 pini, se arată în figura 5 de mai jos:

Fig. 5 – Caracteristicile conectorului 9 pini pentru UP

Partea liberă a conectorului dreptunghiular de tip mamă este echipată cu contacte de tip tată și realizată din
material izolant de caracteristici dielectrice conforme cu cerințele prezentate în capitolul 6 și cu proprietăți
mecanice adecvate.

Contactele pinilor utilizați trebuie să fie supuse la un tratament de suprafață de aurire, fiind în măsură de a
strânge conductoare cu secțiunea 1.5 mm 2, trebuie să fie realizate prin intermediul sertizării; acestea pot fi, de
asemenea, de tip imprimat, cu condiția de a asigura obținerea următoarelor caracteristici:

- tensiune nominală de 24 Vcc


- capacitate nominală 13 A
- cădere de tensiune pe o pereche mamă-tată parcurse de un curent de 5 A≤ 50 mVCC
- forță de inserție-extracție 0,40 ÷ 10 N/contact

În tabelul 2 sunt prezentate singurele contacte utilizate pentru funcțiile indicate:

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 10 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

1 Com. TS Alimentare (+24Vcc) și Telesemnale Comune


2 TS Trip /SGN Fir de îmbinare în câmpul conectorului provenit de la
cablul motorizat (DY1053) vezi Fig.4
3 TS pres. V RVL JT (prezența tensiunii)
4 Neutilizat
5 Neutilizat
6 Neutilizat
7 Neutilizat
8 Neutilizat
9 Neutilizat

Tab. 2 – Utilizarea pinilor conectorului

8. PRECRIPȚII PENTRU FURNIZARE

Fiecare VDS trebuie să fie furnizate în ambalaj unic, în cutii de carton ondulate, cum ar fi să asigure o protecție
potrivită în timpul transportului și depozitării.
În cutia care conține VDS trebuie să se includă toate elementele și accesoriile prevăzute a fi furnizate. În
special, fiecare ambalaj trebuie să conțină:
- Dispozitivul calibrat la tensiunea de prag Uth gata de utilizare; echipat cu un cablu cu 4 conductoare
unipolare nemarcate și prevăzute cu o bandă de marcaje (pentru alimentare și prezența tensiunii) și în mod
exclusiv pentru matricola 131099, un cablu pentru conectarea VDS la UP cu conector liber (în conformitate
cu punctul 7.1), echipat cu un marcaj tip bandă.
- Geanta cu accesorii pentru instalarea fizică a VDS în manieră solidară cu capacul / cabluri ale
întreruptorului JT;
- Manual cu instrucțiuni de instalare cu informațiile de utilizare normală a VDS.
Pe fiecare ambalaj pentru transport, pe două fețe învecinate, trebuie să fie raportate după cum urmează cu
caractere lizibile:
- Numele Furnizorului
- Descriere produs
- Scrisoarea alocată de producător
- Matricola Enel a produsului
- Greutate brută a unui singur pachet
Pentru transportul și manipularea în depozitele ENEL trebuie să fie respectate prescripțiile stabilite în
Specificația tehnica Ambalare Ed. 2.

9. PRECRIPȚII PENTRU EXECUȚIA ÎNCERCĂRILOR

Dispozitivele VDS trebuie să fie supuse verificării prescripțiilor proiectului indicate în tabelul 1, cu încercările de
tip specificate în capitolul următor 10.
În paranteze sunt trecute numerele corespunzătoare paragrafelor referitoare la SR EN 60947-1.

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 11 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

10. ÎNCERCĂRI DE TIP

10.1 Examinare vizuală

Dispozitivul trebuie să fie supus controlului, prin intermediul examinării vizuale, pentru a verifica că produsul
îndeplinește cerințele stabilite în prezenta specificație; în special, trebuie să fie verificate:
a) să îndeplinească cerințele cerințe (lumini de semnalizare, de contact UP) și verificarea procedurii de
demontare și montare a întreruptorului conform instrucțiunilor din manualul de însoțire;
b) prezența identificării luminilor L1, L2 și L3 și a plăcii / marcare de identificare;
c) conformitatea cu standardele relevante RohS, IPC-A-610 și compatibilitate electromagnetică (EMC)
prin certificare / declarație.
d) conformitatea circuitelor electrice și a cablajului intern și extern la prescripții indicate în această
specificație și la standardele SR.

10.2 Cerințe privind construcția și performanța

Adecvarea mecanică, electrică și termică a meterialelor de construcție și părțile dispozitivului se consideră


încercate cu verificarea caracteristicilor de construcție și de performanță indicate mai jos (SR EN 60947-1
capitolul 7.):
a) Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală (7.2.2.7);
b) Verificarea rezistenței la materiale de căldură și de foc anormale care din cauza efectelor electrice
interne (7.1.2.1). A se realiza în conformitate standardul SR EN 60695-2-10: încercarea firului
incandescent, la 650 ° C;
c) Verificarea gradului de protecție împotriva impacturilor mecanice externe: carcasa dispozitivului trebuie
să reziste la un impact de 10 jouli cu grad IK 09 conform SR EN 62262;
d) Marcarea (5.2).

10.3 Grade de protecție asigurate prin carcase (7.1.12)


Dispozitivul complet echipat, trebuie să fie supus verificării gradului de protecție în conformitate cu SR EN
60529; gradul minim de verificat este IP40.

10.4 Distanța de izolație de aer și de suprafață (7.1.4)


Trebuie verificată că distanța de izolare în aer și suprafață sunt conforme cu Tab. 13 și 15 din SR EN 60947-1
par. 7.1.4 cu gradul de poluare 3

10.5 Verificarea proprietăților dielectrice (7.2.3)


Pentru controlul ținerii izolației (solidă și de suprafața a suporturilor izolatoare și în aer între părțile goale la
potențial diferit), comparativ cu supratensiunii tranzitorii și temporare VDS trebuie să fie supuse la verificările
dielectrice următoare:

a) Se verifică tensiunea nominală la ținere la impuls (7.2.3.1).

Încercare trebuie să fie efectuată pe dispozitivul complet cablat în următoarele condiții:


- dispozitiv fixat stabil pe o placă metalică conectată la pământ;
- toate circuitele de intrare trebuie să fie conectate între ele în scurtcircuit.

Trebuie să fie aplicate între circuitul de intrare și placa metalică de mai sus citată, 5 impulsuri pozitive
și 5 impulsuri negative în intervale de cel puțin 1 s între un impuls și următoarele, cu forma de undă de

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 12 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

1,2 / 50 microsecunde, iar valoarea nominală de vârf = 8 kV (A se vedea SR EN 60947-1 - Tab 12


pentru determinarea valorii de vârf reale care urmează să fie aplicat în funcție de locul de încercare);

b) Verificarea tensiunii de ținere la frecvența de serviciu (7.2.3.2).


În condițiile de încercare specificate la punctul precedent trebuie să fie aplicată, pentru o perioadă de 5
s, o valoare a tensiunii de operare la o frecvență efectiv egală cu 1890 Vca ( SR EN 60947-1, tab. 12A,
Ui = 415 + 10% Vca)

c) Verificarea carcaselor din material izolant

Pentru carcasele din material izolant trebuie să efectueze o încercare dielectrică suplimentară, prin
aplicarea tensiunii c.a. între o folie metalică amplasată în exteriorul carcasei și părțile aflate sub
tensiune conectate la masele situate în interior; tensiunea de încercare trebuie să fie egală cu de 1,5
ori valorile tab. 12A din SR EN 60947-1.

d) Verificarea gradului de izolație Ui = 690V (cerut de întreruptoarele JT), după perturbații ridicate de
tensiune de frecvență de industrială

Aplicând o tensiune ≥ 1500 Vca timp de un minut între patru 4 conductoare de legătură a VDS (în
diferite configurații posibile fază - fază și fază - neutru) trebuie să fie cauzate daune intenționate ale
VDS. Dispozitivul (și nu mai funcționare) trebuie să garanteze între conductoarele de alimentare,
gradul de izolație Ui = 690V. Verificarea constă în depășirea cu rezultat pozitiv a încercărilor indicate la
par. 7.5.3. a) DY 3501 Ed. 6.

10.6 Încercări de funcționare

Pe eșantionul care a trecut cu succes încercările dielectrice 10.5 a) b) și c), prin intermediul unui generator de
tensiune de alimentare la frecventă industrială, trebuie alimentat cablul al VDS (în modul monofazat și trifazat)
și trebuie să se verifice dacă:
- la tensiunea de 25 Vac ledurile trebuie să fie cu siguranță stinse și contactul mobil în poziție deschis;
- la tensiunea de 35 Vac ledurile trebuie să fie cu siguranță aprinse și contactul mobil în poziție închis.

10.7 Verificarea luminozității becurilor (led)

Trebuie să se verifice percepția sigură a indicației vizuale, prin intermediul încercării specificate la par. 5.22 din
SR EN 61243-5 pentru indicatorii de utilizare în interior.

10.8 Dosarul Final

La sfârșitul procesului de certificare sau de omologare trebuie să fie prezentat un dosar de documente (Dosar
Final), care conține descrierea tehnică a dispozitivului, precum și toate rapoartele de încercari efectuate.
Documentația constă din două documentații, documentația de tip A de circulație normală și cea de tip B la care
producătorul nu autorizează difuzarea.
Documentele minime cerute sunt:

Documente Tip A:
- Lista documentelor de tip A și tip B, unic identificate cu titlu, data, numărul revizuirii, și numărul de
pagini.
- Desenul de ansamblu al dispozitivului (cotat) cu diferite vederi în plan;
- Fotografii ale dispozitivului;
DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 13 din 13

PRESCRIPȚII DE FUNCȚIONARE, DE DY 819 RO


CONSTRUCȚIE ȘI DE RECEPȚIE PENTRU
Ed. 01
VDS INSTALAT PE INTRERUPTOARELE JT
DIN POSTUL DE TRANSFORMARE 17.01.2017

- Desenul plăcuțelor de identificare;


- Manual de instrucțiuni în limba română pentru instalare și asamblare cu indicații de utilizare normală a
întreruptorului echipat cu VDS;
- Documentația pentru ambalare.

Documente de tip B:

- Desene de construcție ale componentelor individuale;


- Documentația tehnică suport a componentelor utilizate;
- Rapoartele încercărilor de tip (cu referire la diferitele puncte ale prezentei specificații tehnice), cu
descrierea metodelor de încercare și rezultatul acesteia.

Pagina fiecare a dosarului trebuie să fie ștampilată și semnată de Producător.


După trecerea încercărilor prevăzute cu rezultat pozitiv, Enel va viza documentația care va rămâne la
producător pentru a putea fi prezentată la cererea Enel.

11. ÎNCERCĂRI DE ACCEPTARE

Toate încercările descrise mai jos, trebuie să fie efectuate pe un eșantion reprezentativ al lotului după cum
este stabilit în standardul SR ISO 2859-1 pentru planul simplu de eșantionare redus, AQL = 0.65%. Pentru a
defini numărul de eșantioane prelevat trebuie să se facă referire la nivelul de inspecție curent II, considerându-l
ca un lot de referință pentru dispozitivele prezentate pentru inspecție.

11.1 Examinare vizuală

Trebuie verificată corespondența dispozitivului încercat (și a tuturor componentelor instalate), cu documentația
prezentă în Dosarul Final aflat în posesia Producatorului.

11.1 Încercări dielectrice

Trebuie să se efectueze încercările descrise la pct. 10.5.b), dar cu o tensiune redusă la 415 + 10% Vac timp de
5 s.

11.3 Încercări de funcționare

După încercarea dielectrică trebuie să fie realizată încercarea de funcționare așa cum este descris în
precedentul par. 10.6.

11.4 Verificarea prescripțiilor de furnizare

Verificarea conformității cu cerințele din capitolul 8.

DY 819 RO Ed. 01 - 17/01/2017