Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu clasele I-IV Tarniţa

Avizat, Avizat,
Director,
Responsabil comisie metodică
prof. ......................
........................................

Aria curriculară: Consiliere şi orientare


Disciplina de învăţământ: Dezvoltare personală
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum extins
Nr. de ore: 2 ore/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I (13 săptămâni, 26 ore)

Nr.
Nr. Unitatea de
C.S. Conţinuturi de Săptămâna Observaţii
crt. învăţare
ore
1. Autocunoaştere 1.1, #Cine sunt eu ?
şi atitudine 3.3 #Trăsături fizice-schema
pozitivă faţă de corporală(alcătuirea şi
sine denumirea părţilor
corpului, utilizarea
părţilor corpului în
diferite activtăţi)
#Caracteristici personale
9 I-V
simple, observabile în
activităţile şcolare şi
extraşcolare (îmi place să
cânt, îmi place să
desenez, sunt ordonat,
sunt politicos, îmi place
să joc fotbal, etc.)
#Evaluare
2. Respectarea 1.3 #Eu şi ceilalţi – noi. 7 V-VIII
diversităţii Asemănări şi deosebiri
dintre sine şi ceilalţi după
diferite criterii simple
observabile : aspecte
fizice, gen, vârstă, port
(explicaţii simple,
pozitive, valorizante
1
Şcoala cu clasele I-IV Tarniţa
pentru diferenţele
identificate)
#Evaluare
3. Igiena 1.2 #Norme de igienă
personală corporală (la baie, igienă
dentară, îmbrăcăminte)
#Somn, odihnă, relaxare
(observarea modificărilor
de program faţă de
grădiniţă)
10 IX-XIII
#Igiena locuinţei, a sălii
de clasă (aranjarea
jucăriilor/cărţilor,
utilizarea coşului de
gunoi, ştergerea prafului,
aerisire)
#Evaluare

2
Şcoala cu clasele I-IV Tarniţa

Semestrul al II-lea (21 săptămâni, 42 ore)

Nr. Nr.
Unitatea de
crt C.S. Conţinuturi de Săptămâna Observaţii
învăţare
. ore
1. Trăire şi 2.1 #Emoţii de bază :
manifestare bucurie, tristeţe, frică,
emoțională, furie
starea de bine #Cum se exprimă 12 I-VI
emoţiile în
comportamente
#Evaluare
2. Comunicare 2.2 #Comunicarea cu colegii
şcolară şi cadrul didactic la
eficientă clasă: anunţarea
răspunsului, aşteptarea
rândului, completarea
răspunsului colegilor
10 VII-XI
după ce aceştia au
încheiat, exprimarea
opiniei personale,
criticarea ideii, nu a
colegului
#Evaluare
3. Interacţiuni 2.3 #Persoane, animale,
simple cu obiecte preferate și
fiinţe şi caracteristicile acestora
obiecte (mama, tata, bunica/
familiare bunicul, o prietenă/un
12 XII-XVII
prieten, un frate/o soră,
un animal, o jucărie, o
carte, un loc preferat,
etc.)
#Evaluare
4. Abilităţi şi 3.1, #Norme elementare ale 8 XVIII-XXI
atitudini de 3.2 noilor rutine specifice
învăţare activităţii şcolare (pauze,
orar zilnic, orar
săptămânal, durata unei
activităţi, etc.)
#Tehnici simple care
sprijină învăţarea
(întreruperea jocului,
pregătirea materialelor,
concentrarea asupra
rezolvării sarcinilor,
eliminarea surselor de
perturbare a atenţiei,
3
Şcoala cu clasele I-IV Tarniţa
momente de relaxare,
etc.)
#Evaluare

Prof. înv. Primar : Adriana Pruteanu