Sunteți pe pagina 1din 6

FIȘA TEHNICĂ Pag.

1 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 24.10.2016

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societăţii ENEL Distribuţie Banat S.A. Reproducerea sau utilizarea integrală sau
parţială a acestuia în orice publicaţii şi prin orice procedeu se va face cu obţinerea în prealabil a aprobării societăţii susmenţionate care îşi
va proteja drepturile civile şi penale conform legii.
This document is intellectual property of ENEL Distribuţie Banat S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any
means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil and
penal codes.

TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE PENTRU INTERIOR
PENTRU GRUP DE MĂSURĂ

Editie Natura Modificarilor

1 Prima ediție.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat data


Proiectare
Virginia SANDICI Anghel MUȘAT Mihail ŞTIRBULESCU 24/10/2016
Rețea
FIȘA TEHNICĂ Pag. 2 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 16.05.2016

Cuprins

1. GENERALITĂŢI ................................................................................................................................ 3
2. STANDARDE, NORMATIVE SPECIFICE .................................................................................... 3
3. DESCRIERE PE SCURT ................................................................................................................. 3
4. DATE ŞI PARTICULARITĂŢI DE MEDIU .................................................................................... 3
5. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE .................................................................... 3
6. ÎNCERCĂRI ........................................................................................................................................ 4
7. ETICHETARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT............................................................................. 5
8. DOCUMENTE CARE INSOȚESC PRODUSUL ........................................................................... 5
9. CONDIȚII DE CERTIFICARE .......................................................................................................... 6
10. GARANŢII......................................................................................................................................... 6
11.POST- GARANŢII ............................................................................................................................ 6
12. UNITATEA DE MĂSURĂ .............................................................................................................. 6

FT-250_MAT Ed.01 24/10/2016


FIȘA TEHNICĂ Pag. 3 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 16.05.2016

1. GENERALITĂŢI
Fișa tehnică descrie caracteristicile tehnice și constructive ale transformatoarelor de tensiune 6 KV cu doi poli
în medie tensiune pentru interior pentru grup de măsură.

2. STANDARDE, NORMATIVE SPECIFICE


Transformatorul de tensiune va respecta următoarele standarde în vigoare:
- SR EN 60044-2
3. DESCRIERE PE SCURT

Matricola Denumire pe scurt


653260 TT 6/0.1 kV, bipolar de interior

4. DATE ŞI PARTICULARITĂŢI DE MEDIU


4.1 Caracteristici generale ale mediului ambiant

Altitudine peste nivelul mării max. 1000 m.


Gama temperaturii ambiante în conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2:
0 0
- pentru transport şi depozitare: interior –25 C... +40 C
0 0 0
- în funcţionare: la interior maxim +40 C, valoare maximă a mediei +35 C, valoare minimă -25 C.
Umiditate relativă maximă conform IEC 60068-2-3 în condiţii de interior min. 95%, fară condens.
Nivel de seismicitate (acceleraţie maximă la sol) 0,5g.

4.2 Condiţii mecanice


Echipamentul trebuie să reziste la:
- Vibraţii, conform IEC 60255-21-1, clasa 2;
- Şocuri, conform IEC 60255-21-2, clasa 1;
- Cutremure, conform IEC 60255-21-3, clasa 1.

5. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI CONSTRUCTIVE

Transformatorul de tensiune (TT) trebuie sa fie proiectat și construit astfel încât să răspundă cerintelor din
norma SR EN 60044-2 fiind clasificat ca “ transformator de masură “ de tip inductiv.

Valorile nominale ale TT sunt prezentate in tabelul de mai jos.Transformatorul de tensiune trebuie sa aiba
puterea nominala pâna la 10 VA pentru clasa 0,2; daca este necesara o putere secundara mai mare de 10 VA
pana la 30VA in acest caz vor corespunde clasei 0,5.

Transformatorul de tensiune trebuie să fie de tip portant cu izolație în rășina sintetică și să nu necesite montaj în
carcasa protectoare.

Acestia trebuie prevazuti cu:


- borne primare pozitionate ca in fig. 1 prevazute cu gauri M10X15; acestea trebuie sa fie realizate din
aliajul P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705-65 sau din cupru electrolitic Cu ETP conform UNI 5649-71 partea intaia.
- Partea exterioara a TT trebuie să aibă o forma astfel încât să impiedice acumularea condensului în
zona bornelor secundare atunci când TC sunt montați în poziție orizontala (cu bornele secundare in sus)

Parțile construite din materiale feroase și care sunt în contact direct cu aerul atmosferic trebuie să fie zincate
electrolitic cu Fe/Zn 12 c 1A conform UNI ISO 2081.

FT-250_MAT Ed.01 24/10/2016


FIȘA TEHNICĂ Pag. 4 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 16.05.2016

CARACTERISTICI TEHNICE
Descriere redusă a materialului TT 6/0,1kV

Conditii de functionare Normale


Dimensiuni maxime 350x300x200mm
Categoria de temperatura am mediului ºC -25/+40
Altitudine m 1000
Matricola
Raport de transformare nominal V/V 6000/100
Frecventa nominala Hz 50
Puterea VA 0-10 >10-30
Clasa de exactitate a infasurarilor de masura 0.2 0.5
Tensiune maxima de referinta pentru izolare kV 7.2
Tensiune de tinere la frecventa industriala kV 20
Tensiune de tinere la frecventa industriala kV 60

5.1. Placuta de identificare


Pe placuta trebuie sa fie inscrise, cu caractere clare, lizibile, indicatiile prevazute de articolul 11.1 si 12.4 din
norma SR EN 60044-2.

Placuta trebuie sa fie dispusa in apropierea bornelor secundare pe partea opusa surubului de legare la pamint;
atunci cind acest lucru este posibil, in acel loc se va monta totusi o a doua placuta indicatoare cu urmatoarele
indicatii:
- sigla modelului constructiv și sigla de identificare a tipului.
- înscrisul Enel anul de fabricatie si numarul de fabricatie al aparatului.
Placuțele trebuie să fie fixate rigid pe corpul transformatorului sau pe placa de baza.

5.2. Marcajul
Bornele primare din fig.1 trebuie sa fie inscripționate cu tensiunea primară în kV si marcate cu A respectiv B.
Inscripționarea trebuie realizata cu caracterele avand dimensiuni mai mari de 10 mm.
Pe capacul interior al cutiei de borne va fi inscripționată schema electrică de principiu a transformatorului de
tensiune cu indicarea marcării bornelor secundare.
Orificiile pentru bornele secundare trebuie sa fie inscripționate cu caracterele cu dimensiuni mai mari de 6mm.

5.3. Prescriptii de realizare


Norma SR EN 60044-2.

6. ÎNCERCĂRI
Echipamentul va fi asamblat și testat la fabrica constructoare. Toate aceste teste trebuie facute în concordanță
cu SR EN 60044-2, daca nu este precizat altfel în FișaTehnică.
Încercarile vor fi efectuate într-un laborator acreditat.
Încercarile mentionate in acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii:
încercări individuale ;
încercări de tip.
Încercarile individuale vor fi efectuate pe toate echipamentele și pe toate componentele, înaintea livrării lor.
Se vor prezenta rapoarte de încercari, pentru probele de tip efectuate pe transformatoare de tensiune de
același tip livrate în ultimii cinci ani.

6.1 Încercări individuale


a) verificarea marcării bornelor și polarității;
b) verificare aspectului exterior și acoperirilor;
c) încercarea cu tensiune de frecvență industrială a înfășurărilor secundare;
d) încercări cu tensiune indusă a izolației înfășurării primare (inclusiv izolația între spire);
e) încercări referitoare la clasa de precizie;
f) măsurarea descărcărilor parțiale;
g) măsurarea rezistențelor ohmice;
h) măsurarea rezistențelor de izolație ale înfășurărilor;
FT-250_MAT Ed.01 24/10/2016
FIȘA TEHNICĂ Pag. 5 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 16.05.2016

i) trasarea caracteristicii V-A a înfășurărilor secundare;


j) măsurarea factorului de pierderi dielectrice (tgδ) a înfășurărilor.

6.2 Încercări de tip


a) încercarea la impuls de tensiune de traznet
b) încercări la frecvență industrială;
c) incercarea la incalzire de lunga durata;
d) masurarea curentului de mers in gol;
e) masurarea curentului de scurtcircuit;
f) încercarea la încălzire corespunzatoare factorului de tensiune și durată normată;
g) verificarea rezistențelor ohmice și marcarea bornelor;
h) încercări referitoare la clasa de precizie;
i) încercări la solicitări seismice;
j) verificarea tracțiunii în borne.
k) verificarea comportării la atmosfera umedă și sub condens;
l) verificarea rezervei de izolație

6.3. Metode de încercare


a) Toate încercările din fabrică (încercari individuale și de tip) vor fi executate în concordanța cu SR EN
60044-2.
b) Determinarea rezervei de izolație se va face prin aplicarea a câte 4 impulsuri de tensiune de trăznet cu
nivele de 1.05; 1.1; 1.15, etc. a tensiunii de ținere la impuls de tensiune de trăznet până la obținerea
străpungerii.

7. ETICHETARE, AMBALARE ȘI TRANSPORT


Etichetele de informare de pe transformatorul de tensiune trebuie să fie scrise în limba română într-un mod clar
și concis.
Etichetele descriptive trebuie să fie din materiale care să nu provoace ștergerea literelor. Toate plăcuțele trebuie
făcute din material rezistent la agenții atmosferici.
Transformatorul de tensiune care urmează să fie livrat în conformitate cu această Fișă Tehnică va fi pregatit
pentru livrare și va fi ambalat astfel încât să fie mânuit ușor și să se împiedice orice deteriorare în timpul
transportului pana la Beneficiar. Pe ambalaj se vor specifica numărul de bucăți și se vor marca semnele care
atenționează referitor la poziția de manipulare și transport.
În ambalaj vor fi prevăzuti senzori (marcare care să confirme că s-a menținut starea normală a echipamentului
în timpul transportului).
Produsele vor fi transportate pâna la locul de montaj sau depozitare, cu trenul, mașina sau alte mijloace de
transport, prin grija furnizorului.

8. DOCUMENTE CARE INSOȚESC PRODUSUL


Fiecare produs trebuie sa fie ambalat împreuna cu buletinul sau de verificari ( curba erorilor).

Să aibe aprobare de model la BRML (Biroul Român de Metrologie Legală). Furnizorul trebuie să obțină această
aprobare

8.1 Documentul de control al instalării, încercării și punerii în funcție


Se vor preciza activitățile pentru controlul înainte, după montare și la punerea în funcțiune.

8.2. Manualul de instrucțiuni de funcționare și de mentenanță


Odata cu primul lot de transformatoare de tensiune livrat, Beneficiarul trebuie sa primeasca trei copii în limba
română a documentației tehnice conținând toate instrucțiunile referitoare la acest transformator de tensiune și
accesorile privind, montarea și demontarea respectiv, funcționarea și mentenanța.
Aceasta documentație trebuie să conțina cel puțin:
a) Descrierea transformatorului de tensiune;
b) Rapoartele de încercare cu încercările de tip și încercarile individuale ale fiecarui transformator de
tensiune, în parte;
c) Fișa de date tehnice specifice.

FT-250_MAT Ed.01 24/10/2016


FIȘA TEHNICĂ Pag. 6 din 6
TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 6 KV FT-250_MAT
CU DOI POLI DE MEDIE TENSIUNE Ed. 01
PENTRU INTERIOR PENTRU GRUP DE MĂSURĂ 16.05.2016

d) Lista instrumentelor si echipamentelor de control, protecție și măsura (indicand producatorul, modelul și


tipul lor);
e) Detalii constructive ale transformatorului de tensiune;
f) Proceduri de instalare, funcționare, mentenanță, reparații, etc.
g) Scheme de conexiuni pe partea de joasă tensiune.

9. CONDIȚII DE CERTIFICARE
Sunt acceptate produsele conforme cu standardele specificate in prezenta fisa tehnica.
NOTA:La oferta tehnica se va anexa un set complet de buletine de incercari de tip executate in laboratoare
acreditate din tara sau laboratoare acreditate de organisme similare din strainatate.
10. GARANŢII
Termenul de garanţie este de minim 24 luni de la livrare, dar nu mai puţin de 12 de luni de la punerea în
funcţiune.

11.POST- GARANŢII
Furnizorul va preciza dacă sunt strict necesare unele prevederi post garanţie, inclusiv piesele de schimb
necesare.

Dimensiuni in mm
FIG. 1

12. UNITATEA DE MĂSURĂ


Bucata

FT-250_MAT Ed.01 24/10/2016