Sunteți pe pagina 1din 27

STATII DE TRANSFORMARE Pag.

1 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a 4-a 16/04/2010

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatilor ENEL Distributie Banat S.A., ENEL Distributie Dobrogea S.A., ENEL Distributie
Muntenia S.A.. Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatilor susmentionate care isi vor
proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of ENEL Distributie Banat S.A., ENEL Distributie Dobrogea S.A., ENEL Distributie Muntenia S.A..
Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned
companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE LEGARE LA PAMANT A


NEUTRULUI SI SISTEME DE PROTECTIE PENTRU
RETELELE EDB, EDD, EDM – PARTEA a 4-a

Firmato digitalmente da
Enel-DIN Enel-DIN RO-Probate
Specs
RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-
Probate Specs, c=IT
Specs Data: 2010.06.21
10:02:22 +03'00'

Edition Natura Modificarilor

Prima editie.
1
First edition.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat Data

Inginerie M. Peste L. Popescu S. Petre 16/04/2010

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 2 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

CUPRINS

1.  SCOP ....................................................................................................................................................................... 3 


2.  SOLUTII PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI................................................................................... 5 
3.  CONSIDERATII DE DETALIU PE UNELE INSTALATII PARTICULARE.............................................................. 12 
4.  REGLAJUL PENTRU FUNCTIILE PROTECTIEI DIRECTIONALE (DEFECT MONOFAZIC LA PAMANT)......... 24 
5.  BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................................................... 27 

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 3 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

1. SCOP
Prezentul raport reprezinta o continuare a activitatii de stabilire a solutiilor optime pentru legarea la
pamant a neutrului si a reglajului protectiilor de linie MT deja prezentat in [1], [2], [3]. Aceasta activitate
este extinsa la un numar de instalatii (statii de transformare IT/MT si reteaua MT racordata din statie) din
retelele societatii Enel Distributie Muntenia, pentru viitoarele modernizari. Lista acestor instalatii este
prezentata in Tabelul 1.

Tabelul 1 – instalatii MT considerate in studiul prezent


Societatea Statia de transformare IT/MT Tensiunea barei MT VMT[kV]
Iremoas 20
Vacareşti 10 kV 10
Vacareşti 20 kV 20
Laromet 20
Balta Alba 20
Baneasa 20
Mihai Bravu 20
Enel Distributie Panduri 20
Muntenia Pipera 10 kV 10
Pipera 20 kV 20
Salaj 10 kV 10
Salaj 20 kV 20
Solex 20 kV 20
Solex 6 kV 6
Vulcan 10 kV 10
Vulcan 20 kV 20

Au fost reconsiderate (pentru Societatea ENEL Distributie Muntenia SUD) si instalatiile din
documentul [3] deoarece intre timp s-au primit date mai precise si noi particularitati ale instalatiilor. Lista
ce curpinde aceste instalatii este prezentata in Tabelul 2 1 .

Tabelul 2 – instalatii MT reconsiderate in studiul prezent


Societatea Statia de transformare IT/MT Tensiunea barei MT VMT[kV]
Buftea 20
Caciulati 20
Copaceni 20
Giurgiu Vest 20
ICMUG 20
Enel Distributie
IFA-Magurele 20
Muntenia
Increst 6
Masini Grele 20
Mihailesti 20
Otopeni 20
Prundu 20
Metodologia de determinare a reglajelor utilizate in prezentul studiu coincide cu cea descrisa in
capitolul 2 din studiul [1]. In ceea ce priveste insa determinarea modalitatii de legare la pamant a neutrului

1
Din documentul [3] nu a fost luata in considerare statia de transformare INCREST, care nu este o statie de
transformare IT/MT de distributie publica.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 4 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

s-a facut referire la solutii ce se pot obtine prin intermediul componentelor unificate si/sau cele deja
prezente in instalatii, dupa cum se va prezenta in paragraful 2.2. a prezentului document 2 .

2
 Aceasta abordare difera (la nivel de lista de solutii, dar si pentru faptul de a mari numarul tipologiilor) de
cea din documentele[1], [2] si [3] in care s-au facut referiri la solutiile unificate indicate in documentul [4].
In orice caz, solutiile suplimentare utilizate aici sunt de retinut ca solutii “standard”, adica sa se considere
“definitive”.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 5 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

2. SOLUTII PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI


DATE DE REFERINTA DESPRE INSTALATII

Cu referire la considerentele dezvoltate in documentele citate [1] si [4], datele indispensabile pentru
determinarea solutiei propuse pentru legarea la pamant a neutrului se pot, pentru fiecare instalatie (statie
de transformare IT/MT si reteaua MT conexa), limita la urmatoarele:
• Tensiuni nominale IT si MT;
• Curent total de defect monofazic la pamant a retelei MT racordata la bara MT a statiei de
transformare;
• Lungimea si tipologia (aerian/cablu) a fiecarei linii MT (inclusiv contributia procentuala la curentul
total de defect monofazic din partea fiecarei linii);
• Puterea transformatoarelor IT/MT;
• Solutia actuala utilizata pentru legarea la pamant a neutrului 3 si modul actual de gestionare a
cuplelor de pe barele MT 4 .

Datele de mai sus au fost in acest caz extrase din Arhiva Unica a Instalatiilor (AUI) a societatii ENEL
Distributie Muntenia si sunt centralizate in Tabelul 3 si Tabelul 4. In particular:

- Coloana „% linie min” si „% linie max” reprezinta, pentru fiecare instalatie, contributia procentuala
minima si maxima a capacitatii (in consecinta a curentului capacitiv in timpul defectului) unei linii
raportata la toata reteaua MT complet in functie (toate liniile in functie). Cum s-a putut vedea in
documentul [1], valoarea maxima este necesara pentru a putea controla daca limitele de
exploatare standard indicate pentru solutia particulara de legare la pamant (indicata in [3]) sunt
respectate sau cel putin in instalatia luata in considerare 5 .

3
Aceasta din urma informatie permite definirea, cu un impact limitat asupra instalatiei, a unei eventuale
solutii pe termen mediu (care nu se va considera definitiva) la fel de eficienta in ceea ce priveste eficienta
noului sistem de protectie si de imbunatatire a calitatii serviciului. In prezentul document nu au fost luate in
considerare solutii de acest tip. 
4
 In acest caz propunerea poate sa confirme sau sa modifice gestionarea actuala a cuplelor de bara MT. 
5
Datele nu rezulta critice in cazul neutrului legat la pamant doar prin rezistenta. 

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 6 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a 4-a 16/04/2010

Tabelul 3 : Date de referinta pentru instalatiile Enel Distributie Muntenia


DENUMIRE UnIT UnMT Sn TR Id [A] 6 Id total K %linie %linie Solutia actuala pentru
STATIE [kV] [kV] [MVA] [A] (min) 7 (max) tratarea neutrului la MT
Iremoas 110 10 2x40 (107,48+31,2+86,02+111,70) 336,4 inchis 0,06 % 7,13 % 2x(TFN+Rezistenta 1000A)
Vacareşti 10kV 110 10 2x25 (105,98+7,2)+176,3 289,48 inchis 0.72 % 20,9 % 2x(TFN+Rezistenta 500A)
deschis 0,42 % 15,31% 8
Vacareşti 20kV 110 20 2x25 285,58+49,47 335,05 deschis 6,58 % 15,91 % 2x(TFN+Rezistenta 1000 A)
7,83 % 50,93% 9
Laromet 110 10 1x25 (21,85+27,25) 41,9 inchis 3,67 % 30,73 % 2x(TFN+Rezistenta 500A)
Balta Alba 110 10 1x40 (154,4+149,91) 304,31 inchis 1,71 % 19,24 % 2x(TFN+Rezistenta 500A)
Baneasa 110 20 2x40 (141,33+245,99) 387,32 inchis 0,62 % 11,98 % 2x(TFN+Rezistenta 1000A)
Mihai Bravu 110 20 2x25(40) (72,8+132,76) 205,56 inchis 3,11% 28,86 % 2x(TFN+Rezistenta 1000A)
(165,88+135,2) 301,08 2,13 22,46 % 10
Panduri 110 20 2x25 (96,29+10,0) 106,29 inchis 2,26 % 24,83 % 2x(TFN+Rezistenta 1000A)
(287,32+11,4) 298,72 3,82 % 21,98 % 11
Pipera 10kV 110 10 2x25 150,11+130,42 280,53 deschis 4,40 % 27,83 % (TFN+Rezistenta 300A)
4,29 % 55,47 %
Pipera 20kV 110 20 2x40 (237,48+348,33) 585,81 inchis 0,68 % 18,4 % (TFN+Rezistenta 1000A)
Salaj 10kV 110 10 1x40 (81,65+60,66) 142,31 inchis 1,87 % 33,27 % (TFN+Rezistenta 500A)
Salaj 20kV 110 20 1x25 (105,64+67,12) 172,76 inchis 3,84 % 17,98 % (TFN+Resistenza 1000A)
Solex 20kV 110 20 1x25 (98,51+53,10) 151,61 inchis 0,26 % 29,05 % (TFN+Bobina 50A)
Solex 6 kV 110 6 1x25 (40,21+7,17+23,37) 70,75 inchis 0,65 % 27,82 % (TFN+Bobina 50A)
Vulcan 10kV 110 10 1x40 (25,84+118,88) 144,72 inchis 4,59 % 41,40 % (TFN+Rezistenta 500A)
Vulcan 20kV 110 20 1x40 117,93+103,24 221,17 inchis 2,55 % 12,42 % (TFN+Rezistenta 1000A)

6
Este indicata impartirea (actuala) intre diferitele bare prezente in Statia de Transformare si valoarea curentului total. Gruparea
valorilor din paranteza indica prezenta de bare unite (care corespunde cuplei inchise).
7
Contributiile procentuale ale liniilor sunt calculate in functie de curentul total (mentionat pe randul respectiv), cu exceptia unor
mentiuni diferite.
8
Valori care fac referire la curentul total al respectivei grupari de bare
9
Valori care fac referire la curentul total al sectiei de bara
10
Patru bare unite doua cate doua (structura: A1+B1 si A2+B2). Procentele date fac referire la curentul respectivei perechi de bare.
11
Patru bare unite doua cate doua (structura: A1+B1 si A2+B2). Procentele date fac referire la curentul respectivei perechi de bare. 
DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 7 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Tabelul 4 : Date de referinta pentru instalatiile Enel Distributie Muntenia reconsiderate din documentul [3]
DENUMIRE UnIT UnMT Sn TR Id total %linie %linie Solutia actuala pentru tratarea neutrulu
Id [A] K ) 12
STAŢIE [kV] [kV] [MVA] [A] (min (max) la MT
Buftea 110 20 1(1)x25 23.51+ 216.68 240,19 închis 1,13 % 19,1 % 2x(TFN+Bobina100 A)
Caciulati 110 20 1(1)x25 73.06+166.15 239,21 închis 9.14 % 30.86 % 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50A)
Copaceni 110 20 1(1)x16 45,39+21,86 67,25 închis 1,49 % 46,70 % 1x(TFN+Bobina 100A)+1x(TFN+Bobina 50A)
Giurgiu Vest 110 20 1(1)x25 12,04+61,48+94,15+4,2 171,95 închis 0,89 % 25,61 % 2x(TFN+Bobina 100A)
ICMUG 110 20 1(1)x25 48,9+37,31 86,21 închis 15,31 % 43,28 % 2x(TFN+Bobina 50A)
IFA–Magurele 110 20 1x16 (1x25) 59,42+72,47 131,89 închis 0,17 % 28,05 % 2x(TFN+Bobina 100A)
Masini Grele 110 20 1(1)x25 184,34 184,34 bara unica 3,91 % 17,83 % 1x(TFN+rezistenţă 1000A – 10Ω)
Mihailesti 110 20 1x16 (1x25) 24,17+17,01 41,18 închis 3,50 % 29,74 % 2x(TFN+Bobina 50A)
Otopeni 110 20 1(1)x25 69,99+49,15 119,14 închis 9,90 % 28.5 % neutru izolat
Prundu 110 20 1(1)x10 14,86+6,02 20,88 închis 4,95 % 26,40 % 1x(TFN+Bobina 50A)

12
Contributiile in procente ale liniilor sunt calculate fata de curentul total (suma tuturor barelor).
13
Cele patru bare sunt in prezent exploatate unite 
DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 8 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a 4-a 16/04/2010

SOLUTII PROPUSE PENTRU LEGAREA LA PAMANT A NEUTRULUI

In acest document, solutiile propuse pentru legarea la pamant a neutrului au fost alese utilizand componente
standard (adica unificate recent pentru retelele romanesti) sau deja existente in instalatiile considerate. In
particular, fiecare solutie prevede:

- Un transformator de neutru (TFN);

- O impedanta de legare la pamant (impedanta de neutru);

Deoarece TFN-ul poate putin include alimentarea serviciilor auxiliare (de JT) a statiei, s-a decis
individualizarea diferitelor solutii dupa urmatoarea metodologie:

1. Se identifica componentele (de unificare recenta sau pre-existente in instalatie) ce se pot folosi pentru
TFN, pentru impedanta neutrului, pentru alimentarea serviciilor auxiliare. Fiecaruia dintre aceste elemente i
s-a atribuit o sigla de unificare, asa cum s-a indicat in Tabelul 5, Tabelul 6 si Tabelul 7.
2. Fiecare solutie este identificata indicand pentru fiecare dintre cele trei „functii” de mai sus, tipul si numarul
de componente de folosit.
Referitor la tabelele de mai sus se observa ca:
- TFN-ul unificat URP002 prevede si o infasurare JT cu raport 20000/400 V pentru alimentarea serviciilor
auxiliare; din acest motiv, cand se foloseste acest TFN, nu este necesar sa se prevada altul pentru
serviciile auxiliare;
- pentru retelele MT cu nivele de tensiune 10kV si 6kV nu este convenabila utilizarea TFN si pentru
alimentarea serviciilor auxiliare mai sus mentionate; deoarece pentru acele niveluri de tensiune infasurarea
JT nu se poate utiliza.
Pentru fiecare dintre instalatiile luate in considerare in acest raport, propunerea pentru solutia de legare la pamant
a neutrului este indicata in Tabelul 8, in timp ce propunerea corespunzatoare cu privire la modalitatea de
gestionare (conditii normale de exploatare) a cuplelor de bara (bare unite sau separate) se regaseste in Tabelul 9.
Aceleasi informatii pentru instalatiile reexaminate fata de raportul [3] sunt in schimb indicate in Tabelul 10 si
Tabelul 11.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 9 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Tabelul 1: Solutii standard pentru legarea la pamant a neutrului – Transformator Formator de Neutru
Denumire Descriere
Transformator Formator de Neutru (TFN) cu infasurare secundara pentru alimentarea serviciilor
UR P002 auxiliare
DT1095 Transformator Formator de Neutru (TFN)

Tabelul 2: Solutii standard pentru legarea la pamant a neutrului – Alimentare servicii auxiliare
Denumire Descriere
UR P002 (alimentare servicii auxiliare inclusa in echipamentul TFN UR P002)
SA_RO Solutie pentru alimentarea serviciilor auxiliare deja in uz

Tabelul 3: Solutii standard pentru legarea la pamant a neutrului – Impedanta de legare la pamant a neutrului
Denumire Descriere
DT1110 Rezistor unificat conform specificatiei Enel DT1110 (folosit la valoarea de 385 Ω)
UR P016 Ansamblul bobina mobila „redusa” (marime 30÷200A l a 20kV) conform specificatie UR P016
DT 1096 Ansamblu bobina mobila (marime 60÷300 A), conform specificatiei Enel DT1096
DT 1097 Ansamblu bobina fixa unificata (marime 200 A la 20 kV) conform specificatiei Enel DT1097

Tabelul 4: Solutii propuse pentru legarea la pamant a neutrului pentru instalatii (tipuri de componente)
NUME TFN Serv. auxiliare IMPEDANTA NEUTRULUI
STATIE 14 UR P002 DT 1095 SA_RO DT1110 UR P016 DT 1096 DT 1097
Iremoas 10kV ---- 1 1 ---- ---- 1 1
1 1 1 1
Vacaresti 10 kV ---- 1 1 ---- ---- 1 1
1 1 1 1
1 1
Vacaresti 20 kV ---- ---- ---- ---- ----
1 1
Laromet 10 kV ---- 1 1 ---- 1 ---- ----
Balta Alba 10 kV ---- 1 1 ---- ---- 1 2
1 1
Baneasa 20 kV ---- ---- ---- ---- ----
1 1
Mihai Bravu 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
1 1 1
1 1 ----
Panduri 20 kV ---- ---- ---- ----
1 1 1
1 1 1 1
Pipera 10 kV ---- ---- ----
1 1 1 1
1 1 ----
Pipera 20 kV ---- ---- ---- ----
1 1 1
Salaj 10 kV ---- 1 1 ---- ---- 1 1
Salaj 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
Solex 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
Solex 6 kV ---- 1 1 ---- ---- 1 ----
Vulcan 10 kV ---- 1 1 ---- ---- 1 1
Vulcan 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----

14
Pentru fiecare instalatie, prezenta a doua randuri inseamna exploatarea cu doua sectii de bara (cf. Tabelul 9)
cu indicarea componentelor pentru fiecare sectie de bare. 

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 10 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Tabelul 5: Solutii propuse pentru gestionarea cuplelor de bara pentru instalatii


STATIE Solutie propusa pentru gestionarea cuplelor de bara
Sa se pastreze unite cele doua sectii de bare 107,48+31,20=138,68A si 86,02+111,70=197,72A
Iremoas
(curenti la 10kV). Practic se obtine o exploatare cu doua sectii de bare.
Sa se pastreze unite doua sectii de bare dupa ce inainte s-a facut o impartire a liniilor a.i.sa se
Vacaresti 10 kV
echilibreze curentii capacitivi ai celor doua sectii de bare. Se obtine o exploatare cu doua sectii de bare.
Exploatarea cu cupla deschisa dupa ce s-a facut o impartire a liniilor pentru echilibrarea curentilor
Vacaresti 20 kV capacitivi ai celor doua sectii de bare (acest lucru permite o ulterioare imbunatatire a limitelor de
exploatare a protectiilor de pamant pentru toate liniile).
Laromet Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Sa se pastreze exploatarea cu barele unite (solutie obligatorie datorita prezentei unui singur
Balta Alba transformator IT /MT). Este bine ca pe viitor sa se prevada al doilea transformator IT/MT si deci sa se
treaca la exploatarea cu cupla deschisa (sectii de bare separate).
Exploatarea cu cupla deschisa dupa ce inainte s-a facut o impartire a liniilor astfel incat sa se
Baneasa
echilibreze curentii capacitivi ai celor doua sectii de bare
Sa se pastreze actuala exploatare cu doua perechi de bare A1+ B1 (72,8+132,76)=205,56A si A2+B2
Mihai Bravu (165,88+135,20)=301,08A. Practic se obtine o exploatare cu doua sectii de bare.
Sa se pastreze actuala exploatarea cu doua perechi de bare A1+ B1 (96,29+10,0)=106,29A si A2+B2
Panduri
(287,32+11,4)=298,72A. Practic se obtine o exploatare cu doua sectii de bare.
Pipera 10 kV
Exploatarea ambelor niveluri de tensiune cu bare separate.
Pipera 20 kV
Salaj 10 kV Exploatarea ambelor niveluri de tensiune mentinand barele unite (solutie obligatorie in prezenta unui
Salaj 20 kV singur transformator IT/MT).
Solex 20 kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Solex 6 kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Vulcan 10 kV Vulcan Exploatarea ambelor niveluri de tensiune mentinand barele unite (solutie obligatorie in prezenta unui
20 kV singur transformator IT/MT).

Tabelul 6: Solutii propuse pentru legarea la pamant a neutrului pentru instalatiile reexaminate din [3]
NUME TFN Servicii Auxiliare IMPEDANTA NEUTRULUI
15
STATIE UR P002 DT 1095 SA_RO DT1110 UR P002 DT 1095 DT 1097
1 1
Buftea 20 kV ---- ---- ---- ---- ----
1 1
1 1
Caciulati 20 Kv ---- ---- ---- ---- ----
1 1
Copaceni 20 kV 1 ---- ---- ---- 1 ---- ----
1 1
Giurgiu Vest 20 kV ---- ---- ---- ---- ----
1 1
ICMUG 20 kV 1 ---- ---- ---- 1 ---- ----
IFA/Magurele 20kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
Masini Grele 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
Mihailelti 20 kV 1 ---- ---- ---- 1 ---- ----
Otopeni 20 kV 1 ---- ---- ---- ---- 1 ----
Prundu 20 kV 1 ---- ---- 1 ---- ---- ----

15
Pentru fiecare instalatie, prezenta a doua randuri inseamna exploatarea cu doua sectii de bare (cf. Tabelul
11) cu indicarea componentelor pentru fiecare dintre sectiile de bare. 

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 11 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Tabelul 7: Solutii propuse pentru gestionarea cuplelor de bara pentru instalatiile reexaminate din [3]
STATIE Solutie propusa pentru gestionarea cuplelor de bara
Exploatarea cu cupla deschisa dupa ce in prealabil s-a facut o impartire a liniei pentru a echilibra
Buftea 20kV
curentii capacitivi ai celor doua sectii de bare
Exploatarea cu cupla deschisa dupa ce in prealabil s-a facut o impartire a liniei pentru a echilibra
Caciulati 20Kv
curentii capacitivi ai celor doua sectii de bare
Copaceni 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Sa se mentina unite cele doua perechi de sectii de bare 12,04+61,48=73,52A si
Giurgiu Vest 20kV
94,15+4,28=98,43A. Practic se obtine o exploatare cu doua sectii de bare.
ICMUG 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
IFA/Migurele 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Masini Grele 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Mihailesti 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Otopeni 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite
Prundu 20kV Sa se pastreze exploatarea cu barele unite

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 12 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

3. CONSIDERATII DE DETALIU PE UNELE INSTALATII PARTICULARE


INSTALATII CU TENSIUNEA NOMINALA 10kV – solutia DT1095+DT1096+DT1097

Pentru astfel de cazuri cum sunt statiile, Iremoas, Vacaresti (partea de 10kV), Pipera (partea de 10kV), Salaj
(partea de 10kV), Vulcan (partea de 10kV), (toate cu neutrul legat la pamant prin intermediul unei rezistente),
se propune cum s-a vazut solutia cu complex bobina mobila unificata ENEL DT1096 (intervalul 60÷300° la
20kV, sau 30÷150° la 10kV) + bobina fixa unificata ENEL DT1097, racordate la TFN unificat ENEL DT1095.

Reglajul indicat pentru protectiile de linie si protectia de maxima tensiune homopolara rezulta a fi urmatorul:
Neutru compensat (treapta S1) V0=10V I0=30mA V0TR=15V
Neutrul izolat (treapta S2) V0=5V I0=20mA V0TR=10V
Graficele care justifica adoptarea solutiei si a reglajelor indicate mai sus sunt reprezentate in Figura 3-1,
Figura 3-2 si Figura 3-3.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 13 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-1 : Solutia DT1095+DT1096+DT1097 la 10kV – Limite de exploatare

Figura 3-2 : Solutia DT1095+DT1096+DT1097 la 10kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru izolat

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 14 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-3 : Solutia DT1095+DT1096+DT1097 la 10kV – Rezistentele de defect “citite” la neutru compensato

Figura 3-4 : Solutia DT1095+DT1096+DT1097 la 10kV – Curenti de defect monofazic net la pamant

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 15 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Instalatii cu tensiunea nominala 10kV – solutia DT1095+URP016

Asa cum s-a vazut pentru instalatia Laromet (actual cu neutru legat la pamant prin rezistenta), se
propune, asa cum s-a vazut, solutia cu ansamblu bobina mobila „redusa” (interval 30÷200 A la 20 kV, sau
15÷100 A la 10 kV), racordate la TFN unificat ENEL DT 1095.

Reglajul propus pentru protectiile de linie si protectia de maxima tensiune homopolara rezulta a fi
urmatoarele:

Neutru compensat (prag S1) : Vo=20 V Io=20mA VoTR=30 V


Neutru izolat (prag S2) : Vo=10 V Io=20 mA VoTR=20 V

Graficele care justifica adoptarea solutiei si a calibrarii indicate sunt reprezentate in Figura 3-5, Figura 3-6,
Figura 3-7 si Figura 3-8.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 16 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-5 : Solutia DT1095+URP016 la 10kV – Limite de exploatare

Figura 3-6 : Solutia DT1095+URP016 la 10kV – Rezistente de defect “citite” la neutru izolat

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 17 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-7 : Solutia DT1095+URP016 la 10kV – Rezistente de defect “citite” la neutru compensat

Figura 3-8 : Solutia DT1095+URP016 la 10kV – Curenti de defectmonofazic net la pamant

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 18 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Instalatii cu tensiunea nominala 10kV – solutia DT1095+DT1096+2xDT1097)

Dupa cum a fost mentionat anterior, pentru instalatia Balta Alba (in prezent cu neutru legat la pamant prin
rezistenta), se propune solutia unificata S3M-R2, complex bobina mobila unificata ENEL Dt1096 (intervalul
60÷300A la 20kV, sau 30÷150A la 10kV) + doua bobine fixe unificate ENEL DT1097, racordate la TFN
unificat ENEL DT1095.

Reglajele propuse penru protectiile de linie si protectiile de maxima tensiune homopolara sunt urmatoarele:

Neutru compensat (prag S1) : Vo=5 V Io=20mA VoTR=10 V


Neutru izolat (prag S2) : Vo=2 V Io=20 mA VoTR=5 V

Graficele care justifica adoptarea solutiei si a reglajului indicat sunt reprezentate in Figura 3-9, Figura 3-10,
Figura 3-11 si Figura 3-12.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 19 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-9 : Curent de defect monofazic la pamant la neutru izolat [A]

Figura 3-10 : Solutia DT1095+DT1096+2xDT1097 la 10kV – Rezistenta de defect „citita” la neutru izolat

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 20 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-11 : Solutia DT1095+DT1096+2xDT1097 la 10kV – Rezistenta de defect „citita” la neutru compensat

Figura 3-12 : Solutia DT1095+DT1096+2xDT1097 la 10kV – Curenti de defect monofazic net la pamant

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 21 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Instalatii cu tensiunea nominala 10kV – solutia DT1095+DT1096

Asa cum s-a vazut pentru instalatia Solex (statia de 6 kV, in acest moment cu neutru legat la pamant prin
bobina romaneasca), se propune solutia cu bobina mobila unificata ENEL DT1096 (interval 60÷300A la
20 kV, sau 18÷90 A la 6 kV), conectate la TFN unificat ENEL DT 1095.

Reglajele propuse pentru protectiile de linie si protectia de tensiune maxima homopolara rezulta a fi
urmatoarele:

Neutru compensat (prag S1) Vo=10 V Io=20mA VoTR=20 V


Neutru izolat (prag S2) : Vo=6 V Io=20 mA VoTR=10 V

Graficele care justifica adoptarea solutiei si a calibrarii indicate sunt reprezentate in Figura 3-13, Figura 3-14,
Figura 3-15 si Figura 3-16.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 22 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-13 : Solutia DT1095+DT1096 la 6kV – Limite de exploatare

Figura 3-14 : Solutia DT1095+DT1096 la 6kV – Rezistente de defect „citite” la neutru izolat

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 23 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Figura 3-15 : Solutia DT1095+DT1096 la 6kV – Rezistentele de defect „citite” la neutru compensat

Figura 3-16 : Solutia DT1095+DT1096 la 6kV – Curent de defect monofazic net la pamant

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 24 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

4. REGLAJUL PENTRU FUNCTIILE PROTECTIEI DIRECTIONALE (DEFECT


MONOFAZIC LA PAMANT)
In tabelul 12 se regasesc in forma succinta reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie MT in
instalatiile examinate in prezentul raport.
Valorile de reglaj (atat pentru conditia de neutru legat la pamant cat si pentru neutru izolat) sunt congruente cu
criteriile si graficele de calibrare ilustrate in Ghidul de exploatarea [4], cu ulterioare observatii realizate in capitolul
3, cu privire la solutii care nu sunt incluse in Ghid16 . Din motive de comoditate aceste instalatii au fost evidentiate
in tabele.

16
Folosirea TFN unificat UR P002 in locul TFN unificat DT1095 are influenta, din punct de vedere al parametrilor
electrici de circuit in scopul calibrarii, doar asupra impedantei homopolare a TFN. Luand in considerare valorile acestui
parametru pentru cele doua tipuri de transformatoare (valoare absoluta si, mai ales, diferenta dintre cele doua) se poate
afirma ca influenta asupra sensibilitatii protectiilor cu neutru compensat (pragul S1) se poate neglija. Din acest motiv,
valorile din Tabelul 12 pot sa fie calculate efective din graficele din [4] chiar daca tipul de TFN nu rezulta a fi conform
solutiei propuse.

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 25 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a 4-a 16/04/2010

4.1 Rezumatul solutiilor pentru statiile ENEL Distributie Muntenia


Tabelul 12 : Reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie pentru instalatii ENEL Distributie Muntenia
Tensiuni Curent total Reglaj NC Rezistenta de Reglaj NI Rezistenta de Solutie
Instalatia
IT/MT [A] Vo/Io/VoTR defect “citita” Vo/Io/VoTR defect “citita” propusa
138,68 1.7kΩ (TR 1.1kΩ) 0.8kΩ (TR 0.4kΩ)
Iremoas 10kV 110/10kV 10V/30mA/15V 5V/20mA/10V DT1095+DT1096+DT1097
197,72 1.4kΩ (TR 0.8kΩ) 0.6kΩ (TR 0.3kΩ)
≈145,0 1.6kΩ (TR 1.0kΩ) 0.8kΩ (TR 0.4kΩ)
Vacaresti 10kV 110/10kV 10V/30mA/15V 5V/20mA/10V DT1095+DT1096+DT1097
≈145,0 (*) 1.6kΩ (TR 1.0kΩ) 0.8kΩ (TR 0.4kΩ)
≈165,0 1.4kΩ (TR 1.0kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
Vacaresti 20kV 110/20kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/10V DT1096+URP002
≈165,0 (*) 1.4kΩ (TR 1.0kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
Laromet 10kV 110/10kV 41,9 20V/20mA/30V 2.0kΩ (TR 1.2kΩ) 10V/20mA/30V 1.2kΩ (TR 0.7kΩ) DT1095+URP016
Balta Alba 10kV 110/10kV 304,31 5V/20mA/10V 2.3kΩ (TR 1.2kΩ) 2V/20mA/5V 0.9kΩ (TR 0.4kΩ) DT1095+DT1096+2xDT1097
≈195,0 1.5kΩ (TR 1.0kΩ) 1.2kΩ (TR 0.6kΩ)
Baneasa 20kV 110/20kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/10V DT1096+URP002
≈195,0 (*) 1.5kΩ (TR 1.0kΩ) 1.2kΩ (TR 0.6kΩ)
205,56 1.5kΩ (TR 1.0kΩ) 1.2kΩ (TR 0.6Ω)
Mihai Bravu 20kV 110/20kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/10V DT1096+URP002(+DT1097)
301,08 1.6kΩ (TR 0.8kΩ) 0.8kΩ (TR 0.4kΩ)
106,29 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 5V/40mA/15V 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
Panduri 20kV 110/20kV 15V/60mA/30V DT1096+URP002(+DT1097)
298,72 1.6kΩ (TR 0.8kΩ) 5V/40mA/10V 10.8kΩ(TR 0.4kΩ)
150,11 1.6kΩ (TR 1.0kΩ) 0.75kΩ(TR 0.4kΩ)
Pipera 10kV 110/10kV 10V/30mA/15V 5V/20mA/10V DT1095+DT1096+DT1097
130,42 1.7kΩ (TR 1.1kΩ) 0.8kΩ(TR 0.45kΩ)
237,48 1.6kΩ (TR 0.8 kΩ) 1.0kΩ (TR 0.5 kΩ)
Pipera 20kV 110/20kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/10V DT1096+URP002(+DT1097)
348,33 1.6kΩ (TR 0.7 kΩ) 0.7kΩ (TR 0.3kΩ)
Salaj 10kV 110/10kV 142,31 10V/30mA/15V 1.7kΩ (TR 1.1kΩ) 5V/20mA/10V 0.8kΩ (TR 0.4kΩ) DT1095+DT1096+DT1097
Salaj 20kV 110/20kV 172,76 15V/60mA/30V 1.4kΩ (TR 1.0kΩ) 5V/40mA/10V 1.2kΩ (TR 0.7kΩ) DT1096+URP002
Solex 20kV 110/20kV 151,61 15V/60mA/30V 1.4kΩ (TR 1.1kΩ) 5V/40mA/10V 1.2kΩ(TR 0.75kΩ) DT1096+URP002
Solex 6kV 110/6kV 70,75 10V/20mA/20V 1.6kΩ (TR 0.8kΩ) 6V/20mA/10V 0.7kΩ (TR 0.5kΩ) DT1095+DT1096
Vulcan 10kV 110/10kV 144,72 10V/30mA/15V 1.7kΩ (TR 1.1kΩ) 5V/20mA/10V 0.8kΩ (TR 0.4kΩ) DT1095+DT1096+DT1097
Vulcan 20kV 110/20kV 221,17 15V/60mA/30V 1.6kΩ (TR 0.9kΩ) 5V/40mA/10V 1.0kΩ (TR 0.5kΩ) DT1096+URP002

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 26 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a IV-a 16/04/2010

Tabelul 13: Reglajele propuse pentru protectiile directionale de linie pentru instalatii ENEL Distributie Muntenia reconsiderate din [3]
Tensiuni Curent total Reglaj NC Rezistenta de Reglaj NI Rezistenta de Solutie
Instalatia
IT/MT [A] Vo/Io/VoTR defect “citita” Vo/Io/VoTR defect “citita” propusa

≈120,0 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7Ω)


Buftea 20kV 110/20 kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/15V DT1096+URP002
≈120,0 (*) 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
≈120,0 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
Caciulati 20kV 110/20 kV 15V/60mA/30V 5V/40mA/15V DT1096+URP002
≈120,0 (*) 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 1.2kΩ (TR 0.7kΩ)
Copaceni 20kV 110/20 kV 67,25 15V/60mA/45V 1.4kΩ (TR 0.6kΩ) 10V/40mA/30V 1.2kΩ (TR 0.5kΩ) URP016+URP002
73,52 1.4kΩ (TR 0.6kΩ) 1.2kΩ (TR 0.5kΩ)
Giurgiu Vest 20kV 110/20 kV 15V/60mA/45V 10V/40mA/30V
98,43 1.5kΩ (TR 0.5kΩ) 1.2kΩ (TR 0.4kΩ) URP016+URP002
ICMUG 20kV 110/20 kV 86,21 15V/60mA/45V 1.4 kΩ (TR 0.6kΩ) 10V/40mA/30V 1.2kΩ (TR 0.8kΩ) URP016+URP002
IFA/Magurele 20kV 110/20 kV 131,89 15V/60mA/30V 1.4kΩ (TR 1.1kΩ) 5V/40mA/15V 1.2kΩ (TR 0.6kΩ) DT1096+URP002
Masini Grele 20kV 110/20 kV 184,34 15V/60mA/30V 1.5kΩ (TR 1.1kΩ) 5V/40mA/10 V 1.3kΩ (TR 0.7kΩ) DT1096+URP002
Mihailesti 20kV 110/20 kV 41,18 15V/60mA/45V 1.3kΩ(TR 0.67kΩ) 10V/40mA/50V 1.2kΩ (TR 0.5kΩ) URP016+URP002
Otopeni 20kV 110/20 kV 119,14 15V/60mA/30V 1.4kΩ (TR 1.2kΩ) 5V/40mA/15V 1.2kΩ (TR 0.7kΩ) DT1096+URP002
Prundu 20kV 110/20 kV 20,88 10V/40mA/30V 2.3kΩ (TR 0.8kΩ) 10V/40mA/50V 1.8kΩ (TR 1.0kΩ) DT1110+URP002
(*) Valoare orientativa dupa impartirea sugerata a liniilor pe cele doua sectii de bare

DIT_04RO – 16.04.2010
STATII DE TRANSFORMARE Pag. 27 din 27

PRESCRIPTII PRIVIND SISTEME DE DIT_04RO


LEGARE LA PAMANT A NEUTRULUI SI
SISTEME DE PROTECTIE PENTRU Ed. 1
RETELELE EDB, EDD, EDM–PARTEA a 4-a 16/04/2010

5. BIBLIOGRAFIE
[1] Studiu CESI A7034521 – „Prescriptii si verificari la sistemele de legare la pamant a neutrului si sistemele sale de
protectie pentru retelele electrice ale ENEL Distributie Banat si ENEL Distributie Dobrogea (Romania)”, Decembrie
2007.
[2] Studiu CESI A8023213 – „Prescriptii pentru sistemele de legare la pamant a neutrului si sistemele sale de protectie
pentru retelele electrice ale ENEL Distributie Banat si ENEL Distributie Dobrogea (Romania) – Partea a II-a”, Iulie
2008.
[3] Studiu CESI A9015128 – „Prescriptii pentru sistemele de legare la pamant a neutrului si sistemele sale de protectie
pentru retelele electrice ale ENEL Distributie Banat, ENEL Distributie Dobrogea, ENEL Distributie Muntenia
(Romania) – Partea a III-a” – Aprilie 2009.
[4] Studiu CESI A7031704 – „Alegerea starii neutrului in retelele MT si modalitatea de legare la pamant a neutrului MT
prin impedanta/rezistenta” – Noiembrie 2007.

DIT_04RO – 16.04.2010