Sunteți pe pagina 1din 5

c

c
c
Mesajul persuasiv şi mesajul subliminal
c

Popa E. Emanuela

Sociologie, An II

c
c { r t rii r ui ării s u st si u s u su si uri r
trsis iţăt r r
 t ruui 
st r r ită r i i
ă ră s
risă ui să 
sturi ) 
r iţăt ru
ii
ă i rţi 
iiştii rs
 ttu şi u i

suui ti 
 ttu st rt s
isă i iiă suui

rti tă 
uit
u i
 st rt ii iiă
ţiută ri
 s E t să i i
 ritt 
ţsuriEst rtsă
ăut t u
stăturăsutiăsuuist r
 ută

şi 
uitţiiittuui

{ s u s suii rri  


 s
r sut riit 
r
 t r i
ştit ur 
 
st să r
ti  
ssuiisut

ru r ts
 ur 
ţiu{i
rtrsitu
s
u triitr
ut rusă
 
tius tuuit
 rtt
ssuiis rs
i
 itir
tuuistăsurtr u

r i ii u
r riit r
ti   { i t sut
uit si 
isrt r tt is
urssutr r

uu
ts
tt tri
riru
să s
ăşisă 
ş 
ţiu

tiu ë ë  rut itrtur si i
ă rit tr sri 
stu ii su irit r i
r u strt
ă sistu
iti u t r
s
i rţi şi u i i
stit1 {r
tri
itiist su r i
ştituui u us 


u i
ăstiuiisuiii ti ru
rtitti r
 tu
tşiisti


st tiurt
ă ii tiiuţti stiui 
rusut
ştiti
Pr
 tisuiiăstr
ţi risuui
iţtiis r
 uti
stits suii t u r u r stiui si situţi su ru r
 ti
rsus
 tiii t tuşi  r 
 u rs us i rt risuui r
 t rdz2 Est rt
r i
 
st r
s r
 ţi i
ştit să 
 u r i rtt 
ui
r
u Pr
 ti suiiă us tru ri r tţi ui
ă u 1957
 
s i
ry  { i tru Pr i
ti uiiă 
r
t să ă u r i
t r
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccc
cÑr 1992;istr !rr t1992;" tus ir1992;ri1980;c

cc
 
c c
s 
iE 
r
 rtu r i
ti
r5s
u us 
ru 
r
si
ti r r ttui#suri su urt rts
urti
ryr rtt
ă
ri tu rittru
it r i$ rsyti u rituuiu st
r i
ttssuii
%&
ti ri
dzsu&!ti{
{ dzEs us
sts
ţiut 
rştr stă  ri 
r şi {
{ {r
tăt ru ir
ă
ui
ittsuiiărr r tut r
riir
 i
tisit rşi
r rituti ir truu t'
 ţi
r
tăt ri r
u t y Prtkis şi t y
Ñr uirt
u riir
r
tr r
 tiisuii
 i triăuistă
i
i  
ră 
r să susţiă
iri rrit r utr iuţi s r
suii

Pr
su rsusiur r ităristru
i ii
i
tiităţii 
ui
r
r r it s
ir iii ui rs su u iţ şi i i
it ii
r titu iii şi

 rttuui

$ ( rrr utt r s rr


 )rr
ă
rt&{ăi rsusiuiidz
ă
& rsusiu st r
 ută
 rr
 rută
 
ă
iu ţ
uit; 
săr
u ştr utrii
uit
ră
tr ă tru
ăăiuiţ ădz

Prsusiu st r
su s
ir iii r titu ii r su
 rttuui
u r rs 
ştit
ăsurărşt
stăs
ir ri urstrsis

us
u iuţ iiititu iisu
 rtt r

 tr
sti iiţii
rit isti
ţi itr rsusiuşii ur itr ii
r iii rtitu ii rsu

 rtt r ri urst ăt rşi rsusiu

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccc

ccc  cÕ Õ 
  c c

Ú c c  c  c
c c   c c considerã cã impactul persuasiv al
comunicãrii parcurge la nivelul conştient al individului patru procese: | | 
|
| |
|

| 

{  c c  c  c c c c c c c  c c
 c  c c c c c c  c c c c c c c c
 c c c c c c c c c c c c c c  c
 ccc c cc c c c cc c
cc c c ccc cc c   c

ean Noël apferer concepe persuasiunea ca pe un proces format dintr-o serie de operaţii
psiice: epunerea la mesaje, transformarea n imagini a stimulilor senzoriali, acceptarea/
respingerea conţinutului mesajului, trecerea de la atitudine la comportament, menţinerea de
durat a scimb rii atitudinal- comportamentale.

Pe la mijlocul anilor ǯ6 , Wallace #oteringam, profesor de teoria comunic rii, identifica


persuasiunea cu Dzacel comple de efecte asupra receptorilordz provocat de mesajul agentului
persuasiv. Raportate la acest standard, ciar si mesajele neintentionate, cum ar fi o barfa auzita in
intamplare intr-un autobus, pot fi persuasive daca scimba atitudinile, convingerile sau actiunile 
receptorilor.
Persuasiunea este un proces modificator de atitudini, credinte, pareri sau componente.
Mesajul se particularizeaz dup conţinut, foma de structurare a conţinutului, ponderea
diferitelor elemente informaţionale, emoţionale, motivaţionale sau de &consumdz, gradul de
redundanţ a mesajului, coerenţa, completitudinea şi adecvarea la situaţie.

Persuasiunea se produce numai daca eista cooperare intre sursa si receptor


Dzpersuasiunea este crearea impreuna a unei stari de identificare intre sursa si receptor, ca urmare
a utilizarii simbolurilordz.

Un mesaj subliminal este un mesaj sau un semnal care este transmis sub nivelul
constientului, n subconştient. Odat implantat n subconştient, mesajul subliminal influenţeaz
conştientul p n acolo ncât receptorul face lucruri care i se par corecte şi ajunge s credea c
acestea sunt propriile gânduri. Mesajul persuasiv, ns , procesul prin care emiţ torul convinge
interlocutorul s fac ceva. Este o activitate umana care decurge natural.

#iecare actor social convinge, influeţeaz , mai mult sau mai putin, aşa cum fiecare
comunic mai intens sau mai superficial.

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccc

cc c{ c cc c cc
Bibliografie:

.c Cristea Dumitru, o
| |  | 
|ProTransilvania, 

.c apferer ean Noël 


|Editura Humanitas, , comunicare.ro, .

3.c Rujoiu Marian, articol ||