Sunteți pe pagina 1din 157

Școala Gimnazială Nr.

1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Clasa: Clasa a III-a

An școlar: 2015-2016

Disciplina: Limba și literatura română

Număr ore/săptămână: 5

Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014

Curs suport: Limba și literatura română. Teorie și exerciții – clasa a III-a, Editura CD
Press, 2015. Autori: Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu
*Din aceeasi serie (clasa a III-a): Matematica, Educatie civica, Arte vizuale si abilitati practice, Științe ale
naturii (Editura CD PRESS, 2015). Toate lucrarile seriei pot fi rasfoite si comandate online pe
www.cdpress.ro. Varianta editabila a acestui document poate fi comandata gratuit la manuale@cdpress.ro

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE NUMĂR ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


SPECIFICE CONŢINUTURI VIZATE ALOCATE1
SEMESTRUL I
1.1., 1.2., 1.3.,1.4., Textul S1-S2
1.5., 2.1., 2.2., 2.3., P-Î –
2.4.,2.5., 3.1.,  Citirea unui text narativ R 7
3.3.,3.4., 4.1., 4.2.  Așezarea textului în pagină E 1
 Lectura activă LDCD 2
TOTAL 10
Scriere/Redactare
 Semnele de punctuație
 Scrierea corectă a cuvintelor
 Scrisoarea
 Scrierea imaginativă a unui text de
3-5 enunțuri

Variabilitatea și regularitățile
limbii
 Sunetul şi litera. Vocalele şi
consoanele. Cuvântul. Despărțirea
în silabe. Propoziția.
 Cuvinte cu sens asemănător

1
P-Î – LECȚII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
R – LECȚII DE RECAPITULARE
E – LECȚII DE EVALUARE
LDCD – LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Cuvinte cu sens opus
 Cuvinte care au aceeași formă și
înțeles diferit

Funcții ale limbii (acte de vorbire)


 Inițierea unui schimb verbal
 Adaptarea vorbirii la diferite
situații de comunicare în funcție de
partenerul de dialog
Text-suport:
Prietenie, de Aurora Ionescu

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  Textul literar P-Î 17 S3-S7


1.5.  Citirea unui text R 1
2.1., 2.2.,  Formularea de întrebări și de E 1
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., răspunsuri LDCD 6
3.5., 3.6.,  Explicarea unor cuvinte TOTAL 25
4.1., 4.3.,  Exprimarea propriei păreri despre
personaje și faptele acestora
 Căutarea unor informații
 Scrierea imaginativă
 Sensul cuvintelor
 Substantivul. Numărul și genul
substantivelor
 Textul informativ/nonliterar
 Exprimarea propriei păreri despre
informațiile descoperite
 Căutarea unor informații
 Organizarea informațiilor în
reprezentări grafice
Texte-suport:
Marea întrecere, adaptare după o
poveste populară
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Barza

1.1., 1.2., Textul P-Î 21 S8-S13


1.3.,1.4.,1.5.,  Citirea unui text narativ R 1
2.1., 2.2., 2.3.,  Așezarea textului în pagină E 1
2.4.,2.5.,  Lectura activă LDCD 7
3.1., 3.3.,3.4.,  Împărțirea unui text în fragmente TOTAL 3
3.5.,3.6., 4.1., 4.2.,  Extragerea ideilor principale 0
4.4., 4.4., 4.5.
 Realizarea planului de idei
 Text de informare și funcțional:
invitația, afişul

Scriere/Redactare
 Prezentara unei teme după un plan
de idei

Variabilitatea și regularitățile
limbii

Cuvinte cu sens asemănător


 Cuvinte cu sens opus
 Adjectivul
 Acordul adjectivului cu substantivul

Funcții ale limbii (acte de vorbire)


 Relatarea unei acțiuni/ întâmplări
cunoscute (trăite,
vizionate, citite)
 Oferirea de informații (referitoare
la universul apropiat)
 Solicitarea de informații
(referitoare la universul apropiat)
 Dramatizarea unor scene de poveste

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Descrierea unui obiect din
universul imediat

 Texte-suport: Nils şi vulpoiul


Smirre, de Selma Lagerlöf

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  Textul narativ P-Î 13 S14-S17


1.5.  Completarea unei hărți a textului R 1
2.1., 2.2., 2.3.,  Ordonarea ideilor textului E 1
3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,  Delimitarea fragmentelor după LDCD 5
3.5., 3.6., planul de idei TOTAL 2
4.1., 4.2., 4.3., 4.4.,  Prezentarea unui personaj 0
4.5.
 Scrierea corectă a cuvintelor
(folosirea cratimei)
 Textul în versuri
 Povestirea unei întâmplări trăite
sau imaginate
 Pronumele personal
 Prezentarea unei activități.
Fluturașul
Text-suport:
Moțul ciocârlanului
Bradul, de Vasile Alecsandri

SEMESTRUL AL II-LEA

1.1., 1.2., Textul P-Î 13 S18-S21


1.3.,1.4.,1.5.,  Citirea unui text narativ R 1
2.1., 2.2., 2.3.,  Lectura activă E 1
2.4.,2.5.,  Împărțirea unui text în fragmente LDCD 5
3.1., 3.3.,3.4.,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
3.5.,3.6., 4.1., 4.2.,  Extragerea ideilor principale TOTAL 20
4.4., 4.4., 4.5.  Realizarea planului de idei
 Text de informare și funcțional:
redactarea unui e-mail

Scriere/Redactare
Prezentara unei teme după un plan de
idei, utilizând conectori (mai întâi,
apoi, în cele din urmă)

Variabilitatea și regularitățile
limbii

 Cuvinte cu sens asemănător


 Cuvinte cu sens opus
 Verbul
 Numărul verbului
 Semnele de punctuaţie

Funcții ale limbii (acte de vorbire)


 Relatarea unei acțiuni/ întâmplări
cunoscute (trăite, vizionate, citite)

Text-suport: Cum a salvat-o Dorothy
pe Sperietoare, după Lyman Frank
Baum, fragment din Vrăjitorul din Oz
1.1., 1.2., Textul P-Î 22 S22-S26
1.3.,1.4.,1.5.,  Citirea unui text narativ R 1
2.1., 2.2., 2.3.,  Lectura activă E 1
2.4.,2.5.,  Împărțirea unui text în fragmente LDCD 6
3.1., 3.3.,3.4.,  Extragerea ideilor principale TOTAL 30
3.5.,3.6., 4.1., 4.2.,  Realizarea planului de idei
4.4., 4.4., 4.5.
 Text de informare și funcțional:

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
cartea poştală
Scriere/Redactare
Prezentarea unei teme după un plan de
idei, utilizând conectori (mai întâi,
apoi, în cele din urmă)
Variabilitatea și regularitățile
limbii

 Cuvinte cu sens asemănător


 Cuvinte cu sens opus
 Despărţirea în silabe
 Scrierea corectă
 Substantivul. Adjectivul.Verbul.
Pronumele
Funcții ale limbii (acte de vorbire)
 Exprimarea acordului şi a
dezacordului
 Prezentarea unei cărţi

 Text-suport: Colţ Alb, după Jack


London
1.1., 1.2., 1.3., 1.4.  Completarea unei hărți a textului P-Î 13 S27-S31
2.1., 2.2.,  Recunoașterea părților de vorbire (include
R 1
3.1., 3.2., 3.3., 3.4.,  Exprimarea părerii despre faptele S28-
E 1
3.5., 3.6., Scoala
personajului LDCD 5
4.1., 4.3., 4.5. altfel)
Scrierea imaginativă
TOTAL 20
 Ordonarea cronologică a
informațiilor
 Căutarea unor informații în diverse
surse
Ghilimelele
Relatarea unei secvențe dintr-un
film

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Descrierea unei persoane
Ilustrarea unui text literar prin
desene

Texte-suport: Gândăcelul, de
Emil Gârleanu
Numele Icarului românesc este
Vlaicu, de Petre Ghelmez
Acceleratul, de G. Topîrceanu
1.1., 1.2., 1.3., Textul în versuri P-Î 13 S32-S35
2.1., 2.2., Părți de vorbire R 1
4.1., Sensul cuvintelor E 1
Scrierea corectă a cuvintelor LDCD 5
Despărțirea în silabe TOTAL 20
Semnele de punctuație
Textul narativ
Formulare de întrebări și răspunsuri
Identificarea personajelor
Descrierea unei persoane
Ordonarea ideilor unui text

Texte-suport:
Dulciurile și Dănuț cel grăsuț, de
Lucian Avramescu
Vacanța unui ghiozdan, de Adina
Popescu

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Nr. ore alocate


Predare-învățare -
Recapitulare 7
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 2
TOTAL 10

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


e specifice (detalieri)

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi,  Limba și literatura observare
1.3.,1.4., 1.5., în lanț, în ștafetă, selectiv; română. Teorie și sistematică,
2.1., 2.2., 2.3., - Formularea de enunțuri după ilustrația textului;  Citirea unui text exerciții – clasa a III-
2.4.,2.5., 3.1., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului; narativ a, Editura CD PRESS,
3.3.,3.4., 4.1., - Explicarea unor cuvinte și expresii;  Lectura activă 2015, p.8-12, creioane,
imagini; evaluare orală,
4.2. - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la
ideile exprimate în text;  conversația, demonstrația,
- Ordonarea ideilor principale ale textului; explicația, jocul didactic,
- Exprimarea propriei păreri despre fapte și personaje din  Scrisoarea exercițiul, activitate evaluare scrisă
textul citit; practică;
 Scrierea imaginativă a
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la unui text  AF, AI, AG2
textul citit;  5 ore
- Explicarea unor cuvinte și expresii; + 1 oră (LDCD)
- Exerciții de vocabular;
- Identificarea sensului unui cuvânt; Text-suport:
- Scrierea corectă a cuvintelor (care conţin â / î , mb, x,
grupuri de litere); Prietenie, de Aurora
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale Ionescu
personajelor;
- Formularea unor răspunsuri emoționale față de textul
literar citit;
- Căutarea unor informații în diverse surse și formularea
acestora în enunțuri;
- Redactarea unei scrisori;
- Scrierea imaginativă: continuarea textului citit și
ilustrarea finalului imaginat;

2
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., - Explicarea unor cuvinte; Sunetul şi litera. Vocalele  Limba și literatura observare
1.3.,1.4., 1.5., - Formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la şi consoanele. română. Teorie și sistematică
2.1., 2.2., 2.3., textul citit; exerciții – clasa a III-
2.4.,2.5., 3.1., - Realizarea unui bilet Cuvântul. a, Editura CD PRESS, evaluare orală
3.3.,3.4., 4.1., - Despărţirea cuvintelor în silabe; 2015, p. 13, creioane,
Despărțirea în silabe. imagini; evaluare scrisă
4.2 - Identificarea vocalelor şi a consoanelor dintr-un cuvânt; Propoziția.  conversația euristică, evaluare reciprocă
demonstrația, explicația,
jocul didactic, exercițiul; listă de control
 AF, AI, AG
 1 oră autoevaluare

2.2., - Inițierea unui schimb verbal (inițierea, menținerea şi Adaptarea vorbirii la  Limba și literatura observare
încheierea unui schimb verbal; utilizarea formulelor de salut, diserite situaţii de română. Teorie și sistematică
3.5., de prezentare, de permisiune, de solicitare); comunicare exerciții – clasa a III-
a, Editura CD PRESS, evaluare orală
4.1.,4.4., 4.5. - Solicitarea de informații/oferirea de informații; Iniţierea unui schimb 2015, p. 14, creioane,
- Formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; verbal imagini; evaluare scrisă
Joc de rol în diverse situaţii de comunicare  conversația euristică, evaluare reciprocă
explicația, exercițiul;
 AF, AI, AG autoevaluare
 1 oră
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare  caiet p. 15 Evaluare scrisă
1.4. evaluare;  exercițiul
Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe Evaluare orală
-  AI
2.1., 2.2., date; Text-suport:  1 oră
- Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, + 1 oră (LDCD)
3.1., 3.2., 3.3.,
recompense. Puișorii, de Emil
3.4., 3.5., 3.6.,
Gîrleanu
4.1., 4.3., 4.5.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Nr. ore alocate


Predare-învățare 17
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 6
TOTAL 25

Perioada: săptămâna 3 – săptămâna 7

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


e specifice (detalieri)
1.1., 1.2., 1.3., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, Dialog pe  Limba și observare sistematică,
1.4., 1.5. în ștafetă, selectiv, pe roluri; marginea unei literatura
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; română.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului ilustrații Teorie și evaluare orală,
- Explicarea unor cuvinte exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la ideile clasa a III-a, evaluare scrisă
3.4., 3.5., exprimate în text; Editura CD
3.6., Citirea unui text PRESS, 2015,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul
citit; Așezarea textului p.16-19, creioane,
4.1., 4.3., imagini;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale în pagină
personajelor;  conversația,
- Exprimarea propriei păreri despre Transcriere demonstrația,
personaje și faptele acestora explicația, jocul
Dictare didactic,
- Căutarea unor informații
exercițiul,
- Scrierea imaginativă Text-suport: activitate
practică;
Marea întrecere
 AF, AI, AG3
 4 ore
+2 ore (LDCD)
1.1., 1.2., 1.3., - Identificarea cuvintelor cu sens asemănător/opus; Sensul cuvintelor  Limba și observare sistematică,
1.4., 1.5. - Utilizarea corectă a cuvintelor odată/o dată, numai / nu mai; literatura
- Dialog despre vacanța de vară; română. evaluare orală,
2.1., 2.2., - Formularea de enunțuri cu sensurile diferite ale unor cuvinte; Teorie și
Scrierea corectă evaluare scrisă
- Dictare; exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., odată/o dată
Editura CD
3.6., numai / nu mai PRESS, 2015,
p. 20,
4.1., 4.3., Text-suport:  creioane,
imagini,;
Marea întrecere
 conversația,

3
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.3., - Identificarea unor substantive care îndeplinesc condiții date; Substantivul  Limba și observare sistematică,
- Transcriere; literatura
3.5., - Exemplificarea de substantive; română. evaluare orală,
- Asocieri de substantive pentru evidențierea felurilor Teorie și
Scrierea corectă a evaluare scrisă
substantivului; exerciții –
cuvintelor clasa a III-a,
- Scrierea unui scurt text, folosind substantive comune și
proprii; Editura CD
PRESS, 2015,
Semne de p. 21,
punctuație (. ? –) creioane, imagini;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.1., 1.2., 1.3., - Observarea unei imagini și formularea de de enunțuri; Dialog despre  Limba și observare sistematică
1.4., 1.5. - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, barză literatura
în ștafetă, selectiv; română. evaluare orală
2.1., 2.2., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului Teorie și
evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., Citirea unui text clasa a III-a,
3.4., 3.5., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la ideile informativ evaluare reciprocă
exprimate în text; Editura CD
3.6., PRESS, 2015, listă de control
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul
citit; p. 22-25,
4.1., 4.3., autoevaluare
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale Harta textului creioane, imagini;
personajelor;  conversația
- Colorarea unor desene conform informațiilor descoperite în euristică,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
text; Dictare demonstrația,
- Completarea unei hărți a textului; explicația, jocul
- Exprimarea propriei păreri despre Scrierea corectă a didactic,
personaje și faptele acestora cuvintelor exercițiul;
- Căutarea unor informații și prezentarea acestora sub formă de  AF, AI, AG
Text-suport:
text și imagine;  5 ore
Barza + 1 oră (LDCD)

1.3., - Identificarea unor substantive; Numărul și genul  Limba și


- Completarea formelor de singular și plural ale unor substantivelor literatura
3.5., substantive; română.
- Scrierea unor substantive identificate în ilustrația textului, Teorie și
respectând condiții de categorie și număr; exerciții –
- Formulare de enunțuri după o ilustrație, folosind substantive; clasa a III-a,
- Transcrierea unor substantive care îndeplinesc condiții de gen Editura CD
și număr; PRESS, 2015,
p. 26-27,
creioane, imagini;
 conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 4 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., 1.3., - Selectarea informațiilor corecte referitoare la un text dat; Recapitulare  conversația
1.4., 1.5. - Organizarea grafică a informațiilor desprinse dintr-un text; euristică,
- Formularea de enunțuri respectând cerințe date; demonstrația,
2.1., 2.2., - Identificarea unor cuvinte cu sens asemănător; explicația, jocul
didactic,
3.1., 3.2., 3.3., exercițiul;
3.4., 3.5.,  AF, AI, AG
3.6.,  1 oră
4.1., 4.3., + 2 ore (LDCD)

1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare  Limba și Evaluare scrisă
1.4., 1.5.2.1., - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; literatura
2.2., 3.1., 3.2., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. română. Evaluare orală
3.3., 3.4., 3.5., Teorie și
3.6.,4.1., 4.3., exerciții –
clasa a III-a,
Editura CD
PRESS, 2015,
p. 29
 exercițiul
 AI
 1 oră
+ 1 oră (LDCD)

Nr. ore alocate


Predare-învățare 21

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 7
TOTAL 30

Perioada: săptămâna 8 - săptămâna 13

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare


specifice

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., perechi, în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri; română. Teorie și sistematică,
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; Citirea unui text exerciții – clasa a III-
2.1., 2.2., 2.3., - Identificarea principalelor caracteristici ale a, Editura CD PRESS, evaluare orală,
2.4.,2.5., Formularea de întrebări și
textului; 2015, p.30-33,
răspunsuri evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte;  creioane, imagini;
3.1., 3.3.,3.4.,
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri Extragerea unor informații  conversația, demonstrația,
3.5.,3.6., 4.1., explicația, jocul didactic,
referitoare la ideile exprimate în text; dintr-un text narativ
4.2., 4.4., exercițiul, activitate
- Formularea unor răspunsuri la întrebări
4.4., 4.5. Lectura activă practică;
referitoare la textul citit;
- Extragerea unor informatii din text şi  AF, AI, AG4
Completarea unei hărți a  4 ore
completarea hărţii textului;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri textului + 2 ore (LDCD)
ale personajelor;
- Exprimarea propriei păreri despre personaje și
faptele acestora; Cuvinte cu sens asemănător
- Delimitarea textului în fragmente;
- Citirea textului pe fragmente; Scrierea corectă a cuvintelor
- Căutarea unor informații; Scrierea imaginativă
- Cuvinte cu sens asemănător;
- Cuvinte înrudite;
- Cuvinte cu sensuri diferite;
- Scrierea corecta a cuvintelor nai şi n-ai Text-suport
- Scrierea imaginativă. Nils şi vulpoiul Smirre, de
Selma Lagerlöf

1.1., 1.2., - Identificarea ideii principale corespunzătoare Planul de idei  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., fiecărui fragment; română. Teorie și sistematică,
- Formularea unei idei principale; exerciții – clasa a III-
4
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., 2.3., - Ordonarea ideilor textului; a, Editura CD PRESS, evaluare orală,
2.4.,2.5., - Realizarea planului de idei al textului; 2015, p. 34,
- Povestirea orală a unui fragment/text citit;  creioane, imagini; evaluare scrisă
3.1., 3.3.,3.4.,  conversația, demonstrația,
3.5.,3.6., 4.1., explicația, jocul didactic,
4.2., 4.4., exercițiul;
4.4., 4.5.  AF, AI, AG
 1 oră
+ 1 oră (LDCD)

1.1., 1.2., - Relatarea unei întâmplări cunoscute /  Solicitarea de informații  Limba și literatura
1.3.,1.4.,1.5., trăite/imaginate; (referitoare la universul română. Teorie și
- Prezentarea unei teme după un plan, utilizând apropiat) exerciții – clasa a III-
2.1., 2.2., 2.3., conectorii de tipul: mai întâi, apoi, în cele din  Oferirea de informații a, Editura CD PRESS,
2.4.,2.5., urmă; (referitoare la universul 2015, p.35-36- 37,
- Solicitarea şi oferirea de informații (referitoare la apropiat) creioane, imagini;
3.1., 3.3.,3.4., 
universul apropiat);  Dramatizarea unor scene de conversația euristică,
3.5.,3.6., 4.1., poveste demonstrația, explicația,
- Formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
4.2., 4.4., jocul didactic, exercițiul;
- Construirea de dialoguri în diverse situaţii;
4.4., 4.5.  AF, AI, AG
- Dramatizarea unor scene din poveşti;
- Joc de rol în diverse situaţii de comunicare.  1 oră
1.1., 1.2., 1.3., - Identificarea unor adjective care îndeplinesc  Adjectivul  Limba și literatura
1.4., 1.5. condiții date;  Acordul adjectivului cu română. Teorie și
- Identificarea unor adjective dintr-o listă de substantivul exerciții – clasa a III-
2.1., 2.2., cuvinte date;  Descrierea unui obiect din a, Editura CD PRESS,
- Formularea de enunţuri care conţin adjective; universul imediat 2015, p.38-41, creioane,
3.1., 3.2., 3.3., imagini;
- Identificarea adjectivelor dintr-un text dat;
3.4., 3.5., 3.6.,  conversația euristică,
- Evidenţierea poziţiei adjectivului faţă de
4.1., 4.3., substantiv; demonstrația, explicația,
- Schimbarea poziţiei adjectivului faţă de jocul didactic, exercițiul;
substantiv;  AF, AI, AG
- Adăugarea de adjective potrivite unor  5 ore
substantive; + 2 ore (LDCD)
- Realizarea acordului adjectivului cu substantivul

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
pe care îl însoţeşte;
- Identificarea numărului şi a genului unui adjectiv;
- Identificarea şi numirea trăsăturilor unor obiecte
din universul apropiat;
- Descrierea obiectelor, utilizând adjective
potrivite;
- Descrierea jucăriei preferate, respectând un plan
dat.
1.1., 1.2., - Identificarea părţilor componente ale invitaţiei;  Text de informare și  Limba și literatura Evaluare scrisă
1.3.,1.4.,1.5., - Realizarea unei invitaţii; funcțional: invitația, afişul română. Teorie și
- Identificarea elementelor componente ale unui exerciții – clasa a III- Evaluare orală
2.1., 2.2., 2.3., afiş; a, Editura CD PRESS,
2.4.,2.5., Evaluare practică
- Realizarea unui afiş pentru promovarea unei 2015, p. 42-43
serbări/a unui concurs/ a unui proiect;  exercițiul
3.1., 3.3.,3.4.,
- Expoziţie de afişe.  AI, AG
3.5.,3.6., 4.1.,
 2 ore
4.2., 4.4.,
4.4., 4.5.
1.1., 1.2., - Propunerea de noi titluri pentru textele studiate; Recapitulare  Limba și literatura
1.3.,1.4.,1.5., - Formularea de răspunsuri emoționale la întrebări română. Teorie și
despre textele studiate; exerciții – clasa a III-
2.1., 2.2., 2.3., - Scrierea unor substantive însoțite de adjective a, Editura CD PRESS,
2.4.,2.5., care exprimă însușiri deosebite; 2015, p. 44,
- Identificarea numărului şi a genului unor  creioane, imagini;
3.1., 3.3.,3.4.,
adjective  conversația euristică,
3.5.,3.6., 4.1., demonstrația, explicația,
- Formularea de enunțuri respectând cerințe date;
4.2., 4.4., jocul didactic, exercițiul;
- Scrierea creativă;
4.4., 4.5.  AF, AI, AG
 1 oră

1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare  Limba și literatura Evaluare scrisă
1.4., 1.5. evaluare; română. Teorie și
- Formularea orală de întrebări și de răspunsuri exerciții – clasa a III- Evaluare orală
după cerințe date; a, Editura CD PRESS,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., 2.3., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, 2015, p. 45
recompense.  exercițiul
3.1., 3.2., 3.3.,  AI
3.4., 3.5., 3.6.,  1 oră
4.1., 4.2., 4.3., + 2 oră (LDCD)
4.4., 4.5.

Nr. ore alocate


Predare-învățare 13
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 5
TOTAL 20

Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 17

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
e specifice (detalieri)
1.1., 1.2., 1.3., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, Dialog pe  Limba și observare sistematică,
1.4., 1.5. în ștafetă, selectiv, pe roluri; marginea unei literatura
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; ilustrații română. evaluare orală,
2.1., 2.2., 2.3., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului Teorie și
Textul narativ evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., 3.6., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la ideile Citirea unui text
exprimate în text; Editura CD
4.1., 4.2., 4.3., - Corectarea unor enunțuri care conțin informații inexacte; Descrierea unei PRESS, 2015,,
Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul p.46-49, creioane,
4.4., 4.5. - ființe
imagini;
citit;
- Completarea unei hărți a textului;  conversația,
demonstrația,
- Ordonarea ideilor principale ale textului;
Scrierea corectă a explicația, jocul
- Delimitarea textului în fragmente, după planul de idei; didactic,
cuvintelor
- Identificarea substantivelor care denumesc stări/sentimente exercițiul,
identificate în fiecare fragment al textului; activitate
- Explicarea unor cuvinte și expresii; practică;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale Transcriere  AF, AI, AG5
personajelor;  4 ore
- Scrierea corectă cuvintelor nea/ne-a; Dictare
+1 oră (LDCD)
- Explicarea folosirii cratimei în situațiile întâlnite în text;

Text-suport:

Moțul
ciocârlanului

5
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
4.1., 4.4., 4.5. - Descrierea unor ilustrații; Povestirea unei  Limba și observare sistematică,
- Formularea de răspunsuri la întrebări pe marginea întâmplări trăite literatura
ilustrațiilor; sau imaginate română. evaluare orală,
- Povestirea unei întâmplări trăite, după un plan orientativ; Teorie și
evaluare scrisă
- Redactarea unui scurt text după un plan dat; exerciții –
- Scrierea imaginativă cu suport ilustrat; clasa a III-a,
Scrierea Editura CD
imaginativă PRESS, 2015,
p. 50-51,
 creioane, imagini;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.3., - Identificarea unor pronume care țin locul unor substantive Pronumele  Limba și observare sistematică,
indicate; personal literatura
3.5., - Transcriere; română. evaluare orală,
- Identificarea unor pronume dintr-o listă de cuvinte date; Teorie și
4.1., 4.4., 4.5. evaluare scrisă
- Completarea unor enunțuri care conțin pronume personale; exerciții –
Scrierea corectă a clasa a III-a,
- Asocierea unor cuvinte pentru a obține enunțuri corecte; pronumelor
- Scrierea unui scurt dialog după o imagine, folosind pronume Editura CD
personale PRESS, 2015, p.
personale;
21 creioane,
imagini;
Semne de  conversația,
punctuație demonstrația,
explicația, jocul
(. ,? –) didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.1., 1.2., 1.3., - Observarea unei imagini și formularea de de enunțuri; Descrierea unor  Limba și observare sistematică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.4., 1.5. - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, elemente din literatura
în ștafetă, selectiv; mediul natural română.
2.1., 2.2., 2.3., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului Teorie și evaluare orală
- Explicarea unor cuvinte; exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a, evaluare scrisă
3.4., 3.5., 3.6., - Formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la textul Textul în versuri
citit; Editura CD
evaluare reciprocă
4.1., 4.2., 4.3., - Asocierea unei descrieri cu strofa corespunzătoare; Citirea unui text PRESS, 2015,
Despărțirea cuvintelor în silabe; p. 54-55, listă de control
4.4., 4.5. - în versuri
creioane, imagini;
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale unor
 conversația autoevaluare
substantive date;
euristică,
- Identificarea pronumelor personale dintr-un text;
demonstrația,
- Exerciții de vocabular; explicația, jocul
- Formularea de enunțuri cu expresii poetice date; Autodictare didactic,
exercițiul;
Scrierea corectă a
 AF, AI, AG
cuvintelor
 4 ore
Text-suport: + 1 oră (LDCD)

Bradul, de Vasile
Alecsandri
4.2., 4.5. - Observarea unui fluturaș; Prezentarea unei  Limba și
- Identificarea componentelor unui fluturaș; activități literatura
- Completarea schiței unui fluturaș, având tema dată; română.
Teorie și
exerciții –
Fluturașul clasa a III-a,
Editura CD
PRESS, 2015,
p. 56 creioane,
imagini;
 conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră
1.1., 1.2., 1.3., - Propunerea de noi titluri pentru textele studiate; Recapitulare  Limba și
1.4., 1.5. - Formularea de răspunsuri emoționale la întrebări despre literatura
textele studiate; română.
2.1., 2.2., 2.3., - Scrierea unor substantive însoțite de adjective care exprimă Teorie și
însușiri deosebite; exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
- Formularea de enunțuri respectând cerințe date;
3.4., 3.5., 3.6., Editura CD
- Scrierea corectă a cuvintelor care conțin cratimă;
4.1., 4.2., 4.3., PRESS, 2015,
p. 57, creioane,
4.4., 4.5.
conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră
+ 2 ore (LDCD)
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare  Limba și Evaluare scrisă
1.4., 1.5. - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; literatura
- Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. română. Evaluare orală
2.1., 2.2., 2.3., Teorie și
exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., 3.6., Editura CD
4.1., 4.2., 4.3., PRESS, 2015,
p. 58-59
4.4., 4.5.
 exercițiul
 AI
 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
+ 1 oră (LDCD)

Nr. ore alocate


Predare-învățare 13
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 5
TOTAL 20

Perioada: săptămâna 18 - săptămâna 21

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare


specifice
1.1., 1.2., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri; română. Teorie și sistematică,
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; Citirea unui text exerciții – clasa a III-a,
- Identificarea principalelor caracteristici ale textului Editura CD PRESS, 2015, evaluare
Formularea de întrebări și

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., 2.3., - Explicarea unor cuvinte răspunsuri p. 56-59, creioane, imagini; orală,
2.4.,2.5., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la  conversația, demonstrația,
ideile exprimate în text; Extragerea unor informații explicația, jocul didactic, evaluare
3.1., 3.3.,3.4., - Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la dintr-un text narativ exercițiul, activitate practică; scrisă
3.5.,3.6., 4.1., textul citit;  AF, AI, AG6
4.2., 4.4., 4.4., Lectura activă
- Extragerea unor informații din text şi completarea hărţii  4 ore
4.5. textului; Completarea unei hărți a +1 oră (LDCD)
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale textului
personajelor;
- Exprimarea propriei păreri despre personaje și faptele Sensul cuvintelor
acestora;
- Delimitarea textului în fragmente; Planul de idei
- Extragerea ideilor principale. Realizarea planului de idei; Scrierea corectă a cuvintelor
- Cuvinte cu sens asemănător/opus;
- Cuvinte cu sensuri diferite; Scrierea imaginativă
- Scrierea imaginativă;
- Joc de rol/dramatizarea unei secvenţe.
Text-suport: Cum a
salvat-o Dorothy pe
Sperietoare, după Lyman
Frank Baum (fragment din
Vrăjitorul din Oz)

1.3., 3.5., 4.1., - Identificarea verbelor corespunzătoare unor substantive Verbul  Limba și literatura observare
4.4., 4.5. indicate; română. Teorie și sistematică,
- Identificarea verbelor dintr-un text dat; Numărul verbului exerciții – clasa a III-a,
- Identificarea unor verbe cu sens opus Editura CD PRESS, 2015, evaluare
- Alcătuirea unor enunţuri după scheme date; p. 60-63 creioane, imagini,; orală,

6
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
- Identificarea numărului unui verb;  conversația, demonstrația, evaluare
- Completarea unui text cu forma potrivită a verbului; explicația, jocul didactic, scrisă
- Scrierea corectă a verbelor. exercițiul;
 AF, AI, AG
 5 ore
+ 1 oră (LDCD)

1.1., 1.2., - Observarea unei imagini și formularea de de enunțuri; Scrierea creativă  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., - Descrierea unor ilustrații; română. Teorie și sistematică
- Formularea de răspunsuri la întrebări pe marginea Redactarea unui e-mail exerciții – clasa a III-a,
2.1., 2.2., 2.3., ilustrațiilor; Editura CD PRESS, 2015, evaluare
2.4.,2.5., - Povestirea unei întâmplări trăite, după un plan orientativ; p. 64-65, creioane, imagini; orală
- Redactarea unui scurt text după un plan dat;  conversația euristică,
3.1., 3.3.,3.4., demonstrația, explicația, jocul evaluare
3.5.,3.6., 4.1., - Identificarea elementelor componente ale unui e-mail; scrisă
- Vizită în laboratorul de informatică; didactic, exercițiul;
4.2., 4.4., 4.4.,  AF, AI, AG
4.5. - Realizarea unei agende/ liste cu adresele de e-mail ale evaluare
colegilor din clasă;  2 ore practică
- Redactarea unui e-mail, respectând elementele + 1 oră (LDCD)
componente; evaluare
- Schimb de e-mail-uri între elevi; reciprocă

listă de
control

autoevaluare
4.2., 4.5. - Transcriere; Semnele de punctuaţie  Limba și literatura
- Formularea de întrebări şi răspunsuri; română. Teorie și
- Completarea unui text lacunar cu semnele de punctuaţie exerciții – clasa a III-a,
potrivite; Editura CD PRESS, 2015,
- Redactarea unui scurt text în care se folosesc semnele de p. 66 – 67
punctuaţie;  creioane, imagini;
 conversația euristică,
demonstrația, explicația, jocul
didactic, exercițiul;

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 AF, AI, AG
 2 ore
1.1., 1.2., - Redactarea unui e-mail, respectând elementele Recapitulare  Limba și literatura
1.3.,1.4.,1.5., componente română. Teorie și
- Identificarea numărului unui verb; exerciții – clasa a III-a,
2.1., 2.2., 2.3., - Formularea de enunțuri respectând scheme date; Editura CD PRESS, 2015,
2.4.,2.5., - Formularea de enunţuri cu un cuvânt dat. p. 72, creioane, imagini;
 conversația euristică,
3.1., 3.3.,3.4., demonstrația, explicația, jocul
3.5.,3.6., 4.1., didactic, exercițiul;
4.2., 4.4., 4.4.,  AF, AI, AG
4.5.  1 oră
+ 1 oră (LDCD)
1.1., 1.2., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare  Limba și literatura Evaluare
1.3.,1.4.,1.5., - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe română. Teorie și scrisă
date; exerciții – clasa a III-a,
2.1., 2.2., 2.3., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, Editura CD PRESS, 2015, Evaluare
2.4.,2.5., recompense. p. 73 orală
 exercițiul
3.1., 3.3.,3.4.,
 AI
3.5.,3.6., 4.1.,
 1 oră
4.2., 4.4., 4.4., + 1 oră (LDCD)
4.5.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Nr. ore alocate


Predare-învățare 22
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 6
TOTAL 30

Perioada: săptămâna 22 - săptămâna 26

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare


specifice

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, Citirea unui text  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., în lanț, în ștafetă, selectiv, pe roluri; română. Teorie și sistematică,
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; Formularea de întrebări și exerciții – clasa a III-a,
2.1., 2.2., 2.3., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului; răspunsuri Editura CD PRESS, evaluare orală,
2.4.,2.5., - Explicarea unor cuvinte; 2015,, p.74-78, creioane,
Extragerea unor informații imagini; evaluare scrisă
3.1., 3.3.,3.4., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare dintr-un text narativ
la ideile exprimate în text;  conversația, demonstrația,
3.5.,3.6., 4.1., explicația, jocul didactic,
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la Lectura activă
4.2., 4.4., 4.4., exercițiul, activitate practică;
textul citit;
4.5. Completarea unei hărți a  AF, AI, AG7
- Extragerea unor informații din text şi completarea
hărţii textului; textului  8 ore
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale +1 oră (LDCD)
Sensul cuvintelor
personajelor;
- Exprimarea propriei păreri despre personaje și faptele Planul de idei
acestora;
- Delimitarea textului în fragmente; Scrierea corectă a
- Extragerea ideilor principale. Realizarea planului de cuvintelor
idei;
- Cuvinte cu sens asemănător/opus; Scrierea imaginativă
- Cuvinte cu sensuri diferite;
- Identificarea părților de vorbire învăţate într-un text
dat; Text-suport:
- Scrierea imaginativă; Colţ Alb, după Jack
- Interevaluarea textelor scrise; London
- Joc de rol /dramatizarea unei secvenţe.

1.1., 1.2., - Probleme apărute la despărţirea cuvintelor în silabe Despărţirea în silabe  Limba și literatura observare
1.3.,1.4.,1.5., - Despărţirea la capăt de rând română. Teorie și sistematică,
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin ă/î, mb, Scrierea corectă exerciții – clasa a III-a,

7
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., 2.3., vocală dublă (ee,ii), consoană dublă (nn) Editura CD PRESS, evaluare orală,
2.4.,2.5., - Scrierea corectă a cuvintelor: într-o, intr-un, dintr-o, 2015, p. 79-82
dintr-un, printr-o, printr-un;  creioane, imagini,; evaluare scrisă
3.1., 3.3.,3.4., - Scrierera corectă a adjectivelor care se termină în iu, ie  conversația, demonstrația,
3.5.,3.6., 4.1., - Scrierea corectă a vebelor, a pronumelor explicația, jocul didactic,
4.2., 4.4., 4.4., - Scrierea corectă a cuvintelor: sa/s-a; sau/s-au, ia/i-a; exercițiul;
4.5. iau/i-au; la/l-a; nea/ne-a ; neam/ne-am.  AF, AI, AG
 7 ore
+ 1 oră (LDCD)
1.1., 1.2., - Observarea unei imagini și formularea de enunțuri; Exprimarea acordului şi a  caiet p. 83, creioane, observare sistematică
1.3.,1.4.,1.5., - Descrierea unor ilustrații; dezacordului imagini;
- Formularea de răspunsuri la întrebări pe marginea  conversația euristică, evaluare orală
2.1., 2.2., 2.3., ilustrațiilor; demonstrația, explicația,
2.4.,2.5., evaluare scrisă
- Exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele jocul didactic, exercițiul;
citite;  AF, AI, AG evaluare practică
3.1., 3.3.,3.4.,
- Exprimarea acordului/dezacordului faţă de acţiunea  2 ore
3.5.,3.6., 4.1., evaluare reciprocă
unor personaje; + 1 oră (LDCD)
4.2., 4.4., 4.4.,
- Joc de rol.
4.5. listă de control

autoevaluare

4.2., 4.5. - Observarea cărţilor poştale model; Cartea poştală  Limba și literatura observare sistematică
- Identificarea elementelor unei cărţi poştale; română. Teorie și
- Realizarea unei colecţii de cărţi poştale; Prezentarea unei cărţi exerciții – clasa a III-a, evaluare orală
- Expoziţie de cărţi poştale; Editura CD PRESS,
evaluare scrisă
- Realizarea unei liste cu adresele colegilor din clasă; 2015, p. 84 – 85
- Redactarea unei cărţi poştale;  creioane, imagini; evaluare practică
- Expedierea unei cărţi poştale (colegilor/colegului de  conversația euristică,
bancă); demonstrația, explicația, evaluare reciprocă
- Activitate la bibliotecă; jocul didactic, exercițiul;
 AF, AI, AG listă de control
- Amenajarea unui colţ de lectură în clasă;
- Prezentarea unei cărţi;  3 ore autoevaluare
- Realizarea unui top al cărţilor preferate;
- Votaţi cartea preferată /eroul favorit etc.;
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., - Despărţirea cuvintelor în silabe; Recapitulare  Limba și literatura
1.3.,1.4.,1.5., - Identificarea părţilor de vorbire într-un text dat; română. Teorie și
- Redactarea unei cărţi poştale. exerciții – clasa a III-a,
2.1., 2.2., 2.3., Editura CD PRESS,
2.4.,2.5., 2015, p. 86,
 creioane, imagini;
3.1., 3.3.,3.4.,
 conversația euristică,
3.5.,3.6., 4.1., demonstrația, explicația,
4.2., 4.4., 4.4., jocul didactic, exercițiul;
4.5.  AF, AI, AG
 1 oră
+ 1 oră (LDCD)
1.1., 1.2., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de Evaluare  Limba și literatura Evaluare scrisă
1.3.,1.4.,1.5., evaluare; română. Teorie și
- Formularea orală de întrebări și de răspunsuri după exerciții – clasa a III-a, Evaluare orală
2.1., 2.2., 2.3., cerințe date; Editura CD PRESS,
2.4.,2.5., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, 2015, p. 87
recompense.  exercițiul
3.1., 3.3.,3.4.,
 AI
3.5.,3.6., 4.1.,
 1 oră
4.2., 4.4., 4.4., + 2 oră (LDCD)
4.5.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Nr. ore alocate


Predare-învățare 13
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 5
TOTAL 20

Perioada: săptămâna 27 – săptămâna 31 (include S28- Scoala Altfel)

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


e specifice (detalieri)

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.1., 1.2., 1.3., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, Dialog pe  Limba și observare sistematică,
1.4. în ștafetă, selectiv; marginea unei literatura
- Formularea de enunțuri după ilustrația textului; ilustrații română. evaluare orală,
2.1., 2.2., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului; Teorie și
evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte și expresii; exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., - Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la ideile Textul narativ
exprimate în text; Editura CD
3.6., PRESS, 2015,,
- Ordonarea ideilor principale ale textului; Citirea unui text
Exprimarea propriei păreri despre fapte și personaje din textul p.88-91, creioane,
4.1., 4.3., 4.5. -
Descrierea unei imagini;
citit;
- Formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul ființe  conversația,
demonstrația,
citit;
explicația, jocul
- Explicarea unor cuvinte și expresii;
didactic,
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale Scrierea corectă a exercițiul,
personajelor; cuvintelor activitate
- Formularea unor răspunsuri emoționale față de textul literar practică;
citit;  AF, AI, AG8
- Elaborarea unui plan de interviu;
Transcriere  4 ore
- Căutarea unor informații în diverse surse și formularea +1 oră (LDCD)
acestora în enunțuri; Dictare
- Scrierea imaginativă: continuarea textului citit și ilustrarea
finalului imaginat; Text-suport:

Gândăcelul, de
Emil Gîrleanu
1.1., 1.2., 1.3., - Observarea unei imagini și formularea de de enunțuri; Textul informativ  Limba și observare sistematică
1.4. - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, literatura
în ștafetă, selectiv; Citirea unui text română. evaluare orală
nonliterar Teorie și
8
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AG – activitate pe grupe
AP – activitate în perechi
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1., 2.2., - Identificarea principalelor caracteristici ale textului Organizarea exerciții – evaluare scrisă
- Explicarea unor cuvinte; informațiilor clasa a III-a,
3.1., 3.2., 3.3., - Formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la textul Editura CD evaluare reciprocă
3.4., 3.5., citit; PRESS, 2015,
3.6., p. 92-93, listă de control
- Completarea unor enunțuri cu informații descoperite în text;
- Exerciții de vocabular; creioane, imagini; autoevaluare
4.1., 4.3., 4.5.  conversația
- Realizarea unei scări cronologice cu informațiile descoperite în Text-suport:
text; euristică,
- Utilizarea tehnicii Știu. Vreau să știu. Am învățat; Numele Icarului demonstrația,
românesc este explicația, jocul
Vlaicu, de Petre didactic,
Ghelmez exercițiul;
 AF, AI, AG
 3 ore
+ 1 oră (LDCD)
2.2., - Identificarea situațiilor de utilizare a ghilimelelor într-un text Ghilimelele  Limba și observare sistematică
dat; literatura
3.5., - Recunoașterea ghilimelelor românești pe jetoane cu simboluri română. evaluare orală
ale altor limbi; Teorie și
4.1.,4.4., 4.5. evaluare scrisă
- Formulare de enunțuri folosind ghilimelele; exerciții –
clasa a III-a, evaluare reciprocă
Editura CD
PRESS, 2015, autoevaluare
p. 94, creioane,
imagini;
 conversația
euristică,
explicația,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră
2.2., - Povestirea unei secvențe dintr-un film vizionat; Relatarea unei  Limba și
- Redactarea unui scurt text de prezentare a acestei secvențe, secvențe dintr-un literatura
3.5., după un plan dat; film română.
Teorie și
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
4.1.,4.4., 4.5. - Recunoașterea părților de vorbire utilizate într-un text exerciții –
propriu; clasa a III-a,
Editura CD
PRESS, 2015,
p. 95 creioane,
imagini;
 explicația,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră
1.1., 1.2., 1.3., - Completarea unui tabel cu date personale; Descrierea unei  Limba și observare sistematică
1.4., 1.5., 2.1., - Redactarea unui text cu portretul unui prieten, după un plan persoane literatura
2.2., 2.3., dat; română. evaluare orală
- Recunoașterea părților de vorbire utilizate într-un text Teorie și
3.1., 3.2., 3.3., evaluare scrisă
propriu; exerciții –
3.4., 3.5., Scrierea corectă a clasa a III-a,
cuvintelor evaluare reciprocă
3.6., Editura CD
PRESS, 2015, listă de control
4.1., 4.2., 4.3., p. 96, creioane,
4.4., 4.5. imagini; autoevaluare
 exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră

1.1., 1.2., 1.3., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, Ilustrarea unui  Limba și observare sistematică
1.4. în ștafetă, selectiv; text literar prin literatura
- Identificarea principalelor caracteristici ale textului desene română. evaluare orală
2.1., 2.2., - Explicarea unor cuvinte Teorie și
evaluare scrisă
- Formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la textul exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., citit; Textul în versuri evaluare reciprocă
- Descrierea fiecărei strofe, folosind substantive și adjective Editura CD
3.6., PRESS, 2015, p. listă de control
corespunzătoare; Citirea unui text
- Despărțirea cuvintelor în silabe; 97-98, creioane,
4.1., 4.3., 4.5. în versuri autoevaluare
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale unor imagini;

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
substantive date;  conversația
- Exerciții de vocabular; euristică,
- Formularea de enunțuri cu expresii poetice date; demonstrația,
- Completarea unei hărți a textului; explicația, jocul
Autodictare
- Identificarea expresiilor poetice care sugerează imagini vizuale didactic,
și auditive; Scrierea corectă a exercițiul;
- Realizarea unui desen care să ilustreze textul în versuri citit; cuvintelor  AF, AI, AG
 3 ore
Text-suport:

Acceleratul, de
George
Topîrceanu
1.1., 1.2., 1.3., - Formularea de răspunsuri emoționale la întrebări despre Recapitulare  Limba și
1.4. textele studiate; literatura
- Identificarea unor părți de vorbire studiate; română.
2.1., 2.2., - Descrierea unei persoane folosind adjective potrivite; Teorie și
- Relatarea despre un film vizionat; exerciții –
3.1., 3.2., 3.3., clasa a III-a,
3.4., 3.5., - Folosirea ghilimelelor.
Editura CD
3.6., PRESS, 2015,
p. 99, creioane,
4.1., 4.3., 4.5.
imagini;
 conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul;
 AF, AI, AG
 1 oră
+ 2 ore (LDCD)
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare  Limba și Evaluare scrisă
- Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; literatura

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.4. - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. română. Evaluare orală
Teorie și
2.1., 2.2., Text-suport: exerciții –
clasa a III-a,
3.1., 3.2., 3.3., Căsuța din copac, Editura CD
3.4., 3.5., după Claudia PRESS, 2015, p.
3.6., Groza 100-103
4.1., 4.3., 4.5.  exercițiul
 AI
 1 oră
+ 1 oră (LDCD)

Nr. ore alocate


Predare-învățare -
Recapitulare 11
Evaluare 4
La dispoziția cadrului didactic 5

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

TOTAL 20

Perioada: săptămâna 32 – săptămâna 35

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


e specifice (detalieri)
1.1., 1.2., 1.3., Revenire asupra textelor studiate Recapitulare  Limba și observare sistematică
1.4., 1.5. finală literatura
- Observarea unei imagini și formularea de de enunțuri; română. evaluare orală
2.1., 2.2., 2.3., - Citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în lanț, Acte de vorbire Teorie și
2.4., 2.5., în ștafetă, selectiv, pe roluri; evaluare scrisă
exerciții –
- Identificarea principalelor caracteristici ale textului clasa a III-a, evaluare reciprocă
3.1., 3.2., 3.3., - Explicarea unor cuvinte Editura CD
3.4., 3.5., Textul literar
- Formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la textul PRESS, 2015, listă de control
3.6., citit; Textul nonliterar p. 54-55,
- Asocierea unei descrieri cu strofa corespunzătoare; creioane, imagini; autoevaluare
4.1., 4.2., 4.3.,
- Despărțirea cuvintelor în silabe;  conversația
4.4., 4.5. euristică,
- Identificarea unor cuvinte care exprimă însușiri ale unor Părți de vorbire
substantive date; demonstrația,
- Identificarea părților de vorbire studiate; Texte-suport: explicația, jocul
- Exerciții de vocabular; didactic,
- Formularea de enunțuri cu expresii poetice date. o Toate textele exercițiul;
studiate  AF, AI, AG
o Texte din  11 ore
lectura + 4 ore (LDCD)
suplimentară
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții variate, cuprinse în testele de evaluare; Evaluare finală  Limba și Evaluare scrisă
- Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; literatura
2.1., 2.2., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense, română. Evaluare orală
pornind de la textele citite. Teorie și
4.1., Texte-suport:
exerciții –

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Dulciurile și clasa a III-a,
Dănuț cel grăsuț, Editura CD
de Lucian PRESS, 2015,
Avramescu p. 100-103
 exercițiul
Vacanța unui  AI
ghiozdan, după  4 oră
Adina Popescu + 1 oră (LDCD)

Clasa: Clasa a III-a

An școlar: 2015-2016

Disciplina: Matematica

Număr ore/săptămână: 5

Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014

Curs suport: Matematică. Teorie și exerciții – clasa a III-a, Editura CD Press, 2015.
Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta
*Din aceeasi serie (clasa a III-a): Limba si literatura romana, Educatie civica, Arte vizuale si abilitati
practice, Științe ale naturii (Editura CD PRESS, 2015). Toate lucrarile seriei pot fi rasfoite si comandate
online pe www.cdpress.ro. Varianta editabila a acestui document poate fi comandata gratuit la
manuale@cdpress.ro

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE9
SEMESTRUL I

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  Numerele naturale de la 0 la 1000


Unitatea I 1.5., 1.6.,  Operații cu numere naturale
 Unități de măsură P-Î –
2.2.,
Din nou la școală!  Figuri și corpuri geometrice R 5
3.1., 3.2., S1 – S2
 Probleme E 1
5.1., 5.2.,
 Evaluare. Printre frunze ruginii LDCD 2
6.3. 6.4.
TOTAL 8

2.1., 2.2., 2.3.,  Formarea, scrierea și citirea numerelor de la 0 la 10 P-Î 13 S3-S7


Unitatea II 2.4., 000 R 1
4.1., 4.2.,  Punctul. Dreapta. Semidreapta.Segmentul E 1
Pe cărările toamnei 5.1., 5.3., 5.4.  Unghiul 4 LDCD 5
 Metrul. Multipli și submultipli TOTAL 20
 Compararea şi ordonarea numerelor de la 0 la 10
000
 Rotunjirea numerelor natural de la 0 la 10 000
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000 fără
trecere peste ordin
 Scăderea numerelor natural de la 0 la 10 000 fără
trecere peste ordin
 Adunarea numerelor natural de la 0 la 10 000 cu
trecere peste ordin
 Scăderea numerelor natural de la 0 la 10 000 cu
trecere peste ordin
 Proba adunării. Proba scăderii
 Aflarea numărului necunoscut
9
P-Î – LECȚII DE PREDARE ÎNVĂȚARE
R – LECȚII DE RECAPITULARE
E – LECȚII DE EVALUARE
LDCD – LA DISPOZIȚIA CADRULUI DIDACTIC

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE
 Ordinea efectuării operațiilor.
 Parantezele rotunde 14
 Recapitulare
 Evaluare : La munte
NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE
 Înmulțirea
 Împărțirea
Unitatea III  Tabla înmulțirii. Tabla împărțirii
 Proba înmulțirii. Proba împărțirii
Lumea din jurul  Localizarea unor obiecte în spațiu
nostru  Formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind
cifrele romane I, V, X P-Î 16
1.1., 1.2., 2.1., 2.2.,  Folosirea parantezelor rotunde R 1 S8-S13
2.3., 2.4., 2.5.,  Înmulțirea cu 10, 100 E 1
3.1., 5.1., 5.2., 5.3.  Înmulțirea ZU × U LDCD 6
 Înmulțirea SZU × U TOTAL 24
 Înmulțirea ZU × ZU
 Înmulțirea SZU × ZU
 Împărțirea. Exerciții și probleme
 Recapitulare
 Evaluare : În așteptarea lui Moș Crăciun

2.4., 2.5.,  Organizarea datelor în tabele. Rând. Coloană. P-Î 10 S14-S17


Unitatea IV 3.1., 3.2., Celule. Date: sortare, extragere, ordonare R 1
4.1., 4.2.  Citirea și utilizarea unui grafic E 1
5.1., 5.2., 5.3.  Ordinea efectuării operațiilor și folosirea LD 4
Sport și sănătate parantezelor rotunde CD
 Rezolvarea problemelor prin metoda reprezentării TOT 16
grafice AL

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE
 Poligoane. Pătrat. Dreptunghi. Triunghi
 Perimetrul
 Recapitulare
 Evaluare :

SEMESTRUL AL II-LEA
NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE
 Scrierea și citirea fracțiilor
Unitatea V  Unități de măsură pentru timp – ora
 Compararea și ordonarea fracțiilor cu același
numitor P-Î 10 S18-S21
2.1., 2.2., 2.3.,  Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării R 1
Spectacolul naturii
2.4., 2.5., 3.2., grafice E 1
4.2.,  Cercul 6 LDCD 4
5.1., 5.2., 5.3.  Axa de simetrie TOTAL 16
 Leul și banul. Schimburi monetare echivalente 8
 Euro și eurocentul. Schimburi monetare
 echivalente
 Recapitulare
 Evaluare. La joacă
2.1., 2.2., 2.3.,  Calcul rapid P-Î 13 S22-S26
2.4., 2.5., 3.1.,  Estimarea rezultatului unei operații R 1
Unitatea VI 3.2.,  Ziua. Săptămâna E 1
Măsurăm și învățăm 4.1., 4.2.  Luna. Anul LDCD 5
5.1., 5.2., 5.3.  Probleme de organizare a datelor TOTAL 20
 Aflarea termenului necunoscut. Metoda mersului
invers
 Măsurarea masei corpurilor

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Cubul
 Litrul. Multipli și submultipli
 Recapitulare
 Evaluare: Sărbătorim primăvara

NUMĂR
UNITATEA DE COMPETENŢE
CONŢINUTURI VIZATE ORE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE
ALOCATE
 Paralelipipedul
Unitatea VII  Aflarea numărului necunoscut. Metoda
balanței P-Î 10
2.4., 2.5.,
 Cilindrul. Conul. Sfera. Recunoaștere și R 1 S27-S31
3.1., 3.2.,
Corpuri, forme și identificarea unor elemente specifice E 1 (include S28-
4.1., 4.2.
mărimi  Probleme de organizare a datelor în tabele LDCD 4 Școala Altfel)
5.1., 5.2., 5.3.
 Măsurări TOTAL 16
 Recapitulare
 Evaluare : Preparate sănătoase
 Numere naturale
Unitatea VIII  Operații cu numere naturale P-Î –
Toate  Ordinea efectuării operațiilor
Am învățat în clasa a R 13
competențele  Figuri geometrice
III-a E 2 S32 –S35
prevăzute de  Corpuri geometrice
LDCD 1
programă  Date
TOTAL 16
 Măsurări
 Evaluare. La cules de fructe dulci

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Calendar an școlar 2015-2016

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

AF – activitate frontală AI – activitate individuală


AG – activitate pe grupe AP - activitate în perechi

Unitatea de învăţare I: DIN NOU LA ȘCOALĂ


Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 2

Nr. ore alocate


Predare-învățare -
Recapitulare 5
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 2
TOTAL 8

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


specifice (detalieri)
1.1., 1.2., 1.3.,  Reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul numărătorii de poziţionare Numerele  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 naturale de pentru clasa a sistematică,
2.2., 3.1., 3.2.,  Transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte la 0 la 1000 III-a. Teorie și evaluare practică,
5.1., 5.2., 6.3.  Jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor prin exerciții, Autori: orală, scrisă
6.4. desen Operații cu Iliana
 Identificarea ordinelor şi claselor, evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor numere Dumitrescu,
dintr-un număr naturale Nicoleta
 Numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine crescătoare şi Ciobanu, Alina
descrescătoare, cu precizarea limitelor intervalului (de la ...până la) Carmen Birta,
Editura CD
 Reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri (forme geometrice,
PRESS, 2015 p.
liniuţe, bile colorate, etc.)
6-8, creioane,
 Generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii imagini
date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor)
 conversația,
 Aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii demonstrația,
 Compararea a două numere naturale mai mici decât 1000 explicația, jocul
 Identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir didactic, exercițiul,
 Identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 1000

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat activitate practică
 Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere natural  AF, AI, AG
 Rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau eliminarea unui număr  2 ore
de unităţi
 Efectuarea de adunări şi scăderi
 Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici decât 1000
1.1., 1.2., 1.3.,  Ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului Unități de  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului măsură pentru clasa a sistematică,
2.2., 3.1., 3.2.,  Găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are loc III-a. Teorie și evaluare practică,
5.1., 5.2., 6.3.  Completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care au exerciții, Autori: orală, scrisă
6.4. importanţă pentru copii/ activităţi extraşcolare Iliana
 Identificarea unor instrumente de măsurarea capacităţii unor obiecte şi Dumitrescu,
exprimarea acesteia în mililitri Nicoleta
 Măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în kilograme/grame Ciobanu, Alina
Carmen Birta,
 Identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor
Editura CD
măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul
PRESS, 2015 p. 9,
gradat,cântarul, balanţa);mpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul
riglă, creioane,
 Măsurarea unor dimensiuni/ cantităţi/volume, cu instrumente de măsură imagini
potrivite (ex.: măsurarea taliei, a masei corporale, a masei ghiozdanului, a
 conversația,
volumului de apă dintr-un recipient negradat etc.)
demonstrația,
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului
explicația,
 Rezolvarea de probleme folosind unităţile de măsură investigația,
exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
1.1., 1.2., 1.3.,  Identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc Figuri și  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor corpuri din mediul corpuri pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2., apropiat geometrice III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3.  Recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, exerciții, Autori: evaluare scrisă
6.4. cilindru, con) Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Identificarea numărului de forme geometrice planedintr-un desen dat/ dintr-o Nicoleta Ciobanu, listă de control
figură geometrică Alina Carmen autoevaluare
 Gruparea unor forme/corpuri geometrice după criterii date Birta, Editura CD
 Decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, PRESS, 2015 p. 10-

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
cilindru, con 11, creioane,
 Identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice imagini
 Realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate  demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
algoritmizarea,
exercițiul
 AF, AI, AG
1 oră
1.1., 1.2., 1.3.,  Identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Rezolvarea  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a problemelor pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2., spart, a distribuit în mod egal, pentru fiecare etc) III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3.  Rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete, desene sau reprezentări exerciții, Autori: evaluare scrisă
6.4. simbolice rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea operaţiilor Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
. de adunare şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv de înmulţire şi împărţire Nicoleta Ciobanu, listă de control
în concentrul 0-100 Alina Carmen autoevaluare
 Organizarea datelor unei probleme în tabel sau în grafice simple în scopul Birta, Editura CD
rezolvării PRESS, 2015 p. 12,
 Rezolvarea de probleme în mai multe moduri creioane, imagini
 conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră +1 oră LDCD
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare:  Matematica Evaluare scrisă
1.4., 1.5., 1.6., - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; Printre pentru clasa a Evaluare orală
2.2., 3.1., 3.2., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. frunze III-a. Teorie și
5.1., 5.2., 6.3., ruginii exerciții, Autori:
6.4. Iliana Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen
Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p. 13

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 exercițiul
 AI
 1 oră +1 oră LDCD
Unitatea de învăţare II: PE CĂRĂRILE TOAMNEI
Perioada: săptămâna 3 – săptămâna 7

Nr. ore alocate

Predare-învățare 13

Recapitulare 1

Evaluare 1
La dispoziția cadrului
5
didactic
TOTAL 20
Competenţe
Activităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Resurse Evaluare
specifice
2.1., 2.2.,  Reprezentarea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 cu ajutorul  Formarea, scrierea și  Matematica observare
2.3.,2.4., numărătorii de poziționare sau prin simboluri (forme geometrice, liniuțe, bile citirea numerelor de la 0 la pentru clasa a sistematică,
4.1.,4.2.,5.1.,5.3., colorate etc.) 10 000 III-a. Teorie și evaluare
5.4.,  Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/litere  Compararea şi ordonarea exerciții, Autori: practică,
 Identificarea, într-un număr, a cifrei unităților/ zecilor/ sutelor/ miilor/ zecilor numerelor Iliana Dumitrescu, orală, scrisă
de mii  de la 0 la 10 000 Nicoleta Ciobanu,
 Compunerea și descompunerea numerelor în / din mii, sute, zeci și unități  Rotunjirea numerelor Alina Carmen
numărare crescătoare și descrescătoare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, cu naturale de la 0 la Birta, Editura CD
precizarea limitelor intervalului (de la ...până la.., mai mic decât ... Dar mai 10 000 PRESS, 2015p.
mare decât ...)
14,19, 20
 Generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc
creioane, imagini
condiții date (de exemplu, cifra unităților este 1, cifra zecilor este cu 2 mai mare
decât cifra unităților etc.)  conversația,
demonstrația,
 Rotunjirea/aproximarea numerelor naturale la diferite ordine
explicația,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
jocul didactic,
exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 3 ore
+3 ore LDCD
2.1., 2.2.,  Identificarea și denumirea formelor geometrice plane  Punctul. Dreapta.  Matematica observare
2.3.,2.4.,  Observarea punctului, dreptei, semidreptei, segmentului Semidreapta. pentru clasa a sistematică,
4.1.,4.2.,5.1.,5.3.,  Trasarea dreptei, semidreptei, segmentului de dreapta Segmentul de dreaptă III-a. Teorie și evaluare
5.4  Notarea punctului, dreptei, segmentului exerciții, Autori: practică,
 Realizarea unor desene/ colaje folosind formele geometrice învățate  Unghiul Iliana Dumitrescu, orală, scrisă
 Identificarea numărului de forme geometrice dintr-un desen dat Nicoleta Ciobanu,
 gruparea unor forme sau corpuri geometrice după criterii date Alina Carmen
 Identificarea liniei curbe , frânte, deschise şi închise Birta, Editura CD
 Identificarea unghiurilor în mediul apropiat PRESS, 2015 p. 15,
 Desenarea unor unghiuri 16
 Compararea unor unghiuri prin suprapunere creioane, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația,
jocul didactic,
exercițiul,
activitate practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
2.1., 2.2.,  Compararea măsurilor unor mărimi;  Metrul. Multipli și  Matematica observare
2.3.,2.4.,  Ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, grosimea, întinderea submultipli pentru clasa a sistematică,
4.1.,4.2.,5.1.,5.3., sau forma lor; III-a. Teorie și evaluare
5.4  Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea exerciții, Autori: practică,
unor măsurători Iliana Dumitrescu, orală, scrisă
 Înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători Nicoleta Ciobanu,
 Rezolvarea unor probleme (adunare, scădere, înmulţire , împărţire) utilizând Alina Carmen
unităţi de măsură pentru lungime (multiplii şi submultiplii metrului) Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p. 17-
18

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
creioane, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 2 ore
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 cu şi fără trecere  Adunarea numerelor  Matematica observare
peste ordin naturale de la 0 la pentru clasa a sistematică,
 Rezolvarea de probleme de adunare şi de scădere în care numerele sunt date 10 000 fără trecere peste III-a. Teorie și evaluare
prin simboluri: puncte, cerculeţe, figuri geometrice de poziţionare etc. ordin exerciții, Autori: practică,
 Folosirea proprietăţilor adunării pentru efectuarea unor calcule rapide;  Scăderea numerelor Iliana Dumitrescu, orală, scrisă
naturale de la 0 la Nicoleta Ciobanu,
 Observarea legăturilor între adunarea şi scăderea numerelor naturale;
10 000 fără trecere peste Alina Carmen
efectuarea probei; ordin Birta, Editura CD
 Exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii  Adunarea numerelor
efectuării operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor; PRESS, 2015 p. 21-
naturale de la 0 la 27
 Exerciţii de calcul folosind proprietăţile operaţiilor; 10 000 cu trecere peste creioane, imagini
 Exerciţii semnificative, care să scoată în evidenţă avantajele folosirii ordin
 conversația,
proprietăţilor operaţiilor cu numere; exerciţii care să evidenţieze faptul că  Scăderea numerelor
scăderea nu este comutativă şi nici asociativă; naturale de la 0 la demonstrația,
10 000 cu trecere peste explicația, jocul
 Folosirea proprietăţilor operaţiilor pentru efectuarea unor calcule rapide;
ordin didactic, exercițiul,
 Observarea legăturilor între operaţiile cu numere naturale; efectuarea probei;
 Proba adunării. Proba activitate practică
scăderii  AF, AI, AG
 Aflarea numărului  6 ore
necunoscut +1 oră LDCD
 Ordinea efectuării
operațiilor. Parantezele
rotunde
2.1., 2.2.,  Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/litere Recapitulare  Matematica observare
2.3.,2.4.,  Identificarea, într-un număr, a cifrei unităților/ zecilor/ sutelor/ miilor/ zecilor pentru clasa a sistematică,
4.1.,4.2.,5.1.,5.3., de mii III-a. Teorie și evaluare
5.42.1., 2.2.,  Compunerea și descompunerea numerelor în / din mii, sute, observarea exerciții, Autori: practică,
2.3.,2.4., legăturilor între adunarea şi scăderea numerelor naturale; efectuarea probei; Iliana Dumitrescu, orală, scrisă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
4.1.,4.2.,5.1.,5.3.,  Exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii Nicoleta Ciobanu,
5.4 efectuării operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor; Alina Carmen
 Rezolvarea unor probleme (adunare, scădere, înmulţire , împărţire) utilizând Birta, Editura CD
unităţi de măsură pentru masă (multiplii şi submultiplii metrului) PRESS, 2015 p. 28
 Compararea unor unghiuri prin suprapunere creioane, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.1., 2.2.,  Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare : Pe drum  Matematica Evaluare
2.3.,2.4.,  Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; de munte pentru clasa a scrisă
4.1.,4.2.,5.1.,5.3.,  Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. III-a. Teorie și Evaluare
5.4 exerciții, Autori: orală
Iliana Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen
Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p. 29
 exercițiul
 AI
 1 oră
+1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare III: LUMEA DIN JURUL NOSTRU

Nr. ore alocate


Predare-învățare 16
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 6 Perioada: săptămâna 8 – săptămâna 13
TOTAL 24
Competenţe Conţinuturi
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice (detalieri)
2.2., 2.3, 2.4.,  Utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu ajutorul unor  Înmulțirea  Matematica pentru observare
2.5. exemple concrete şi a unor reprezentări grafice clasa a III-a. Teorie și sistematică,
5.1.  determinarea unor numere care să respecte condiţii date (mai mic exerciții, Autori: Iliana evaluare practică,
decât ..., mai mare sau egal cu ... Etc.) Dumitrescu, Nicoleta orală, scrisă
 Efectuarea de adunări repetate de numere natural Ciobanu, Alina Carmen
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 30, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.2., 2.3, 2.4.,  Efectuarea de scăderi repetate de numere naturale  Împărțirea  Matematica pentru
2.5.  Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule clasa a III-a. Teorie și
5.1., 5.3.  Identificarea şi analiza datelor unei probleme exerciții, Autori: Iliana
 Identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care Dumitrescu, Nicoleta
sugerează operaţiile aritmetice studiate Ciobanu, Alina Carmen
 Identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj Birta, Editura CD PRESS,
matematic 2015 p. 31, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Tabla  Matematica pentru
5.1., 5.3.  Rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, numere sau înmulțirii clasa a III-a. Teorie și
reprezentări grafice Tabla exerciții, Autori: Iliana
 Asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică /desen sau împărțirii Dumitrescu, Nicoleta
cu o expresie numerică dată Ciobanu, Alina Carmen
 Verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme Birta, Editura CD PRESS,
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „află produsul/ câtul/ jumătatea/ 2015 p. 32, creioane,
sfertul/ dublul etc.” imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Proba  Matematica pentru
5.1., 5.3.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii înmulțirii. clasa a III-a. Teorie și
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule Proba exerciții, Autori: Iliana
 Efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire împărțirii Dumitrescu, Nicoleta
Ciobanu, Alina Carmen
Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 33, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
3.1.  Descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte obiecte  Localizarea  Matematica pentru

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
5.2.  Utilizarea reprezentărilor schematice/realizarea planului clasei, unor obiecte clasa a III-a. Teorie și
marcarea sau citirea indiciilor etc. în spațiu exerciții, Autori: Iliana
 Realizarea unor desene, respectând condiţii date Dumitrescu, Nicoleta
 Iniţierea şi participarea la diverse jocuri de strategie în care este Ciobanu, Alina Carmen
necesară localizarea pieselor Birta, Editura CD PRESS,
 Stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică sub 2015 p. 34, creioane,
formă de reţea imagini
 Jocuri de orientare în spaţiu  conversația, demonstrația,
 Găsirea unor obiecte folosind indicii explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.1., 2.4.  Formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X)  Formarea,  Matematica pentru
 Utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (de exemplu, scrierea datei) scrierea şi clasa a III-a. Teorie și
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere natural scrise cu cifre romane citirea exerciții, Autori: Iliana
numerelor Dumitrescu, Nicoleta
folosind Ciobanu, Alina Carmen
cifrele Birta, Editura CD PRESS,
romane I, V, 2015 p. 35, creioane,
X imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale,  Folosirea  Matematica pentru
5.3.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii parantezelor clasa a III-a. Teorie și
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea rotunde exerciții, Autori: Iliana
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde Dumitrescu, Nicoleta
 Identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme Ciobanu, Alina Carmen
 Identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 36, creioane,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
sugerează operaţiile aritmetice studiate imagini
 Verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme  conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Înmulțirea  Matematica pentru
 Efectuarea de înmulţiri cu 10, 100 cu 10, 100 clasa a III-a. Teorie și
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere și cu exerciții, Autori: Iliana
trecere peste ordin Dumitrescu, Nicoleta
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea Ciobanu, Alina Carmen
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde Birta, Editura CD PRESS,
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule 2015p. 37, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Înmulțirea  Matematica pentru
 Efectuarea de înmulţiri cu 10 ZU × U clasa a III-a. Teorie și
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere și cu exerciții, Autori: Iliana
trecere peste ordin Dumitrescu, Nicoleta
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea Ciobanu, Alina Carmen
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde Birta, Editura CD PRESS,
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi 2015 p. 38, creioane,
numere formate cu o cifră conversația, demonstrația,
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 2 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
+ 1 oră LDCD
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Înmulțirea  Matematica pentru
 Efectuarea de înmulţiri cu 10, 100 SZU × U clasa a III-a. Teorie și
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi exerciții, Autori: Iliana
numere formate cu o cifră Dumitrescu, Nicoleta
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere și cu Ciobanu, Alina Carmen
trecere peste ordin Birta, Editura CD PRESS,
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea 2015 p. 39, creioane,
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde imagini
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule  conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 2 ore
+ 1 oră LDCD
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Înmulțirea  Matematica pentru
 Efectuarea de înmulţiri cu 10, 100 ZU × ZU clasa a III-a. Teorie și
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre exerciții, Autori: Iliana
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere și cu Dumitrescu, Nicoleta
trecere peste ordin Ciobanu, Alina Carmen
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea Birta, Editura CD PRESS,
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde 2015 p. 40, creioane,
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 2 ore
+ 1 oră LDCD
2.4., 2.5.  Rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii  Înmulțirea  Matematica pentru
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi SZU × ZU clasa a III-a. Teorie și

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
numere formate cu două cifre exerciții, Autori: Iliana
 Efectuarea de înmulţiri cu 10, 100 Dumitrescu, Nicoleta
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre Ciobanu, Alina Carmen
 Efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale, fără trecere și cu Birta, Editura CD PRESS,
trecere peste ordin 2015 p. 41, creioane,
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea imagini
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde  conversația, demonstrația,
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calculi explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
+ 1 oră LDCD
2.4., 2.5.  Efectuarea de împărțiri în concentrul 0-100  Împărțirea.  Matematica pentru
5.2., 5.3  Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule Exerciții și clasa a III-a. Teorie și
 Identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme probleme exerciții, Autori: Iliana
 Identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care Dumitrescu, Nicoleta
sugerează operaţiile aritmetice studiate Ciobanu, Alina Carmen
 Identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj Birta, Editura CD PRESS,
matematic 2015 p. 42, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.2., 2.3, 2.4.,  Efectuarea de împărțiri în concentrul 0-100  Recapitulare  Matematica pentru
2.5.  Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule clasa a III-a. Teorie și
3.1.  Identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei probleme exerciții, Autori: Iliana
5.2., 5.3.  Identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care Dumitrescu, Nicoleta
sugerează operaţiile aritmetice studiate Ciobanu, Alina Carmen
 Identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 44, creioane,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
mathematic imagini
 Scrierea numerelor folosind cifrele romane i, v, x  conversația, demonstrația,
 Descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte obiecte explicația, jocul didactic,
 Utilizarea reprezentărilor schematice/realizarea planului clasei, exercițiul, activitate
marcarea sau citirea indiciilor etc. practică
 Realizarea unor desene, respectând condiţii date  AF, AI, AG
 Iniţierea şi participarea la diverse jocuri de strategie în care este  1 oră
necesară localizarea pieselor +1 oră
 Stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică sub
formă de reţea
 Jocuri de orientare în spaţiu
 Găsirea unor obiecte folosind indicii
2.2., 2.3, 2.4.,  Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de evaluare;  Evaluare :  Matematica pentru
2.5.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; clasa a III-a. Teorie și
3.1.  Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. În exerciții, Autori: Iliana
5.2., 5.3. așteptarea Dumitrescu, Nicoleta
lui Moș Ciobanu, Alina Carmen
Crăciun Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 45
 exercițiul
 AI
 1 oră
+1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare IV: SPORT ȘI SĂNĂTATE

Nr. ore alocate


Predare-învățare 10
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 4
TOTAL 16

Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 17

Competenţe Conţinuturi
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice (detalieri)
2.4., 2.5,  Recunoașterea rândurilor și coloanelor unui tabel Organizarea  Matematica pentru observare
3.1., 3.2.,  Descrierea unui tabel (rând, coloană, titlu) datelor în tabele clasa a III-a. Teorie și sistematică,
4.1., 4.2.,  Discuții privind datele înregistrate în tabel exerciții, Autori: Iliana evaluare practică,
5.1., 5.2., 5.3.  Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un tabel Dumitrescu, Nicoleta orală, scrisă
 Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din tabel Ciobanu, Alina Carmen
 Rezolvarea unor probleme practice Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 46-47, creioane,
imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, jocul didactic,
exercițiul, activitate
practică
 AF, AI, AG
 2 ore
2.4., 2.5,  Descrierea unui grafic Citirea și utilizarea  Matematica pentru observare
3.1., 3.2.,  Discuții privind datele reprezentate într-un grafic cu bare unui grafic clasa a III-a. Teorie și sistematică,
4.1., 4.2.,  Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un grafic exerciții, Autori: Iliana evaluare practică,
5.1., 5.2., 5.3.  Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din grafic Dumitrescu, Nicoleta orală, scrisă
 Identificarea graficului care ilustrează datele dintr-un tabel dat Ciobanu, Alina Carmen
 Realizarea unei cercetări și reprezentarea datelor culese în tabele Birta, Editura CD PRESS,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
și grafice corespunzătoare 2015 p. 48-49, riglă,
creioane, imagini
 conversația, demonstrația,
explicația, investigația,
exercițiul
 AF, AI, AG
 2 ore
2.4., 2.5,  Rezolvarea unor exerciții cu mai multe operații, respectând Ordinea efectuării  Matematica pentru observare
ordinea efectuării acestora operațiilor clasa a III-a. Teorie și sistematică
 Exerciții-joc de completare a unor exerciții cu numere potrivite exerciții, Autori: Iliana evaluare orală
peentru a obține rezultate date Dumitrescu, Nicoleta evaluare scrisă
 Efectuarea unor calcule, după model Ciobanu, Alina Carmen evaluare reciprocă
 Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din viața reală Birta, Editura CD PRESS, listă de control
2015 p. 50-51, creioane, autoevaluare
imagini
 demonstrația, explicația,
jocul didactic,
algoritmizarea, exercițiul
 AF, AI, AG
 2 ore
+1 oră LDCD
2.4., 2.5,  Observarea unei probleme rezolvată prin metoda reprezentării Rezolvarea  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., grafice problemelor clasa a III-a. Teorie și sistematică
4.1., 4.2.,  Continuarea rezolvării unei probleme, după model dat, respectând folosind metoda exerciții, Autori: Iliana evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. etapele de rezolvare date reprezentării Dumitrescu, Nicoleta evaluare scrisă
 Rezolvarea de probleme folosind metoda reprezentării grafice grafice Ciobanu, Alina Carmen evaluare reciprocă
 Compunerea de probleme pornind de la desen/datele Birta, Editura CD PRESS, listă de control
problemei/un exercițiu dat 2015 p. 52-53, creioane, autoevaluare
 Rezolvarea de probleme de limbaj matematic imagini
 conversația euristică,
demonstrația, explicația,
jocul didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 2 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
+1 oră LDCD
2.4., 2.5,  Observarea unor poligoane și a elementelor acesora (laturi, Poligoane  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., unghiuri, vârfuri) clasa a III-a. Teorie și sistematică
4.1., 4.2.,  Identificarea unor poligoane: dreptunghi, pătrat, triunghi exerciții, Autori: Iliana evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3.  Măsurarea laturilor unui poligon Dumitrescu, Nicoleta evaluare scrisă
 Trasarea unor poligoane, respectând cerințe date Ciobanu, Alina Carmen evaluare reciprocă
 Refacerea unui desen care conține poligoane cunoscute, folosind Birta, Editura CD PRESS, listă de control
liniatura Matematica pentru clasa a III-a. Teorie și 2015 p. 54, creioane, riglă autoevaluare
exerciții, Autori: Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu,  conversația euristică,
Alina Carmen Birta, Editura CD PRESS, 2015ului de demonstrația, explicația,
matematică jocul didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5,  Observarea perimetrului unor poligoane Perimetrul  Matematica pentru observare
3.1., 3.2.,  Calcularea perimetrului pătratului, dreptunghiului, triunghiului clasa a III-a. Teorie și sistematică
4.1., 4.2.,  Rezolvarea unor probleme practice, de calculare a perimetrului exerciții, Autori: Iliana evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. unor poligoane Dumitrescu, Nicoleta evaluare scrisă
 Trasarea unor poligoane cunoscând dimensiunile laturilor sau Ciobanu, Alina Carmen evaluare reciprocă
perimetrul Birta, Editura CD PRESS, listă de control
2015 p. 55, creioane, riglă autoevaluare
 conversația euristică,
demonstrația, explicația,
jocul didactic,
algoritmizarea, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.,  Rezolvarea unor probleme practice, folosind date înregistrate în Recapitulare  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., tabele și grafice clasa a III-a. Teorie și sistematică
4.1., 4.2.  Identificarea unor grafice corespunzătoare unor date precizate exerciții, Autori: Iliana evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3.  Rezolvarea de probleme folosind reprezentări grafice date Dumitrescu, Nicoleta evaluare scrisă
 Rezolvarea de probleme folosind date înregistrate în tabele Ciobanu, Alina Carmen evaluare reciprocă
 Prelucrarea unor date înregistrate în tabele Birta, Editura CD PRESS, listă de control
2015 p. 56-57, creioane, autoevaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
riglă
 conversația euristică,
demonstrația, explicația,
jocul didactic,
algoritmizarea, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
+1 oră LDCD
2.4., 2.5.,  Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de Evaluare  Matematica pentru Evaluare scrisă
3.1., 3.2., evaluare clasa a III-a. Teorie și Evaluare orală
4.1., 4.2.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date exerciții, Autori: Iliana
5.1., 5.2., 5.3.  Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Dumitrescu, Nicoleta
Ciobanu, Alina Carmen
Birta, Editura CD PRESS,
2015 p. 58
 exercițiul
 AI
 1 oră
+1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Unitatea de învăţare V: SPECTACOLUL NATURII

Nr. ore alocate


Predare-învățare 13
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 5
TOTAL 20

Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 21

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


specifice (detalieri)
2.1., Scrierea și citirea  Matematica observare sistematică,
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2.,  Identificarea, în mediul apropiat, a scrierii fracționare fracțiilor pentru clasa a evaluare practică,
4.2.,5.1.,5.2.,5.3.  Identificarea numărătorilor și numitorilor fracțiilor III-a. Teorie și orală, scrisă
 Identificarea unor fracții, utilizând suport concret sau desene exerciții, Autori:
(pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane, tablete de Compararea și Iliana
ciocolată etc.) ordonarea fracțiilor cu Dumitrescu,
 Citirea și scrierea fracțiilor subunitare și a celor echiunitare același numitor Nicoleta Ciobanu,
 Determinarea unor fracții când numărătorul și/sau numitorul Alina Carmen
îndeplinesc anumite condiții Birta, Editura CD
 Reprezentarea unei fracții subunitare date prin desen, prin PRESS, 2015 p.
hașurare sau decupare 60,61,63 creioane,
 Scrierea unor fracții subunitare pornind de la mulțimi de imagini,;
obiecte, de la un desen/reprezentare grafică sau de la un text  conversația,
 Exerciții practice de obținere a unor fracții subunitare demonstrația,
echivalente (de exemplu, se compară două sferturi dintr-o explicația, jocul
foaie cu o jumătate din aceeași foaie didactic,
 Scrierea unei fracții ca sumă sau ca diferență de fracții cu exercițiul,
același numitor activitate

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor practică;
 AF, AI, AG
 5 ore
+ 2 ore LDCD

2.1.,  Compararea măsurilor unor mărimi; Unități de măsură  Matematica observare sistematică,
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2.,  Ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, pentru timp. Ora pentru clasa a evaluare practică,
4.2.,5.1.,5.2.,5.3. grosimea, întinderea sau forma lor; III-a. Teorie și orală, scrisă
 Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite exerciții, Autori:
(standard şi nonstandard) pentru efectuarea unor măsurători; Iliana
 Plasarea în timp a unor evenimente; Dumitrescu,
 Ordonarea unor imagini în funcţie de succesiunea derulării Nicoleta Ciobanu,
lor în timp; Alina Carmen
 Citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas model a diverse ore; Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p.
 Înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp;
62
 Scrierea datei (zi, lună);
 creioane,
imagini,;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul,
activitate
practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
2.1.,  Observarea unei probleme rezolvată prin metoda  Probleme care se  Matematica observare sistematică,
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2., reprezentării grafice; rezolvă prin metoda pentru clasa a evaluare practică,
4.2.,5.1.,5.2.,5.3.  Continuarea rezolvării unei probleme, după model dat, reprezentării grafice III-a. Teorie și orală, scrisă
respectând etapele de rezolvare date; exerciții, Autori:
 Rezolvarea de probleme folosind metoda reprezentării Iliana
grafice; Dumitrescu,
 Compunerea de probleme pornind de la desen/datele Nicoleta Ciobanu,
problemei/un exercițiu dat; Alina Carmen

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Rezolvarea de probleme de limbaj matematic; Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p.
64-65 creioane,
imagini,;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul,
activitate
practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
2.1.,  Observarea de obiecte care au formă de cerc în mediul Cercul  Matematica observare sistematică,
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2., apropiat Axa de simetrie pentru clasa a evaluare practică,
4.2.,5.1.,5.2.,5.3.  Trasarea cerccului, utilizănd compasul III-a. Teorie și orală, scrisă
 Identificarea numărului de cercuri dintr-o figură dată exerciții, Autori:
 Realizarea de modele diverse, utilizănd cercul Iliana
 Identificarea, prin pliere, a axei/axelor de simetrie ale Dumitrescu,
figurilor geometrice Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen
Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p.
66-69 creioane,
imagini,;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul,
activitate
practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
2.1.,  Recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor;  Leul și banul.  Matematica

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2.,  Efectuarea de schimburi echivalente cu monede şi Schimburi monetare pentru clasa a
4.2.,5.1.,5.2.,5.3. bancnote; echivalente III-a. Teorie și
 Compararea sumelor de bani; Euro și eurocentul. exerciții, Autori:
 Rezolvarea de probleme folosind metoda reprezentării grafice Schimburi monetare Iliana
echivalente Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen
Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p.
70-71
 creioane,
imagini,;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul,
activitate
practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
+2 ore
2.1.,  Citirea și scrierea fracțiilor subunitare și a celor echiunitare  Recapitulare  Matematica
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2.,  Determinarea unor fracții când numărătorul și/sau numitorul  pentru clasa a
4.2.,5.1.,5.2.,5.3. îndeplinesc anumite condiții III-a. Teorie și
 Compararea și ordonarea fracțiilor cu același numitor exerciții, Autori:
 Reprezentarea unei fracții subunitare date prin desen, prin Iliana
hașurare sau decupare Dumitrescu,
 Citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas model a diverse ore; Nicoleta Ciobanu,
 Înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp; Alina Carmen
Trasarea cerccului, utilizănd compasul Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p. 72
 Identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice
 creioane,
 Efectuarea de schimburi echivalente cu monede şi
imagini,;
bancnote; compararea sumelor de bani;
 conversația,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
exercițiul,
activitate
practică;
 AF, AI, AG
 1 oră

2.1.,  Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de  Evaluare. La joacă  Matematica Evaluare scrisă
2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,3.2., evaluare;  pentru clasa a Evaluare orală
4.2.,5.1.,5.2.,5.3.  Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; III-a. Teorie și
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense exerciții, Autori:
Iliana
Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen
Birta, Editura CD
PRESS, 2015 p. 73
 exercițiul
 AI
 1 oră
+1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare VI: MĂSURĂM ȘI ÎNVĂȚĂM

Nr. ore alocate


Predare-învățare 13
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 5
TOTAL 20

Perioada: săptămâna 22 – săptămâna 26

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


specifice (detalieri)
2.4., 2.5.  Folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,  Calcul rapid  Matematica observare
5.1., 5.3. descompuneri de numere etc.) pentru clasa a sistematică
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi III-a. Teorie și evaluare orală
numere formate cu o cifră exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu cel puțin două cifre Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii Nicoleta Ciobanu, listă de control
de înmulţire şi împărţire Alina Carmen Birta, autoevaluare
 Efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire Editura CD PRESS,
 Rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea 2015 p. 74, imagini
efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde  conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică;
 AF, AI, AG
 1 oră

2.4., 2.5.  Estimarea rezultatului unui calcul de adunare sau scădere din  Estimarea  Matematica observare
5.1., 5.3. concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui rezultatului unei pentru clasa a sistematică
 Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor operații III-a. Teorie și evaluare orală
şi/sau scăderilor exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
descompuneri de numere etc.) Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără Alina Carmen Birta, autoevaluare
efectuarea acestuia Editura CD PRESS,
 Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii 2015 p. 75, imagini
de înmulţire şi împărţire  conversația,
 Efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică;
 AF, AI, AG
 2 ore

2.4., 2.5.  Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi  Ziua. Săptămâna  Matematica observare
4.1., 4.2. numere formate cu o cifră pentru clasa a sistematică
5.2  Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre III-a. Teorie și evaluare orală
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste ordin, Nicoleta Ciobanu, listă de control
cu numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, Alina Carmen Birta, autoevaluare
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor Editura CD PRESS,
 Alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura durate de 2015 p. 76, imagini
timp  conversația,
 Înregistrarea activităţilor desfăşurate în şcoală într-un interval de demonstrația,
timp stabilit (de exemplu, într-o săptămână) explicația, jocul
didactic, exercițiul,
 Ordonarea unor date în funcţie de succesiunea derulării lor în timp
activitate practică
(de exemplu, activităţi într-o zi/ săptămână)
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5.  Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două sau trei cifre şi  Luna. Anul  Matematica observare
4.1., 4.2. numere formate cu o cifră pentru clasa a sistematică
5.2  Efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre III-a. Teorie și evaluare orală
 Utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste ordin, Nicoleta Ciobanu, listă de control
cu numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, Alina Carmen Birta, autoevaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor Editura CD PRESS,
 Alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura durate de 2015 p. 77, imagini
timp  conversația,
 Înregistrarea activităţilor desfăşurate în şcoală într-un interval de demonstrația,
timp stabilit explicația, jocul
 Ordonarea unor date în funcţie de succesiunea derulării lor în timp didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5. - Înregistrarea unor date în tabel  Probleme de  Matematica observare
3.1. - Discuții privind datele înregistrate în tabel organizare a pentru clasa a sistematică
4.1., 4.2. - Reprezentarea datelor dintr-un tabel într-un grafic cu bare/coloane datelor III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un tabel exerciții, Autori: evaluare scrisă
- Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din tabel Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
- Rezolvarea unor probleme practice Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 78, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4.  Observarea legăturilor între operaţiile cu numere naturale;  Aflarea  Matematica observare
5.1., 5.2., 5.3. efectuarea probei termenului pentru clasa a sistematică
 Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, necunoscut. III-a. Teorie și evaluare orală
asociativitate, element neutru) Metoda exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor mersului invers Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
şi/sau scăderilor Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, in Alina Carmen Birta, autoevaluare
diverse calcule sau pentru rezolvarea unor probleme Editura CD PRESS,
 Transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea datelor 2015 p. 79, imagini
numerice sau a întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează  conversația,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
operaţia, prin adăugarea unei întrebări etc. demonstrația,
 Verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme explicația, jocul
 Rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de măsură didactic, exercițiul,
standard activitate practică
 AF, AI, AG
 1 oră
+ 1 oră LDCD
 Compararea măsurilor unor mărimi;  Măsurarea  Matematica observare
 Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru masei corpurilor pentru clasa a sistematică
efectuarea unor măsurători III-a. Teorie și evaluare orală
 Înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Rezolvarea unor probleme (adunare, scădere, înmulţire , împărţire) Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
utilizând unităţi de măsură pentru masă Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 80, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 2 ore
+ 1 oră LDCD
 Observarea unui cub și a elementelor acestora (fețe, muchii, vârfuri)  Cubul  Matematica observare
 Identificarea elementelor unui cub pentru clasa a sistematică
 Măsurarea muchiilor unui cub III-a. Teorie și evaluare orală
 Reprezentarea unor cuburi, respectând cerințe date exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Realizarea unor desfășurări ale unui cub Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Construirea unui cub
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 82, imagini
 conversația,
explicația, jocul

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 2 ore
 Compararea măsurilor unor mărimi;  Litrul. Multipli  Matematica observare
 Utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru și submultipli pentru clasa a sistematică
efectuarea unor măsurători III-a. Teorie și evaluare orală
 Înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători exerciții, Autori: evaluare scrisă
 Rezolvarea unor probleme (adunare, scădere, înmulţire, împărţire) Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
utilizând unităţi de măsură pentru capacitate Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 84, imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 2 ore
 + 1 oră LDCD
 Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/litere  Recapitulare  Matematica observare
 Identificarea, într-un număr, a cifrei unităților/ zecilor/ sutelor/ pentru clasa a sistematică
miilor/ zecilor de mii III-a. Teorie și evaluare orală
 Compunerea și descompunerea numerelor în / din mii, sute, exerciții, Autori: evaluare scrisă
observarea legăturilor între adunarea şi scăderea numerelor Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
naturale; efectuarea probei; Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Exerciţii de calcul rapid cu numere naturale, urmărind Alina Carmen Birta, autoevaluare
respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi folosirea corectă a Editura CD PRESS,
parantezelor 2015 p. 86, imagini
 Rezolvarea unor probleme (adunare, scădere, înmulţire , împărţire)  conversația,
demonstrația,
utilizând unităţi de măsură pentru masă și capacitate (multiplii şi
explicația, jocul
submultiplii)
didactic, exercițiul,
activitate practică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 AF, AI, AG
 1 oră
+ 1 oră LDCD

 Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de  Evaluare:  Matematica


evaluare; Sărbătorim pentru clasa a
 Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; primăvara III-a. Teorie și
 Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense exerciții, Autori:
Iliana Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen Birta,
Editura CD PRESS,
2015 p. 87, imagini
 exercițiul
 AI
 1 oră
 +1 oră LDCD 1 oră
+ 1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 7: CORPURI, FORME ȘI MĂRIMI

Nr. ore alocate


Predare-învățare 10
Recapitulare 1
Evaluare 1
La dispoziția cadrului didactic 4
TOTAL 16

Perioada: săptămâna 27 – săptămâna 31 (include săptămâna Școala altfel)

Competenţ Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


e specifice (detalieri)
2.4., 2.5, - Observarea unui paralelipiped și a elementelor acesora (fețe, Paralelipipedul  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., muchii, vârfuri) clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., - Identificarea unor paralelipipede și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Măsurarea muchiilor unui paralelipiped Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
- Trasarea unor paralelipipede, respectând cerințe date Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
- Refacerea unui desen care conține poligoane cunoscute, Alina Carmen Birta, listă de control
folosind liniatura Matematica pentru clasa a III-a. Editura CD PRESS, autoevaluare
Teorie și exerciții, Autori: Iliana Dumitrescu, 2015 p. 88, creioane,
Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta, Editura CD riglă
PRESS, 2015ului de matematică  conversația euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 2 ore
2.4., 2.5, - Observarea unei probleme rezolvată prin metoda balanței Metoda balanței.  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., - Aflarea unui număr necunoscut (termen, descăzut, scăzător), Aflarea numărului clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., după model dat, respectând etapele de rezolvare date necunoscut și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Alina Carmen Birta, listă de control
Editura CD PRESS, autoevaluare
2015 p. 89, creioane,
imagini
 conversația euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 2 ore
+1 oră LDCD
2.4., 2.5, - Observarea unui cilindru și a elementelor acestuia (fețe, Cilindrul  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., muchii, vârfuri) clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., - Identificarea unui cilindru și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Recunoașterea desfășurării unui cilindru Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
- Trasarea unui cilindru, respectând cerințe date Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la Alina Carmen Birta, listă de control
cilindru Editura CD PRESS, autoevaluare
- Estimarea capacității unor vase în formă dde cilindru 2015 p. 90, creioane,
riglă
 conversația euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
+1 oră LDCD
2.4., 2.5, - Observarea formelor con și sferă și a elementelor acestora Conul. Sfera  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., (fețe, vârf) clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., - Identificarea unui con/sferă și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Recunoașterea desfășurării unui con Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
- Trasarea unui con și aa unei sfere, respectând cerințe date Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
- Stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la con Alina Carmen Birta, listă de control
- Estimarea capacității unor vase în formă de con Editura CD PRESS, autoevaluare
2015 p. 91, creioane,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
riglă
 conversația euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
2.4., 2.5, - Recunoașterea unor corpuri geometrice Probleme de  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., - Înregistrarea unor date în tabel organizare a clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., - Discuții privind datele înregistrate în tabel datelor în tabele și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Reprezentarea datelor dintr-un tabel într-un grafic cu Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
bare/coloane Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
- Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un tabel Alina Carmen Birta, listă de control
- Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din Editura CD PRESS, autoevaluare
tabel 2015 p. 92, creioane,
- Rezolvarea unor probleme practice imagini
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică
 AF, AI, AG
 2 ore
2.4., 2.5, - Citirea unui grafic Măsurări  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., - Citirea unor reprezentări grafice ale unor instrumente de clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2., măsură și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. - Rezolvarea unor probleme practice Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
Alina Carmen Birta, listă de control
Editura CD PRESS, autoevaluare
2015 p. 93, creioane,
riglă
 conversația euristică,
explicația, exercițiul
 AF, AI, AG

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 2 ore

2.4., 2.5., - Rezolvarea unor probleme practice Recapitulare  Matematica pentru observare
3.1., 3.2., - Aflarea unui număr necunoscut clasa a III-a. Teorie sistematică
4.1., 4.2. și exerciții, Autori: evaluare orală
5.1., 5.2., 5.3. Iliana Dumitrescu, evaluare scrisă
Nicoleta Ciobanu, evaluare reciprocă
Alina Carmen Birta, listă de control
Editura CD PRESS, autoevaluare
2015 p. 94, creioane,
riglă
 conversația, explicația,
jocul didactic,
algoritmizarea,
exercițiul
 AF, AI, AG
 1 oră
+1 oră LDCD
2.4., 2.5., - Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de Evaluare  Matematica pentru Evaluare scrisă
3.1., 3.2., evaluare clasa a III-a. Teorie Evaluare orală
4.1., 4.2. - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date și exerciții, Autori:
5.1., 5.2., 5.3. - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense Iliana Dumitrescu,
Nicoleta Ciobanu,
Alina Carmen Birta,
Editura CD PRESS,
2015 p. 95
 exercițiul
 AI
 1 oră
+1 oră LDCD

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare VIII: AM ÎNVĂȚAT ÎN CLASA a III-a

Nr. ore alocate


Predare-învățare –
Recapitulare 13
Evaluare 2
La dispoziția cadrului didactic 1
TOTAL 16

Perioada: săptămâna 32 – săptămâna 35

Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi Resurse Evaluare


specifice (detalieri)
1.1., 1.2., 1.3.,  Citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 10 000 Numerele  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 cu reprezentarea lor naturale pentru clasa a sistematică
2.2., 2.3., 2.4., prin desen; III-a. Teorie și evaluare orală
2.5.  Identificarea ordinelor şi claselor; exerciții, Autori: evaluare scrisă
5.1., 5.2., 6.3.  Evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor/miilor dintr-un număr; Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
6.4.  Scrierea numerelor naturale folosind cifrele romane I, V, X Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
 Reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miilor prin simboluri (forme
geometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) Editura CD PRESS,
2015 p. 96-99,
 Generarea de numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre îndeplinesc
creioane, imagini,;
condiţii date
 conversația,
 Aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii
demonstrația,
 Compararea a două numere naturale mai mici decât 10 000 explicația, jocul
 Identificarea numerelor pare/impare didactic, exercițiul,
 Ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale activitate practică;
 Rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat, prin adăugarea sau eliminarea  AF, AI, AG
unui număr de unităţi  2 ore
1.1., 1.2., 1.3.,  Efectuarea de adunări şi scăderi Operații cu  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Efectuarea de înmulțiri și împărțiri numere pentru clasa a sistematică
2.2., 2.3., 2.4.,  Joc didactic presupunând calcul și descifrarea unui mesaj naturale III-a. Teorie și evaluare orală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.5.  Completarea unor enunțuri lacunare exerciții, Autori: evaluare scrisă
5.1., 5.2., 6.3.  Rezolvarea de probleme Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
6.4. Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 96-99,
creioane, imagini,;
 conversația,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul,
activitate practică;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.1., 1.2., 1.3.,  Rezolvarea unor exerciții cu mai multe operații, respectând ordinea Ordinea  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6., efectuării acestora efectuării pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2.,  Exerciții-joc de completare a unor exerciții cu numere potrivite pentru a operațiilor III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3. obține rezultate date exerciții, Autori: evaluare scrisă
6.4.  Efectuarea unor calcule, după model Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
.  Rezolvarea unor probleme practice, inspirate din viața reală Nicoleta Ciobanu, listă de control
Alina Carmen Birta, autoevaluare
Editura CD PRESS,
2015 p. 100-101,
creioane, imagini;
 conversația
euristică,
demonstrația,
explicația, jocul
didactic, exercițiul;
 AF, AI, AG
 2 ore
1.1., 1.2., 1.3.,  Identificarea şi denumirea formelor plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc Figuri  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor corpuri din geometrice pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2., mediul apropiat III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3.  Identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un desen dat/ exerciții, Autori: evaluare scrisă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
6.4. dintr-o figură geometrică Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Gruparea unor forme geometrice după criterii date Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Identificarea axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice Alina Carmen Birta, autoevaluare
 Realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate Editura CD PRESS,
2015 p. 102-103,
creioane, imagini;
 demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
algoritmizarea,
exercițiul;
 AF, AI, AG
1 oră
+1 or LDCD
1.1., 1.2., 1.3.,  Recunoaşterea şi descrierea formei obiectelor/feţelor unor corpuri din Corpuri  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6., mediul apropiat geometrice pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2.,  Recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3. sferă, cilindru, con); exerciții, Autori: evaluare scrisă
6.4.  Identificarea numărului de forme geometrice dintr-un desen dat/ dintr-o Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
figură geometrică Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Gruparea unor corpuri geometrice după criterii date; Alina Carmen Birta, autoevaluare
 Decuparea pe contur a desfăşurării unui corp geometric dat: cub, cuboid, Editura CD PRESS,
cilindru, con; 2015 p. 104-105,
 Realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate; creioane, imagini;
 demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
algoritmizarea,
exercițiul;
 AF, AI, AG
2 ore
 Recunoașterea rândurilor și coloanelor unui tabel Date  Matematica observare
 Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un tabel pentru clasa a sistematică
 Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din tabel III-a. Teorie și evaluare orală
 Rezolvarea unor probleme practice exerciții, Autori: evaluare scrisă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Discuții privind datele reprezentate într-un grafic cu bare Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
 Formularea unor întrebări, folosind datele dintr-un grafic Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Rezolvarea problemelor formulate pornind de la datele din grafic Alina Carmen Birta, autoevaluare
 Identificarea graficului care ilustrează datele dintr-un tabel dat Editura CD PRESS,
 Realizarea unei cercetări și reprezentarea datelor culese în tabele și grafice 2015 p. 106-107,
corespunzătoare creioane, imagini;
 demonstrația,
explicația, jocul
didactic,
algoritmizarea,
exercițiul;
 AF, AI, AG
2 ore
1.1., 1.2., 1.3.,  Ordonarea unor jetoane cu numele zilelor săptămânii sau ale lunilor anului; Măsurări  Matematica observare
1.4., 1.5., 1.6.,  Identificarea datei unor evenimente din viaţa personală a copilului; pentru clasa a sistematică
2.2., 3.1., 3.2.,  Găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi anotimpul în care acesta are III-a. Teorie și evaluare orală
5.1., 5.2., 6.3. loc; exerciții, Autori: evaluare scrisă
6.4.  Completarea calendarului personal/ calendarului clasei cu evenimente care Iliana Dumitrescu, evaluare reciprocă
au importanţă pentru copii/ activităţi extraşcolare; Nicoleta Ciobanu, listă de control
 Identificarea unor instrumente de măsurarea capacităţii unor obiecte şi Alina Carmen Birta, autoevaluare
exprimarea acesteia în unitatea potrivită Editura CD PRESS,
 Măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea acesteia în unitatea potrivită 2015 p.108-109,
riglă, creioane,
 Identificarea instrumentelor de măsură potrivite pentru efectuarea unor
imagini;
măsurători (rigla, panglica de croitorie, metrul de tâmplărie, vasul gradat,
cântarul, balanţa, ceas de perete, ceasul electronic, ceasul  conversația,
demonstrația,
 Aflarea propriei mase cu ajutorul cântarului;
explicația,
 Rezolvarea de probleme folosind unităţile de măsură
investigația,
exercițiul;
 AF, AI, AG
2 ore
1.1., 1.2., 1.3., - Rezolvarea de exerciții și probleme variate, cuprinse în fișa de evaluare; Evaluare  Matematica Evaluare scrisă
1.4., 1.5., 1.6., - Formularea orală de întrebări și răspunsuri după cerințe date; pentru clasa a Evaluare orală
2.2., 3.1., 3.2., - Exerciții-joc în completarea evaluării, ca premii, recompense. III-a. Teorie și
5.1., 5.2., 6.3. exerciții, 2015 p.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
6.4. 110-111
 exercițiul
 AI
 2 ore

Clasa: Clasa a III-a

An școlar: 2015-2016

Disciplina: Stiinte ale naturii

Număr ore/săptămână: 1

Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014

Curs suport: Științe ale naturii. Teorie și exerciții – clasa a III-a, Editura CD Press,
2015. Autori: Carmen Tica, Magda Bogheanu, Simona Dobrescu
*Din aceeasi serie (clasa a III-a): Matematica, Limba si literatura romana, Educatie civica, Arte vizuale si
abilitati practice (Editura CD PRESS, 2015). Toate lucrarile seriei pot fi rasfoite si comandate online pe
www.cdpress.ro. Varianta editabila a acestui document poate fi comandata gratuit la manuale@cdpress.ro

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PLANIFICARE CALENDARISTICA

UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTURI NR DE SĂPTĂMÂNA


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
SEMESTRUL I
1.LUMEA VIE- 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Caracteristici ale lumii vii
caracteristici si 2.4, 3.1, 3.2
transformări Etapele unei investigaţii ştiintifice;
Caracteristici ale vieţuitoarelor (nevoi de bază- apă, aer,
hrană; creştere; înmulţire);
(Ştiinţele vieţii) 7 S1-S7
Reacţii ale unei plante la diferite schimbări ale mediului;
Reacţii ale corpului animal la schimbări ale mediului
(temperatură) sau în diferite situaţii (pericol, mişcare);
Omul - menţinerea stării de sănătate. Activitate şi odihnă
Recapitulare şi evaluare
2. IN LUMEA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Caracteristici ale lumii vii
ANIMALELOR 2.4, 3.1, 3.2
Principalele grupe de animale: insecte- caracteristici
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,
An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
apropiat;
(Ştiinţele vieţii) Principalele grupe de animale: peşti- caracteristici
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
apropiat;
Principalele grupe de animale: amfibieni- caracteristici 6 S8-S13
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
apropiat;
Principalele grupe de animale: reptile- caracteristici
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
apropiat;
Principalele grupe de animale: păsări- caracteristici
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
apropiat;
Principalele grupe de animale: mamifere- caracteristici
generale, exemple de reprezentanţi din mediul de viaţă
apropiat;
Recapitulare şi evaluare
3. CORPURILE- 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Corpurile-proprietăţi
proprietăţi si transformări 2.4, 3.1, 3.2
Proprietăţi ale corpurilor (formă, culoare, lungime,
întindere, masă,volum);
(Ştiinţele fizicii) Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare in funcţie
de formă şi volum; 4 S14-S17

Tipuri de transformări ale materiei - Topire, solidificare,


vaporizare, condensare;
Proprietăţile unor metale. Utilizări
Recapitulare şi evaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

SEMESTRUL AL II- LEA


4. PĂMÂNTUL – MEDIU 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Pământul- mediu de viaţă
DE VIAŢĂ 2.4, 3.1, 3.2
Apa, aerul, solul. Surse de apă -tipuri, utilizări;
Mişcarea apei pe suprafaţa Pământului;
(Ştiinţele pământului)
Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei;
Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă.
Influenţa omului asupra mediului de viaţă 5 S18-S22
Poluarea apei, a solului, a aerului;
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet.
Recapitulare şi evaluare
5. MIŞCAREA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Forţe si efecte
CORPURILOR 2.4, 3.1, 3.2
Mişcare si repaus;
Efectele diferitelor interacţiuni dintre corpuri - mişcare;
Caracteristici ale mişcării (distanţă, durată, rapiditate); 5 S23-S27
(Ştiinţele fizicii)
Corpuri –proprietăţi
Interacţiuni dintre corpuri- frecarea;
Efectele diferitelor interacţiuni dintre corpuri - deformarea.
Recapitulare şi evaluare
6. FORŢELE NEVĂZUTE 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Corpurile-proprietăţi
ALE UNIVERSULUI 2.4, 3.1, 3.2
Interacţiuni dintre corpuri- interacţiunea gravitaţională;

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Interacţiuni dintre corpuri- interacţiunea magnetică.
Magneţi. Utilizări ale magneţilor. Busola;
(Ştiinţele fizicii) 7 S28-S35
Interacţiuni dintre corpuri- interacţiunea electrică.
Recapitulare şi evaluare
Evaluare finală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 1 – LUMEA VIE – caracteristici și transformări

Perioada: săptămâna 1 – săptămâna 7

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)

Prezentarea disciplinei, a manualului- auxiliarului, a trusei Ne amintim!


necesare pentru realizarea experimentelor, etc.
2.1. - formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei Ce este o investigație Temporale: 1 oră observare
2.2. investigații pentru aflarea răspunsului științifică? sistematică
- identificarea metodelor de lucru Materiale: evaluare
- stabilirea resurselor necesare Ştiinţe ale naturii – teorie practică
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
grup) a. Editura CD Press, evaluare scrisă
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului supus 2015. Autori: Carmen
investigației Tică, Magdalena
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți, Bogheanu, Simona
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru Dobrescu. Pag. 4-5
diferite etape plante puse la incolţit, fişe de
observaţie

Procedurale: explicaţia,
observaţia, conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 oră observare
1.2. acestora Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.1. (de exemplu: organisme vii pentru identificarea părților - Caracteristici ale viețuitoarelor Materiale: evaluare
2.2. componente, diferite obiecte pentru identificarea unor (nevoi de bază - apă, aer, hrană; Ştiinţe ale naturii – teorie practică
2.3. proprietăți precum formă, culoare, transparență) creștere; reacții la schimbările şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
- utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor mediului; înmulțire) a. Editura CD Press, evaluare scrisă
principale ale corpurilor reprezentate 2015. Autori: Carmen
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de Tică, Magdalena
la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei De ce au nevoie plantele Bogheanu, Simona
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: pentru a trăi? Dobrescu. Pag. 6
descrierea unor reacții ale animalelor în diferite situații) două plante de

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
- observarea unor aspecte dinamice ale realității fasole sădite în
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață pământ, apă,
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor fişe de observaţie
jocuri de rol (de exemplu, despre mișcarea apei pe
suprafața Pământului, despre modul în care căderea Procedurale:
apelor, vântul pot produce energie) explicaţia,
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor observaţia,
- selectarea unor corpuri după diferite criterii și realizarea conversaţia,
unor colecții/ expoziții (de exemplu: colecții de plante sau experimentul etc.
părți componente ale acestora)
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei
investigații pentru aflarea răspunsului (de exemplu:
„Planta are nevoie de lumină pentru a trăi?”)
- stabilirea resurselor necesare (de exemplu: două ghivece cu
mușcate plantate în același tip de sol, apă, hârtie închisă
la culoare)
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului supus
investigației (de exemplu: vor exista/ nu vor exista
diferențe între cele două plante, exemple de posibile
diferențe)
- selectarea observațiilor esențiale din datele înregistrate (de
exemplu: selectarea observațiilor referitoare la culoarea
frunzelor/ la înălțimea celor două plante la începutul și la
sfârșitul experimentului)
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu
rezultatele obținute (de exemplu: compararea estimărilor
inițiale cu rezultatele care arată îngălbenirea frunzelor și
încetinirea ritmului de creștere la plantele aflate în
condiții de iluminare slabă)
 formularea de concluzii (de exemplu: planta are
nevoie de lumină, în lipsa ei aceasta se îngălbenește,
creșterea încetinește)
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 oră observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.2. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale viețuitoarelor Materiale: evaluare
2.3. unor proprietăți precum formă, culoare, transparență) Ştiinţe ale naturii – teorie practică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.4 - selectarea observațiilor esențiale din datele înregistrate De ce au nevoie animalele şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din aceeași pentru a trăi? a. Editura CD Press, evaluare scrisă
categorie în scopul stabilirii asemănărilor și deosebirilor 2015. Autori: Carmen
între ele (de exemplu: compararea animalelor după diferite Tică, Magdalena
caracteristici) Bogheanu, Simona
- formularea de concluzii Dobrescu. Pag. 7
fişe de observaţie
diverse imagini,
filmuleţe didactice

Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 oră
1.2. la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei elevilor, Caracteristici ale lumii vii
2.2. a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea unor - Caracteristici ale viețuitoarelor Materiale:
2.3. reacții ale animalelor în diferite situații) - Reacții ale unei plante la Ştiinţe ale naturii – teorie
- realizarea de observații periodice asupra aspectului cercetat diferite schimbări ale mediului şi exerciţii. Clasa a III-
(de exemplu: observarea culorii frunzelor celor două plante, a. Editura CD Press,
a ritmurilor de creștere la cele două plante, a orientării Cum reacționează plantele 2015. Autori: Carmen
creșterii celor două plante, a apariției de noi frunze sau flori) la schimbările mediului? Tică, Magdalena
- realizarea de măsurători utilizând instrumente diferite Bogheanu, Simona
(cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) pentru determinarea Dobrescu. Pag. 8
valorii unor proprietăți ale corpurilor (de exemplu: fişe de observaţie,
măsurarea inițială, apoi periodică a înălțimii celor două diverse imagini,
plante) filmuleţe didactice
- completarea periodică a unor fișe de observații cu
informații despre fenomene și procese din mediul Procedurale:
înconjurător (de exemplu: descrierea periodică a variației explicaţia,
culorii frunzelor, notarea periodică a înălțimilor celor observaţia,
două plante, înregistrarea altor modificări observate) conversaţia etc.
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze
aspecte ale investigației realizate (de exemplu: realizarea
unui afiș cu fotografii ale plantelor aflate în condiții

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
diferite de iluminare, în etape succesive ale investigației)
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.2. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale viețuitoarelor Materiale: evaluare
unor proprietăți precum formă, culoare, transparență) - Reacții ale corpului animal la Ştiinţe ale naturii – teorie practică
- selectarea observațiilor esențiale din datele înregistrate schimbări ale mediului şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
- compararea unor corpuri, fenomene, procese din aceeași (temperatura) sau în diferite a. Editura CD Press, evaluare scrisă
categorie în scopul stabilirii asemănărilor și deosebirilor situații (pericol, mișcare) 2015. Autori: Carmen
între ele (de exemplu: compararea animalelor după diferite Tică, Magdalena
caracteristici) Cum reacționează animale Bogheanu, Simona
- formularea de concluzii la schimbările mediului? Dobrescu. Pag. 9
fişe de observaţie,
diverse imagini,
filmuleţe didactice,
fişa de lucru
Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătăți, Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora observare
1.2. pornind de la prezentarea unor texte scurte, vizionarea Omul - menținerea stării de Materiale: sistematică
2.2. unor filme, studii de caz (de exemplu: reducerea sănătate Ştiinţe ale naturii – teorie evaluare
3.1. numărului de ore de somn) - Activitate și odihnă şi exerciţii. Clasa a III- practică
- recunoașterea unor forme de odihnă activă și a necesității a. Editura CD Press, evaluare orală
lor, în urma unor discuții (de exemplu: lectură, activități Cum ne menținem 2015. Autori: Carmen evaluare scrisă
artistice, sportive) sănătatea? Tică, Magdalena
- realizarea unui program personal de echilibrare a Bogheanu, Simona
perioadelor de învățare cu cele de odihnă activă și somn Dobrescu. Pag. 10-11
în scopul aplicării zilnice fişe de observaţie,
- identificarea unor reguli de protecție în timpul realizării diverse imagini,
unei investigații, precum și în viața cotidiană (de filmuleţe didactice,
exemplu: pentru utilizarea instrumentelor de măsură, fişa de lucru
manipularea unor obiecte casabile, fierbinți) Procedurale:
explicaţia,
observaţia,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
conversaţia,
experimentul etc.
Recapitulare, evaluare 1 ora

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 2 – În lumea ANIMALELOR

Perioada: săptămâna 8 – săptămâna 13

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: evaluare
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor Ştiinţe ale naturii – practică
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor teorie şi exerciţii. evaluare orală
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt insectele? Clasa a III-a. Editura evaluare scrisă
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) CD Press, 2015.
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Autori: Carmen Tică,
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Magdalena Bogheanu,
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Simona Dobrescu.
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea Pag. 15
unor reacții ale animalelor în diferite situații)
- observarea unor aspecte dinamice ale realității fişe de observaţie,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață diverse imagini,
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor filmulete didactice
jocuri de rol
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor Procedurale:
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, explicaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: observaţia,
diverse caracteristici ale unor animale) conversaţia,
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în experimentul etc.
grup)
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: evaluare
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor Ştiinţe ale naturii – practică
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor teorie şi exerciţii. evaluare orală
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt peștii? Clasa a III-a. Editura evaluare scrisă
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) CD Press, 2015.
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Autori: Carmen Tică,
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Magdalena Bogheanu,
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Simona Dobrescu.
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea Pag. 16
unor reacții ale animalelor în diferite situații) fişe de observaţie,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității diverse imagini,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață filmuleţe didactice
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor
jocuri de rol Procedurale:
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor explicaţia,
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, observaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: conversaţia,
diverse caracteristici ale unor animale) experimentul etc.
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
grup)
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 oră observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: evaluare
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor Ştiinţe ale naturii – practică
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor teorie şi exerciţii. evaluare orală
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt amfibienii? Clasa a III-a. Editura evaluare scrisă
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) CD Press, 2015.
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Autori: Carmen Tică,
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Magdalena Bogheanu,
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Simona Dobrescu.
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea Pag. 17

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
unor reacții ale animalelor în diferite situații) fişe de observaţie,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității diverse imagini,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață filmulete didactice
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor
jocuri de rol Procedurale:
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor explicaţia,
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, observaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: conversaţia,
diverse caracteristici ale unor animale) experimentul etc.
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
grup)
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 oră observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: evaluare
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor Ştiinţe ale naturii – practică
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor teorie şi exerciţii. evaluare orală
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt reptilele? Clasa a III-a. Editura evaluare scrisă
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) CD Press, 2015.
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Autori: Carmen Tică,
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Magdalena Bogheanu,
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Simona Dobrescu.
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea Pag. 19
unor reacții ale animalelor în diferite situații) fişe de observaţie,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității diverse imagini,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață filmuleţe didactice
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor
jocuri de rol Procedurale:
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor explicaţia,
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, observaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: conversaţia,
diverse caracteristici ale unor animale) experimentul etc.

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
grup)
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora observare
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii sistematică
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: evaluare
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor Ştiinţe ale naturii – practică
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor teorie şi exerciţii. evaluare orală
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt păsările? Clasa a III-a. Editura evaluare scrisă
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) CD Press, 2015.
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Autori: Carmen Tică,
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Magdalena Bogheanu,
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Simona Dobrescu.
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea Pag. 20
unor reacții ale animalelor în diferite situații) fişe de observaţie,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității diverse imagini,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață filmuleţe didactice
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor
jocuri de rol Procedurale:
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor explicaţia,
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, observaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: conversaţia,
diverse caracteristici ale unor animale) experimentul etc.
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele vieții Temporale: 1 ora
1.2. acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea Caracteristici ale lumii vii
2.1. părților componente, diferite obiecte pentru identificarea - Caracteristici ale Materiale: Ştiinţe ale

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.2. unor proprietăți precum formă, culoare) viețuitoarelor naturii – teorie şi
2.4. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor exerciţii. Clasa a III-a.
2.5. principale ale corpurilor reprezentate (de exemplu mulaje Ce sunt mamiferele? Editura CD Press,
ale unor tipuri de animale din diferite grupe) 2015. Autori: Carmen
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene Tică, Magdalena
- recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor vii pornind Bogheanu, Simona
de la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei Dobrescu. Pag. 21
elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea fişe de observaţie,
unor reacții ale animalelor în diferite situații) diverse imagini,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității filmuleţe didactice
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor Procedurale:
jocuri de rol explicaţia,
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor observaţia,
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, conversaţia,
fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: experimentul etc.
diverse caracteristici ale unor animale)
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
grup)
- colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți,
reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) pentru
diferite etape
- formularea de concluzii
- elaborarea unor materiale informative
1.1. Recapitulare si evaluare observare
1.2. sistematică
2.1. evaluare
2.2. practică
2.4. evaluare orală
2.5. evaluare scrisă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 3 – CORPURILE – proprietăți și transformări

Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 17

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră observare
1.2. caracteristicilor acestora Corpuri - proprietăți - sistematică
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea Proprietăți ale corpurilor Materiale: evaluare
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor (formă, culoare, lungime, Ştiinţe ale naturii – teorie practică
2.3. reprezentate întindere, masă, volum) şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
2.4. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor a. Editura CD Press, evaluare scrisă
2.5. pornind de la prezentarea unor texte științifice Ce proprietăți au 2015. Autori: Carmen
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau corpurile? Tică, Magdalena
povestiri Bogheanu, Simona
- formularea de răspunsuri la întrebările primite Dobrescu. Pag. 26-27
din partea colegilor de clasă vase gradate, diverse
- selectarea observațiilor esențiale din datele corpuri solide, apă,
înregistrate marker, balanţă sau
- elaborarea unor materiale informative pentru cântar, fişe de observaţie,
ilustrarea unor rezultate din demersul diverse imagini,
investigativ (de exemplu: afișe, desene, prezentări filmuleţe didactice
cu ajutorul noilor tehnologii)
- prezentarea, în cadrul unor activități, a Procedurale:
rezultatelor investigațiilor efectuate pe parcursul explicaţia,
anului școlar (de exemplu: „Ziua micului observaţia,
cercetător”, „Târgul proiectelor științelor naturii”, conversaţia,
„Vreau să fiu inventator”) experimentul etc.
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 2 ore observare
1.2. caracteristicilor acestora Corpuri - proprietăți - sistematică
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea Proprietăți ale corpurilor Materiale: evaluare
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor (formă, culoare, lungime, Ştiinţe ale naturii – teorie practică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.3. reprezentate întindere, masă, volum) şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
2.4. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor a. Editura CD Press, evaluare scrisă
pornind de la prezentarea unor texte științifice 2015. Autori: Carmen
adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau Stări de agregare (solid, lichid, Tică, Magdalena
povestiri gaz) - identificare în funcție de Bogheanu, Simona
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, formă și volum Dobrescu. Pag. 28
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor Cum se transformă vase gradate, diverse
experiențe simple corpurile? corpuri solide, apă,
- formularea de răspunsuri la întrebările primite marker, cuburi de
din partea colegilor de clasă gheaţă, apă încălzită,
- selectarea observațiilor esențiale din datele fişe de observaţie,
înregistrate diverse imagini,
- elaborarea unor materiale informative pentru filmuleţe didactice
ilustrarea unor rezultate din demersul
investigativ (de exemplu: afișe, desene, prezentări Procedurale:
cu ajutorul noilor tehnologii) explicaţia,
- observarea unor aspecte dinamice ale realității observaţia,
înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de conversaţia,
viață cunoscut, prin vizionarea unor filme sau experimentul etc.
realizarea unor jocuri de rol (de exemplu, despre
mișcarea apei pe suprafața Pământului, despre
modul în care căderea apelor)
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor,
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor
experiențe simple (de exemplu: evidențierea
diferențelor dintre diferite surse de apă,
evidențierea mișcărilor apei pe suprafața
planetei, evidențierea schimbării stării de
agregare a apei și a relației cu temperatura)
1.1. - identificarea unor criterii de comparare a unor Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră observare
1.2. corpuri, fenomene, procese din aceeași Corpuri - proprietăți - Materiale: sistematică
2.1. categorie (de exemplu: diverse proprietăți ale Proprietăți ale corpurilor Ştiinţe ale naturii – teorie evaluare
2.2. metalelor) (formă, culoare, lungime, şi exerciţii. Clasa a III- practică
2.3. - utilizarea unor criterii pentru ordonarea și întindere, masă, volum) a. Editura CD Press, evaluare orală
2.4. clasificarea unor corpuri Proprietățile unor metale. 2015. Autori: Carmen evaluare scrisă
- identificarea unor criterii de ordonare, Utilizări Tică, Magdalena

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
clasificare în cadrul unor grupe de corpuri, Ce proprietăți au Bogheanu, Simona
fenomene, procese (de exemplu: diverse metalele? Dobrescu. Pag. 29
caracteristici ale unor metalelor) diverse obiecte
- realizarea de observații periodice asupra confecţionate din
aspectului cercetat metal, sârmă, cuie,
- reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a termometru cu
unor date mercur etc
fişe de observaţie,
diverse imagini,
filmuleţe didactice

Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
Recapitulare și evaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 4 – PĂMÂNTUL - mediu de viaţă

Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 22

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele Temporale: 1 oră
1.2. acestora pământului
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor Pământul - mediu de viață Materiale:
2.2. principale ale corpurilor reprezentate - Apa, aerul, solul Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru Surse de apa-tipuri, utilizari; şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. identificarea etapelor unor fenomene/ procese (de exemplu: a. Editura CD Press,
3.1. circuitul apei în natură) 2015. Autori: Carmen
3.2. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de Cum influențează apa, Tică, Magdalena
la prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei elevilor, aerul și solul viața de pe Bogheanu, Simona
a unor povești sau povestiri Pământ? Dobrescu. Pag. 32
fise de
observatie,
diverse imagini,
filmulete didactice

Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - observarea unor aspecte dinamice ale realității Domeniul: Științele Temporale: 1 ora observare
1.2. înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață pământului sistematică
cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor Pământul - mediu de viață Materiale: evaluare
jocuri de rol (de exemplu, despre mișcarea apei pe suprafața - Mișcarea apei pe suprafața Ştiinţe ale naturii – teorie practică
Pământului, despre modul în care căderea apelor, vântul pot Pământului şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
produce energie) - Schimbări ale stării de a. Editura CD Press, evaluare scrisă
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, agregare a apei. 2015. Autori: Carmen
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor experiențe Circuitul apei Tică, Magdalena
simple (de exemplu: evidențierea diferențelor dintre diferite - Fenomene ale naturii: Bogheanu, Simona
surse de apă, evidențierea mișcărilor apei pe suprafața ploaie, ninsoare, vânt, fulger, Dobrescu. Pag. 33
planetei, evidențierea schimbării stării de agregare a apei și a tunet Influența omului asupra borcan de sticlă, castron
relației cu temperatura, evidențierea mișcării aerului și a mediului de viață de sticlă, apă fierbinte,
influenței vântului asupra norilor, evidențierea unor - Poluarea apei, a solului, a cuburi de gheață
interacțiuni între corpuri și a efectelor lor) aerului fişe de observatie,
diverse imagini,
Domeniul: Științele fizicii filmuleţe didactice
Tipuri de transformări ale
materiei - Topire, solidificare, Procedurale:
vaporizare, condensare explicaţia,
Cum circulă apa în observaţia,
natură? conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, Domeniul: Științele Temporale: 1 oră
1.2. fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: pământului
2.1. diverse proprietăți ale metalelor, diverse caracteristic) Pământul - mediu de viață Materiale:
2.2. - selectarea unor corpuri după diferite criterii și realizarea - Surse de apă - tipuri, Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. unor colecții/ expoziții (de exemplu: colecții de obiecte utilizări şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. selectate după formă, mărime, culoare, întrebuințări) Domeniul: Științele a. Editura CD Press,
3.1. - pământului 2015. Autori: Carmen
3.2. - Resurse naturale - tipuri, Tică, Magdalena
folosire responsabilă Bogheanu, Simona
Dobrescu. Pag. 34-35
fişe de observaţie,
Ce sunt resursele diverse imagini,
naturale? filmuleţe didactice
Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. 3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament Domeniul: Științele Temporale: 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
1.2. asupra mediului înconjurător pământului
2.1. - recunoașterea unor forme de poluare prin observații Pământul - mediu de viață Materiale:
2.2. realizate în natură, prin realizarea unor experiențe - Poluarea apei, a solului, a Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. demonstrative (de exemplu: plasarea în aer a unor aerului şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. cartonașe albe unse cu vaselină și observarea elementelor - Influența omului asupra a. Editura CD Press,
3.1. reținute de acestea) mediului de viață 2015. Autori: Carmen
3.2. - observarea efectului poluării asupra unor organisme prin Tică, Magdalena
experiențe demonstrative (de exemplu: udarea periodică Cum influențează omul Bogheanu, Simona
a unei plante cu suc de lămâie simulând ploile acide) mediul de viață? Dobrescu. Pag. 36-37
- identificarea comportamentelor distructive ale omului față fişe de observaţie,
de mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare (de diverse imagini,
exemplu: chestionarea membrilor familiei, a prietenilor filmuleţe didactice
asupra felului în care depozitează deșeurile)
1.1. Domeniul: Științele Temporale: 2 ore
1.2. - colectarea de date utile investigației din surse diferite (cărți, pământului
2.1. reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple) Pământul - mediu de viață Materiale:
2.2. pentru diferite etape - Fenomene ale naturii: Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - realizarea de măsurători utilizând instrumente diferite ploaie, ninsoare, vânt, fulger, şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. - completarea periodică a unor fișe de observații cu tunet a. Editura CD Press,
3.1. informații despre fenomene și procese din mediul Domeniul: Științele fizicii 2015. Autori: Carmen
3.2. înconjurător (de exemplu: descrierea periodică a variației Tipuri de transformări ale Tică, Magdalena
temperaturii materiei - Topire, solidificare, Bogheanu, Simona
- reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a unor date vaporizare, condensare Dobrescu. Pag. 38
- selectarea observațiilor esențiale din datele înregistrate fişe de observaţie,
Ce sunt fenomenele diverse imagini,
naturii? filmuleţe didactice
Recapitulare și evaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 5 – MIȘCAREA corpurilor

Perioada: săptămâna 23 – săptămâna 27

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră observare
1.2. caracteristicilor acestora Forțe și efecte sistematică
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea - Efectele diferitelor Materiale: evaluare
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie practică
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor (deformare, mișcare) - şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
2.4. pornind de la prezentarea unor texte științifice Mișcare și repaus. a. Editura CD Press, evaluare scrisă
3.1. adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau Caracteristici ale mișcării 2015. Autori: Carmen
3.2. povestiri (distanță, durată, rapiditate) Tică, Magdalena
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, Bogheanu, Simona
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor Dobrescu. Pag. 42-44
experiențe simple Ce este mișcarea? fişe de observaţie, diverse
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea imagini, filmuleţe
unei investigații pentru aflarea răspunsului didactice
- realizarea unor estimări, predicții asupra
subiectului supus investigației Procedurale:
- realizarea de măsurători utilizând instrumente explicaţia,
diferite (cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) observaţia,
pentru determinarea valorii unor proprietăți ale conversaţia,
corpurilor experimentul etc.
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale
cu rezultatele obținute
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră
1.2. caracteristicilor acestora Forțe și efecte
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor (deformare, mișcare) - şi exerciţii. Clasa a III-

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.4. pornind de la prezentarea unor texte științifice Mișcare și repaus. a. Editura CD Press,
3.1. adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau Caracteristici ale mișcării 2015. Autori: Carmen
3.2. povestiri (distanță, durată, rapiditate) Tică, Magdalena
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, Bogheanu, Simona
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor De ce se mișcă un corp? Dobrescu. Pag. 45
experiențe simple fişe de observaţie, diverse
- identificarea unor criterii de comparare a unor imagini, filmuleţe
corpuri, fenomene, procese didactice
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea
unei investigații pentru aflarea răspunsului Procedurale:
- realizarea unor estimări, predicții asupra explicaţia,
subiectului supus investigației observaţia,
- realizarea de măsurători utilizând instrumente conversaţia,
diferite (cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) experimentul etc.
pentru determinarea valorii unor proprietăți ale
corpurilor
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale
cu rezultatele obținute

1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră
1.2. caracteristicilor acestora Forțe și efecte
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor (deformare, mișcare) - şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. pornind de la prezentarea unor texte științifice Mișcare și repaus. a. Editura CD Press,
3.1. adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau Caracteristici ale mișcării 2015. Autori: Carmen
3.2. povestiri (distanță, durată, rapiditate) Tică, Magdalena
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, Bogheanu, Simona
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor Cum se mișcă un corp? Dobrescu. Pag. 46-48
experiențe simple fişe de
- identificarea unor criterii de comparare a unor observaţie, diverse
corpuri, fenomene, procese imagini, filmuleţe
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea didactice
unei investigații pentru aflarea răspunsului
- realizarea unor estimări, predicții asupra Procedurale:
subiectului supus investigației explicaţia,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
- realizarea de măsurători utilizând instrumente observaţia,
diferite (cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) conversaţia,
pentru determinarea valorii unor proprietăți ale experimentul etc.
corpurilor
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale
cu rezultatele obținute
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră
1.2. caracteristicilor acestora Forțe și efecte
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor (deformare, mișcare) - şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. pornind de la prezentarea unor texte științifice Interacțiuni dintre corpuri a. Editura CD Press,
3.1. adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau (de contact - frecarea) 2015. Autori: Carmen
3.2. povestiri Tică, Magdalena
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, Ce este frecarea? Bogheanu, Simona
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor Dobrescu. Pag. 49-50
experiențe simple un cub
- identificarea unor criterii de comparare a unor de jucărie, mai
corpuri, fenomene, procese multe suprafețe
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea înclinate acoperite
unei investigații pentru aflarea răspunsului cu materiale
- realizarea unor estimări, predicții asupra diverse: lemn,
subiectului supus investigației șmirghel, o bucată
- realizarea de măsurători utilizând instrumente de covor, carton,
diferite (cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) metal; fişe de
pentru determinarea valorii unor proprietăți ale observaţie, diverse
corpurilor imagini, filmuleţe
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale didactice
cu rezultatele obținute
Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea Domeniul: Științele fizicii Temporale: 1 oră
1.2. caracteristicilor acestora Forțe și efecte

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. caracteristicilor principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor (deformare, mișcare) - şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. pornind de la prezentarea unor texte științifice Interacțiuni dintre corpuri a. Editura CD Press,
3.1. adaptate vârstei elevilor, a unor povești sau (de contact - deformarea) 2015. Autori: Carmen
3.2. povestiri Tică, Magdalena
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, Bogheanu, Simona
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor Ce este deformarea? Dobrescu. Pag. 51
experiențe simple diverse
- identificarea unor criterii de comparare a unor obiecte, fişe de
corpuri, fenomene, procese observaţie, diverse
- formularea unor întrebări ce duc la necesitatea imagini, filmuleţe
unei investigații pentru aflarea răspunsului didactice
- realizarea unor estimări, predicții asupra
subiectului supus investigației Procedurale:
- realizarea de măsurători utilizând instrumente explicaţia,
diferite (cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) observaţia,
pentru determinarea valorii unor proprietăți ale conversaţia,
corpurilor experimentul etc.
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale
cu rezultatele obținute
Recapitulare și evaluare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Unitatea de învăţare 6 – FORȚELE NEVĂZUTE ale Universului

Perioada: săptămâna 28 – săptămâna 34

COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE


SPECIFICE (DETALIERI)
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele fizicii Temporale: 2 ore observare
1.2. acestora Forțe și efecte sistematică
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor - Efectele diferitelor Materiale: evaluare
2.2. principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie practică
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de la - Interacțiuni dintre corpuri şi exerciţii. Clasa a III- evaluare orală
2.4. prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei elevilor, a (gravitațională) a. Editura CD Press, evaluare scrisă
3.1. unor povești sau povestiri 2015. Autori: Carmen
3.2. - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, fenomenelor, De ce cad corpurile? Tică, Magdalena
proceselor prin efectuarea unor experiențe simple Bogheanu, Simona
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, Dobrescu. Pag. 55
fenomene, procese fişe de
- realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului supus observaţie, diverse
investigației imagini, filmuleţe
- realizarea de măsurători utilizând instrumente diferite didactice
(cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) pentru determinarea Procedurale:
valorii unor proprietăți ale corpurilor explicaţia,
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele observaţia,
obținute conversaţia,
experimentul etc.
1.1. - observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele fizicii Temporale: 2 ore
1.2. acestora Forțe și efecte
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de la - Interacțiuni dintre corpuri şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei elevilor, a (magnetică) a. Editura CD Press,
3.1. unor povești sau povestiri 2015. Autori: Carmen
3.2. - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, fenomenelor, Cum funcționează Tică, Magdalena
proceselor prin efectuarea unor experiențe simple magneții? Bogheanu, Simona
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, Dobrescu. Pag. 56

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
fenomene, procese cui din fier, pai din plastic,
inel din argint, pahar din
sticlă, hârtie, piatră;
fişe de observaţie, diverse
imagini, filmuleţe
didactice

Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
1.1. observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor Domeniul: Științele fizicii Temporale: 2 ore
1.2. acestora Forțe și efecte
2.1. - utilizarea unor modele pentru identificarea caracteristicilor - Efectele diferitelor Materiale:
2.2. principale ale corpurilor interacțiuni dintre corpuri Ştiinţe ale naturii – teorie
2.3. - recunoașterea unor caracteristici ale corpurilor pornind de la Interacțiuni dintre corpuri şi exerciţii. Clasa a III-
2.4. prezentarea unor texte științifice adaptate vârstei elevilor, a (electrică) a. Editura CD Press,
3.1. unor povești sau povestiri Ce este electrizarea 2015. Autori: Carmen
3.2. - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, fenomenelor, corpurilor? Tică, Magdalena
proceselor prin efectuarea unor experiențe simple Bogheanu, Simona
- identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, Dobrescu. Pag. 57
fenomene, procese lingură de plastic, o bucată
de stofă, lingură de metal,
bucățele de hârtie, baloane;
fişe de observaţie,
diverse imagini,
filmuleţe didactice

Procedurale:
explicaţia,
observaţia,
conversaţia,
experimentul etc.
Recapitulare și evaluare 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Clasa: Clasa a III-a

An școlar: 2015-2016

Disciplina: Educație civică

Număr ore/săptămână: 1

Programa școlară: OMEN 5003/02.12.2014

Curs suport: Educație civică. Teorie și exerciții – clasa a III-a, Editura CD Press,
2015. Autori: Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca

*Din aceeasi serie (clasa a III-a): Matematica, Limba si literatura romana, Educatie civica, Arte
vizuale si abilitati practice (Editura CD PRESS, 2015). Toate lucrarile seriei pot fi rasfoite si
comandate online pe www.cdpress.ro. Varianta editabila a acestui document poate fi comandata
gratuit la manuale@cdpress.ro

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

P-Î – Predare-învățare; R – Recapitulare; E – Evaluare; LDCD (Exersează!) – La dispoziția cadrului didactic

UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI NUMĂR ORE SĂPTĂMÂN OBSERVAŢI


DE SPECIFICE ALOCATE A I
ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I
1. AMINTIRI 3.1., 3.2., 3.3. - Amintiri din vacanță S1-S2
DRAGI - Propria persoană (talente și calități) R 1
- Obiective personale
E 1
Lecțiile propuse: TOTAL 2
1. Învăț despre mine în fiecare zi
2. Deschid ușile prieteniei
Evaluare. Îmi amintesc

2. EU 1.1., 3.1., 3.2., 3.3. Noțiunea de persoană S3- S7


ÎMPREUNĂ - Ce înseamnă să fim persoane? P-Î 3
CU CEILALȚI - Persoana mea
- Persoana lui/ei R 1
E 1
Lecțiile propuse:
1. Despre persoane și alte ființe TOTAL 5
2. Cine sunt eu?
3. Diferiți, dar parteneri
Recapitulare. Am învățat despre mine și despre alte persoane

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Evaluare. Știu mai multe despre mine și despre alte persoane

Proiect. Alegem reprezentantul clasei


3. 1.2., 3.1., 3.2., 3.3. Trăsături morale ale persoanei S8- S17
TRĂSĂTURI - Bunătatea opusă răutății P-Î 6
MORALE ALE - Respectul opus lipsei de respect
PERSOANEI - Sinceritatea opusă nesincerității R 1
- Curajul opus lașității E 1
- Modestia opusă lipsei de modestie
- Încrederea în sine și în ceilalți opuse neîncrederii în sine și în LDCD 2
ceilalți TOTAL 10

Lecțiile propuse:
1. Semințele bunătății
2. Cheile respectului
3. Grădina sincerității
4. Fețele curajului
Exerseaza! Să fim buni, curajoși, cinstiți!
Exerseaza! Să fim generoși!
5. Zâmbetul modestiei
.6 Umbrela încrederii
Recapitulare. Să fim responsabili!
Evaluare. Știu mai multe despre trăsăturile morale

Proiect. Invitație la carnaval

SEMESTRUL AL II-LEA

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
4. PAȘI PRIN 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., Raporturile noastre cu lucrurile S18- S22
LUMEA 3.3. - Ce sunt lucrurile? P-Î 3
LUCRURILOR - Nevoia de lucruri
- Lucrurile care ne exprimă: îmbrăcăminte, jucării și jocuri, cărți, R 1
colecții, camera mea E 1
- Relații și atitudini față de lucruri: proprietate, grijă/neglijență
TOTAL 5
Lecțiile propuse:
1. Printre oameni și lucruri
2. Lucrurile preferate
3. Grija pentru lucruri
Recapitulare. Am călătorit printre oameni și lucruri
Evaluare. Știu mai multe despre oameni și lucruri

Proiect. Sărbătoarea primăverii – Târgul de marțișoare


5. CĂLĂTORIE 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., Raporturile noastre cu animalele și plantele S23- S27
PRINTRE 3.3. - Ce sunt animalele și plantele? P-Î 3
ANIMALE ȘI - Nevoia de plante și animale
PLANTE - Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție, R 1
grijă/nepăsare, delicatețe/brutalitate, compasiune/lipsă de E 1
compasiune, curaj/frică, respect/lipsă de respect, iubire/ură
TOTAL 5
Lecțiile propuse:
1. Universul animalelor și al plantelor
2. Prețuim plantele!
3. Respectăm animalele!
Recapitulare. Am călătorit printre animale și plante
Evaluare. Știu mai multe despre animale și plante

Proiect. Campania „Protejând natura, plantăm speranță!”


6. ÎMPREUNĂ 1.3., 2.3., 3.1., 3.2., Raporturile noastre cu ceilalți oameni S28- S33

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
REUȘIM! 3.3. - Grupuri mici din care facem parte (familia, grupul de prieteni, P-Î 3
grupul de joacă, grupul de învățare) și relațiile dintre membrii
acestora R 1
- Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor E 1
mici
TOTAL 5
Lecțiile propuse:
1. Grupurile din care facem parte
2. Colaborăm, ne respectam, reușim!
3. Drepturiși îndatoriri în cadrul grupului
Recapitulare. Am învățat despre importanța grupurilor
Evaluare. Știu mai multe despre oameni și grupuri

Proiect. Sărbătoarea „Zâmbet de copil”


7. AM ÎNVĂȚAT 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., - Lucruri, persoane și alte ființe (plante, animale) S34-S35
LA ORELE DE 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., - Relații între oameni, lucruri și animale R 1
EDUCAȚIE 3.3. - Trăsături morale: încredere, respect, modestie și puterea
CIVICĂ de a spune adevărul E 1
TOTAL 2
Lecțiile propuse:
Recapitulare finală.Împreună suntem mai buni!
Recapitulare finală. Albumul cu fapte bune
Evaluare finală. Știu mai multe lucruri noiși interesante

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

2. CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
AN ȘCOLAR: 2015-2016
CLASA: a III-a
DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN 5003/02.12.2014
MANUAL: Arte vizuale și abilități practice. Clasa a III-a. Editura CD PRESS, 2015.
Autori: Mirela Flonta, Claudia Stupineanu, Simona Dobrescu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

UNITATEA COMPETENŢE CONŢINUTURI NUMĂR DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢI


DE SPECIFICE ORE I
ÎNVĂŢARE ALOCATE
Recapitulare 1.1.; 1.2.; Amintiri din vacanță 2 S1
. Evaluare 1.3.; 2.2.; 2.3. Tehnici de lucru învăţate în clasa a II-a. Colajul
inițială
1. ARTA DIN 1.1.; 1.3.; Trusa micului artist 4 S2–S3
JURUL TĂU 2.2.; 2.3. Materiale și instrumente necesare pentru orele de Arte vizuale și
abilități practice
Ce este arta?
Comunicarea prin imagini
Cum percepi lumea din jurul tău?
Iluzii optice. Aplicație: Unde este gândăcelul?
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Cum te comporți în muzeu?

2. LUMEA ÎN 1.1.;1.2.; Ce poți face cu un creion? 8 S4–S7


CREION 2.1.; 2.3.; 2.5. Punctul – element de limbaj plastic. Aplicație: Brad punctat
Ritmul liniilor
Linia – element de limbaj plastic. Perspectiva
Aplicație: Drum pierdut

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Cum desenezi un personaj?
Portretul. Aplicație: Desenează-l pe Andrei!
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Carte de colorat

VACANȚĂ INTRASEMESTRIALĂ 31.10 –


8.11.2015
3.MAGIA 1.1.; 1.2.; Povestea culorilor 6 S 8 – S 10
CULORILOR 2.1.; 2.3.; 2.5. Culori primare și culori binare. Aplicație: Titirezul fermecat
Experiment: Cum se descompun culorile?
Forme și nuanțe
Formă spontană. Formă elaborată. Tehnici de colorare Aplicație: Joc
de culori
Tonuri și culori
Volumul obiectelor. Aplicație: Vas cu flori
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Sunt român!
4. LA GURA 1.1.; 2.1.; În casa bunicii 6 S 11 – S 13
SOBEI 2.2.; 2.4. Cusături și împletituri. Aplicație: Semn de carte
Atelierul lui Moș Crăciun
Șablonare. Decupare. Aplicație: Steluțe pentru pom
Vine Anul Nou!
Elemente decorative. Aplicații: Mască; Felicitare
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Păpuși vesele

5. LUMINI ȘI 1.1.; 1.2.; 1.3. Culori calde, culori reci 6 S 14 – S 16


UMBRE 2.1.; 2.2.; 2.3.; Semnificația culorilor. Aplicație: Cizmulița-surpriză
2.4.; 2.5. Arta realizării fotografiei
Mici secrete pentru realizare unei fotografii reușite
Mari artiști (extindere)

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
Nicolae Grigorescu. Un maestru al culorilor
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Ramă pentru fotografii
Recapitulare 2.3.; 2.5. Proiect: Desen animat 2 S 17
.Evaluare la
finalul
semestrului
I
VACANȚĂ DE IARNĂ 19.12.2015-
3.01.2016

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR DE ORE


CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE
6. VIAŢA PE 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Arta plierii hârtiei 2 S 18 – S 27
PĂMÂNT 2.3.; 2.4.; 2.5. Origami. Aplicație: Pisicuţă S 28 – Școala altfel
Arta rulării hârtiei 2
Quilling. Aplicație: Ramă foto
Felicitări, cu drag! 2
Monotipie. Aplicație: Pastel
Colaj. Aplicații: Ghiocel; Fluturi veseli 2
Arta sculpturii
Modelaj în lut. Aplicație: Vas din lut 2
Forme din plastilină
Modelaj. Aplicație: Glob pământesc 2
Forme din hârtie amestecată
Modelaj. Aplicație: Macheta unui vulcan 2
Sărbătorim Paştele!
Decorare. Aplicație: Ouă vesele de Paşte 2
Din folclorul copiilor
Ornamentare. Tradiţii. Aplicație: Caloian 2
Mari artişti (extindere)
Constantin Brâncuşi. Un zeu al sculpturii
Recapitulare. Evaluare 2
Proiect: Vază din ipsos
Total: 20
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 23.04.2016 –
3.04.2016

7. ŞI TU POŢI FI 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Casa de vis 1 S 29 – S 32


ARHITECT 2.3.; 2.4.; 2.5. Macheta unei case. Aplicație: Cine stă aici?

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR DE ORE
CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE

Sate și oraşe 2
Macheta unui oraş/ sat. Aplicație: Pe strada principală
Castele de poveste 1
Macheta unui castel. Aplicație: Castelul meu
Mari artişti (extindere) 1
Antoni Gaudi. Lumea fantastică a unui arhitect
Recapitulare. Evaluare 1
Proiect. Strada şcolii
Total: 6

8. LUMEA 1.1.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; Micul croitor 1 S 32 – S 34


COPIILOR 2.3.; 2.4.; 2.5. Croire şi coasere. Aplicație: Peştişorul-penar
Atelierul fanteziei
Articole de vestimentaţie. Accesorii
Aplicație: Pelerina supereroului 1
Arta păpuşărească
Marionete. Aplicație: Teatrul de umbre 1
Magazinul de jucării
Jucării din materiale reciclabile. Aplicație: Fluturaşul eco 1
Zmeu – o jucărie veche de milenii
Şablonare. Aplicație: Dragon zburător 1
Recapitulare. Evaluare
Proiect: Decor 1

Total: 6

Recapitulare 1.1.; 1.3. Proiect: Cu toţii suntem talentaţi! 2 ore S 35


finală.
Evaluare finală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
UNITATEA DE COMPETENŢE NUMĂR DE ORE
CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ALOCATE

VACANȚĂ DE VARĂ

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1. Arta din jurul tău


Perioada: săptămâna 2 ⃰ – săptămâna 3

Nr. de ore alocate: 4


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

⃰ Săptămâna 1 – Recapitulare și evaluare inițială (2 ore)

RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)
2.1.; 2.2.  Familiarizarea cu materialele şi instrumentele de lucru Trusa micului - manual (pag. 8-9), - o- observare sistematică
 Exemplificarea utilizării diverselor materiale şi tehnici, artist bloc de desen A4, planşe model,- e- evaluare frontală şi
pe reproduceri şi pe lucrările elevilor Materiale şi desene ale copiilor, reproduceri individuală
 Exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, pensule, instrumente de artă,
vasul de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) şi tehnici de necesare pentru imagini
lucru (acuarelă, guaşă, tempera, colaj, mixte) orele de Arte - AMII (computer, tabletă)
 Aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat cu diferite - exerciţiul, conversaţia,
vizuale şi abilităţi
instrumente demonstraţia, observaţia,
practice
 Asocierea tehnicilor adecvate materialelor selectate explicaţia
(tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale - AF, AI

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)
colajului, ale modelajului) - 1 oră
 Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic
în tehnica acuarelei

Ce este arta?
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.;  Identificarea rolului mesajelor vizuale prin studierea de Comunicarea prin - manual (pag. 10-11), bloc de - o- observare sistematică
2.4. broșuri, pliante, albume de artă, vizionarea de filme, desen, pensule, acuarele, pahar- e- evaluare frontală şi
imagini
documentare, clipuri, reclame cu apă, planşe model, individuală
 Mesaje exprimate prin publicitatea stradală reproduceri de artă, imagini - p- portofoliu
 Identificarea mesajului transmis prin imagine în pictură, - AMII (computer, tabletă)
desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative textile, - exerciţiul, conversaţia,
monumentale, ceramice, vestimentație sau bijuterii, demonstraţia, observaţia,
arhitectură și/sau scenografie, fotografie și prin artele explicaţia, jocul didactic
spectacolului - AF, AE, AI
 Decorarea în echipă a unui tricou, folosind tehnicile - 1 oră
 învăţate (trasare, amprentare, stropire)

Cum percepi
 Discuţii despre importanţa cunoaşterii ochiului uman
lumea din jurul - manual (pag.12-13),
 Participarea la discuții despre diferențierea luminozității, pensule,acuarele, pahar cu apă,
tău?
recunoașterea formei, perceperea culorii obiectelor, bloc de desen, planşe model, - observare sistematică
orientarea în spațiu, menținerea atenției și echilibrului. Cum funcţionează
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.. ochiul? reproduceri de artă, imagini - evaluare frontală şi individuală
 Observarea formelor naturale (elemente de morfologie - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
vizuală) Iluzii optice
- exerciţiul, conversaţia,
 Exerciţii de modulare a liniei în vederea obţinerii unor Aplicație: Unde este
demonstraţia, observaţia,
efecte vizuale gândăcelul?
explicaţia
- AF, AI
- 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)

 Realizarea unui proiect cu tema Cum te comporţi în Recapitulare. - manual (pag. 14), imagini,
1.1.; 2.5. muzeu? Evaluare broşuri, pliante de la muzee
Proiect: Cum te - AMII (computer, tabletă) - observare sistematică
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la
comporţi în muzeu? - exerciţiul, conversaţia, - evaluare frontală şi individuală
întrebări referitoare la unitatea parcursă observaţia, analiza - proiect
- AE
- 1 oră

UNITATEA 2. Lumea în creion


Perioada: săptămâna 4 – săptămâna 7

Nr. de ore alocate: 8


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.;  Exerciţii de observare a punctului ca element de limbaj Ce poţi face cu un - manual (pag. 16-17), - observare
2.5.; plastic pe planşe model, imagini, reproduceri de artă; creion? bloc de desen A4, planşe sistematică
 Observarea punctului ca element constitutiv al universului Punctul – element model, desene ale copiilor, - evaluare
vizual (dimensiuni, fragmentări, contraste) de limbaj reproduceri de artă, frontală şi
 Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a spaţiului plastic cu plastic imagini individuală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
ajutorul punctului Aplicație: Brad - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
 Identificarea punctului ca element de limbaj plastic (ce punctat - exerciţiul, conversaţia,
poate exprima el) demonstraţia, observaţia,
 Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze explicaţia
punctul ca element de limbaj plastic - AF, AI
- 1 oră

1.1.;1.2.; 2.1.; 2.3.;  Exerciţii de observare a liniei ca element de limbaj plastic peRitmul liniilor - manual (pag. 18), bloc de - observare
2.5. planşe model, imagini, reproduceri de artă Linia – element de desen, planşe model, desene ale sistematică
 Exerciţii de clasificare a liniilor: verticale, orizontale, oblice, limbaj plastic. copiilor, reproduceri de artă, - evaluare
curbe, frânte, subţiri, groase, alăturate, juxtapuse etc. Modele de linii: imagini frontală şi
 Observarea formelor naturale (elemente de morfologie Brazi - AMII (computer, tabletă) individuală
vizuală) - exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
 Exerciţii de modulare a liniei (trecerea de la subţire la gros)
explicaţia
pentru sugerarea ideii de formă, de spaţiu şi de volum
- AF, AI
- 2 ore

 Exerciţii de observare a liniei de orizont pe planşe model, - observare


- manual (pag. 19), pensule, sistematică
imagini, reproduceri de artă Perspectiva acuarele, pahar cu apă, bloc de - evaluare
 Exerciţii de clasificare a elementelor unui peisaj (înălţime, Aplicație: Drum desen, planşe model, frontală şi
lăţime şi adâncime) pierdut reproduceri de artă, imagini individuală
 Realizarea unui peisaj respectând regulile perspectivei - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3. - exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
 Exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe planşe
model, imagini, reproduceri de artă Cum desenezi un - manual (pag. 20-21), bloc - observare
 Exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau de gri- personaj? de desen, creioane HB,2B,3B sistematică
închis prin valorare (hașurare) Portretul. Aplicație: planşe model, desene ale - evaluare
1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.  Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze Desenează-l pe copiilor, reproduceri de artă, frontală
corpul uman Andrei! imagini - evaluare
- AMII (computer, tabletă) reciprocă
- exerciţiul, conversaţia,
demonstraţia, observaţia,
explicaţia
- AF, AI, AP
2 ore

 Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza


2.3.; 2.5. acestora în funcţie de criterii stabilite Recapitulare - manual (pag. 22), lucrările
 Notarea compoziţiilor realizate de către elevi Evaluare elevilor - observare
Proiect: Carte de - AMII (computer, tabletă) sistematică
colorat - conversația, observația, - evaluare
analiza frontală şi
- AE individuală
- 1 oră - proiect

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

UNITATEA 3. Magia culorilor

Perioada: săptămâna 8 – săptămâna 10

NR. ORE: 6
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)

1.1.;1.2.; 1.3.;  Identificarea culorilor din cercul culorilor Povestea - manual (pag. 24-25), - observare
 Recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în imagini şi culorilor bloc de desen A4, pensule, sistematică
2.3. în jurul nostru Culori primare şi acuarele, pahar cu apă, planşe - evaluare
 Dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care este culori binare model, desene ale copiilor, frontală şi
culoarea ta preferată?” Aplicație: Titirezul reproduceri de artă, individuală
 Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze fermecat imagini - portofoliu
 culorile primare şi/sau pe cele binare Experiment: - AMII (computer, tabletă)
Descompunerea - exerciţiul, conversaţia,
 Exerciţii de obţinere a culorilor binare
culorilor demonstraţia, observaţia,
explicaţia, jocul didactic
- AF, AI
1.1.; 1.2. - 1 oră
 Identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de Forme şi nuanţe - manual (pag. 26-27), bloc - observare
artă
Forma spontană. de desen, pensule, acuarele, sistematică
 Exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a două Forma elaborată pahar cu apă, planşe model, - evaluare
culori vecine în cercul culorilor Aplicație: Joc de reproduceri de artă, imagini frontală şi
 Nuanţarea bilaterală a unei culori culori - AMII (computer, tabletă) individuală
 Realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite tehnici: - exerciţiul, conversaţia,
monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a culorilor, tehnica - portofoliu
demonstraţia, observaţia,
sforii colorate, dirijarea jetului de aer explicaţia
- AF, AI
- 2 ore
1.1.; 1.2.; 1.3.
 Identificarea şi folosirea nonculorilor Tonuri şi - manual (pag.28-29 ),
 Sesizarea rolului nonculorilor nonculori pensule, acuarele, pahar cu
 Observarea şi identificarea tonurilor unei culori Volumul obiectelor apă, bloc de desen, planşe
Aplicație: Vas cu model, reproduceri de artă,
 Combinarea celor două nonculori în proporţii diferite flori imagini
 Combinarea în proporţii diferite a două culori opuse în cercul - exerciţiul, conversaţia, - observare
demonstraţia, observaţia, sistematică

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
RESURSE
COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (materiale, procedurale, EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)
temporale)

culorilor
explicaţia
 Realizarea unui vas cu flori (natură statică), folosind tonuri
- AF, AI - evaluare
de culoare - AMII (computer, tabletă) frontală şi
- 2 ore individuală
- portofoliu
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la întrebări - manual (pag. 30), imagini,
referitoare la unitatea parcursă planşe model - evaluare
 Realizarea unui proiect cu tema Sunt român!( desenarea şi Recapitulare. - exerciţiul, conversaţia, frontală şi
2.2.; 2.3. decorarea iei româneşti cu linii, puncte, forme elaborate; Evaluare observaţia, analiza, turul individuală
pictură în forme spontane – Covoraşul românesc; pictură în Proiect: Sunt galeriei - evaluare reciprocă
tonuri de culoare – Căni de lut, decupaj - Hora unirii, colaj – român! - AE, AI - proiect
Harta României - AMII (computer, tabletă)
 - 1 oră

UNITATEA 4. La gura sobei

Perioada: săptămâna 11 – săptămâna 13

Nr. de ore alocate: 6


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Recunoaşterea şi diferenţierea liniei și punctului ca În casa bunicii - manual (pag. 32- - observare
elemente decorative Cusături şi împletituri 33), etamină, aţă, lipici, sistematică
2.1.; 2.2.; 2.4.
 Observarea rolului liniei ca element decorativ (pe Aplicație: Semn de carte foarfecă - evaluare
ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări - conversaţia, frontală şi
arhitecturale decorative etc.) demonstraţia, individuală
 Definirea stilizării explicaţia, exerciţiul, - portofoliu
 Exerciţiu – joc de realizare a unui motiv decorativ cu - AMII (computer,
ajutorul liniei ca element de limbaj plastic tabletă)
 Confecţionarea unui semn de carte din etamină - AF, AI,
 Utilizarea tehnicii de lucru cu materiale textile - 2 ore
 (împletire, tăiere, croire, coasere )

1.1.; 2.1.; 2.2. Atelierul lui Moş - manual (pag. 34- - observare
 Participarea la discuţii privind elementele decorative Crăciun 35), carton alb, carton sistematică
specifice sărbătorilor de iarnă Șablonare. Decupare - evaluare
colorat, creioane, lipici,
 Identificarea materialelor din care sunt confecționate Aplicație: Steluțe pentru frontală şi
hârtie glasată, foarfecă,
diverse obiecte pom individuală
- AMII (computer,
 Confecţionarea unor obiecte decorative: steluţe pentru - portofoliu
pom, oameni-de-zăpadă etc. tabletă)
- conversaţia,
demonstraţia,
explicaţia, exerciţiul
- AF, AI
- 2 ore

- manual (pag. 36-


Vine Anul Nou! 37), carton alb, carton - observare
1.1.; 2.2.; 2.3.  Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare Elemente decorative sistematică
colorat, creioane, lipici,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre Aplicații: Mască; hârtie glasată, foarfecă, - evaluare
obiceiurile populare Felicitare - AMII (computer, frontală şi
 Participarea la discuţii privind obiceiurile practicate de tabletă) individuală
Anul Nou - conversaţia, - portofoliu
 Îndoirea şi decuparea foii/cartonului pentru obţinerea demonstraţia,
formei de felicitare explicaţia, exerciţiul,
 Crearea unei măşti folosind trasarea, decuparea, jocul de rol
împletirea, coaserea şi lipirea - AF, AI
- 1 oră

2.2.; 2.4.
Recapitulare. - manual (pag. 38), - observare
 Expoziţie de lucrări linguri de lemn,
Evaluare sistematică
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la batiste albe şi colorate,
Proiect: Păpuşi vesele - evaluare
întrebări referitoare la unitatea parcursă fire de lână, panglici
frontală şi
 Realizarea unui proiect cu tema Păpuşi vesele colorate, foarfecă,
lipici, marker, lucrările individuală
elevilor - proiect
- AMII (computer,
tabletă)
- conversaţia, jocul de
rol, observaţia,
analiza
- AE, AP
- 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

UNITATEA 5. Lumini şi umbre

Perioada: săptămâna 14 – săptămâna 16

Nr. de ore alocate: 6


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

1.1; 2.1.;  Recunoaşterea culorilor calde şi a celor reci Culori calde, culori - - manual (pag.40-41), observare
 Obţinerea culorilor reci prin amestecul în proporţie reci bloc de desen A4, sistematică
2.2. mai mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte pensule, acuarele, - evaluare
culori în cantitate mai mică Semnificaţia culorilor pahar cu apă, lavete frontală şi
 Obţinerea culorilor calde prin amestecul în proporţie Aplicație: Cizmuliţa- colorate, panglică, individuală
mai mare a culorilor roșu, oranj, galben cu alte culori surpriză perforator, foarfecă, - portofoliu
în cantitate mai mică marker, planşe model,
 Identificarea senzaţiilor pe care le provoacă aceste desene ale copiilor,
culori reproduceri de artă,
 Exerciţiu – desenarea, decuparea şi decorarea unei imagini
cizmuliţe în culori calde şi culori reci - AMII (computer,
tabletă)
- exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.5.
Arta realizării - manual (pag. 42- - observare
 Participarea la discuţii privind importanţa fotografiei
fotografiei 43), bloc de desen sistematică
 Cunoaşterea componentelor aparatului foto A4, pensule, - evaluare
 Exerciții-joc de stabilire a asemănărilor și deosebirilor acuarele, pahar cu
Mici secrete frontală şi
dintre exprimarea în limbaj fotografic și limbajul apă, planşe model,
pentru realizarea individuală
artelor plastice pe aceeași temă (vas cu flori - pictură şi desene ale copiilor,
unei fotografii reuşite - evaluare
vas cu flori - fotografie) reproduceri de artă,
 Realizarea unui album foto cu o anumită temă reciprocă
imagini, aparat foto - portofoliu
- AMII (computer,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

tabletă)
- exerciţiul,
conversaţia,
demonstraţia,
observaţia,
explicaţia
- AF, AI
- 2 ore

- manual (pag. 44-


1.1.; 1.3.  Vizionarea unui documentar (PPT) despre Nicolae Mari artişti (extindere) 45), film - evaluare frontală
Grigorescu Nicolae Grigorescu documentar, imagini - portofoliu
 Identificarea unor opere importante ale artistului cu operele artistului
 Organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu - AMII (computer,
întrebări despre Nicolae Grigorescu tabletă)
 - conversaţia, exerciţiul
- 1 oră

2.2.; 2.3.; 2.4. - manual (pag. 46 ),


 Expoziţie de lucrări carton, guaşe, hârtie
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la Recapitulare.
creponata, foarfecă, un - evaluare frontală
întrebări referitoare la unitatea parcursă Evaluare
cutter, lipici, un cartof şi individuală
 Realizarea unei rame pentru fotografii - AMII - proiect
Proiect: Ramă pentru
- conversaţia, exerciţiul
fotografii
- AI, AF
- 1 oră

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

Recapitulare și evaluare la finalul semestrului al II-lea


Perioada: săptămâna 17

- manual (pag. 47 ),
carnețel de 20 de
 Participarea la discuții despre comunicarea prin pagini sau coli A4,
imagine în pictură, desen/grafică creioane colorate sau - evaluare frontală
 Exerciții de schițare, prin linie expresivă, a unor Proiect: Desen animat guașe şi individuală
1.1.; 2.3.; 2.5.
forme ușor de recunoscut (Lizuca și Patrocle) - AMII (computer, - proiect
 Realizarea unui desen animat după o poveste tabletă)
cunoscută - conversaţia, exerciţiul
- AI, AF
- 2 ore

UNITATEA 6. Viaţa pe Pământ

Perioada: săptămâna 18 – săptămâna 27

Nr. de ore alocate: 20


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

2.2.; 2.3.  Observarea unor imagini Arta plierii hârtiei - manual (pag. 6-7), hârtie - observare
 Identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea obiectelor Origami glasată, marker, şnur pentru sistematică
 Definirea tehnicii origami Aplicație: Pisicuţă mărţişor, capsator - evaluare
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea pisicuţei - AMII (computer, tabletă) frontală şi
 Confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami - conversația, demonstrația, individuală
 Confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami (bărcuţa, explicația, exercițiul - portofoliu
coiful, solniţa) - AF, AI
- 2 ore

1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.  Participarea la discuţii privind rolul decorării unor obiecte Arta rulării hârtiei - manual (pag. 8-9), cartoane - observare
 Definirea tehnicii quilling Quilling A4 colorate, sfoară, foarfecă, sistematică
 Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între tehnicile origami Aplicație: Ramă foto lipici, ac pentru rularea - evaluare
şi quilling hârtiei frontală şi
 Confecţionarea unei rame foto folosind tehnica quilling - AMII (computer, tabletă) individuală
 Decorarea unor picturi folosind tehnica quilling - conversația, demonstrația, - portofoliu
explicația, exercițiul
- AF, AI
- 2 ore
2.1; 2.2.; 2.3.  Participarea la discuţii privind felicitările şi semnificaţia
acestora Felicitări, cu drag! - manual (pag. 10-11), carton - observare
 Realizarea unor dialoguri între copii referitoare la ziua mamei Monotipie Aplicație: alb, carton colorat, creioane sistematică
 Jocuri de rol Pastel pastel, scobitoare, lipici, - evaluare
 Selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor realizate prin Colaj hârtie glasată, foarfecă, frontală şi
monotipie Aplicații: Ghiocel; fluturi decupaţi individuală
 Exersarea folosirii creioanelor pastel Fluturi veseli - AMII (computer, tabletă)
 Realizarea unei felicitări folosind monotipia (cu creioane - conversația, demonstrația,

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

pastel) explicația, exercițiul, jocul de


 Realizarea unor felicitări folosind colajul rol
- 2 ore

1.1.; 2.1.; 2.3.  Participarea la discuţii despre comunicarea prin sculptură Arta sculpturii - manual (pag. 12-13), pastă - observare
 Identificarea materialelor din care au fost realizate obiectele Modelaj în lut de modelaj (lut), instrumente sistematică
sculptate/modelate Aplicație: Vas din lut pentru modelaj, planșetă, - evaluare
 Modelarea unui vas din lut acuarele, pensulă frontală
 Decorarea vasului cu linii, puncte, forme geometrice - AMII (computer, tabletă) - evaluare
 Pictarea formelor obţinute - conversația, demonstrația, reciprocă
 Aprecierea lucrărilor colegilor explicația, exercițiul, turul
galeriei
- AF, AI
- 2 ore

1.1.; 2.4.  Selectarea dintr-o listă dată a obiectelor realizate din plastilină Forme din - manual (pag. 14-15),
 Exerciţii de modelare a plastilinei plastilină plastilină, planșetă - observare
 Exerciţii de modificare a unor forme geometrice din plastilină Modelaj - AMII (computer, tabletă) sistematică
 Modelarea din plastilină a unui glob pământesc Aplicație: Glob - conversația, demonstrația, - evaluare
 Joc didactic: Ghici ce obiect lipseşte? pământesc explicația, exercițiul, jocul frontală şi
didactic individuală
- AF, AP, AI - portofoliu
- 2 ore
1.1.; 2.2.; 2.4.  Identificarea materialelor din care sunt lucrate obiectele din Forme din hârtie - manual (pag. 16-17), ziare - observare
imagini amestecată vechi, aracet, făină, recipient sistematică
 Definirea unui vulcan (brainstormig) Modelaj de plastic, polistiren - evaluare
 Prepararea amestecului de hârtie Aplicație: Macheta - AMII (computer, tabletă) frontală şi
 Realizarea machetei unui vulcan folosind hârtie amestecată unui vulcan - conversația, brainstorming, individuală
 Joc didactic: Extrage imaginea şi spune din ce material este demonstrația, explicația, - portofoliu
făcut obiectul! exercițiul, jocul didactic
 Confecţionarea unor bijuterii din hârtie amestecată - AF, AE, AI

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- 2 ore

1.1.; 2.2.; 2.3.  Participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de Paşte şi Sărbătorim - manual (pag. 18-19), ouă, - observare
despre semnificaţia acestora Paştele! aţă, lipici, foarfecă, nasturi sistematică
 Vizionarea unor documentare despre încondeierea ouălor Decorare coloraţi - evaluare
 Realizarea unei păpuşi prin decorarea ouălor cu ajutorul unor Tradiții: Ouă vesele - conversația, demonstrația, frontală şi
materiale sintetice de Paşte explicația, exercițiul, jocul de individuală
 Teatrul de păpuşi (pe echipe) rol
 Iniţierea unor dialoguri între copii cu tema Obiceiuri - AF, AI, AE
populare - 2 ore
 Citirea unor numărători şi strigături din folclorul copiilor Din folclorul - manual (pag. 20-21), lut, - evaluare
 Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare copiilor frunze, flori, scobitoare frontală
1.1.; 2.2.  Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre obiceiurile Ornamentare Tradiţii. - AMII (computer, tabletă) - evaluare
populare Aplicație:Caloian - conversația, demonstrația, reciprocă
 Modelarea din lut a păpuşii Caloian explicația, exercițiul, jocul de - portofoliu
 Decorarea păpuşii cu materiale naturale rol
 Aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor date - AF, AI, AE
- 2 ore
- manual (pag. 22-23), film
 Vizionarea unui documentar (PPT) despre Constantin Mari artişti documentar, imagini cu opere - evaluare
1.1.; 1.3. Brâncuşi (extindere) brâncuşiene frontală
 Identificarea unor opere importante ale artistului Constantin Brâncuşi. - AMII (computer, tabletă) - portofoliu
 Organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi câştigi” cu Un zeu al sculpturii - conversaţia, exerciţiul
întrebări despre C. Brâncuşi - 2 ore

Recapitulare - manual (pag. 24), ipsos,


Evaluare pahar de plastic, beţişor - evaluare
2.2.; 2.3.  Turnarea unei vaze din ipsos Proiect: Vază din pentru amestec, flori, frontală şi
 Decorarea vazei ipsos crenguţe, markere individuală
 Selectarea răspunsurilor corecte (dintr-o listă dată) la - AMII (computer, tabletă) - autoevaluare
întrebări referitoare la unitatea parcursă - conversaţia, exerciţiul - proiect

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- AI, AF
- 2 ore

UNITATEA7. Și tu poți fi arhitect!

Perioada: săptămâna 29– săptămâna 31

Nr. de ore alocate: 6


AF – activitate frontală
AI – activitate individuală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

1.1.; 2.4.; 2.5.  Observarea unor imagini Casa de vis - manual (pag. 26-27), hârtie - observare
 Compararea tipurilor de clădiri din imagine Macheta unei case glasată, carioca, lipici sistematică
 Identificarea modului de utilizare al acestora Aplicație: Cine stă - AMII (computer, tabletă) - evaluare
 Participarea la unele discuţii despre arhitectură şi arhitecţi aici? - conversația, demonstrația, frontală şi
celebri explicația, exercițiul - individuală
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea căsuţei - AF, AI; - proiect
 Construirea căsuţei - 1 oră
 Decorarea căsuţei
 Construirea unei case folosind tehnica tangram

- manual (pag. 28-29), cutii - observare


 Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între clădirile din mediul Sate si oraşe de carton, foarfecă, lipici, sistematică
1.1.; 2.4.; 2.5. rural şi cele din mediul urban Macheta unui oraş/ hârtie colorată, culori - evaluare
 Definirea unei machete sat - conversația, demonstrația, frontală şi
 Identificare rolului unei machete Aplicație: Pe strada explicația,exercițiul, turul individuală
 Construirea machetei pe baza etapelor date principală galeriei - evaluare
 Construirea machetei Pe strada principală - AF, AI reciprocă
- 2 ore
1.1.; 1.2.; 2.4.; 2.5.  Formularea unor întrebări şi răspunsuri privind castelele Castele de poveste - manual (pag. 30-31), - observare
şi rolul acestora Macheta unui castel cartoane, foarfecă, lipici, role sistematică
 Identificarea unor castele şi localizarea acestora Aplicație: Castelul de hârtie, hartă - evaluare
 Participarea la jocuri de observare a elementelor din meu - AMII (computer, tabletă) frontală
mediul înconjurător conversația, demonstrația, - evaluare
 Construirea machetei unui castel (în echipă) explicația, exercițiul, jocul de reciprocă
rol

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

- AF, AI, AE;


- 1 oră

1.1.; 1.3.; 2.5.  Participarea la discuţii despre comunicarea prin Mari artişti - manualul (pag. 32-33), PPT, - observare
arhitectură (extindere) materiale reciclabile: peturi, sistematică
 Vizionarea unor filmuleţe sau PPT despre Gaudi şi opera Antoni Gaudi. Lumea ambalaje, pahare de plastic etc. - portofoliu
sa fantastică a unui - conversația, demonstrația,
 Construirea unei machete originale din materiale arhitect explicația
reciclabile - AF, AI
- 1 oră

2.3.; 2.5. Recapitulare - manual (pag. 34), hârtie, - observare


 Selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative Evaluare creion, riglă, cartoane, carioca, sistematică
din unitatea de învăţare parcursă Proiect: Strada şcolii lipici, scobitori - evaluare
 Identificarea elementelor importante ale unei străzi - AMII (computer, tabletă) frontală şi
 Desenarea unei schiţe a străzii şcolii - conversația, demonstrația, individuală
 Construirea unei machete cu titlul Strada şcolii în explicația, exercițiul, munca - autoevaluare
viitor independentă - proiect
- AF, AE, AI
- 1 oră

UNITATEA 8. Lumea copiilor

Perioada: săptămâna 32 – săptămâna 34

Nr. de ore alocate: 6

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
AF – activitate frontală
AI – activitate individuală
AE – activitate în echipă
AP – activitate în perechi
AMII – activităţi multimedia interactive de învăţare

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

1.1.; 2.2.; 2.4.  Observarea unor imagini Micul croitor - manual (pag. 36,37), lavete, - observare
 Identificarea instrumentelor unui croitor Croire şi coasere foarfecă, ac, aţă, şnur, sistematică
 Precizarea modului de utilizare al acestor instrumente Aplicație: Peştişorul- centimetrul de croitorie - evaluare
 Explicarea unor termeni de specialitate: a festona, a croi, penar - conversația, demonstrația, frontală şi
tipar, etc. explicația, exercițiul, jocul de individuală
 Descrierea etapelor necesare pentru realizarea peştişorului- rol - autoevaluare
penar - AF, AI;
- 1 oră
 Confecţionarea peştişorului-penar
 Joc de rol: La croitor
- manual (pag. 38-39), sac de
Atelierul fanteziei plastic, foarfecă, hârtie - observare
1.1.; 2.2.; 2.4. Articole de autocolantă, şnur, marker, sistematică
 Participarea la discuţii despre arta vestimentară vestimentaţie. tricou, acuarele - evaluare
 Redecorarea unor obiecte(tricou, sacoşă) Accesorii - AMII (computer, tabletă) frontală
 Confecţionarea unei pelerine Aplicație: Pelerina conversația, demonstrația, - evaluare
 Aprecierea produselor realizate de colegi supereroului explicația, exercițiul, jocul de reciprocă
rol
- AF, AI, AP
- 1 oră
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4. Arta păpuşărească - manual (pag. 40-41), paie, - observare
 Participarea la discuţii despre comunicarea prin arta Marionete foarfecă, scotch, coli autocolante, sistematică
spectacolului Aplicație: Teatrul de capac de la cutie de carton, etc. - evaluare frontală
 Construirea unui decor pentru teatrul de umbre umbre conversația, demonstrația, şi individuală
 Punerea în scenă a unui mic spectacol de teatru de umbre explicația, exerciţiul, jocul de - portofoliu

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

 Participarea la jocuri de umbre rol


- AF, AI, AP
- 1 oră

2.2; 2.3.; 2.4. Magazinul de - manual (pag. 42-43), - observare


 Participarea la discuţii despre materialele reciclabile şi despre jucării carton, creion, riglă, recipient sistematică
importanţa reciclării Jucării din materiale din plastic, acuarele - evaluare
 Descrierea etapelor pentru realizarea fluturaşului reciclabile - conversația, demonstrația, frontală şi
 Confecţionarea fluturaşului Aplicație: explicația, exercițiul, munca individuală
 Desenarea schiţelor unor jucăriii Fluturaşul eco. independentă, jocul de rol
- AF, AE, AI;
 Construirea unor jucării din materiale reciclabile
- 1 oră
 Joc de rol: La magazinul de jucării

2.3.; 2.5. Zmeul - o jucărie - manual (pag. 44-45), hârtie - observare


veche de albă, acuarele, resturi de hârtie, sistematică
 Definirea şablonului milenii sfoară, capsator, cartoane - evaluare
 Construirea unor şabloane Şablonare Aplicație: colorate, lipici frontală şi
 Confecţionarea unui zmeu cu ajutorul şablonului Dragon zburător - AMII (computer, tabletă) individuală
 Construirea unui dragon zburător din resturi de hârtie (în - conversația, demonstrația, - proiect
echipă) explicația, exercițiul
- AF, AE, AI;
- 1 oră

Recapitulare - manual (pag. 46), carton


Evaluare guașe sau creioane colorate - evaluare
Proiect: Decor foarfecă, polistiren individuală

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

COMPETENŢE CONŢINUTURI
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE (DETALIERI)

2.4.; 2.5.  Selectarea răspunsurilor corecte la întrebări recapitulative - AMII (computer, tabletă) - autoevaluare
din unitatea de învăţare parcursă - conversaţia, explicaţia, munca - expoziție de
 Crearea unui decor pentru punerea în scenă a unei poveşti independentă, exerciţiul, lucrări ale
 Dramatizarea poveștii Hansel şi Gretel dramatizarea elevilor
- AI, AE
- 1 oră

Recapitulare finală. Evaluare finală


Perioada: săptămâna 35
Nr. de ore: 2

1.1.; 1.3.  Decorarea clasei Proiect:Cu toţii - manual (pag. 47), baloane - evaluare
 Expunerea celor mai reuşite lucrări realizate de-a lungul anului suntem talentaţi! colorate, ghirlande de flori frontală,
 Organizarea unei gale la nivelul clasei din hârtie, diplome individuală
 Premierea elevilor - conversaţia - evaluare
- AI, AF reciprocă
- 2 ore - proiect

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
DISCIPLINA: MUZICĂ ȘI MIȘCARE
ARIA CURRICULARA: Arte și Educație fizică, sport și sănătate

◦ Manual utilizat: EDUCATIE MUZICALA, clasa a III-a, SOFICA MATEI, Editura ARAMIS

Nr ore pe saptamana: 1 ora


Nr ore pe an : 34 ore

Comp.
Nr
Domenii specific Continuturi Nr ore Perioada Obs
crt e

1 Cântarea vocală 2.1.  Cântare după auz


 Deprinderi specifice de cant
Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual 1
 Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de
debut, dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul
Cântarea instrumentală Percuţie corporală diversă 2
Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de orchestră de
jucării
 Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic şi/sau de
copii (jucării, percuţie corporală)
3 Elemente de limbaj 1.1  Durata sunetelor muzicale
muzical  Durata de un timp-Patrimea
3.1  Pauza de un timp 8

RITMUL  Durata de doi timpi- Doimea


 Durata de jumătate de timp- Optimea

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
sunete lungi/scurte  Combinaţii ritmice de pătrimi, doimi, optimi si pauze
 Măsura de doi timpi
 Evaluare
4 MELODIA 1.2 Melodia
Dinamica - diferenţierea înălţimilor sunetelor, elemente de notaţie
1.3 portativ, cheie sol, note de la do1 la do2 13
Legătura dintre text şi melodie - strofa/refrenul
2.2
Nuanţe: tare, încet, mediu
7 GENURI MUZICALE 3.1  Colinde de Crăciun și Anul Nou
folclorul copiilor
4

3+1
8 Mişcare pe muzică 3.2. Dansuri populare 3
mişcări sugerate de ritm
 mişcări libere
9 EVALUARE FINALA 2.1. Ritmul, melodia, timbrul

 Cântare cu solist si in dialog 3

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

1 Domeniul: Cântare vocala și instrumentală - 3 ore

Comp.
Nr.
Conținuturi specifi Exemple de activităţi de învăţare Data Resurse Evaluare
crt. ce

1 Cântare vocala la unison 2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea Manualul de Probe orale
„Primăvara a sosit” unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului muzica
instrumental
- interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei Casetofon,
corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior casete
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
2 Cântarea instrumentala ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea Casetofon, Evaluare orala
„Glasul instrumentelor” melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură) casete
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
percuţie corporală
Percuţie corporală diversă
3 Cântare cu Interpretare Evaluare
Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de orchestră de
acompaniament realizat jucării vocala sumativa
de cadrul didactic şi/sau
de copii (jucării, percuţie
corporală)Melodia „Oda
bucuriei”

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

2 Domeniul: Ritmul - 8 ore

1 Ritmul muzical 1.1 Planşe cu Observare


- audierea unor piese muzicale de mici dimensiuni, duratele sistematica
melodia: „Cântecul ritmului” 3.1 cu observarea unor diferenţieri de expresivitate, muzicale
tempo (lent/rapid), aspecte dinamice şi timbrale
2 Durata de un timp (pătrimea) melodia : „Mişca Evaluare orala
vântul frunzele” - jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare
3 Pauza de un timp (de pătrime) melodia: expresivităţii fragmentului muzical audiat Evaluare pe
- joc de alegere a unor măşti în funcţie de
„ Broscuţa” expresivitatea muzicii audiate grupe

4 Durata de o jumătate de timp (optimea) - stimularea exprimării spontane a unor reacţii, Observare
emoţii, sentimente faţă de scurte fragmente
melodia : „Optimea” de Sofica Matei sistematica
muzicale contrastante (de exemplu, desene
5 Combinaţii ritmice cu durate de un timp si cu animate adecvate vârstei) Evaluare orala
jumatati de timp„ Zidarul” de Cta. Lungu

6 Durata de doi timpi (doimea) „ Doimea” de Evaluare pe


Sofica Matei „Nani, nani” grupe
7 Combinaţii ritmice cu duratele invatate Observare
sistematica
„ Tine Baba Iarna sfat” , „Saniuta”

8 Masurile Măsura de doi timpi „Măsura” de Audiţie Evaluare


Ion D. Vicol „Ceasul” muzicala sumativa

3 Domeniul: Melodia. Dinamica -13 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

1 Inaltimea sunetului muzical „ Prietenii cantareti” 1.2 - audierea unor cântece de mică Evaluare orala
dificultate, cu observarea direcţiei
2 Melodia „În pădure” 1.3 înălţimilor Casetofon, Observare
- audierea unor cântece de mică casete sistematica
2.2 dificultate, cu observarea diferenţelor între
3 Portativul si Cheia Sol „Iepuraş dragalas”; durate Planşa cu Proba practica
- audiţie şi învăţare a cântecului notelor Cheia Sol
4 Sunetul si nota SOL melodia : „ Soldatul” Evaluare orala
(„Do, e-o doamnă prea frumoasă”)
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu Planşe cu note
5 Sunetul si nota MI Observare
utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de muzicale
sistematica
„Melc, melc, codobelc” sol, înălţimi de note de la do1 la do2
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de
6 Sunetul si nota LA melodia: „Iepuraşii” note deja scrise Evaluare orala

7 Sunetul si nota DO1 melodia: „ Dirijorul Do”; - exersarea citirii înălţimilor sunetelor din Probe orale
fragmente de melodii cunoscute
8 Sunetul si nota DO2 melodia: „La moara” - jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor Observare
melodii simple în ştafetă sistematica
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de
9 Sunetul si nota RE melodia: „Melcul supărat”, pag. 11 înălţimile sunetelor Observare
sistematica
10 Sunetul si nota FA melodia: „Noul an de școală”, pag Evaluare orala
16

11 Sunetul si nota SI melodia: „Graiul animalelor”, pag. Probe orale


17
12 Evaluare „Săniuța” Evaluare sumativa

13 Dinamica „ Cântec de leagăn”„Nu lăsa pe mâine” Evaluare sumativa

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

3 Domeniul: Genuri muzicale - 4 ore

1 Colinde de Crăciun „Domn, 3.1 - jocuri de mimare a unor atitudini corespunzătoare expresivităţii 2 Casetofon, Evaluare orala
Domn sa inaltam”, pag. 30 fragmentului muzical audiat casete
- joc de alegere a unor măşti în funcţie de expresivitatea muzicii
2 Colinde de Anul Nou invatarea audiate Casetofon, Observare
colindelor de Anul Nou - stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, casete sistematica
sentimente faţă de scurte fragmente muzicale contrastante (de
3 folclorul copiilor exemplu, desene animate adecvate vârstei) Casetofon, Observare
casete sistematica

6 Domeniul : Mișcarea pe muzică- 3 ore

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați
3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente
1 mişcări sugerate de ritm muzicale Activitate frontala Observare
„Dacă vesel se trăiește”, pag - dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare sistematica
67 individuală, pe perechi sau în grup
- dansuri libere pe piese muzicale diverse
2 mişcări sugerate de ritm - jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute Activitate frontala Evaluare orala
„Vai, săracul pui de cuc”, pag - jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti scurte
67
Dansuri populare
3 Activitate frontala Observare
„Drag mi-e jocul romanesc” sistematica

7 Evaluare finala- 3 ore

1 Recapitulare 2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea Casetofon, casete Observare
unor elemente de mişcare şi a acompaniamentului instrumental sistematica
Ritmul, melodia, timbrul - interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale -
a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior
Cântare cu solist si in - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
dialog „Vulpea și rața”, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
pag 26 melodiei/ acompaniament, ritmul melodiei/măsură)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, percuţie
cântarea alternativă; corporală
„Glasul florilor”, pag.57

2 Evaluare Evaluare sumativa

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona
Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu
Com. Rediu, jud. Galați

Planificare – clasa a III-a Prof. înv. primar,


An școlar 2015 – 2016 Sîrbu Liliana -
Simona