Sunteți pe pagina 1din 12

BIOLOGIE

1. Mica circulaţie:
A. începe în ventriculul stâng cu artera pulmonară
B. începe în ventriculul drept prin trunchiul arterei pulmonare
C. transportă spre inimă sânge cu CO2
D. transportă spre plămâni sânge cu dioxid de carbon
E. aduce sângele cu oxigen de la plămâni în atriul stâng prin 4 vene pulmonare

2. Sistola atrială:
A. reprezintă contracţia atriilor
B. se caracterizează prin relaxarea atriilor
C. asigură trecerea sângelui din atrii în ventricule
D. în timpul ei ventriculele sunt în diastolă
E. dureaza 0,1 secunde

3. Din punct de vedere funcţional respiraţia prezintă:


A. ventilaţia pulmonară
B. difuziunea O2 şi CO2 între alveole şi sânge
C. transportul O2 şi CO2 prin sânge şi lichidele organismului către şi de la celule
D. transportul metaboliţilor rezultaţi din respiraţia celulară
E. reglarea respiraţiei

4. Traheea:
A. este un organ în formă de tub
B. continuă faringele
C. are o lungime de 15 cm
D. se împarte în două bronhii
E. ajunge până la nivelul vertebrei T4

5. Traheea:
A. continuă faringele
B. stă deschisă datorită celor 20 de inele cartilaginoase
C. are inelele cartilaginoase incomplete pe faţa anterioară
D. se împarte în două bronhii
E. ajunge până la nivelul vertebrei T4

6. Rinichii îndeplinesc şi următoarele roluri:


A. transport de CO2
B. formarea şi eliberarea reninei
C. gluconeogeneza
D. formarea şi eliberarea eritropoietinei
E. activarea vitaminei D3

7. Alegeţi variantele corecte de răspuns:


A. un nefron este constituit din corpusculul Malpighi şi tubul urinifer
B. cei 2 rinichi conţin circa 100 de nefroni
C. corpusculul Malpighi cuprinde capsula Bowman şi glomerulul renal
D. capsula Bowman este înconjurată de glomerulul renal
E. glomerulul renal este format dintr-un ghem de 25-50 capilare arteriale

8. Care din următoarele afirmaţii referitoare la ovare nu sunt corecte:


A. sunt organe pereche situate în pelvis
B. prezintă la exterior un înveliş conjunctiv
C. au în zona medulară foliculii ovarieni
D. au numai funcţie endocrină
E. produc şi gameţi feminini (ovule)

9. Care din afirmaţiile cu referire la ovar nu sunt corecte:


A. este situat în cavitatea abdominală
B. faţa laterală este acoperită de pavilionul trompei
C. este o glandă cu secreţie doar endocrină
D. prezintă două feţe, două margini şi două extremităţi
E. este acoperit la suprafaţă de un epiteliu simplu
10. Uterul se află în pelvis şi se învecinează cu:
A. ovarele
B. vezica urinară
C. trompele uterine
D. canalele deferente
E. vaginul

11. Miometrul este:


A. un muşchi neted
B. format din fibre musculare longitudinale, radiare şi circulare
C. format numai din fibre musculare longitudinale şi circulare
D. un muşchi striat
E. endometrul ce căptuşeşte cavitatea uterină

12. Căile spermatice extratesticulare sunt:


A. canalele eferente
B. canalul ependimar
C. canalul deferent
D. canalul coledoc
E. uretra

13. Axul longitudinal al corpului uman:


A. se întretaie cu axul transversal în unghi ascuţit
B. are 2 poli – unul cranial şi altul caudal
C. pleacă din creştetul capului
D. are un pol superior şi unul inferior
E. este anteroposterior

14. Centrii nervoşi:


A. primesc informaţiile
B. recepţionează informaţiile
C. prelucrează informaţiile
D. elaborează comenzi
E. conduc comenzile

15. Arcul reflex, baza anatomică a actului reflex cuprinde:


A. calea sensibilităţii
B. efectorul
C. centrul nervos
D. stimulul
E. receptorul

16. Reflexele somatice care se închid la nivelul trunchiului cerebral sunt:


A. masticator şi de deglutiţie
B. statice şi statokinetice
C. rotulian şi bicipital
D. cornean de clipire
E. achilean şi tricipital

17. În categoria efectorilor intră:


A. ganglionii simpatici
B. muşchii netezi
C. ganglionii prevertebrali
D. muşchii striaţi
E. glandele exocrine

18. Care dintre răspunsurile de mai jos sunt false:


A. depolarizarea membranei postsinaptice permite propagarea influxului nervos
B. mediatorul chimic interacţionează cu receptorii membranei postsinaptice
C. fanta sinaptică are 200-300 Å
D. influxul nervos determină ruperea membranei postsinaptice
E. componenta presinaptică conţine receptori pentru mediatorul chimic

19. Legat de substanţa albă a măduvei spinării se poate afirma:


A. este dispusă sub formă de cordoane
B. are în cordoanele sale fascicule ascendente
C. conţine neuroni simpatici motori
D. are şi fascicule de asociaţie
E. formează fibre preganglionare simpatice

20. Mezencefalul este format din:


A. tuberculii cvadrigemeni superiori
B. pedunculii cerebeloşi mijlocii
C. pedunculii cerebrali
D. coliculii cvadrigemeni inferiori
E. corpii geniculaţi externi

21. Bulbul şi puntea prezintă:


A. o faţă anterioară şi una posterioară
B. substanţă albă şi substanţă cenuşie
C. substanţă albă şi substanţă neagră
D. pedunculii cerebeloşi
E. pedunculii cerebrali

22. Care din următoarele structuri nu aparţin encefalului:


A. diencefalul
B. mezencefalul
C. nervii rahidieni
D. măduva prelungită
E. ganglionii laterovertebrali

23. Metatalamusul:
A. este format din 2 perechi de corpi geniculaţi
B. intervine în reglarea funcţiilor vegetative
C. este staţie de releu şi pentru calea acustică
D. se leagă de coliculii cvadrigemeni
E. reglează ritmul veghe-somn

24. Comisura albă anterioară:


A. intră în structura emisferelor cerebrale
B. este formată din fibre de proiecţie
C. uneşte cele 2 emisfere cerebrale
D. intră în structura sistemului limbic
E. este formată din fibre de asociaţie

25. Neocortexul de asociaţie:


A. îndeplineşte funcţii psihice
B. prin excitarea lui nu se obţin efecte senzitive
C. cuprinde şi aria prefrontală cu rol în determinarea personalităţii
D. prin excitarea lui se obţin efecte motorii
E. cuprinde şi aria prefrontală cu funcţie vegetativă

26. Dermul, pătură conjunctivă densă, prezintă:


A. vase de sânge şi vase limfatice
B. fire de păr şi canalele glandelor exocrine
C. un strat spre epiderm, numit dermul reticular
D. muşchi netezi
E. un strat spre hipoderm, numit dermul papilar

27. Pielea este sediul receptorilor:


A. Ruffini – pentru cald
B. Vater –Pacini – pentru vibraţii
C. Krause – pentru auz
D. Merkel – pentru atingere
E. Ruffini – pentru rece

28. Calea de conducere a sensibilităţii termice:


A. este reprezentată de fasciculul spinotalamic lateral
B. cuprinde trei neuroni
C. are al doilea neuron în talamus
D. are primul neuron în ganglionul spinal
E. se proiectează în aria somestezică I din lobul frontal

29. În aria somestezică I:


A. se proiectează întreaga suprafaţă cutanată a corpului
B. cele mai întinse reprezentări au buzele, limba şi mâna
C. proiecţia a primit numele de Homunculus senzitiv
D. reprezentarea diferitelor părţi ale corpului este proporţională
E. proiecţia este contralaterală

30. Mediile refrigente ale globului ocular sunt reprezentate de:


A. iris şi pupilă
B. corneea transparentă
C. umoarea apoasă
D. coroida şi corpul ciliar
E. cristalinul şi corpul vitros

31. Care dintre răspunsurile de mai jos nu sunt adevărate:


A. fovea centralis are numai celule cu bastonaşe
B. macula lutea este situată în dreptul axului vizual
C. pata galbenă conţine numai bastonaşe
D. macula lutea are mai multe conuri decât bastonaşe
E. în centrul maculei lutea se află o cavitate numită fovea centralis

32. Glucagonul:
A. este un polipeptid secretat de celulele α din insulele Langerhans
B. produce hiperglicemie
C. stimulează glicogenoliza hepatică
D. stimulează gliconeogeneza din aminoacizi
E. stimulează reabsorbţia apei la nivelul tubului contort distal

33. Asupra organelor hematopoietice şi a sistemului imun glucocorticoizii acţionează prin:


A. reducerea numărului de limfocite circulante
B. creşterea numărului de neutrofile, plachete şi eritrocite
C. reducerea numărului de eritrocite
D. scăderea numărului de eozinofile şi bazofile circulante
E. creşterea numărului de bazofile circulante

34. Care din următorii hormoni nu sunt glandulotropi:


A. TSH
B. FSH
C. ACTH
D. STH
E. LTH

35. Lobul anterior al hipofizei:


A. formează cu hipotalamusul tractul nervos hipotalamo - hipofizar
B. se numeşte şi neurohipofiză
C. formează împreună cu lobul intermediar adenohipofiza
D. ocupă 75% din masa hipofizei
E. formează cu regiunea mediană a hipotalamusului sistemul port hipotalamo – hipofizar

36. Glandele suprarenale sunt:


A. patru glande mici situate câte două pe faţa posterioară a rinichilor
B. corticosuprarenala şi medulosuprarenala
C. formate dintr-o porţiune corticală şi una medulară
D. diferite embriologic, anatomic şi funcţional
E. situate câte două pe faţa anterioară a rinichilor

37. După originea lor, oasele se pot împărţi în oase:


A. lungi
B. de cartilaj
C. scurte
D. late
E. de membrană
38. Cât la sută din Ca epifizar şi diafizar se înlocuieşte în două luni de zile la un adult:
A. 30% din Ca epifizar
B. 30% din Ca diafizar
C. 10% din Ca epifizar
D. 10% din Ca diafizar
E. în cantităţi egale

39. Care dintre afirmaţiile despre oase sunt corecte:


A. creşterea în lungime are loc prin osificare encondrală
B. creşterea în lungime are loc la nivelul periostului
C. osteoclastele participă la sinteza ţesutului osos
D. creşterea în grosime este realizată de periost
E. creşterea în lungime are loc la nivelul cartilajului diafizo-epifizar

40. Artrodiile au ca elemente structurale:


A. suprafeţele articulare
B. muşchii periarticulari
C. membrana sinovială
D. cavitatea articulară
E. ligamentele articulare

41. Oasele sunt menţinute în articulaţie datorită:


A. cartilajului articular
B. presiunii negative care există în capsula articulară
C. membranei sinoviale
D. ligamentelor articulare
E. muşchilor periarticulari

42. Funcţiile salivei sunt:


A. în procesul de digestie al amidonului
B. măreşte suprafaţa de contact a alimentelor cu enzimele
C. favorizează vorbirea
D. în menţinerea echilibrului hidroelectrolitic
E. în eliminarea unor substanţe endogene sau exogene

43. Deglutiţia este reprezentată de trecerea bolului alimentar:


A. din exterior în cavitatea bucală
B. prin faringe
C. prin laringe
D. prin esofag
E. prin stomac

44. Puterea contracţiilor peristaltice ale stomacului este controlată de:


A. adrenalină
B. acetilcolină
C. pepsină
D. HCl
E. Gastrină

45. Glandele pilorice secretă:


A. pepsinogen
B. mucus
C. labferment
D. lipază gastrică
E. gastrină

46. HCl este necesar în stomac pentru:


A. digestia proteinelor
B. activarea pepsinei
C. reducerea Fe pentru a fi absorbit
D. inhibarea dezvoltării intragastrice a unor bacterii
E. activarea amilazei salivare

47. Debitul cardiac:


A. reprezintă volumul de sânge expulzat de fiecare ventricul/1 min
B. în perioada de veghe scade
C. este egal cu debitul sistolic x frecvenţa cardiacă
D. în timpul efortului fizic, creşte
E. în somn se opreşte

48. Inima este divizată în:


A. 4 atrii şi 4 ventricule
B. 4 camere
C. 2 atrii – stâng şi drept
D. 3 camere
E. 2 ventricule – drept şi stâng

49. Miocardul cuprinde:


A. epicardul
B. miocardul adult, contactil, de execuţie
C. miocardul embrionar, de comandă
D. endocardul
E. ţesutul nodal

50. Fasciculul atrio-ventricular Hiss:


A. pleacă din nodulul atrio-ventricular
B. se găseşte la nivelului septului interventricular
C. se împarte în 2 ramuri ce coboară în ventriculele stâng şi drept
D. se găseşte la nivelul septului interatrial
E. ramurile sale formează reţeaua Purkinje

CHIMIE ORGANICĂ

51. Se dă următoarea schemă de reacţii:

H2SO 4 K2Cr2O 7 / H2SO 4 + HCN + 2 H 2O / H


C2H4 + H2O A B C D
- NH3
Compusul D este:
A. acid 2-hidroxi-2-metilpropanoic
B. acid 2-hidroxipropanoic
C. acid piruvic
D. acid lactic
E. alcool 2-carboxietilic

52. Despre grăsimi sunt adevărate afirmaţiile:


A. au punct de topire fix
B. la încălzire se înmoaie
C. unele grăsimi prezintă polimorfism
D. cu apa formează emulsii
E. sunt solubile în solvenţi organici nepolari

53. Referitor la hidrogenarea grăsimilor sunt adevărate afirmaţiile:


A. prin hidrogenare, grăsimile lichide devin solide
B. are loc în condiţii normale de presiune şi temperatură
C. are loc în prezenţa unui catalizator metalic (Ni, Pt, Pd)
D. prin hidrogenare se formează legături de hidrogen
E. prin hidrogenarea parţială a uleiurilor vegetale, urmată de emulsionarea în lapte a grăsimii rezultate, se
obţine margarina

54. Prin hidroliza parţială a polizaharidelor, în mediu acid, pot rezulta:


A. maltoză
B. dextrine
C. celobioză
D. amidon
E. glicogen
55. Afirmaţiile corecte despre pentoze sunt:
A. sunt polihidroxialdehide
B. cele mai importante sunt riboza şi desoxiriboza
C. unele intră în compoziţia acizilor nucleici
D. pot hidroliza, formând un alcool şi un compus carbonilic
E. sunt polihidroxicetone

56. Prin hidroliza parţială, în cataliză acidă sau enzimatică, amidonul se transformă într-un sirop constituit din:
A. dextrine
B. glicogen
C. maltoză
D. celuloză
E. glucoză

57. Despre amidon sunt adevărate afirmaţiile:


A. este solubil în apă rece
B. este un amestec de amiloză şi amilopectină
C. este de origine animală şi vegetală
D. prin hidroliză parţială conduce la un amestec de dextrine, maltoză şi glucoză
E. se identifică prin reacţia cu iodul

58. Dintre proteinele fibroase fac parte:


A. colagenul
B. hemoglobina
C. albuminele
D. keratina
E. fibrinogenul

59. Sunt proteine solubile în apă:


A. albuminele
B. fibrinogenul
C. hemoglobina
D. colagenul
E. fibroina

60. Aminoacidul cu structura


CH2 COOH
NH2
se numeşte:
A. glicerol
B. glicocol
C. acid monocloroacetic
D. glicină
E. acid aminoacetic

61. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:


A. prin poliadiţia 1-4 a butadienei se formează cauciuc Buna S
B. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu cloropren se formează Neopren
C. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu stiren se formează Carom 35
D. prin polimerizarea 1,2-butadienei se formează cauciuc poliizoprenic
E. prin copolimerizarea 1,3-butadienei cu α-metilstiren se formează Carom 1500

62. Sunt adevărate următoarele afirmaţii:


A. legăturile duble din cauciucul natural sunt cis
B. legăturile duble din poliizopren sunt trans
C. gutaperca este izomerul trans al cauciucului natural
D. crepul reprezintă o masă elastică solubilă în benzen, toluen, benzină
E. prin polimerizarea acrilonitrilului se obţine Teflon

63. Compoziţia cantitativă a unui compus organic se poate exprima prin:


A. analiză elementală calitativă
B. raport masic
C. raport atomic
D. procente de masă
E. procente de volum

64. Izolarea şi purificarea compuşilor organici se poate face prin următoarele metode fizice:
A. extracţie
B. sublimare
C. distilare
D. cromatografie
E. reacţii de culoare

65. În funcţie de numărul atomilor de hidrogen care se pot substitui în molecula unei hidrocarburi, grupele
funcţionale se clasifică în:
A. monovalente
B. divalente
C. trivalente
D. tetravalente
E. mixte

66. Atomul de carbon dintr-o catenă poate fi:


A. primar
B. secundar
C. terţiar
D. cuaternar
E. aciclic

67. În compusul cu structura:


CH3
CH3 CH2 CH C CH3

CH3 CH3
există:
A. patru atomi de carbon primari
B. cinci atomi de carbon primari
C. doi atomi de carbon secundari
D. un atom de carbon secundar
E. un atom de carbon cuaternar

68. Sunt compuşi organici cu funcţiuni simple:


A. alcoolii
B. fenolii
C. aminoacizii
D. zaharidele
E. acizii carboxilici

69. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii:


A. legăturile covalente C–C din structura alcanilor sunt polare
B. moleculele hidrocarburilor saturate sunt molecule nepolare
C. între moleculele hidrocarburilor saturate se exercită forţe de dispersie
D. n-alcanii şi izoalcanii diferă între ei prin poziţia atomilor de carbon din catenă
E. alcanii şi izoalcanii au nesaturarea echivalentă N.E.=1

70. Despre alcani sunt adevărate următoarele afirmaţii:


A. izoalcanii lichizi şi solizi plutesc deasupra apei
B. ramificarea catenei alcanilor scade tăria interacţiunilor intermoleculare
C. neopentanul este izomer de poziţie cu n-pentanul
D. izopentanul este izomer de poziţie cu n-pentanul
E. n-butanul şi izobutanul sunt izomeri de catenă

71. Legăturile C–C din alcani se desfac prin reacţii de:


A. halogenare
B. izomerizare
C. ardere
D. dehidrogenare
E. cracare

72. Sunt în stare gazoasă în condiţii normale:


A. metanul
B. n-hexanul
C. n-butanul
D. izobutanul
E. izohexanul

73. Alegeţi ordinea corectă a temperaturilor de fierbere pentru următoarele hidrocarburi saturate:
A. n-butan > n-pentan > n-hexan
B. n-pentan > izopentan > neopentan
C. n-butan < n-pentan < n-hexan
D. n-hexan > izohexan > 2,2-dimetilbutan
E. n-hexan > 2,2-dimetilbutan > izohexan

74. Prin încălzirea la peste 6500C a n-butanului, poate rezulta:


A. 1-butenă
B. 2-butenă
C. n-propan
D. propenă
E. hidrogen

75. Alchenele pot prezenta izomerie:


A. de catenă
B. de poziţie
C. tautomerie
D. geometrică
E. de funcţiune

76. În molecula unei alchene, atomii de carbon pot avea hibridizare:


A. sp
B. sp2
C. sp3
D. dsp2
E. d2sp3

77. Referitor la alchene sunt adevărate afirmaţiile:


A. moleculele sunt nepolare sau foarte slab polare
B. temperaturile de fierbere şi de topire sunt mai mari decât ale alcanilor corespunzători
C. temperaturile de fierbere şi de topire cresc cu creşterea masei moleculare
D. sunt insolubile în apă
E. densitatea alchenelor lichide este mai mare decât a apei

78. Alchenele pot da reacţii de:


A. substituţie la dubla legătură
B. adiţie la dubla legătură
C. oxidare
D. hidroliză
E. polimerizare

79. Despre adiţia apei la alchene nesimetrice sunt adevărate afirmaţiile:


A. conduce la formarea unui alcool monohidroxilic
B. are loc în cataliză bazică
C. are loc în cataliză acidă
D. are loc conform regulii lui Markovnikov
E. are loc anti-Markovnikov

80. Despre adiţia bromului şi clorului la alchene sunt adevărate următoarele afirmaţii:
A. se formează un singur derivat monohalogenat
B. are loc în solvenţi nepolari (CCl4, CH2Cl2)
C. are loc conform regulii lui Markovnikov
D. conduce la formarea unor derivaţi dihalogenaţi geminali
E. conduce la formarea unor derivaţi dihalogenaţi vicinali
81. Fiecare atom de carbon din acetilenă formează:
A. o legătură σC-H
B. o legătură σC-C
C. două legături πC-C
D. o legătură πC-H
E. trei legături πC-C

82. Referitor la alchine sunt adevărate afirmaţiile:


A. temperaturile de fierbere ale alchinelor sunt mai mari decât ale alchenelor cu acelaşi număr de atomi de
carbon
B. densităţile alchinelor sunt subunitare
C. densităţile alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor corespunzătoare
D. alchinele sunt solubile în solvenţi organici
E. toate alchinele formează acetiluri

83. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile:


A. adiţia hidrogenului în prezenţa unor catalizatori de Ni, Pt, Pd conduce la formarea etanului
B. adiţia acidului cianhidric are loc în prezenţa HgCl2, la 2000C
C. adiţia acidului clorhidric are loc în prezenţa Cu2Cl2/NH4Cl, la 80-900C
D. adiţia apei în prezenţa sulfatului de mercur şi a acidului sulfuric conduce la formarea alcoolului vinilic
E. adiţia acidului acetic se realizează industrial în prezenţa unui catalizator de acetat de zinc

84. Referitor la acetilenă sunt adevărate afirmaţiile:


A. prin dimerizare formează 1-butină
B. prin dimerizare formează vinilacetilenă
C. prin trimerizare formează ciclohexadienă
D. acetilurile metalelor alcaline reacţionează cu apa
E. acetilurile metalelor tranziţionale sunt insolubile în apă

85. Referitor la hidrocarburile aromatice sunt adevărate afirmaţiile:


A. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat prin trei legături σ
B. fiecare atom de carbon din nucleul benzenic este legat printr-o legătură π de atomul de carbon vecin
C. molecula benzenului este plană
D. unghiurile dintre legăturile covalente ale atomilor de carbon au valoarea 1200
E. lungimea legăturilor carbon-carbon are valoarea 1,54Å

86. Referitor la naftalină sunt adevărate afirmaţiile:


A. este o arenă cu nuclee izolate
B. are două nuclee condensate
C. are proprietatea de a sublima
D. este solubilă în apă
E. are proprietăţi insecticide

87. Au nuclee condensate următoarele hidrocarburi aromatice:


A. naftalenul
B. difenilul
C. antracenul
D. decalina
E. fenantrenul

88. Alchilarea benzenului se poate face cu:


A. derivaţi halogenaţi în prezenţă de AlCl3 anhidră
B. derivaţi halogenaţi în prezenţă de AlCl3 umedă
C. alchene în prezenţă de AlCl3 umedă
D. alcooli în prezenţă de acid sulfuric
E. alchene în prezenţă de acid fosforic depus pe suport de kiselgur

89. La clorurarea difenilmetanului la lumină poate rezulta:

A. C6H5 CH C6H5
Cl
B. Cl CH2

C. Cl CH2 Cl

Cl
D. C
Cl

E. toţi produşii enumeraţi

90. Sunt substituenţi de ordinul I pe nucleul benzenic:


A. –X
B. –R
C. –COOR
D. –SO3H
E. –OH

91. La oxidarea n-propanolului, în funcţie de natura agentului oxidant folosit, poate rezulta:
A. Propanal
B. Propanonă
C. acid propanoic şi apă
D. dioxid de carbon, apă şi căldură
E. monoxid de carbon şi hidrogen

92. Alcoolii pot forma esteri anorganici cu următorii acizi minerali:


A. HCl
B. H2SO4
C. H3PO4
D. H2S
E. HNO3

93. Despre trinitratul de glicerină sunt adevărate afirmaţiile:


A. este eterul rezultat prin reacţia dintre glicerină şi acidul azotic
B. explodează la încălzire bruscă sau la şocuri mecanice
C. se poate utiliza ca medicament în cardiopatia ischemică
D. prin îmbibarea sa cu kieselgur se obţine o dinamită mai stabilă
E. are formula moleculară C3H5(NO2)3

94. Compusul cu structura:

OH

HO OH

se numeşte:
A. 1,3,5-benzentriol
B. pirocatechină
C. floroglucinol
D. floroglucină
E. rezorcinol

95. Compusul cu structura:


OCH3

se numeşte:
A. eter benzilic
B. metoxibenzen
C. fenilmetileter
D. cumen
E. anisol

96. Despre amine sunt adevărate afirmaţiile:


A. aminele inferioare sunt gazoase
B. aminele intermediare sunt lichide
C. aminele intermediare sunt solide
D. aminele superioare sunt solide
E. aminele inferioare au miros de peşte alterat

97. Despre bazicitatea aminelor sunt adevărate afirmaţiile:


A. reprezintă capacitatea aminelor de a ceda protoni
B. reprezintă capacitatea aminelor de a accepta protoni
C. aminele aromatice sunt baze slabe
D. aminele aromatice sunt baze tari
E. aminele alifatice sunt baze mai tari decât amoniacul

98. Compusul cu structura H2N–(CH2)5–NH2 se numeşte:


A. putresceină
B. pentametilendiamină
C. tetrametilendiamină
D. cadaverină
E. 1,5-diaminopentan

99. Sunt corecte afirmaţiile:


A. acidul malonic este izomerul steric forma „cis”, iar acidul fumaric este forma „trans”
B. acidul oleic este un acid gras nesaturat dicarboxilic
C. acidul oleic poate adiţiona hidrogen formând acid palmitic
D. acidul benzoic se poate obţine prin oxidarea etilbenzenului cu KMnO4/H2SO4
E. acizii graşi conţin un număr par de atomi de carbon

100. Pot forma anhidride prin deshidratare la cald:


A. acidul o-ftalic
B. acidul tereftalic
C. acidul succinic
D. acidul maleic
E. acidul malonic

S-ar putea să vă placă și