Sunteți pe pagina 1din 5

Ce asigură reuşita unei terapii?

Factori comuni: environmentali, relaţia psihoterapeutică (empatie, alianţa terapeutică, securizare, identificarea cu terapeutul, încredere, autenticitate)

Factori specifici fiecărei terapii

Relaţia terapeutică

Factori emoţionali/de susţinere: securizare, caldură, respect

Factori cognitivi: asimilarea experienţelor poblematice, învăţare, explorarea cadrului de referinţă intern

Factori acţionali: antrenament, reglare comportamentală, trăirea succesului

Terapia psihodinamică

Terapeutul

Tăcere

Atenţie flotantă

Neutralitate

Abstinenţă Interpretare

Contratransfer

Clientul

Asociaţii libere

Insight

Abstinenţă

Transfer

Rezistenţă

Terapia centrată pe client

Terapeutul

Atenţie pozitivă necondiţionată

Empatie

Congruenţă

Clientul

Modelarea răspunsurilor rigide

Autoacceptare

Dezvoltare

Maturizare

Terapia cognitiv-comportamentală

Terapeutul

Expert

Model

Directiv

Orientează, ghidează

Stimulează motivaţia

Alege strategia

Aplică tehnicile în acord

Clientul

Învaţă sentimentul controlului

Face schimbări în schemele bazale

Comportamentele şi cogniţiile modificate îi dau încredere în forţele proprii