Sunteți pe pagina 1din 7

Subiecte chimie si mulare mai-2020, UMF “CAROL DAVILA”.

1.Fenolii izomeri cu formula C8H10O sunt in numar de:

A.3
B.6
C.8
D.9
E.12
Rezolvare:

Pentru un compus de tipulCaHbOcNdXe se poatecalcula cu formula:

sau N.E.=2+∑(nr at. de acelașifel)(valenta-2)


2
.=2+∑nr * (v-2)
2

unde: a,b,c,d,ereprezintănumărul de atomi de: carbon, hidrogen, oxigen sauoricare element


dicovalent, azot, respectiv halogeni din moleculă.
După cum se observănumărul de atomi de oxigen nu are nici un
efectîncalcululnesaturăriiechivalente.

arene mononucleare =4 (benzen,…..


Arene dinucleare =7 ( naftalina)

In cazulnostru,ptrC8H10O

NE= 2+ 8*(4-2)+10(1-2) = 2+16-10 = 4 ( dejasuntem la arene mononucleare)


2 2
C6H5-CH2-CH2-OH, CH3-C6H4-CH2- OH CH3-CH2-C6H4-OH
(o,m,p) (o,m,p) ETIL FENOL
NU E FENOL NU E FENOL
2,3- DIMETIL- fenol (Orto,Meta)2,4 - DIMETIL- fenol2,5- DIMETIL- fenol2,6- DIMETIL- fenol

3,4- DIMETIL- fenolidentic cu 4,5- DIMETIL- fenol

4,6- DIMETIL- fenol identic cu2,4 - DIMETIL- fenol 3,5- DIMETIL- fenol

2.Compusul aromatic cu formula C9H12 care nu se poatedehidrogenasi care


formeazaprinclorurare in prezenta de AlCl3 un singurcompusmonoclorurateste:
A. Orto-metiletilbenzen
B.1,2,4-trimetilbenzen
C.Cumen
D.1,3,5-trimetilbenzen
E.Propilbenzen
Rezolvare:

Nu se poatedehidrogenacel care are gr OH legata de un atom de carbon vecin cu un alt atom


de atom de carbon ce nu contineatomi de H

3.Un volum de 179,2 L metan (c.n.) reactioneaza cu clorul la luminasiformeaza un amestec


de clorura de metilsicloroform in raport molar 3:1. Acestamestecestetratatmaiintai cu o
solutieapoasa de NaOH siapoi cu o solutieacida de KMnO4 2M. Volumulsolutiei de KMnO4
necesaroxidariitotale a produsilor de hidrolizaeste:
A.1,2L
B.4L
C.0,4L
D.8L
E.3,6L
Rezolvare:

179,2 l CH4………..n moli


22,4l CH4……………1 mol
n=179,2/22,4= 8 moli→ x+3x=8 → x=2 → 3*2=6 moli CH3Cl si 2 moli CHCl3
La 6 moli de CH3Cl rezulta tot 6 moli de methanol
3moli CH3OH…………….4 moli KMnO4
6moli CH3OH…………….ymoli KMnO4 →
y=6*4/3= 8 moli KMnO4
Vs=y/Cm=8/2=4 litri

4.Afirmatia falsa despreacidulacetilsalicilic:


A. Este insolubil in apa
B. La pH= 1,6 hidrolizeaza partial
C. Da reactie de culoare cu FeCl3
D. Are NE=6
E.Reactioneaza cu NaOH in raport molar 1:3
Rezolvare:

la a) are nucleu benzenic ce o face isolubila; b) este un acid slab care


hidrolozeaza partial; si are NE=6 ( 4 in nucleu benzenic si cate una pe gr carboxil)
Numai fenolii dau culoare cu FeCl3
5.Se considera urmatoarele reactii de hidroliza in mediu acid:
Izobutanoat de metil + H2O <->a+b→acid izobutanoic + metanol
Formiat de fenol<->c+d (a si c sunt acizicarboxilici) → acid formic +fenol
Ordineacresteriiaciditatiicompusilorformatieste:
A.c,a,d,b
B.b,d,c,a
C.b,d,a,c
D.a,c,d,b
E.d,b,a,c
Rezolvare:
Folosind clasificarea:
CARACTER ACID CRESTE de la
Alchine < alcooli < apa < fenoli < H2CO3 < acizi carboxilici < acizi sulfonici
Metanol< fenol <acid carboxilic
b<d<a< c
6.Punctele de fierbere ale compusilorurmatori: 1.etanol 2.etena 3.glicol 4.etilamina 5.etan
descresc in ordinea:
A.2,5,4,1,3
B.3,4,1,2,5
C.5,2,1,4,3
D.3,1,4,5,2
E.2,5,1,3,4
Rezolvare:
Legaturile de H marescpct de fierberesitopire – puterealorcreste de la N, O, F
Glicol( are 3 gr OH) >etanol ( o gr OH) >etiamina ( contine N) >etan ( are M mai mare ca a
etenei) >etena
7.Din 18 Kg amidon de puritate 90% se obtineetanol cu randament 70%. Volumulsolutiei
de etanol (ρ=0,92 g/cm3) obtinuteste:
A.10L
B.7L
C.14m3
D.20L
E.1,4L
Rezolvare:
n*162 n
-(C6H10O5-)n + nH2O → n C6H12O6
16,2kg x kmol x= 0,1kmol glucoza
Mamidon=162kg/kmol
m puraamidon = 90%*18=16,2 kg
Metanol=
1 2*46
C6H12O6 →2 CH3-CH2-OH + 2 CO2
0,1 kmol y kg y= 9,2 kg etanol (Ct)
V=m/ρ = 9200g/0,92 g/cm3=10000 cm3 =10 l
Cp=70* 10/100=7 l etanol
8.Numarul esterilor cu nucleu aromatic si formula moleculara C8H8O2 este:
A.10
B.3
C.8
D.6
E.5
Rezolvare:
Benzoat de metil metanoat de benzil( sau formiat de benzil) acetat de fenil
Formiat de o,m,pmetilbenzen
9.Afirmatia corecta:
A.Aldohexoza din seria D care difera de D-glucoza prin configuratia atomului de carbon din
pozitia 2 este maltoza
B.D-fructoza si L-fructoza sunt aldohexose enantiomere
C.Celobioza este hidrolizata de o alfa-glicozidaza
D.Glicerinaldehida prezinta o grupaalcoolsecundar
E. In glicogen, resturile de alfa-glucoza sunt legate prin legaturi esterice 1,4 si 1,6

10.CH3-NH3+ este un acid mai tare decat


A. C6H5-NH3+
B. C6H5-NH2+-C6H5
C. CH3-NH3+-CH3

D.
E. NH4+

11.Un amestec echimolecular cu masa de 645g de compusi dicarbonilici C4H602 se trateaza


cu reactiv Fehling. Se formeaza un numar de moli de Cu2O egal cu:
A.6
B.5
C.4
D.12
E.9
Rezolvare:
M C4H6O2 = 86g/mol
n =m/M=645/48+6+32=645/86=7,5 moli amestec
- daca ambele grupe carbonil sunt de tip aldehida/ sunt dialdehide :
Aldehidele reduc soluţiile alcaline ale ionului cupric (reactiv Fehling) precipitând oxidul
cupros de culoare roşu-cărămizie:
C4H6O2 + 4Cu(OH)2 ⇒ HOOC-CH2-CH2-COOH + 2Cu2O + 2H2O
Sau
1 HO OH 2
O=CH-(CH2)2-CH=O + 4 Cu(OH)2 O= C- (CH2)2- C=O + 2Cu2O + 4H2O
x moli
- daca o grupa e de aldehida si una de cetona:
C4H6O2 + 2Cu(OH)2 ⇒HOOC-CH2-CO-CH3 + Cu2O + H2O
M C4H6O2 = 86g/mol
- daca unul e dialdehida si celalalt cetoaldehida ⇒
- daca ambii sunt cetoaldehide ⇒ - cu dicetone reactia nu are loc ;

1) Butandial → 3 moli Cu2O


2) Butandiona – nu da reactie

3) 2metil propandial –cu 2 grupari → 3 moli Cu2O


4) 1-al-3-butanona →cu 1 grupare →1,5 moli Cu2O

5) 1-al-2-butanona →cu 1 grupare →1,5 moli Cu2O


7,5/5 izomeri=1,5 moli de izomer
Vor da 9 moli de Cu2O
12.Un polimerobtinut din doimonomeri in raport molar 1:1 formeazaprinoxidare cu
KMnO4 in mediu acid numai acid 6-cetoheptanoic. Monomerii sunt:
A.Izoprensietena
B.Izoprensipropena
C.Butadienasipropena
D.Izoprensibutadiena
E.1-butena sibutadiene
Rezolvare:
nCH2=CH2 + nH2C= CH–C=CH2 →- (CH2-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=C-CH2-CH2)n
CH3 CH3CH3
C – C – C – C – C – C - C00H
O

S-ar putea să vă placă și