Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat,

Director,
Aria curriculară: Limbă şi comunicare prof. ............................
Disciplina de învăţământ: Matematică şi explorarea mediului
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
Nr. de ore: 4 ore/săptămână
An şcolar 2012-2013
Avizat,
Responsabil comisie metodică
...........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I ( 13 săptămâni, 52 de ore)


Nr.crt. Unitatea deCompetenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare specifice ore
1. La început de drum
2.2.  Evaluare iniţială 12 I-III
3.2.  Elemente pregătitoare pentru
5.1. Înţelegerea unor concepte matematice
( orientare spaţială şi localizări în spaţiu,
sortarea şi clasificarea obiectelor)
 Corpul omenesc – părţi
componente şi rolul lor; simţurile;
 Recapitulare. Evaluare
2. Toamnă mândră, 2.2  Elemente pregătitoare pentru 12 IV-VI
darnică ... 3.2 înţelegerea unor concepte matematice
(sortarea şi clasificarea
obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple,
după criterii variate, aprecierea globală,
compararea numărului de elemente a două
mulţimi prin procedee variate)
 Corpul omenesc – igiena corpului
3. Comunitatea mea 1.1.  Numere naturale: de la 0 – 10 – 8 VII-VIII
1.2. recunoaştere, comparare, ordonare.
3.2.  Igiena alimentaţiei.
4. Prietenia 1.3.  Numere naturale: de la 0 – 10 – 12 IX-XI
3.2. recunoaştere, comparare, ordonare.
 Igiena alimentaţiei.
 Plante şi animale (părţi componente)
5. Intră Baba 1.4.  Numere naturale: de la 0 – 10 –
Iarnă-n sat! 3.2. recunoaştere, comparare, ordonare.
 Plante şi animale; hrana ca sursă de
energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare; condiţii de viaţă ( apă, aer, lumină,
căldură).

Semestrul al II-lea ( 21 săptămâni, 84 de ore)

Nr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


specifice ore
6. În lumea 1.3.  Numere naturale: de la 0 la 10/* de 16 XV-XVIII
necuvântătoarelor la 0 la 31: recunoaştere, comparare,
ordonare.
 Plante şi animale – condiţii de viaţă
( apă, aer, lumină, căldură).
 Procese ale Pământului: obsevarea
prezenţei apei în natură sub diverse forme
(precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
7. Lumea magică a 3.1.  Adunarea şi scăderea în concentrul 16 XIX-XXII
basmelor 5.2. 0-10 cu 1-2 unităţi/* 1-5 unităţi, prin
numărare.
 Plante şi animale- condiţii de viaţă
( apă, aer, lumină, căldură)
 Unde şi vibraţii: producerea
sunetelor.
 Forţe: efecte observabile ale
forţelor ( împingere, tragere)- mişcarea
corpurilor şi schimbarea formei corpurilor

8. Salutare, 2.1.  Adunarea şi scăderea în concentrul 8 XXIII-XXIV


primăvară! 6.1. 0-10 cu 1-2 unităţi/* 1-5 unităţi, prin
numărare.
 Plante şi animale- condiţii de viaţă
( apă, aer, lumină, căldură)
 Unde şi vibraţii: producerea
sunetelor.
 Forţe: efecte observabile ale
forţelor ( împingere, tragere)- mişcarea
corpurilor şi schimbarea formei corpurilor
( deformare, rupere, întindere)

9. Vreau să am o 2.1.  Figuri şi corpuri geometrice: pătrat, 14 XXV-XXVIII


meserie 4.2. triunghi, dreptunghi, cerc, cub, sferă.
5.2.  Electricitate: aparate care utilizează
6.3. electricitatea şi reguli de siguranţă în
mânuirea aparatelor electrice.
 Măsurări cu unităţi non-standard
( palmă, creion, beţişor) pentru lungime.
 Universul – Pământul, Soarele şi
Luna : recunoaştere în modele simple.
 Recapitulare. Evaluare.
10. Copilăria 3.3.  Unităţi de măsură a timpului: ziua, 12 XXVIII-XXXI
6.2. săptămâna, luna, anotimpurile.
 Procese ale Pământului: fenomene
ale naturii : ploaie, ninsoare, vânt, fulger,
tunet.
11. Vară, vară, dulce 4.1.  Unităţi de măsură a timpului: 14 XXXI-XXXIV
vară ... 6.2. anotimpurile.
 Procese ale Pământului: fenomene
ale naturii.
 Recapitulare. Evaluare

Prof înv. primar : Adriana Pruteanu