Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 17.12.2018
GRUPA: Mijlocie Buburuzele”
EDUCATOARE: Chitu Georgiana
Tema anuală de studiu: ”Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?”
Tema săptămânii: ”Mos Craciun”
Tipul activității: mixtă( consolidarea și verificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor)
Forma de realizare: activitate integrată (ADP+DȘ+ALA)
Durata: 1 zi

Elementele componente ale activității integrate:


-Activități de dezvoltare personală (ADP):
Întâlnirea de dimineață (IDD): ”Românași și româncuțe”
Rutine (R): ”Împreună hotărâm”(deprinderea de a participa la luarea de
decizii comune)
”Știu că pot!” (deprinderea de a-și finaliza lucrarea)
Tranziții (T): ”Vine iarna”,”Câte unul pe cărare”,”Brăduțul”,”Bat din palme”

-Activități pe domenii experiențiale (ADE):


Domeniul Știință (DȘ):Cunoașterea mediului:
”Moș Crăciun, fii binevenit!( obiceiuri de Craciun) - ”-lectură după imagini

-Activități liber-alese (ALA):


Bibliotecă (B): ”Sărbătorile de iarnă”-sortare de imagini
Artă (A): ”Ghirlande multicolore”-înșirare
Joc de rol (JR): ”De-a decoratorii”-împodobirea bradului
Joc de mișcare: ”Eco-lechințenii în acțiune” –sortarea diferențiată a
deșeurilor
Obiective generale:

-informativ: Dezvoltarea capacității de a percepe în mod sistematic imaginile, antrenarea deprinderii de a analiza conținutul
tematic, sintetizând informațiile însușite, prin utilizarea unui limbaj adecvat

-formativ: Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la educația ecologică și protecția mediului

-educativ: Dezvoltarea gustului estetic și al îndemânării

Obiective operaționale:
ADP:
O1 -să recunoască elementele componente întâlnirii de dimineață, ascultând, punând întrebări, colaborând
ADE:
-DȘ (Cunoașterea mediului)
O2 -să denumească elementele componente din imaginile prezentate, răspunzând la întrebări, formulând propoziții
enunțiative corecte din punct de vedere gramatical
O3 --să precizeze asemănările și deosebirile obiectelor folosite la metoda ”bula dublă ”

ALA:
Bibliotecă
O6 -să sorteze imaginile semnificative anotimpului iarna, denumind obiceiurile și tradițiile de pe imagini
Artă
O7 -să înșire pe zegras materialul mărunt primit, respectând ordinea cerută
Joc de rol
O8 -să împodobească bradul, utilizând toate materialele primite, respectând ordinea cerută
Joc de mișcare
O9 -să sorteze diferențiat deșeurile, participând activ la joc în spiritul respectării regulilor
Strategii didactice:
Metode, procedee și tehnici de lucru: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, ”bula dublă”,”mâna
oarbă” problematizarea, munca independentă

Mijloace didactice:
ADP: colțul tematic amenajat corespunzător temei, calendarul naturii,jurnalul grupei,panoul cu prezența( acvariul cu pești),
clop de oșan, computer

ADE:
DȘ: diferite planșe cu obiceiuri și tradiții la români, presepe (staul de lemn în interiorul căreia se găsesc figurine în
miniatură care înfățișează Nașterea Domnului), brad mic împodobit, coș cu nuci, mere și colăcei,săgeți și cercuri pentru
metoda ”bula dublă”, o sorcovă, o stea, clopoței, tobă, plug
DOS: cutii de carton, lipici, jetoane, foarfece
ALA: B: imagini semnificative cu diferte sărbători
A: mărgele, nasturi, fulgi, zegras
JR:brad artificial, ornamente din materiale reciclabile (stea, globuri, cutii, lumânări)
Joc de mișcare: 3 coșuri eco, 2 saci menajeri cu diverse deșeuri, panou, buline colorate corespunzătoare fiecărei
echipe

Material distributiv: ornamente de pom din ciocolată


Resurse umane: 19 preșcolari
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual, pe echipe
Sistem de evaluare:
-forme de evaluare:-evaluare inițială
-evaluare formativă

-metode de evaluare:-observare curentă


-aprecieri verbale / stimulente
-analiiza produselor activității
Finalitatea zilei: Bradul Eco va rămâne expus la centrul tematic iar cutiile de cadouri, le duc acasă preșcolarii (deoarece în
interiorul lor se află câte o jucărie surpriză)
Bibliografie:
”Noul curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani”, M.E.C.T., septembrie 2008, București
”Activitatea integrată în grădiniță”-ghid pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar, editura D.P.H, 2008
”Proiecte tematice orientative”, editura Tehno-Art,2003
”Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, editura Sitech, 2011, Craiova

SCENARIUL
DIDACTIC

Colțul tematic l-am amenajat încă din prima zi a săptămânii, când am început derularea temei săptămânale ”Obiceiuri
și tradiții la români”, cu imagini și alte obiecte reprezentative pentru sărbătorile de iarnă. Restul sălii de grupă este
amenajată pentru trei sectoare, cu scăunele în jurul măsuțelor. Pe măsuțe sunt așezate materialele de lucru necesare fiecărui
sector, acoperite fiind cu alte materiale, astfel încât să nu se observe decât la momentul oportun.
Prin tranziția ”Vine iarna”(fragment) copiii intră în sala de grupă, unul după altul și rămân în picioare pentru câteva
clipe. Voi aborda întâlnirea de dimineață într-o manieră optimistă și plină de energie, recitând poezia de salut:
Dimineața a sosit,
Mulți românași și româncuțe au venit.
Cu toții să ne salutăm:
-Bună dimineața, copiii mei!
(-Bună dimineața, doamna educatoare!)
A-nceput o nouă zi
Bună dimineața, copii!
Copiii se vor așeza pe covor, pe perinițe, în semicerc, cu fața spre centrul tematic. Râmân surprinși și încântați, curioși
să descopere lucrurile noi.
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative, de la stânga la dreapta, pornind de la educatoare și continuând
cu toți copiii, folosind următoarea formulă de salut: ”Bună dimineața, eu sunt românașul Andrei”/ ”Bună dimineața, eu sunt
româncuța Irina”, dând noroc cu mâna dreaptă.
Prezența se realizează în manieră interactivă. Numesc un copil care va completa acvariul cu peștișorii, în timp ce eu
voi pronunța numele și prenumele fiecărui preșcolar în ordine alfabetică, din caietul educatoarei, aceștia răspund cu prezent
sau absent. Pe urmă, un băiat ales va număra fetițele prezente, iar o fetiță va număra băieții prezenți. Se va face comparația
care grup este mai numeros: al fetelor sau al băieților.
Lângă semicercul alcătuit de copii pe o măsuță se găsesc elementele cu ajutorul cărora se va completa Calendarul
naturii (jetoane, lipici, creioane colorate). Un copil desemnat completează calendarul naturii, în timp ce, cu ceilalți port
discuții referitoare la ziua, luna, data, anul, anotimpurile, schimbările din natură.
Povestitorul zilei este ales conform unei numărători, numărându-se câte un copil pe fiecare silabă:
” În O-cea-nul Pa-ci-fic
Lo-cu-ia un peș-te mic
Și pe coa-da lui scria
Hai cu mi-ne dum-nea-ta!”
Copilul ales povestitor, se așează pe scaunul povestitorului, își așează clopul de oșan în cap și începe să povestească despre
sărbătorile de iarnă. La sfârșit, doi-trei copii îi pun câte o întrebare.
Activitatea de grup se realizează cu ajutorul poeziei: ”Rugăciune pentru colegi”, copiii mutându-se din poziția
șezând, în genunchi, cu palmele împreunate la piept.
”Doamne îți mărturisesc
Că pe toți vreau să-i iubesc.
Nu suntem la fel, tu știi...
Însă toți suntem copii.

Pentru ca să ne iubim,
Împreună viețuim.
Împreună ne jucăm
Împreună învățăm.”

Știrea zilei se realizează prin descoperirea unui presepe (un staul din lemn, acoperit cu mușchi de copac, în interiorul
căruia se află așezate statuete în miniatură, reprezentând Nașterea Domnului Iisus Hristos). Voi anunța copiii că, prin
activitățile pe care le desfășurăm astăzi, vom descoperi ”Farmecul sărbătorilor de iarnă”. Doi copii repetă denumirea
zilei.Tot pe înțelesul copiilor voi enunța și obiectivele acestei activități: ” Fiind români, trebuie să cunoaștem sărbătorile
neamului nostru, mai ales obiceiurile și tradițiile din anotimpul iarna, să realizăm toate sarcinile de la sectoare,să decorăm
cutiile de cadouri iar la final să desfășurăm un joc de mișcare pentru a ne putea bucura fiecare, la sfarșitul zilei, de cadoul
surpriză.
Le arat la centrul tematic cele patru planșe și obiectele specifice sărbătorilor de iarnă. Precizez faptul că urmează să
facem o lectură după imagini, intitulată ”Obiceiuri și tradiții la români”. Pentru perceperea imaginilor, orientez atenția
copiilor de la detalii la impresia de ansamblu. Din acest prim contact cu imaginea, dirijez percepția către planul central, apoi
către celelalte planuri: să denumească, să enumere acțiuni și să le descrie. Fixarea conținutului principal al imaginilor se face
după sinteza finală, cand voi cere copiilor să dea un titlu semnificativ fiecărei ilustrații.
Un copil va descopri pe o măsuță alăturată: o tobă, o sorcovă, o stea și un plug. Se realizează sinteza finală prin
interpretarea unor fragmente din fiecare.. Apoi , prin metoda ”bula dublă” se face consolidarea cunoștințelor privind
obiceiurile sărbătorilor de iarnă, folosindu-se două imagini: o stea și o sorcovă.
Sintetizând informațiile, atenționez copiii că urmează să se ridice în picioare și să se îndrepte spre sectoare, nu înainte
de a se împărți prin procedeul ”mâna oarbă”.
Prin tranziția:
”Câte unul pe cărare
Merg românii la plimbare
Cu ie și tricolor
Spre sectoare, cu mult spor.”
copiii se îndreptă spre primul sector, Bibliotecă, unde descoperă pe masă un coș cu diverse imagini. Anunț copiii că la acest
sector, cei care au în piept ecuson galben cu clopoței, trebuie să sorteze imaginile cu sărbătorile de iarnă, apoi să recunoască
obiceiurile și tradițiile.
Prin aceeași tranziție, restul copiilor se îndreaptă spre al doilea sector, Artă, unde descoperă pe măsuțe: cușuri cu
mărgele și nasturi, fulgi și paie de plastic, precum și-un fir de zegras. Aici, copiii care au ecusonul roz cu fulg, trebuie să
realizeze ”Ghirlande multicolore”, prin înșirarea acestor obiecte, dar să respecte alternanța lor.
Ajunși la ultimul sector, Joc de Rol, copiii care au în piept ecusonul portocaliu cu brăduț , descoperă un brad artificial
și într-un coș, diverse ornamente din materiale reciclabile. Aici ei trebuie să se împarte în gazde și decoratori și să
împodobească bradul.
Invit copiii să se apuce de lucru. Trec pe la fiecare sector în parte, urmăresc modul în care copiii relaționează cu
materialele puse la dispoziție și ofer ajutor acolo unde este nevoie. Le amintesc că trebuie să vorbească în șoapă, pentru a
nu-și deranja colegii și trebuie să termine sarcinile până aud semnalul meu (clinchet de clopoteț).
Fac aprecieri individuale și colective pentru originalitatea îndeplinirii sarcinilor și invit copiii de la sectorul Bibliotecă
să așeze căte o imagine cu sărbătorile de iarnă pe crenguțele bradului, apoi pe cei de la sectorul artă să așeze ghirlandele pe
brad. După autoanalizarea lucrărilor, prin tranziția ”Brăduțul”-prima strofă, copiii merg ordonat la baie.
La întoarcere, prin strofa a doua a cântecului ”Brăduțul”, copiii intră în sala de grupă și se vor așeza în spatele
scăunelelor așezate în careu deschis.Pe măsuțe vor observa cutii de cadouri ambalate, coșulețe cu diverse jetoane,câte un
lipici și o foarfecă pentru fiecare. Copiii recunosc materialele și intuiesc activitatea care urmează să se desfășoare. Explic că
astăzi, la activitatea practică vor trebui să decoreze ”Cadourile fermecate” și demonstrez modul de lucru, după care invit
copiii să se așeze și se trece la încălzirea mușchilor mici ai mâinii prin poezia:
”Plouă ușor, să auzim
Cu vârf de degete, masa lovim.
Plouă mai tare, ploaia tot vine
Batem cu degetele, bine-bine.
Cad pietricele pe trotuare
Să ciocănim și noi mai tare.
Tună departe, tună acum
Batem cu pumnii, bum-bum-bum.
Soare frumos a apărut
Și-un curcubeu la noi în sală s-a făcut”.
Le urez copiilor spor la muncă, trec pe la fiecare, dar intervin doar atunci când este cazul, încurajându-i pe ce mai puțini
abili. La final, toți copiii își vor lua cutiile decorate și le vor așeza sub brad, interpretând ”Colinde, colinde”.
În timpul acesta pregătesc sala pentru desfășurarea jocului de mișcare: ”Eco-lechințenii în acțiune”,Invit copiii să se
așeze într-un rând, iar prin numărătoarea 1-2 se împart în două echipe: echipa verde și echipa albastră. Explic copiilor
regulile jocului, apoi se desfășoară jocul de probă, iar pe urmă jocul propriu-zis. La finalul jocului se stabilește echipa
câștigătoare, iar o fetiță va recita o poezie eco.
”Avem un sat, cum unu-i la o mie
Și se numește Lechința din câmpie.
El în Ardeal e așezat
Și ne e drag cu-adevărat.
Aici avem câmpii, dealuri,ogoare
Avem și lacuri și păduri înfloritoare.
Strugurii dulci din zonă-s o mândrie,
E-un colț de rai, aici-a pe câmpie.

Dar ...vai, sunt unii care nu-l iubesc,


Distrug și strică tot ce întâlnesc.
Sperăm c-am tras semnalul de alarmă,
Cei ce fac rău, cu toții să se teamă
Și să regrete sincer ce-au făcut,
Să facă fapte bune, s-o ia de la-nceput!”
Voi face din nou aprecieri verbale privind participarea tuturor copiilor la întreaga activitate, le voi mulțumi și le voi
oferi câte un ornament de ciocolată (glob sau clopoțel), nu înainte de a preciza faptul că, la plecarea acasă, trebuie să-și ia
cutiile de cadouri, deoarece în interiorul lor se află câte o surpriză.
Copiii se vor încolona și vor pleca în sala de mese pentru a servi prânzul prin tranziția:
”Bat din palme, clap-clap-clap
Din picioare, trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la masă noi pornim” .
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Nr. D Strategii didactice Sistem de evaluare


crt. Eveniment U Ob. Metode și Forme Forme Metode
didactic R op. Conținutul procedee Mijloace de de și tehnici
A activității didactice organizar evaluare de
T e evaluare
A
1. Moment 20 O1 Pregătirea
organizatoric climatului psiho-
afectiv necesar
desfășurării
activității:
-aerisirea sălii de
grupă
-pregătirea
materialului
didactic necesar
Copiii intră în
sala de grupă prin
tranziția „Vine Observare
iarna” Curentă
Prezint Conversația Panoul Frontal
musafirii, iar IDD Aprecieri
copiii se așează pe Clop de Individual verbale
perinițe oșan
Întîlnirea de
dimineață
debutează cu
salutul, se
completează
prezenta,
calendarul
naturii,se
stabilește
povestitorul zilei
și se desfășoară
activitatea de grup

2. Captarea 10 Se face prin Conversația Presepe Frontal Evaluare Observarea


atenției prezentarea unui Observația Brad curentă comporta-
presepe. Are loc o Explicația Coș cu Mentului
scurtă discuție mere și copiilor
despre Nașterea nuci
Domnului Iisus
Hristos, despre
sărbătorile de
iarnă.
3. Anunțarea 5 Tema zilei se Explicația Panoul de frontal Observarea
temei și a numește la centrul comporta-
obiectivelor ”Farmecul tematic mentului
sărbătorilor de Copiilor
iarnă”. Vom
cunoaște obiceiuri
și tradiții din
anotimpul iarna,
vom lucra pe
sectoare, vom
decora cutii de
cadouri, iar la
sfârșit ne vom juca
un joc de mișcare.
4. Prezentarea Le arat la centrul Conversatia Planșe Frontal Observare
noului tematic cele patru curentă
conținut și 30 planșe și obiectele
dirijarea specifice
învățării prin sărbătorilor de Evaluare
abordarea iarnă. Precizez Explicația curentă
integrată a faptul că urmează
conținuturilo să facem o lectură
r O2 după imagini,
intitulată ”Mos
Craciun, fii
binevenit”.
Orientez atenția
copiilor de la
detalii la impresia Individual
de ansamblu,
dirijez percepția Aprecieri
către planul Problema- Evaluare verbale
central, apoi către tizarea formativă
celelalte planuri:
să denumească, să Sorcovă Frontal
O3 enumere acțiuni și Stea
să le descrie. Plug
Sinteza finală: cer Conversația Tobă
copiilor să dea un Exercițiul
titlu sugestiv Observare
fiecărei imagini. Curentă
Un copil va
descopri pe o Problema-
măsuță alăturată: o tizarea Bula dublă
sorcovă, o stea și
un plug. Se
realizează sinteza Mâna oarbă
finală prin
interpretarea unor Pe grupe
fragmente din Individual
fiecare.. Apoi , Observația
prin metoda ”bula Explicația
dublă” se face Jetoane
consolidarea Mărgele,
30 O6 cunoștințelor nasturi, Evaluare
O7 privind obiceiurile zegras curentă
O8 sărbătorilor de Munca Brad,
iarnă, folosindu-se inde- Ornamente Observare
două imagini: o pendentă din mat. curentă
stea și o sorcovă. reciclabile
Copiii se vor
impărți pe 3
sectoare și prin frontal
tranziția ”Câte
unul pe cărare” se
îndreaptă spre
măsuțe. Le voi
prezenta centrele
de interes dschise:
Bibliotecă, Artă și
Joc de rol ,
explicându-le
sarcinile de lucru.
Copiii se vor
grupa la centre
după imaginea de
pe ecusoane și vor
începe lucrul.
Fac aprecieri
individuale și
colective pentru
originalitatea
îndeplinirii
sarcinilor și invit
copiii de la
sectorul Bibliotecă
să așeze căte o
imagine cu
sărbătorile de
iarnă pe crenguțele
bradului, apoi pe
cei de la sectorul
artă să așeze
ghirlandele pe
brad. După
autoanalizarea
lucrărilor, prin
tranziția
”Brăduțul”
-prima strofă,
copiii merg
ordonat la baie
5. Obținerea 30 Se face prin Conversatia Cutii de individual Evaluare Analiza
performanței activitatea practică Explicatia carton curentă prooduselor
O4 ”Cadourile Munca indep. Jetoane activității
fermecate”. Foarfece
O5 Trebuie să taie pe Lipici
contur în linie
curbă imaginea
primită,pe urmă să
lipească imaginile
primite pe cutii,
cât mai original.
Explic modul de
lucru, se face
încălzirea
mâinilor. Copiii
lucrează
individual, iar eu
intervin doar
atunci când este
cazul.
6. Evaluarea 5 La finalul problematizare Evaluare
performanței activității practice, a formativă
toți copiii își vor
lua cutiile decorate
și le vor așeza sub
brad.Se face o
evaluare
individuală cât și
una frontală,prin computer
observarea
comportamentului
și a produselor
activității. Copiii
interpretează
”Colinde,colinde”.

7. Încheierea 15 O9 Se face cu ajutorul Explicatia Coșuri Pe echipe Evaluare


activității jocului de mișcare Demonstrația eco,saci formativă
”Eco-lechințenii”. menajeri, Aprecieri
deșeuri, verbale
panou,
buline

Voi face aprecieri


verbale privind Explicația recompens Frontal Aprecieri
participarea e verbale
tuturor copiilor la
întreaga activitate stimulente
și voi oferi
recompense Cutii de
(globuri și clopoței cadouri
de ciocolată), nu
înainte de a
preciza faptul că,
la plecarea acasă
își vor lua cu ei
cutiile de cadouri,
deoarece în
interiorul lor se
află o surpriză.
Prin tranziția ”Bat
din palme” copiii
vor pleca la masă.

S-ar putea să vă placă și