Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTE EDUCATIV

ȘCOALA DE VARĂ LUMEA COPIILOR

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
Adresa completă Comuna Săucești, județul Bacău
Nr. de telefon/fax 0234/215338
Site şi adresă poştă electronică scoalaissturdza@gmail.com
scoalasaucestibacau.wordpress.com
Coordonator/i Prof. Limba și Literatura Română
E-mail:
Prof. Matematică
E-mail:
Prof.de Istorie
E-mail:

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 10


de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 200
Alte programe/proiecte organizate Festivalul de Cântece și Dansuri
Populare Muguraș Săuceștean, august
2013-2017
Ziua Copilului Săuceștean,iunie 2014-
2017
Proiecte e-Twinnning
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului :Lumea copiilor
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului :școală de vară
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic
B4: Ediţia nr. a V-a , 2017-2018
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale :Școala Gimnazială I.S.Sturdza
Săucești,iulie 2018
B6: Număr participanţi la proiect: 200 de elevi ai Școlii Gimnaziale I.S.Sturdza Săucești și 20 de
volunatari ai Asociației Muguraș Săuceștean
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
2000 0 2000

B8: Proiectul este cu participare: directă

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
Grup ţintă/beneficiari:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;
-număr de elevi implicați- 200;
-număr cadre didactice- 10.
b. Beneficiari direcți și indirecți:

1
- Direct: Elevii Şcolii Gimnaziale „I. S. Sturdza” Sãucești Bacãu și voluntarii Asociației
Cultural Educative Muguraș Săuceștean.
- Indirect: cadre didactice, părinţi, reprezentanți ai comunității locale.
Proiectul „Lumea copiilor”, initiat de Școala Gimnazială I.S.Sturdza și de Asociația Muguraș
Săuceștean are ca scop educarea si sprijinirea in procesul de integrare sociala a peste 200 de copii,
provenind din mediul rural, mai precis satul Săucești, jud.Bacău, prin intermediul unor activitati
diverse coordonate de tineri voluntari timp de o saptamană. Principalele activități surprind:
- activitati recreative (jocuri, bansuri, intreceri sportive)
- activitati formative (educatie pentru sanatate, reguli de comportament, tehnici de prim ajutor)
- activitati cultural-educative (ateliere de teatru, dans si muzica, arta plastica).

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument
Experienţa şcolii de vară, desfăşurată în instituţia noastră în anii trecuți, a avut un foarte mare
impact asupra copiilor participanţi astfel că, chiar din prima zi de şcoală a anului trecut, povestind cele
mai frumoase momente ale vacanţei mari, aceştia au situat Şcoala de vară pe primul loc şi s-au asigurat
de promisiunea noastră că vom repeta experienţa şi în această vacanţă.
De asemenea, deoarece în şcoala noastră învaţă un număr considerabil de elevi defavorizaţi,
avem în vedere şi activităţi care să le insufle dragostea pentru şcoală, în paralel cu crearea de situaţii
concrete în care aceştia să se simtă valorizaţi prin oferirea unui spaţiu mai mare de afirmare a
capacităţilor şi aptitudinilor lor. Pentru aceşti copiii, esenţial este să le oferim modele de petrecere a
timpului liber care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini şi obişnuinţe, manifestări
nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari.
„Şcoala de vară” este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate care s-au
desfăşurat în şcoala noastră, la început acestea fiind idei separate, mai apoi constituindu-se ca parte a
unui proiect permanent al şcolii noastre. Ţinând cont de specificul local al comunităţii, care se
regăseşte în profilul copilului şcolii noastre, bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristic vârstei
preșcolare și şcolarilor mici, luând în considerare propunerile şi aşteptările formulate de copii, am
propus, prin acest proiect, activităţi care să-i ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă
în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul
proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude
sau chiar individual.

D.2. Scopul proiectului;


Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu promovarea şi
valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea, pe termen scurt şi lung, a
unor alternative real-educative de petrecere a timpului liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des
întâlnite chiar la vârsta micii şcolarităţi(excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul
dominării şi violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc).

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;


1.Dezvoltarea simtului civic al celor 200 de copii si educarea acestora asupra a ceea ce inseamna sa fi
un bun cetatean european.
2.Stimularea spiritului de echipa si a cooperarii .
3. Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare armonioasă în rândul tinerilor;
4. Implicarea copiilor in activitati cultural- artistice pentru dezvoltarea creativitatii.
5. Implicarea a 20 tineri voluntari in activitatile desfasurate cu copiii, in ideea stimularii initiativei
acestora pentru proiecte viitoare similare.
6. Îmbunătăţirea relaţiilor elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice şi alţi elevi ai şcolii;
2
7.Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului;

D.4./5 Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;


- Directi: Elevii Şcolii Gimnaziale „I. S. Sturdza” Sãucești Bacãu și voluntarii Asociației
Cultural Educative Muguraș Săuceștean.
- Indirecti: cadre didactice, părinţi.
D.6. Durata proiectului :6 luni
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr.1
a. Titlul activităţii; Să ne organizăm!
b. Data/perioada de desfăşurare;martie-aprilie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității.
Echipa de proiect va informa membrii despre obiectivele proiectului, activităţile propuse, rezultatele
aşteptate, beneficiari. Se stabilește tema principal a Școlii de Vară. Se redactează programul
desfășurării activității.. Organizarea echipei de proiect pe activităţi şi responsabilităţi se va consemna
într-o agendă de lucru.
Activitatea nr.2
a. Titlul activităţii; Promovarea proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare;mai-iunie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității.
Echipa de proiect va desemna o echipă de promovare a Școlii de Vară. Aceștia vor realiza un afiș pe
care îl vor promova în cele 5 școli structure, dar și pe site-ul școlii și al partenerilor și pe rețelele de
socializare.
Activitatea nr.3
a. Titlul activităţii; Norme elementare de igiena corporala și igiena orală
b. Data/perioada de desfăşurare;24 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității.
Elevii vor fi instruiți de către cadrele didactice și de către voluntari privind normele de igienă
corporală și orală (spalarea pe maini inainte de fiecare masa si dupa fiecare activitate din
gospodarie sau dupa joaca, spalarea intregului corp de cel putin 2 ori pe saptamana, spalarea
fetei, a gatului, urechilor).De asemenea, . Copiii vor invata cantece specifice grupelor lor de
varsta ( Ui, ui, ui bradui, Copacul, Noapte de vara, La Cucaracha, etc ) si diferite tipuri de
dansuri .
Activitatea nr.4
a. Titlul activităţii; Necesitatea unui regim de viata sanatos (alimentatie si odihna)
b. Data/perioada de desfăşurare: 25 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității.
Se vor aboda subiecte precum: cele 3 mese zilnice obligatorii
- dieta echilibrata (care sunt produsele care trebuiesc consumate indeosebi si
care trebuiesc evitate)
- consumul de apa (cel putin 2 l pe zi)
- necesitatea organismul de a se odihni (despre somn, repaos, recreere)

3
Activitatea nr.5
a.Titlul activităţii: Tehnici de prim ajutor
b. Data/perioada de desfăşurare: 26 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității.Elevii vor afla:
-cum se ia pulsul
- deschiderea cailor de acces
- pozitia de urgenta
- sangerari, bandaje
Totodată, pentru a incuraja libertatea de alegere si exprimare a copiilor, am hotarat ca acesta latura sa
fie structurata pe trei ateliere, oferind posibilitatea fiecarui copil sa isi aleaga activitatile la care vrea sa
participe. Copiii vor avea sansa de a-si manifesta creativitatea si de a-si descoperi si dezvolta
abilitatile personale prin muzica si dans, teatru, arta plastica.
Activitatea nr.6
a.Titlul activităţii: Obligatii si drepturi ale copiilor
b. Data/perioada de desfăşurare: 27 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității:Elevii vor urmări ppt-uri și filmulețe în care vor fi informați despre -
principalele drepturi și obligații ale copiilor.De asemenea, copiii vor face exercitii de dictie, respiratie
si miscare scenica, vor invata sa faca jonglerii si poi, iar nu in ultimul rand vor interpreta roluri intr-o
piesa de teatru cu tematica ce tine de drepturile copilului.
Obiectivul general va fi antrenarea comunicarii, a expresiei, mai bine zis a diferitelor forme de limbaj:
gest, cuvant, voce, ritm, miscare, spatiu, expresie artistica.Obiectivul final il constituie spectacolul
desfasurat in ultima zi a programului.
Activitatea nr.7
a.Titlul activităţii: Reguli de comportament in societate
b. Data/perioada de desfăşurare: 28 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității:Elevii vor învăța despre salut, cum se ofera flori, cum se
impacheteaza un cadou, pozitia corecta la masa,importanta limbajului frumos. Vor participa în
cadrul unui atelier de arte plastice unde se urmareste ca toti copiii participanti la acest atelier sa
isi dezvolte creativitatea prin lucru manual si sa invete sa coopereze intre ei in vederea
realizarii unor lucrari in comun. Specificam aici activitatile care compun atelierul de arta
plastica:
- Scoubidou model ( tehnica de impletire a firelor de plastic)
- Desen artistic, Origami (cutie cadou si floare)
- Masti pentru bal mascat
-Quilt tematic cu drepturile copilului la care vor lucra toti copiii
Activitatea nr.9
a.Titlul activităţii: Eco-voluntariada
b. Data/perioada de desfăşurare: 29 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice
e. Descrierea pe scurt a activității:
Elevii și voluntarii se vor implica la o activitate de ecologizare pe raza comunei Săucești. Împărțiți pe
echipe vor participa la Tresure Hunt unde își pot descoperi talentele de cercetași.
Activitatea nr.10
a.Titlul activităţii: La revedere Școala de VARĂ
4
b. Data/perioada de desfăşurare: 30 iulie 2018
c. Locul desfăşurării; Piațeta Comune Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității
e. Descrierea pe scurt a activității:
Elevii și voluntarii vor oferi un spectacol în care vor arăta ceea ce au învățat în cadrul
activităților școlii de vară.Spectacolul va conține cântece, dansuri, piese de teatru și expoziții
care vor surprinde diverse momente din acestă săptămână.
Activitatea nr.11
a.Titlul activităţii: Ce am învățat?
b. Data/perioada de desfăşurare: august 2018
c. Locul desfăşurării; ; Școala Gimnazială I.S.Sturdza Săucești
d. Participanţi :elevi,voluntari și cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității
e. Descrierea pe scurt a activității:
Înregistrarea unor fişe de feed-back, acordarea unor interviuri pentru articole presa locală,
discuţii interne şi cu partenerii şi redactarea raportului de evaluare finală

D.8. Diagrama Gantt a activităților


Nr. Obiectiv specific Activitate Locul de Data/ Responsabili
Crt. desfășurare perioada
1. Implicarea a 20 Să ne Școala Martie- Coordonatorii
tineri voluntari in organizăm! Gimnazială aprilie 2018 proiectului
activitatile I.S.Sturdza
desfasurate cu Săucești
copiii, in ideea
stimularii
initiativei acestora
pentru proiecte
viitoare similare.
2. Stimularea Promovarea Școlile Mai-iunie Coordonatorii
spiritului de echipa proiectului structuri 2018 proiectului
si a cooperarii Voluntarii
3. Formarea -Norme Școala iulie 2018 Prof. Ana-Maria
deprinderilor de elementare de Gimnazială Strilciuc
alimentaţie igiena I.S.Sturdza Prof.Vatră Andrei
sănătoasă şi corporala și Săucești Prof.Silviu Mangu
dezvoltare igiena orală
armonioasă în -Necesitatea
rândul tinerilor; unui regim de
viata sanatos
(alimentatie si
odihna)

4. Implicarea copiilor Tehnici de prim Școala Iulie 2018 Prof.înv prim.Durac


in activitati ajutor Gimnazială Elena
cultural- artistice I.S.Sturdza Prof.înv.prim.Trandafir
pentru dezvoltarea Săucești Florentina
creativitatii Educ.Mariea
Munteanu

5
5. Dezvoltarea Obligatii si Școala iulie 2018 Prof. Ana-Maria
simtului civic al drepturi ale Gimnazială Strilciuc
celor 200 de copii copiilor I.S.Sturdza Prof.Hîrhui Camelia
si educarea Reguli de Săucești Prof.înv prim.Durac
acestora asupra a comportament Elena
ceea ce inseamna in societate Prof.înv.prim.Trandafir
sa fi un bun Eco- Florentina
cetatean european voluntariada
6. Îmbunătăţirea La revedere Piațeta iulie 2018 Educ.Mariea
relaţiilor elevilor Școala de Comunei Munteanu
cu şcoala, cu VARĂ Săucești Prof.înv prim.Durac
cadrele didactice şi Elena
alţi elevi ai şcolii; Prof.înv.prim.Trandafir
Florentina
Prof. Ana-Maria
Strilciuc
Prof.Hîrhui Camelia
Prof.Simona Bolfă
Prof.Vatră Andrei
Prof.Silviu Mangu

7. Promovarea Ce am învățat? Școala August 2018 Coordonatorii


imaginii şcolii prin Gimnazială proiectului
diseminarea I.S.Sturdza
proiectului Săucești

D.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Se doreste ca la finalul proiectului, drept urmare a activitatilor derulate timp de o saptamană cu cei 200
copii, acestia sa intelega mai bine rolul pe care il au in societate, in calitate de cetateni europeni. Cu
alte cuvinte, copiii vor detine informatii referitoare la normele sociale si vor constientiza importanta
unei atitudini civilizate in societate.
De asemenea, la finalizarea proiectului, se va constata o imbunatatire considerabila in ceea ce priveste
cooperarea intre copii, acestia dezvoltandu-si spiritul de echipa si perceptia asupra diversitatii. Tot in
cadrul proiectului, copiii vor deprinde unele abilitati practice si artistice, precum si cunostinte cultural–
educative necesare in viata cotidiana.
Un alt rezultat asteptat este ca cei 20 voluntari participanti la proiect sa isi doreasca sa implementeze
din initiativa proprie, un proiect similar cu acesta.

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului :


✓ Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, prin urmărirea implicării copiilor şi a rezultatelor
obţinute de către aceştia pe plan intelectual, cognitiv, emoţional, comportamental şi al
realizării de produse concrete;
✓ Prin expoziţiile realizate la final de activitate tematică;
✓ Prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor;
✓ Prin opiniile părinţilor asupra prelungirii activităţilor desfăşurate în spaţiul Şcolii de Vară şi
în spaţiul familial şi al comunităţii;
✓ Fotografii ale tuturor activităţilor desfăşurate;
✓ Diplome pentru participanţi şi adeverinţe pentru voluntari.

6
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
-Continuarea activității grupului de acțiune din cadrul proiectului;
- Continuarea implicării elevilor și voluntarilor în activități extracurriculare;
- Menținerea/Dezvoltarea de parteneriate încheiate în cadrul proiectului;

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în


timpul implementării proiectului
• prezentarea proiectului în cadrul revistei Șoapta Gândului;
• mediatizare pe site-ul școlii și al colaboratorilor şi pe site-urile educaţionale;
• mediatizarea pe rețele de socializare ale școlii și ale instituțiilor partenere.

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului :


-Asociația Cultural –Educativă Muguraș Săuceștean, președinte Simona Bolfă, telefon
0757625311, bolfă_marian@yahoo.com, comuna Săucești, județul Bacău, voluntarii coordonați și
implicați de d-na profesoară în proiect vor participa la activitățile desfășurate cu elevii;
-Primăria Săucești,primar Valentin Manea, site primariasaucesti.ro, telefon 0234/215131, email
primariasaucesti@gmail.ro, vor deconta cheltuielile necesare desfășurării activității cu elevii
-Biblioteca Comunală „Ion Roșu”, biblioteacar Manea Elena,telefon 0727401911, comuna Săucești,
județul Bacău va pune la dispoziția elevilor și voluntarilor materialele didactice necesare desfășurării
întregii activități.

DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă
Materiale consumabile (creioane colorate, 1400 0 1400
carioci, hârtie creponată, plastilină, hârtie
glasată, hârtie Xerox, acuarele,
1 aracet,lipici, capse)
2 Gustare participanți 500 0 500
3. Diplome+adeverințe 100 0 100
TOTAL RON 2000 0 2000
E. Bugetul ultimelor 2 ediții:
Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de Contribuţie
la Ministerul proprie/alte surse
Educației
2015 A III-a 1500 0 1500
2016 A IV-a 1300 0 1300

7
Coordonatori:

Consilier educativ.
Prof.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. S. STURDZA”


SĂUCEȘTI, BACĂU
Nr. ________ Data ____________
Director,

S-ar putea să vă placă și