Sunteți pe pagina 1din 14

1.

Tema pe care am analizat-o în cadrul lucrării de licență este întitulată ”Managementul


proiectelor pentru clădiri ecologice”.Anume corelația termenilor din acest titlu mi-a
determinat interes deosebit și am decis să studiez mai profund eco-proiectele.
2. Obiectivele acestei lucrări presupun cerecetarea și alegerea celor mai bune alternative
pentru realizarea modernizării casei,punănd accent pe ecologie și pe reducerea costurilor
pe termen lung prin investire în materiale ce își rambursează banii cu timpul.Acestea sunt
pompa de căldură și panourile fotovoltaice – echipamente moderne și ecologice,prin
utilizarea cărora se reduc emisiile și deșeurile în natură și cresc veniturile.
Scopul ,pe care il urmaresc , este transformarea locuinței mele intr-una ecologică, care va
avea un efect puternic in ceea ce priveste economisirea energiei electrice ,deasemenea
care va aduce un venit durabil printr-o investire la scara larga.
3. Pentru a defini și a ințelege conceptul de management ,am nevoie de un singur cuvant,si
anume “conducere”. Managementul semnifică coordonarea si controlarea unui grup de
persoane, ce urmărește îndeplinirea unui scop. Un conducător exemplar este acela, care
are ca scop motivarea grupului său pentru atingere obiectivelor.
Pentru programarea,coordonarea si desfășurarea activităților necesare realizării unei
lucrări se utilizează sistemul de management prin proiecte. Aplicarea acestui sistem
prevede realizarea unui proiect intr-un interval de timp si proces de muncă bine stabilite
in vederea rezolvării unor probleme concret precizate.
În sensul conservării energiei si a ecologiei a crescut cererea de case ecologice. Clădire
ecologică - o clădire în crearea căreia sunt utilizate în principal materiale naturale și
tehnologii inovatoare pentru obținerea eficienței energetice și confortului maxim,în
același timp, provocând un prejudiciu minim mediului. Dacă casa este deja construită, ea
poate fi modernizată, astfel încât să se economisească bani și să se conserveze resursele
naturale prin instalarea pompelor de căldura,izolarea pereților,instalarea panourilor
fotovoltaice etc.
4. Din punct de vedere al resurselor umane ,in proiect vor interactiona 3 echipe de
constructori,si anume: echipa ce va instala panourile fotovoltaice ,cea ce va monta
sistemul de incalzire,adică pompa de căldură si tatal meu,care ocupă postul de conducere
(pe lângă cel de constructor) în acest proiect (programează și coordonează desfășurarea
activitătilor).
O parte din resursele financiare ,necesare realizării proiectului, o va plăti familia
mea.Cealaltă sumă reprezintă creditul,care urmează să fie plătit într-o perioadă de 6 ani.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI = 72 675,2 RON ,
din care 25 186,4 RON este credit de la firmă. Adică la momentul punerii proiectului în
funcțiune, suma pe care o vom plăti 46 488,8 RON.
5. Nu ar fi rezonabil să începem lucrările planificate fără calcule pregătite anterior. În
primul rând, este necesar să analizăm care este starea clădirii,prin efectuarea unui audit
energetic. Este logic să efectuăm un audit energetic voluntar al clădirii dacă avem
probleme legate de consumul de energie,sau dacă dorim să micșorăm consumul respectiv.
Una dintre cele mai eficiente metode pentru efectuarea unui audit energetic al unei clădiri
rezidențiale este imagistica termică. Imagistica termică a examineat prezența defectelor
din izolarea termică, cum ar fi izolarea insuficientă a structurilor pereților și podelei.
Starea de funcționare a acoperișului este destul de bună,însă valoarea coeficientului de
rezistență la transferul de căldură nu corespunde standardului.Pentru a ajunge la
coeficientul standard,ne-am propus să vopsim acoperișul existent,care este în stare de
funcționare perfectă.Astfel,prin vopsire,vom obține sigilarea microfisurilor și o izolare
termică mai puternică.
Vrem să scăpăm de plata constantă pentru încălzirea cu gazul natural și cărbune prin
înlocuire cu o pompă de căldură ,în care suntem siguri că pierderile nu vor fi atât de
mari si costurile vor fi recuperabile.
Pentru a deveni independenți de sursa de alimentare cu energie electrică a statului,am
decis sa investim în cumpărarea și instalarea panourilor solare.Adormind seara,știm
întotdeauna că Soarele va răsări dimineața,ceea ce înseamnă ca va exista electricitate
din panourile solare.
6. Pentru izolarea podelelor vom folosi vată minerală bazaltică.Materialul obținut în acest
mod are un nivel ridicat de rezistență la foc, căldură și proprietăți de izolare fonică.

La izolarea pereților exteriori dorim să combinăm ”necesrul” și ”frumosul”.


Acțiunea de a rezolva mai multe probleme în același timp a devenit decizia de cumpărare
a panourilor termice Ne vom axa pe izolarea pereților exteriori cu panouri
termoizolatoare. Panourile termice sunt un tip de materiale de finisare a fațadei care
îndeplinesc două funcții - decorativ și termoizolant.

Pentru vopsirea ardeziei vom alege vopselele polimerice.Acestea câștigă din punct de
vedere al prețului,duratei de funcționare si a timpului de uscare în comparație cu alte
tipuri de vopsele.Pe lăngă toate acestea, învelișul este ecologic, rezistent la îngheț și nu
arde.Nu este predispus la crăpare și decojire și, de asemenea, are capacitatea ridicată de
elasticitate și rezistența la apă.Este ca un obstacol pentru ploi, soare și temperaturi
scăzute.

Fiind că noi facem o modernizare a casei noastre,și nu o reconstrucție,vom apela la


instalarea pompei de căldură aer-aer.Сât pompa de căldură sol-apă,atât și cea de tip apă-
apă va necesita o instalare mai complexă și,bineînțeles,costuri de 2 sau 3 ori mai mari.

Există trei tipuri de centrale solare - autonome, de rețea și hibride:


 Autonomă este o centrală electrică care acumulează energie solară în baterii. Este
destinată locurilor îndepărtate unde rețelele electrice sunt dificil de accesat (aceasta este
în principal o zonă montană îndepărtată) sau pentru zonele în care există frecvente opriri.
Datorită autonomiei sale, furnizează integral populației energie electrică.
 Stația electrică de rețea funcționează pentru a genera energie electrică și a o „arunca” în
rețea,așa numitul ”tarif verde”Funcționează fără baterii - printr-un dispozitiv care
transformă lumina solară în electricitate și o aruncă imediat în rețea.
 O centrală electrică hibridă combină elementele celei autonome și de rețea.
Tariful verde” este un mediu financiar special care permite gospodăriilor private care
produc energie electrică printr-o stație solară să-l vândă în rețea. Mai mult de atât, la un
preț de 5-6 ori mai mare decât costul unui kilowatt pentru consumatorii obișnuiți.
Beneficiul aici este evident.
Este esențial că vom alege un sistem hibrid.

7. Probabilitatea pentru instalarea mult mai reușită si mai economică a pompei de căldură
aer-aer este cu mult mai mare decât pentru celelalte tipuri.
Cea mai bună variantă pentru noi este cea de tip apă-apă și vom demonstra aceasta prin
efectuarea unui studiu de caz ce presupune demonstararea variantei optime prin analiza
indicatorilor prezentați.
Avem la dispoziție două variante de investiții : pompă de căldură aer-aer și cea aer-
apă.Pentru a demonstra că am ales să investim corect,vom caracteriza două variante prin
indicatorii prezentați mai jos.
Nr. Indicator U.M. Varianta I Varianta
crt. (apă-apă) II
(aer-apă)

1.
Investiţia totală (
It )
UAH 192 476 199 320

2. Capacitatea de producţie ( kW/an 4 262 4 565


qh )

3. Cheltuieli anuale de producţie UAH/kW 0,50 0,50

(
Ch )

4.
Venituri anuale (
Vh )
UAH 13 693 13 541

5. Durată de realizare (d) zile 2 4

6. Durată de funcţionare (D) ani 50 50

Vom rezolva studiul de caz pentru a calcula și a identifica o variantă optimă din cele
două.
1. It1 = 192 476 UAH
It2 = 199 320 UAH
Varianta optima pentru decizia de investire este V1 ,fiind
Iti
2. sqi =
qi
It 1 192 476
sq1 = = =45,16 UAH investiți la 1 kW
q1 4 262
It 2 199320
sq2 = = = 43,66 UAH investiți la 1 Kw
q2 4 565
Iti
sQi =
Qi
It 1 192 476
sQ1 = = = 14,05 UAH investiți la 1 UAH venit
Q1 13 693
It 2 199320
sQ2 = = = 14,71 UAH investiți la 1 UAH venit
Q2 13541
3. perioada de timp = investitii totale / profit annual (termen de recuperare a
investiției)
Iti
Ti =
Phi
It 1 192 476
T1 = = = 16,64 ani
Ph 1 11 562
It 2 199320
T2 = = = 17,70 ani
Ph 2 11 258
cheltuieli anuale le-am calculate prin înmulțirea capacitatășii de productie *
cheltuieli unitare de produs
Ch1 = 0,50 * 4 262 = 2 131 UAH/an
Ch2 = 0,50 * 4 565 = 2 283 UAH / an
Ph1 = Vh1 - Ch1 = 13 693 – 2 131 = 11 562 UAH
Ph2 = Vh2 - Ch2 = 13 541 – 2 283 = 11 258 UAH
Phi
4. ei = coeficientul de eficienta al investitiei Coeficientul de eficienta economica a
Iti
investitiilor (E) reprezinta ca mod decalcul inversul duratei de recuperare a investitiei
iar ca si continut exprima profitul anualobtinut la un leu investit sau cât se recupereaza
sub forma de profit dintr-un leu investit îndecurs de un an.
Ph 1 11 562
e1 = = = 0,06 UAH profit anual la un UAH investit
It 1 192 476
Ph 2 11 258
e2 = = = 0,05 UAH profit anual la un UAH investit
It 2 199320
D
5. Ki = Iti + ∑ ChI  indicatorul cheltuielilor echivalente sau recalculate care exprima
h =1
toate resursele consumate, se calculeaza cu relatia/ Inv volumul investitiei
+ Ch costul productiei anuale * De  durata eficienta de functionare a obiectivului.
D
K1 = It1 + ∑ Ch 1 =192 476 + 50 * 2 131 = 299 026 UAH
h =1
D
K2 = It2 + ∑ Ch 2 =199 320 + 50 * 2 283 = 313 470 UAH
h =1
Ki
6. kqi =
qi∗D
299 026
kq1 = = 1,40 UAH efort total la 1 Kw
4 262∗50
313 470
kq2 = = 1,37 UAH efort total la 1 Kw
4 565∗50
Ki
kQi =
Qi∗D
299 026
kQ1 = = 0,44 UAH efort la 1 Q
13693∗50
313 470
kQ2 = = 0,46 UAH efort la 1 Q
13541∗50
Phi∗D
7. Ri = −1 Randamentul economic al investitiei reprezinta profitul final (net)
Iti
obtinut dupa recuperarea investitiei, raportat la fiecare leu investit. Randamentul
economic al investitiei trebuie sa fie cat mai mare
Ph 1∗D 1 11 562∗50
R1 = −1= −1 = 2,003 profit final la 1 UAH investit
It 1 192 476
Ph 2∗D 2 11 258∗50
R1 = −1= −1 = 1,824 profit final la 1 UAH investit
It 2 199320
Tabel 2.11.Alegerea variantei pătime
Indicatori Varianta 1 Varianta 2 Varianta optimă

It 192 476 199 320 1


sq 45,16 43,66 2
sQ 14,05 14,71 1
T 16,64 17,70 1
e 0,06 0,05 1
K 299 026 313 470 1
kq 1,40 1,37 2
kQ 0,44 0,46 1
R 2,003 1,824 1
Majoritatea indicatorilor demostrează faptul că anume Varianta 1 este variantă optimă.

8. Furnizorul sistemului solar hibrid este compania „Energia naturii”,pe piață din 2016,a
realizat peste 100 de proiecte timp de 5 ani.Instalează doar echipamente certificate,cu
garanție de la producător.Oferă servicii și post-servicii.Deține personal cu vechime în
domeniu de minim 10 ani.
Sistemul solar hybrid 5 Kw costă 166 022 UAH.Livrarea acestuia costă 2000 UAH si
intalarea de către personal professional calificat în domeniu este 15 000 UAH.În total
sistemul va costa 183 022 UAH.
Avem insufciente resurse bănești pentru obținerea acestui sistem,dar compania
respective oferă clienților săi un program de credit,în cadrul căruia putem obține un
împrumut pentru achiziționare,avansul minim fiind 15 %.
Avansul este: 183 022 * 15% = 27 454 UAH,iar capitalul început pentru rambursarea creditului
este:183 022 – 27 454 = 155 568 UAH
Avem următoarea situație:să se ramburseze un credit de 155 568 UAH pe o perioadă de 6 ani
prin anuități constante.Vom demonstra tehnica de rambursare a creditului printr-un tabel.
Tabel 2.12.Rambursarea creditului.
An Capital început a (constantă) Capital final
1. 155 568 25 928 129 640
2. 129 640 25 928 103 712
3. 103 712 25 928 77 784
4. 77 784 25 928 51 856
5. 51 856 25 928 25 928
6. 25 928 25 928 0
Unde:
 a = anuitate(suma constantă necesară de rambursat pe parcursul perioadei)=
capital început 155568
= =25 928UAH ;
perioada de rambursare 6

 capital final(valoare ce a rămas de rambursat) = capital început de la perioada respectivă-


a.
Reiese că sistemul solar hibrid va fi achitat complet după 6 ani de la achiziționarea sa.Însă chiar
de la începutul instalării el va începe să aducă venit,deoarece produce în jur de 6 300 kw din care
noi folosim doar 5000,restul le vinde în rețea la prețuri destul de frumoase.
În concluzie, „tariful verde” pentru o gospodărie privată este diferența dintre energia electrică
generată și cea consumată. Acesta este profitul net al proprietarului unei centrale solare
9. Rezultatele proiectului.
Indicatorii rezistenței la transfer de căldură a podelei corespund cerințelor standardului actual
conform normelor de constructie a statului din Ucraina.
Casa arata spectaculos, este eficientă funcțional - menține căldura pe vreme rece și păstrează
răcoarea într-o zi caldă datorită panourilor termice.
Izolarea microfisurilor și obținerea unui acoperiș frumos datorită vopsirii acestuia.
Economisim anual aproximativ 13 693 UAH(în jur de 2 100 ron).
Devenim independenți de sursa de alimentare cu energia electrică a statului și generăm energie
solară pentru consum și rețea.
10. Concluzii
Perioada de derulare a activităților proiectare este de 11 zile și presupune îndeplinirea
obiectivelor de transormare și modernizare a casei,care necesită un capital de bani în valoare
de 46 488,8 RON la momentul 0 și o valoare de 25 186,4 RON ,necesară de rambursat timp
de 6 ani.
Avantajele caselor eco se vor manifesta pe deplin în timpul construcției lor în masa. Acest
lucru va datora o utilizare mai rațională a teritoriilor ,o îmbunătățire a situației de mediu și
numeroase beneficii sociale .
Funcțiile managementului (engleză: functions of management) sunt componentele majore
ale managementului, activitățile foarte importante care compun procesul de management. Astăzi
se consideră că funcțiile managementului sunt următoarele: planificarea, organizarea,
conducerea și controlul, antrenare.Semnificațiile acestor funcții sunt:
1. Planificare = stabilirea unor scopuri (obiective) și imaginarea modului în care să fie
atinse (adică elaborarea planurilor)[19].
2. Organizare = asigurarea că există resursele necesare (umane și fizice) pentru realizarea
planurilor și atingerea scopurilor[19].
3. Conducere = influențarea subalternilor pentru ca ei să contribuie la atingerea scopurilor
organizației[20].
4. Control (sau reglare) = compararea rezultatelor reale cu cele planificate și luarea unor
măsuri corective în caz de nevoie [20].

Concepte de baza ale managementului= stiinta organizarii si a conducerii intreprinderii ;


ansamblul activitatilor de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in
proiectarea si reglarea proceselor microeconomice
TRIPLA SEMINIFICATIE A MANAGEMENTULUI
-Managementul ca rezultat al muncii constiente si socialeActivitate practica, elemente intuitive
(procesul de munca -> proces constient, proces social)Caracterul constient= realizarea unor
obiective (prevederea) Caracterul social= desfasurarea unor activitati in grup, organizarea
muncii, coordonarea, antrenarea si controlul
-Tripla semnificatie: activitate practica, centru de decizie si disciplina stiintifica
Activitate practica= tip special de munca intelectuala, prin care o persoana determina alte
persoane sadesfasoare anumite activitati in vederea realizarii unor obiective
Centru de decizie= persoana cu autoritate formala, in virtutea careia iau deciziii prin care vor
influenta activittea si comportamentul altora
Disciplina stiintifica= explicarea naturii si a trasaturilor procesului de management, conturarea
unui ansamblu organizat de cunostinte specifice formarii managerilor si orientarii activitatii lor
Managementul ca arta -talentul conducatorului, omul isi foloseste talentul pentru a coordona
eforturile membrilor unui grup organizat, pentru a pune in practica cunostintele-= folosirea
talentului conducatorului in desfasurarea proceselor de management
Stiinta managementului -crestere a complexitatii activitatilor, modificari in structura proceselor-
metode, tehnici, procese mai perfectionate, rezultatul observarilor, cercetarilor intreprinse de
catre teoreticieni sau practicieni-= studierea proceselor de management in vederea sistematizarii
si generalizarii unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici
specifice, care sa fie utilizate de catre manageri pentru cresterea eficacitatii activitatilor
desfasurate in vederea realizarii unor obiective-posibilitatea masurarii
Managementul stiintific – aplicarea legalitatilor, conceptelor, metodelor si tehnicilor puse la
dispozitie de stiinta managementului in practica sociala ; munca de zi cu zi a managerilor
scolile de management:
1. scoala clasica (traditionala) este reprezentata de F.W. Taylor,ce a  identificat
urmatoarele principii fundamentale ale managementului:
            * Studiul tuturor cunostintelor traditionale, înregistrarea, clasificarea si transformarea
acestora în legi stiintifice;
            * Selectia stiintifica a muncitorilor, perfectionarea calitatii si cunostintelor acestora;
            * Punerea în aplicare a studiului muncii de catre muncitori stiintific antrenati;
            * Repartizarea aproape egala a muncii executate în întreprindere între muncitori si
manageri;
            * Realizarea cooperarii între oameni, în locul individualismului haotic.
2. Şcoala sociologică (behavioristă, comportistă) este reprezentată de D.Mc. Gregor, E.
Mayo, Ch. Arghiris, O. Gélinier, H. Maslow şi se caracterizează prin situarea resurselor
umane ale firmei pe primul plan în procesul de management, stabilind un set de principii,
reguli şi metode care să asigure valorificarea superioară a potenţialului uman.
3. Şcoala cantitativă este reprezentată de A. Kauffman, J. Starr, C. Afanisiev, F. Goronzy şi
se caracterizează prin rigurozitatea abordării fenomenelor şi proceselor de management,
prin creşterea gradului de fundamentare a deciziilor folosind instrumentarul matematic şi
statistic. Studiile elaborate în şcoala cantitativă s-au concentrat asupra activităţii de
producţie, a funcţiilor de previziune şi organizare, meritele principale constând în
adaptarea instrumentarului statistico-matematic la cerinţele practicii economice,
conferind un plus de rigurozitate şi precizie analizelor manageriale şi soluţiilor strategice
propuse.
4. Şcoala sistemică – reprezintă de fapt o sinteză a şcolilor precedente, fiind un rezultat al
creşterii gradului de complexitate al fenomenelor economice, manageriale şi nu numai.
La baza ideilor acestei şcoli stă conceptul de „sistem”, care reprezintă un „ansamblu de
elemente organizat pe baza legăturilor de intercondiţionare, a cărui funcţionare permite
atingerea unor obiective”. Aşadar, organizaţia de tip economic, firma, este văzută ca un
sistem complex (productiv, social, economic) aflat în strânsă interdependenţă cu mediul
ambiant. Dintre reprezentanţii acestei şcoli, enumerăm: P. Drucker, H. Mintzberg, M.
Porter, J. Child, H.A. Simon, C. Barnard, etc.
5. Şcoala contextuală recomandă fiecăru manager să identifice contextul în care evoluează
firma pe care o conduc şi să aleagă acele metode şi instrumente sau să respecte acele
principii şi reguli care sunt adecvate, compatibile cu situaţia respectivă. Cu alte cuvinte,
să alegi soluţia potrivită la momentul potrivit, fără a fi tributar unor reguli stricte pe care
le recomandă ştiinţa managementului.
Principalii indicatori de baza se concretizeaza in calcularea urmatorilor indicatori :[4]
a) Volumul (valoarea) investitiei (It ), reprezinta principalul indicator care caracterizeaza
marimea efortului investitional. El exprima valoric totalitatea resurselor care se vor consuma
pentru realizarea obiectivului de investitii, pana la punerea in functiune .
b) Durata de realizare a lucrarilor de investitii (d).
Termenul de realizare a investitiei sau durata edificarii obiectivului de investitii se caracterizeaza
prin aceea ca in aceasta perioada surse materiale si financiare importante sunt retrase din
circuitul economic fara a produce nimic pana in punerea in functiune a obiectivului. Aceasta este
de fapt si motivatia pentru care atat constructorul cat si beneficiarul de investitii trebuie sa
recurga la reducerea duratei de executie a obiectivului.
c) Durata de functionare a obiectivului (D), reprezinta timpul care se scurge din momentul
punerii in functiune a capitalului fix rezultat in urma investitiei pana la momentul scoaterii din
functiune a acestuia sau dezafectarea sa. In analiza eficientei economice, durata de functionare a
unui obiectiv nou construit este un indicator de o importanta deosebita.
d) Investitia specifica (s), este un indicator de eficienta economica ce exprima efortul
investitional ce revine la o unitate fizica sau monetara de capacitate de productie. Indicatorul
asigura comparabilitatea intre efortul investitional facut pentru realizarea unui obiectiv economic
si rezultatele obtinute exprimate prin capacitatea de productie. Se determina ca raport intre
valoarea investitiei totale si capacitatea de productie exprimata fizic si valoric.
e) Termenul de recuperare a investiei (T), este un alt indicator sintetic de eficienta economica a
investitiilor si reprezinta timpul care este necesar pentru recuperarea investitiilor din profitul
anual obtinut. Formula de calcul este urmatoarea:

T =   ani Unde: T – termenul de recuperare a investitiei;It – volumul investitiei totale;Ph –


profitul anual
In calculele de eficienta se urmareste ca valoarea acestui indicator sa fie cat mai mic.
f) Coeficientul de eficienta economica a investitiei (e), reprezinta un indicator integral de
eficienta economica a investitiilor, care cuantifica profitul obtinut anual la o unitate monetara
investita, si se calculeaza astfel:

e =   unitati monetare Ph/ 1 unitate monetara investit unde:  e – coeficientul de eficineta


economica ;Ph – profitul anual; It – investitia totala
In calculele de eficienta se opteaza pentru varianta la care coeficientul de eficienta economica
este cel mai mare.
g) Cheltuieli de echivalare si recalculare (K),este un indicator de volum si exprima efortul total
cu investitia si cu productia, pe intreaga perioada de realizare (d) si de functionare (D). Avantajul
acestui indicator, fata de cei prezentati, este reprezentat de faptul ca se iau in considerare si
cheltuielile anuale de productie, inregistrate pe durata de functionare. Indicatorul se calculeaza
cu formula:
K = It + Ch * D unitati monetare efort totalunde: K – cheltuieli de echivalare si recalculare;It –
investitia totala;Ch – cheltuieli anuale.
Fiind un indicator de efort, in calculele de eficineta se urmareste ca valoarea sa fie cat mai mica.
h) Cheltuieli specifice (k) – exprima efortul total cu investitia si cu productia pe intreaga durata
d + D, ce revine la o unitate fizica sau monetara de capacitate de productie
In functie de productia exprimata fizic, relatia de calcul este:

k =   unitati monetare efort total/ 1 unitate fizica productie


unde : k – cheltuielile specifice K – cheltuielile de recuperare a investitiei qh – capacitatea anuala
de productie, exprimata fizic D- durata de functionare
In functie de productia exprimata valoric

k =   u. m. efort total/ unitate monetara productie obtinuta


unde : k – cheltuielile specifice K – cheltuielile de recuperare a investitieiQ h – capacitatea anuala
de productie, exprimata valoric D- durata de functionare
In calculele de eficienta economica a investitiilor, indiferent de formula de calcul folosita, se
prefera varianta care are cheltuielile echivalente cele mai mici.
i) Randamentul economic al investitiilor (R),  este cel mai important indicator static de eficienta
economica si, in absenta unui criteriu anume impus, el dicteaza varianta optima. Indicatorul are
un grad mai mare de cuprindere fata de indicatorii prezentati. El exprima profitul final obtinut in
urma realizarii obiectivului economic ce revine la 1 leu investit. Se calculeaza cu formula:

R =   unitati monetare Pt/ 1 unitate monetara investit unde: R – randamentul economic al


investitiilor; Pt – profitul total; It – investitia totala.
Avand in vedere ca pentru agentul economic investitor profitul final reprezinta, in ultima
instanta, obiectivul fundamental, in calculele de eficienta se urmareste maximizarea
indicatorului.
Principalele cai de sporire a randamentului economic al investitiilor sunt, de fapt, caile de
crestere a profitului final, dupa cum urmeaza:
- reducerea timpului de recuperare a investitiei;- reducerea cheltuielilor de productie;-
prelungirea duratei de functionare a obiectivului;- cresterea valorii productiei prin sporirea
productiei fizice, ridicarea calitatii productiei, imbunatatirea structurii sortimentale a acesteia.
Cash-flow-ul sau fluxul de trezorerie/de disponibilități/de numerar reprezintă diferența
dintre intrările și ieșirile de numerar efectuate de o companie pe parcursul unui exercițiu
financiar. Intrările sunt date de încasările companiei provenind de la clienți, debitori, investitori,
din vânzarea unor imobilizări corporale sau din încasarea unor împrumuturi primite pe termen
lung. Ieșirile sunt banii care se plătesc pentru salarii, chirii, materii prime, servicii, creditorilor
sau acționarilor.
Venitul net actualizat (VNA), indicator ce permite a se stabili diferenta intre volumul total al
incasarilor obtinute pe intreaga perioada de functionare a obiectivului si costurile totale (cu
investitiile si cu productia), in cazul in care toate valorile sunt actualizate. Asa cum am mai
mentionat, in metodologia BIRD toate calculele de actualizare se fac la momentul inceperii
lucrarilor de investitii.
VNA sta la baza acceptarii sau respingerii proiectului de investitii.
Daca avem un singur proiect vom accepta investitia numai atunci cand VNA>=0 si vom respinge
cand VNA<0.
Daca avem posibilitatea selectarii dintre mai multe proiecte de investitii vom alege proiectul cu
VNA maxim.
Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIR) exprima rata de discontare pentru care veniturile
brute totale actualizate sunt egale cu costurile totale (de investitii si de productie) actualizate,
ambii indicatori fiind calculati pe intreaga viata economica. Altfel spus, rata interna, de
rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este 0.
Este oportun ca selectarea proiectelor de investitii in functie de RIR sa aiba loc prin comparare
cu eficienta economica obtinuta la obiective economice similare din tara, dar in mod deosebit din
strainatate, unde acest indicator se calculeaza in mod uzual. BIRD ia in considerare si analizeaza
numai acele proiecte de investitii la care rata interna de rentabilitate se situeaza la cote superioare
normei de 15%.
Stabilirea nivelului de rentabilitate se poate face prin reprezentare grafica sau calcul analitic. De
fiecare data se impune stabilirea unui venit net actualizat pozitiv (VNA+), care corespunde unei
rate minime (amin) si unui venit net actualizat negativ (VNA-), care corespunde unei rate maxime
(amax).
La folosirea calculului analitic se aplica relatia