Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat, Avizat,

Director,
Responsabil comisie metodică
prof. ......................
........................................

Şcoala cu clasele I-IV Tarniţa


Aria curriculara: Arte şi tehnologii
Disciplina: Muzică şi mişcare
An şcolar: 2012-2013
Clasa pregătitoare
Nr. ore/săptămână: 1
Nr. ore /sem I: 13 săptămâni x 1 oră/săptămână = 13 ore
Nr. ore/ sem. II: 21 săptămâni x 1 oră/săptămână = 21 ore
Nr. ore /an şcolar: 34 săptămâni x 1 oră/săptămână = 34 ore
Programa şcolară aprobată prin OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012
Profesor învăţământ primar: Adriana Pruteanu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de Competente Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare specifice ore

1. La început de drum 1.1 Evaluare iniţială:


1.3  Intonarea corectă, expresivă şi 3 I - III
2.1 omogenă a cântecelor
2.2
2. Toamna mândră, 1.1 Cântarea vocală
darnică… 1.2  Cântarea în colectiv 3 IV - VI
2.1  Dicţia
2.2
3. Comunitatea mea 1.1 Mişcarea pe muzică:

1
1.3  Liberă; sugerată de textul cântecului; 2 VII - VIII
3.1  Impusă
3.2
4. Prietenia 1.1 Mişcarea pe muzică:
1.2  Percuţia corporală (bătăi din palme, 3 IX - XI
1.4 cu degetul pe bancă)
5. Intră baba iarnă-n sat! 1.1 Cântarea instrumentală
1.4  Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, 2 XII - XIII
3.2 lemne)
3.3  Jucăriile muzicale improvizate
6. În lumea 1.1 Cântarea instrumentală
necuvântătoarelor 1.4  Cântarea cu acompaniamentul 4 XIV - XVII
2.1 instrumentului muzical mânuit de propunător
2.2 Elemente de limbaj muzical
3.1  Sunetul din mediul înconjurător:
lung-scurt, tare-încet
 Intonarea corectă a sunetelor care
diferă ca înălţime
7. Lumea magică a 1.1 Elemente de limbaj muzical
basmelor 1.2  Sunetul vorbit sau cântat 3 XVIII - XX
1.3  Corelarea sunetelor înalte, joase cu
2.2 mişcări spaţiale
2.3 Timbrul
 Sunete vocal- instrumentale
8. Salutare, primăvara! 1.1 Ritmul
1.2  Sunete lungi, sunete scurte 3 XXI -
1.3  Durate muzicale XXIII
2.2  Structuri ritmice
2.3
9. Vreau să am o meserie! 1.1 Melodia
1.2  Sunete înalte- joase 3 XXIV -
1.3  Mersul melodiei XXVI
2.2  Legătura dintre text şi melodie

2
2.3 Interpretarea
 Nuanţe (tare, încet, mediu)
 Procedee armonico - polifonice:
 Grupe alternative solist-cor, lanţ,
dialog
10. Copilăria 1.1 Audieri
1.2  Audierea unor cântece interpretate de 3 XXVII -
1.3 copii XXIX
 Audierea unor melodii din muzica culta
11. Vară, vară, dulce 1.1 Creaţie muzicală accesibilă
vară… 1.2  Organizarea unor jocuri inspirate de 3 XXX -
1.4 muzica audiată XXXII
2.3  Executarea unui dans cu mişcare
3.2 repetată, pe un cântec simplu
 Jocuri populare din zonă
12. Să ne amintim! 1.1 Recapitulare finală
1.2  Cântarea prin diferite procedee 2 XXXIII -
2.2  Recunoaşterea cântecelor după un XXXIV
3.2 fragment melodic