Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Stiluri functionale, sens denotativ-sens conotativ

1.Se dă textul:,,Evoluţiile remarcabile ale lui Adrian Mutu la Fiorentina îi vor aduce
internaţionalului român o mărire substanţială de salariu,chiar dacă acest lucru ar bulversa
bugetul grupării toscane.Conform presei italiene,Mutu ar urma să semneze prelungirea
contractului până în 2012,cu un salariu anual de 2,5 milioane de euro.”
Textul aparţine:a)stilului administrativ
b)stilului beletristic
c)stilului publicistic
o,5 puncte
2.Stilul beletistic are următoarele caracteristici:
a)foloseşte cuvinte expresive,figuri de stil,imagini artistice
b)foloseşte clişee,limbaj conotativ
c)redactare clară ,succintă ,limbaj denotativ
1 punct
3.Completează spaţiile punctate:Stilul ştiinţific se foloseşte
în..................................................................................................................................... ..............
iar cuvintele sunt folosite cu
sens............................................................................ ..................................
1,5 puncte

4.Stilul functional reprezinta ......

1 punct
5.Se da textul: „Art.2 (b) Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care
priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice,
indiferent de forma sau modul de exprimare a informatiei.
Art 7.(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea
informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz in cel mult 30 de zile de la
inregistrarea solicitarii.” (Legea 544, privind accesul la informatiile de interes public)
Prezinta particularitati ale stilului functional, identificabile in fragmentul citat, avand in
vedere situatia de comunicare, functiile limbajului, structura textului, limbajul folosit.
2,5 puncte
6.Construieste enunturi in care urmatoarele cuvinte sa aiba sens conotativ: a se aprinde, a
tremura, ardere, fier , vipera.
2,5 puncte

1 punct din oficiu

S-ar putea să vă placă și