Sunteți pe pagina 1din 3

8/12/2019 Pupaza din Tei de Ion Creanga.

odt

Pupaza
de Ion Creanga

Mă trezeşte mama într-o dimineaţă din somn, cu vai-nevoie, zicându-mi: Scoală, duglişule, înainte
de răsăritul soarelui iar vrei să te pupe cucul armenesc şi să te spurce, ca să nu-ţi meargă !ine toată
ziua"### Căci aşa ne amăgea mama cu o pupăză care-şi $ăcea cui!, de mulţi ani, într-un tei $oarte
 !ătrân şi scor!uros, pe coasta dealului, la moş %ndrei, $ratele tatei cel mai mic# &i numai ce-o auzeai
vara: Pu-pu-pup' Pu-pu-pup' dis-dimineaţă, în toate zilele, de vuia satul# &i cum mă scol, îndată mă
şi trimite mama cu demâncare în ţarină, la nişte lingurari ce-i aveam tocmiţi prăşitori, tocmai în
(alea-Seacă, aproape de )opoliţa# &i pornind eu cu demâncarea, numai ce şi aud pupăza cântând:
 * Pu-pu-pup' pu-pu-pup' pu-pu-pup' +u, atunci, să nu-mi caut de drum tot înainte" mă a!at pe la
tei, cu gând să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa: nu numaidecât pentru pupat, cum
zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zilele cu noaptea-n cap din pricina ei# &i cum aung în
dreptul teiului, pun demâncarea os în cărare pe mucea dealului, mă sui încetişor în tei care te
adormea de mirosul### $lorii, !ag mâna în scor!ură, unde ştiam, şi norocul meu'### gă!uiesc pupăza
 pe ouă şi zic plin de mulţumire: )aci, leliţă, că te-am căptuşit eu' îi mai pupa tu şi pe dracul de-
acum' &i când aproape să scot pupăza a$ară, nu ştiu cum se $ace, că mă spariu de creasta ei cea
rotată,
stam eudeacum
pene,şicăci nu mai văzusem
mă citeam pupăză
în capul meu până atunci,
că şarpe cu peneşi-i
nudau iarsă
poate drumul în scor!ură#
$ie, după &i cumdin
cum auzisem,
oameni, că se a$lă prin scor!uri câteodată şi şerpi, unde nu mă îm!ăr!ătez în sine-mi şi iar !ag mâna
să scot pupăza### pe ce-a $i### dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de $rica mea prin cotloanele
scor!urii, undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri parcă intrase în pământ# Măi' anapodă lucru
ş-aista' zic eu înciudat, scoţând căciula din cap şi tu$lind-o în gura scor!urii# %poi mă dau os, caut
o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar în tei, îmi iau căciula şi în locul ei pun lespedea, cu gând c-a
ieşi ea pupăza de undeva până m-oi întoarce eu din ţarină#
.upă aceea mă dau iar os şi pornesc repede cu demâncarea la lingurari### &i oricât oi $i mers eu de
tare, vreme trecuse la miloc doar, cât am um!lat orăind cine ştie pe unde şi cât am !o!ăit şi
mocoşit prin tei, să prind pupăza, şi lingurarilor, nici mai rămâne cuvânt, li se lungise urecile de
$oame aşteptând# &-apoi, vor!a ceea: /iganului, când i-e $oame, cântă !oierul se prim!lă cu mâinile
dinapoi, iar ţăranul nostru îşi arde luleaua şi mocneşte într-însul# %şa şi lingurarii noştri: cântau
acum îndrăcit pe ogor, şezând în coada sapei, cu ocii păineniţi de-atâta uitat, să vadă nu le vine
mâncarea dincotrova" Când, pe la prânzul cel mare, numai iacatămă-s şi eu de după un dâm!, cu
mâncarea sleită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind aşa de cu ce$### %tunci au şi tă!ărât !alaurii
 pe mine, şi cât pe ce să mă îngită, de nu era o cirandă mai tânără între dânşii, să-mi ţie de parte#
 * 0auileo, mo' ogoiţi-vă' ce tolocăniţi !ăiatul" Cu tatul său aveţi ce-aveţi, iar nu cu dânsul' %tunci
lingurarii, nemaipunându-şi mintea cu mine, s-au aşternut pe mâncare, tăcând molcum#
&i scăpând eu cu o!raz curat, îmi iau traista cu !lidele, pornesc spre sat, mă a!at iar pe la tei, mă sui
întrînsul, pun urecea la gura scor!urii şi aud ceva z!ătându-se înăuntru# %tunci iau lespedea cu
îngriire, !ag mâna şi scot pupăza, vlăguită de atâta z!ucium iar ouăle, când am vrut să le iau, erau
toate numai o cisăliţă# .upă asta vin acasă, leg pupăza de picior c-o aţă ş-o îndosesc de mama vro
două zile în pod prin cele putini âr!uite şi unadouă, la pupăză, de nu ştiau cei din casă ce tot caut

http://slidepdf.com/reader/full/pupaza-din-tei-de-ion-creangaodt 1/3
8/12/2019 Pupaza din Tei de Ion Creanga.odt

 prin pod aşa des#


1nsă a doua zi după asta, iaca şi mătuşa Măriuca lui moş %ndrei vine la noi, c-o $alcă-n cer şi cu una
în pământ, şi se ia la ciondănit cu mama din pricina mea:
 * Mai auzit-ai dumneata, cumnată, una ca asta, să $ure Ion pupăza, care, zicea mătuşa cu ale, ne
trezeşte dis-dimineaţă la lucru de atâţia ani" 2rozav era de tul!urată, şi numai nu-i venea să
lăcrimeze când spunea aceste# &i acum văd eu că avea mare dreptate mătuşa, căci pupăza era
ceasornicul satului# 1nsă mama, sărmana, nu ştia de asta nici cu spatele#
 * Ce spui, cumnată"' .a3 că l-aş ucide în !ătaie, când aş a$la că el a prins pupăza, s-o cinuiască#
.e-amu !ine că mi-ai spus, las3 pe mine, că ţi-l iau eu la depănat'
 * 4ici nu te mai îndoi despre asta, cumnată Smarandă, zise mătuşa, căci de z!ânţuitul ista al
dumnitale nimica nu scapă' Ce mai atâta" Mi-au spus mie cine l-au văzut că Ion a luat-o gâtul îmi
 pun la miloc'
+u, $iind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, iute mă sui în pod, um$lu pupăza de unde era,
sar cu dânsa pe su! streaşina casei şi mă duc de-a dreptul în târgul vitelor, s-o vând, căci era tocmai
lunea, într-o zi de târg# &i cum aung în iarmaroc, încep a mă purta ţanţoş printre oameni, de colo
 până colo, cu pupăza-n mână, că doar şi eu eram oleacă de $ecior de negustor# 5n moşneag ne!un,
c-o viţică de $unie, n-are ce lucra"
 * .e vânzare-ţi e găinuşa ceea### măi !ăiate"
 * .e vânzare, moşule'
 * &i cât cei pe dânsa"
 * Cât crezi dumneata că $ace'
 * Ia ad-o-ncoace la moşul, s-o drămăluiască' &i cum i-o dau în mână, avra dracului se $ace a o
căuta de ou şi-i dezleagă atunci $rumuşel aţa de la picior, apoi mi-o aruncă-n sus, zicând: Iaca
 poznă, c-am scăpat-o' Pupăza, z!rr' pe-o dugeană şi, după ce se mai odineşte puţin, îşi ia apoi
drumul în z!or spre 0umuleşti şi mă lasă mare şi devreme cu lacrimile pe o!raz, uitându-mă după
dânsa'### +u atunci, aţ' de sumanul moşneagului, să-mi plătească pasărea###
 * Ce gândeşti dumneata, moşule" )e oci cu mar$a omului" .acă nu ţi-a $ost de cumpărat, la ce i-
ai dat drumul" Că nu scapi nici cu unca asta de mine' 1nţeles-ai" 4u-ţi pară lucru de şagă' &i mă
 !ăgam în ocii moşneagului, şi $ăceam un tără!oi, de se strânsese lumea ca la com6die împreurul
nostru dă, iarmaroc nu era"' .ar ştii că eşti amarnic la viaţă, măi !ăiate"' zise moşneagul de la o
vreme, râzând# 1n ce te !izui de te îndâreşti aşa, nepoate" .ec' nu cumva ai po$ti să-mi iei viţica
 pentr-un cuc armenesc" Pesemne te mănâncă spinarea, cum văd eu, măi ţică, şi ia acuş te scarpin,
dacă vrei, !a ş-un topor îţi $ac, dacă mă crezi, de-i zice aman, puiule' când îi scăpa de mâna mea'
 * .ă pace !ăiatului, moşule, zise un umuleştean de-ai noştri, că-i $eciorul lui &te$an a Petrei,
gospodar de la noi din sat, şi ţi-i găsi !eleaua cu dânsul pentru asta#
 * 0e, e' să $ie sănătos dumnealui, om !un d-apoi citeşti dumneata că nu ne cunoaştem noi cu
&te$an a Petrei" zise moşneagul ciar mai dinioarea l-am văzut um!lând prin târg, cu cotul
su!suoară, după cumpărat sumani, cum îi e negustoria, şi tre!uie să $ie pe-aici undeva, ori în vro
dugeană, la !ăut adălmaşul# %poi !ine că ştiu a cui eşti, măi ţică' ian stai oleacă, să te duc eu la
tată-tău şi să văd, el te-a trimis cu pupăzi de vânzare, să spurci iarmarocul"
)oate ca toatele, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiat gura# %poi încet-încet m-am
$urişat printre oameni, şi unde-am croit-o la $ugă spre 0umuleşti, uitându-mă înapoi să văd, nu mă
aunge moşneagul" Căci îmi era acum a scăpare de dânsul, drept să vă spun# (or!a ceea: 7asă-l,
măi' 7-aş lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el acum' )ocmai aşa păţisem şi eu !a eram încă !ucuros
că am scăpat numai cu-atâta# 8ine-ar $i s-o pot scoate la capăt, măcar aşa, cu mama şi cu mătuşa
Măriuca, gândeam eu, !ătându-mi-se inima, ca-ntr-un iepure, de $rică şi de osteneală# &i când aung
acasă, a$lu că tata şi mama erau duşi în târg şi $raţii îmi spun, cu spaimă, că-i poznă mare cu mătuşa
lui moş %ndrei: a sculat mai tot satul în picioare din pricina pupezei din tei zice că i-am $i luat-o
noi, şi pe mama a pus-o în mare supărare cu asta# &tii că şi mătuşa Măriuca e una din cele care
scoate mamurul din om nu-i o $emeie de înţeles, ca mătuşa %ngiliţa lui moş Ciriac, s-a mântuit
vor!a# &i cum îmi spuneau ei îngriiţi, numai ce şi auzim cântând în tei:

http://slidepdf.com/reader/full/pupaza-din-tei-de-ion-creangaodt 2/3
8/12/2019 Pupaza din Tei de Ion Creanga.odt

 * Pu-pu-pup' pu-pu-pup' pu-pu-pup' Soră-mea Catrina zise atunci cu mirare:


 * I-auzi, !ădiţă' .oamne, cum sunt unii de năpăstuiesc omul ciar pe s$ânta dreptate'
 * Mai aşa, surioară'### .ar în gândul meu: Când aţi şti voi câte a pătimit, sireaca, din pricina mea,
şi eu din pricina ei, i-aţi plânge de milă' 9aei însă ne lăsase vor!ind şi se ca3 mai dusese în târg,
după mama, să-i spună !ucurie despre pupăză### &i a doua zi, marţi, taman în ziua de lăsatul secului
de postul SânPetrului, $ăcând mama un cuptor zdravăn de alivenci şi plăcinte cu poalele-n !râu, şi
 pârpâlind nişte pui
mătuşa Măriuca luitineri la $rigare,
moş %ndrei şi apoi
la noi tăvălindu-i
şi-i zice cu dragăprin unt, pe la prânzul cel mic, ceamă pe
inimă:
 * .oamne, cumnăţică-ăi, cum se pot învră!i oamenii din nimica toată, luându-se după gurile
cele rele' Ia po$tim, soro, mai !ine să mâncăm ceva din ce-a da .umnezeu, să cinstim câte-un paar
de vin în sănătatea gospodarilor noştri şi: Cele rele să se spele, cele !une să s-adune vra!a dintre
noi să piară, şi negina din ogoare'Căci, dac-ai sta să $aci voie rea de toate, zău, ar tre!ui de la o
vreme s-apuci câmpii'
 * %şa, cumnată dragă, zise mătuşa Măriuca, strângând cu nedumerire din umere, când se punea la
masă# (ăzut-ai dumneata" Să mai pui altă dată temei pe vor!ele oamenilor'
%poi începem cu toţii a mânca# &i alţii ca alţii, dar eu ştiu că mi-am pus !ine gura la cale, să-mi $ie

 pe toată ziua#

http://slidepdf.com/reader/full/pupaza-din-tei-de-ion-creangaodt 3/3

S-ar putea să vă placă și