Sunteți pe pagina 1din 2

.............................................. ...................................

FIȘĂ DE LUCRU
( Numerele naturale 0 – 100: reprezentare, numărare, citire, scriere, nr. pare/impare,
comparare, ordonare, compunere, descompunere, aproximare )

1. Dacă o zece = □, iar o unitate = ○, reprezintă numerele: 24, 51, 70, 34, 16, 85.
a) b) c)

d) e) f)

2. Scrie numerele :
a) din 10 în 10, de la 0 la 100: .........................................................................................
b) din 5 în 5, de la 80 la 40: .............................................................................................
c) de la 16 la 23: ................................................................................................................
d) pare, de la 66 la 78: ........................................................................................................
e) impare, de la 55 la 43: ...................................................................................................
f) cuprinse între 47 și 53: ..................................................................................................
g) cuprinse între 100 și 89: ...............................................................................................
h) mai mari decât 20 și mai mici decât 25: ........................................................................
i) cu cifra zecilor egală cu cifra unităților: ........................................................................
j) cu cifra zecilor mai mare cu 2 decât cifra unităților: .....................................................
3. Scrie cu cifre numerele:
unsprezece → .......................... cincisprezece → ...........................
optsprezece → ......................... doisprezece → .............................
nouăzeci → .............................. o sută → ......................................
douăzeci și cinci→ ..................... șaizeci și unu → ..........................
optzeci și șapte → ...................... cincizeci și șapte → .....................
4. Scrie cu litere numerele:
31 → ............................................................................................................................
44 → ............................................................................................................................
22 → ............................................................................................................................
19 → ............................................................................................................................
70 → .............................................................................................................................
5. Compară numerele și scrie semnele < , = , >
66 ___ 38 19 ___ 91 32 ___ 78 ___ 63
45 ___ 45 65 ___ 56 98 ___ 11 ___ 22
31 ___ 13 100 ___ 10 0 ___ 90 ___ 100
6. Scrie numerele care lipsesc:
34 < ___ ____ > 75 36 > ____ = 35
___ > 99 13 = ___ ___ < 55 < ____
27 < ___ 60 < ___ 90 > ___ > 88

7. Completează căsuțele cu numerele care lipsesc:


□□ 36 □□ 43 □□ 45 48, 49, □□, □□
□□ 90 □□ 79 □□ 81 60, 61, □□, □□
□□ 29 □□ 60 □□ 58 42, 41, □□, □□

8. Scrie numerele care se au următorii vecini:


28 □□ 30 59 □□ 61 40 □□ 42
66 □□ 64 89 □□ 87 51 □□ 49
81 □□ 83 72 □□ 70 100 □□ 98

9. Ordonează crescător numerele: 43, 13, 40, 34, 30, 14.


↑ ...............................................................................................................................

10. Ordonează descrescător numerele: 58, 15, 88, 85, 18, 11.
↓ ................................................................................................................................

11. Compune numerele care au:


5 zeci și 4 unități = _____ 8 zeci și 2 unități = _____
6 zeci = _____ 1 zece și 7 unități = _____
2unități și 3 zeci = _____ 9 unități și 5 zeci = _____

12. Descompune numerele în zeci și unități, după modelul: 45 = 40 + 5.


34 = ......................... 81 = .......................... 55 = ..........................
17 = ......................... 30 = ......................... 73 = ..........................
94 = ......................... 13 = ......................... 44 = .........................

13. Privește exemplul si scrie care este numărul de zeci întregi, cel mai apropiat de:
61, ..., 64 → 60
65 → 70
66, ..., 69 → 70
29 → ___ 52 → ___ 68 → ___
86 → ___ 11 → ___ 91 → ___
35 → ___ 73 → ___ 49 → ___

FELICITĂRI !
AI AJUNS LA FINALUL ACTIVITĂȚII !