Sunteți pe pagina 1din 48

I.

ISTORICUL ȘCOLII

Din evidențele din arhiva școlii aflată la Arhivele de Stat din Cluj,cea mai veche dovadă de existența
a Școlii Profesionale de ucenici din Dej este anul 1905.

Nu exista act fundațional de pe care să se poată face o copie sau fotocopie.

Din arhiva aflată la Arhivele de stat filiala Cluj rezulta evidențe școlare numai sub formă de cataloage
sau registre matricole din anul 1905 pînă în anul 1944,ambele inclusiv.

S-au putut face extrase statistice numai asupra ucenicilor claselor și meseriilor respective,cît privește
numărul cadrelor didactice sau numele lor,acestea s-au găsit numai în mod sporadic fiind identificate
cu greutate din semnăturile pe partidele școlare din cataloage.

Denumirea școlii a fost Școala profesională de ucenici Dej și a funcționat prin cursuri teoretice
serale,cu ucenicie la patroni.Pînă în anul 1918 a funcționat în limba maghiară,din 1918 pîna în 1940
a funcționat în limba romînă și maghiară.Din anul 1940 pînă în anul 1944 a funcționat în limba
maghiară.Din 1944 funcționează în limba romînă.

-Anul școlar 1905/1906

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

132 42 26 200

Practica se făcea la patron,pe bază de contract,care plăteau cotizație sindicală la asigurările sociale.
(12 meserii)

Învățămîntul teoretic se făcea prin cursuri serale la școală discipline tehnice și cultură generală.

Evidență.Catalog 1905/1906.-Inventar nr.1

-Anul școlar 1906/1907.

Nu există evidență.

-Anul școlar 1907/1908.

A funcționat în aceleași condiții ca în 1905,cu 16 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

179 56 39 274(4 clase)

Evidență catalog 1907/1908.Inventar nr.2

Anul școlar 1908/1909

A funcționat în aceleași condiții ca în 1905.


ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

96 52 42 190 în 4 clase cu 12 meserii.

Evidență registru matricol 1908/1909 Inventar nr.6.

-Anul școlar 1909/1910.

A funcționat în aceleași condiții ca în 1905,cu 13 meserii.

Clasă pregătitoare ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

102 104 52 52 310 în 4 clase și 2 pregătitoare

Evidență Registru matricol 1909/1910 Inventar nr.7

Anul școlar 1910/1911.

Nu exista evidențe.

ANUL ȘCOLAR 1911/1912.

A funcționat în aceleași condiții ca in 1905 cu 14 meserii.

CLASA PREGĂTITOARE ANUL I ANUL II A NUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

90 98 74 36 298 în 5 clase și 2 pregătitoare

Evidență Registrul matricol Inventar nr.12

-Anul școlar 1912/1913.

A funcționat în aceleași condiții ca in 1905 ,cu 14 meserii.

Clasa pregatitoare ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

53 64 53 33 203 în 5 clase și 2 pregătitoare

Evidență Registru matricol 1912/1913.Inventar nr.13

Anul scolar 1913/1914.

A funcționat în aceleași condiții ca in 1905,cu 14 meserii.

Clasa pregatitoare ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

39 78 62 48 227 în 6 clase și 1 pregatitoare

Evidența Cataloage 1913/1914.Inventar nr.18-19-20-22-23-24

Anul școlar 1914/1915.


A funcționat în aceleași condiții ca în 1905,cu 15 meserii.

Clasa pregătitoare ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

18 43 44 34 139 în 5 clase și 1 pregătitoare.

Evidență.Catalog 1914/1915.Inventar nr.25.

Anul școlar 1915/1916.

A funcționat în aceleași condiții ca în 1905,cu 15 meserii.

CLASA PREGĂTITOARE ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRISI

20 13 17 17 67 în 3 clase și 1 pregătitoare.

Evidență Catalog 1915/1916 Inventar nr.26

Anul școlar 1916/1917

A funcționat în aceleași condiții ca în 1905,cu 14 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

32 19 - 51 în 2 clase.

Evidență .Catalog 1916/1917 .Inventar nr.27

Anul școlar 1917/1918

A funcționat în aceleați condiții ca în 1905,cu 14 meserii.

Clasa pregătitoare Anul I Anul II Anul III TOTAL ÎNSCRIȘI

36 87 45 43 211 în 6 clase și 1 pregătitoare.

Evidență.Catalog 1917/1918 ,Inventar nr.29-30,31,32,33,34,35.

Anul școlar 1918/1919

Nu există evidențe.

Anul școlar 1919/1920

Nu există evidențe

Anul școlar 1920/1921.Nu există evidențe.

Anul școlar 1921/1922

Nu există evidențe.
Anul școlar 1922/1923

Funcționează în secții cu limba de predare romînă și maghiară sub denumirea de ,,Școala


de ucenici industriali și comerciali,, Dej,prin cursuri teoretice serale și cu practică la
patroni,cu 429 de ucenici înscriși în 6 clase și 14 pregătitoare pentru meseriile de
croitori,modiste,pantofari,măcelari,cismari,tîmplari,tăbăcari,tinichigii,lemnari,fierari,pălărieri

An pregatitor ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

165 135 70 59 429 în 6 clase și 4 pregătitoare

Evidență.Catalog 1922/1923.Inventar nr.36-37-38-39-40-41-42-43-44

Anul școlar 1923/1924

A funcționat în aceleași condiții ca in anul școlar 1922/1923,pentru 15 meserii.

Anul pregătitor ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

60 130 97 46 333 ÎN 7 CLASE ȘI 2


PREGĂTITOARE

Evidență catalog 1923/1924.Inventar nr.47-48-49-50-51-52-53-54.

Anul școlar 1924/1925.A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923 cu 15 meserii.

Anul pregătitor ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL INSCRIȘI

130 120 79 46 375 ÎN 5 clase și 2 pregătitoare

Evidență Catalog 1924/1925.Inventar nr.55-56-57-58.

Anul școlar1925/1926.

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923,cu 15 meserii.

Anul pregatitor ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

102 56 41 43 243 în 3 clase și 2 pregătitoare

Evidență .Cataloage 1925/1926.Inventar nr.62-63-63-65-66

Anul școlar 1926/1927

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923,cu 15 meserii.


Anul pregătitor ANUL I ANULII ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

60 46 34 88 228 în 4 clase și 2 pregătitoare

Evidență registru matricol,1926/27.Inventar nr.67

Anul școlar 1927/1928

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923,cu 15 meserii.

Anul pregătitor ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

100 160 99 44 403 în 6 clase și 2 pregatitoare.

Evidență.Registru matricol 1927/1928.Inventar nr.68.

Anul școlar 1928/1929

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923,cu 15 meserii.

AN PREGATITOR ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

69 99 58 10 236 în 18 clase.

Evidență.Registru matricol 1928/1929.Inventar nr.70 și 71.

Anul școlar 1929/1930

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923,cu 15 meserii.

AN PREGĂTITOR ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

54 146 127 97 424 în 13 clase.

Evidență. matricolă Inventar nr.70 și 71.

Anul școlar 1930/1931

A funcționat în aceleași condiții ca în 1922/1923, cu 16 meserii.

AN PREGĂTITOR ANUL I A NUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

72 102 143 84 401 în 9 clase.

Meserii:Aurari,bărbieri,blănari,brutari,cismari,cofetari,croitori,fier
lăcătuși,măcelari,pantofari,pieptănari,tîmplari,tapițeri,tinichigii,zugravi.

Evidență catalog 1930/31 .Inventar nr.71,72,73,74,75,76,77,79,80,81.


Cadre didactice:

Toma Oprea - profesor și director.

Vas Latiș ---------------------------

Anca Elvira----------------------

Bacociu Ioan--------------------

Szabo Gheorghe----------------------------

Abraham Samoilă--------------------

Chifor Nicolae--------------------

Anul școlar 1931/32

A funcționat ca în anul 1930/31,cu 16 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

150 108 35 293

(3 clase) (3 clase) ( 1 clasă) (7 clase)

Cadre didactice :

Toma Oprea - profesor și director

Nagy Coloman -------------------------

Baneașu Alexandru –profesor

Chifor Nicolae –profesor

Samuil Abraham –profesor

Anca Elvira –profesor

Filip Victoria –profesor

Catalog 1931/32 .Inventar nr.83 și 84.

Anul școlar 1932/1933

A funcționat în aceleași condiții ca în 1930/1031,cu 16 meserii.


ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

125 din care 18 fete 67 din care 12 fete 26 din care 4 fete 218 in 5 clase

Cadre didactice:

Toma Oprea –profesor și director

Sigartău Teodor –profesor

Samoil Abraham-profesor

Filip Veturia –profesor

Evidența :Catalog 1933/1934 Inventar nr.84 și 85.

Anul școlar 1933/1934

A funcționat în aceleași condiții ca în 1930/31,cu 16 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

176 57 11 244 în 5 clase

Cadre didactice:

Toma Oprea –profesor și director

Sigartău Teodor –profesor

Samoil Abraham-profesor

Filip Veturia –profesor

Evidență catalog 1933/34,invenatr nr.84 și 86.

Anul școlar 1934/1935.

Nu are evidență.

Anul școlar 1935/1936.

A funcționat în aceleași condiții ca în 1933/1934,cu 16 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

130 din care 21 fete 16 fete 34 din care 3 fete 180 în 4 clase

Cadre didactice:
Toma Oprea –profesor și director

Adrian Samoilă –profesor

Sigartău Teodor –profesor

Filip Veturia –profesor

Evidența:Registru matricol 1935/36 Inventar nr.87

Căminul școlii era pe strada Lupeni nr.1 sub denumirea ,,Dr.Valeriu Roman,, și era condus
de o eforie formată din:

MEMBRI DE DREPT: Ioan Farcașiu –primar

Activi : Haneș Victor –farmacist

Marga Emil - Directorul Case de Asigurari Sociale

Man Zaharia –Protopop Ortodox

Mînzat Gheorghe –Protopop Greco -Catolic

Toma Oprea –Directorul Scolii de ucenici

MEMBRI COOPTANȚI:

Activi: Dr.Hodor Teodor- medic asigurări sociale

Dr.Roman Ioan -medic

Bogdan Ioan -patron

Mureșan Vasile –salariat

MEMBRI SUPLEANȚI: Nagy Vasile -funcționar asigurări sociale

Gherman Alexandru -profesor

Varna Ioan -profesor

Comerzan Octavian –inginer profesor

Belean Oliver -comerciant

MEMBRI SUPLEANȚI:

Cooptați: Dr. Nemeșiu Nicolae -medic

Dr.Andronovici Ștefan –medic


Ciupe Teodor patron

Coroian Teodor –patron

Anul școlar 1936/37

A funcționat în aceleași condiții ca în anul 1935/36,cu 16 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

90 din care 22 fete 57 din care 18 fete 47 din care 4 fete 194 în 4 clase

Evidență :Registru matricol 1936/37 ,Inventar nr.91.

Cadre didactice

Toma Oprea –profesor și director

Sigartău Teodor –profesor

Samoilă Abraham –profesor

Banu Livia – profesor

Anul școlar 1937/1938. SCOALA COMUNALĂ DE UCENICI DEJ.

A funcționat ca în anul 1936/37 cu meseriile de


comercianți,ceasornicari,dogari,electricieni,fierari,instalatori
apa,mecanici,rotari,tîmplari,vopsitori,croitori.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

156 din care 19 fete 93 din care 22 fete 42 din care 11 fete 277 in 7 clase

Evidența :Registru matricol 1937/1938 Inventar nr.94;catalog inventar nr.95 și 96.

Cadre didactice:

Leach Ioan director camin

Duca Vladimir -profesor

Toma Oprea -profesor și director școală.

Damian Samoilă -profesor

For tutelar:Ministerul muncii,sănătății și ocrotirilor sociale D.G.R.M.

Școala are local propriu în Dej str.Regina Maria nr.5.

Căminul ,,Dr. Valer Roman,, în Dej str. Lupeni nr.5


Evidență dosar 1937/1938 Inventar nr. 200

Anul școlar 1938/1939

A funcționat în aceleași condiții ca în 1937/38

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

235 din care 19 fete 122 din care 15 fete 44 din care 20 fete 401 în 7 c

Meserii:mecanici,tîmplari,comercinți,zidari,ceasorncicari,electricieni,rotari,zugravi,sticlari,

croitori.

Evidența:Catalog 1938/39 Inventar nr.118-119-120-121-122.

Registru matricol Inventar nr.117.

Cadre didactice: Hărănguș Ioan –profesor

Banu Livia -profesor

Evidență :Dosar inventar 201.

Anul școlar 1939/1940

A funcționat în aceleași condiții ca în anul 1938/1939,cu 10 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

135 din care 25 fete 101 din care 18 fete 58 din care 14 fete 294 în 6 clase

Evidență. Catalog inventar nr.125,126,127,128,131,132.

Cadre didactice:

Harănguș Ioan -profesor

Silaghi Francisc –profesor

Borbeli - profesor

Jalcab -profesor

Anul școlar 1940/1941

A funcționat în aceleași condiții ca în anul 1938/1939 cu 10 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


99 74 din care 21 fete 53 din care 14 fete 226 în 5 clase

Cadre didactice:

Leach Ioan - director de cămin

Evidența :Catalog Inventar nr.133,134,135,136,139,141

Anul școlar 1941/1942

A funcționat în aceleași condiții ca în 1938/1939 ,cu 10 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

72 144 din care 11 fete 48 din care 12 fete 264 în 6 clase

Cadre didactice:

Banyai Ferenczne -profesor

Szabo Bela -profesor

Makkai Geza -profesor

Csipes Klara -profesor

Evidență:Catalog Inventar nr.156,157,160,163.

Anul școlar 1942/1943

A funcționat în aceleași condiții ca în 1938/1939,cu 10 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

105 din care 12 fete 58 77 din care 18 fete 240 în 6 clase

Cadre didactice:

Szabo Rela -profesor

Banyai Ferenczne -profesor

Psztaly Odone -profesor

Cispes Klara -profesor

Evidența:Catalog Inventar nr.164,166,167,168,169,170.

Anul școlar 1943/1944

A funcționat în aceleași condiții ca în 1938/1939,cu 10 meserii


ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

171 din care 19 fete 66 din care 11 fete 42 279 în 6 clase

Cadre didactice:

Banyai Ferenczne -profeor

Pasztoly Odone -profesor

Szoke Andras -profesor

Dezsi Bela -profesor

Evidență: Catalog Inventar nr.172,173,174,176,177,178.

Anul școlar 1944/1945

A funcționat în aceleași condiții ca în 1938/1939 ca Scoala profesională de ucenici


industriali și comerciali Dej cu local propriu în Dej Piața Lupeni nr.4,cu 10 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

109 132 60 din care 14 fete 301 în 6 clase.

Evidență:Catalog Inventar nr.178,179,180,181,182,183

Anul școlar 1945/1946

Sub denumirea de Școala profesională de ucenici industriali Dej în local propriu în


Dej,str.Regina Maria nr.2.

Funcționează cu o secție cu predare în limba romînă și o secție cu predare în limba


maghiară din următoarele meserii:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL CLASE

Pantofar 15 5

Rihtuitor 2 ANUL I= 2 CLASE


Radio 2 ANUL II=1 CLASĂ

Comerciant 1 5 8 1 ANUL III=2 CLASE

Lăcătuși 4 5 13 1

Fierari 6 1 3

Foto 1

Tipograf 1 1

Electrician 2 3 2

Croitori 20 11 9

Dogari 1 2

Tîmplari 4 2 3

Strungari 1 1

Vopsit.chim. 1

Cofetari 1 1

Mecanici 1 1

Blănari 2

Tinichigii 1

Cojocari 6 1

Rotari 1

Mățari 1 1

Auto 1

Instalator 1

Total: 69 39 51 2

Catalog inv.1 și 4:Catalog inv.2:Catalog inv. 3 și 5 :Catalog inv.3.

Evidență:Registru matricol Inventar nr.14

Cadre didactice:Secția Romînă =11 profesori –Director:Rotar Francisc

Secția Maghiară =9 profesori -Director :Fustos Kolomon

For tutelar:Ministerul Muncii.

Evidența :Dosar 1945/1946 Inventar nr 14.


Anul școlar 1946/1947

Ucenici:20 meserii

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

102 69 63 11 245 în 6 clase

Evidență:Catalog inventar nr.1-2-3-4-5-87 și 90.

Cadre didactice :Secția Romînă : 8 profesori –Director Rotar Francis

Secția Maghiară :13 profesori- Director Fustos Koloman

Evidență :Dosar 1946/47,inventar nr.8-9-10 și 14.

Anul școlar 1947/1948

Ucenici:30 meserii

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

70 98 33 37 238 în 8 clase

Evidență:Cataloage inventar nr. 2-3-4-5-6-7 și 8.

Cadre didactice :Secția Romînă =9 profesori-Director Lădaru Gheorghe

Secția Maghiară=12 profesori -Director Fustos Koloman

Evidență :Dosar inventar nr.8-9 și 14.

Anul școlar 1948/1949

Ucenici:30 meserii

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

39 69 78 26 212 în 6 clase

Evidență :cataloage inventar nr.1-2-3-4-5-7 și 8.

Cadre didactice :Secția Romîna =17 profesori –Director Suciu R.

Sectia Maghiară =15 profesori –Director Fustos Koloman și Szilaghi


Francis,din octombrie 1948.

Evidență:Dosar inventar nr.8-9 și 19

Anul școlar 1949 /1950 Scoala Profesională Mixtă Dej


Ucenici:20 meserii.

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

72 38 47 13 170 în 7 clase

Evidență :cataloage inventar nr.1,2,3,4,5,6,7,8 și 9.

Cadre didactice:Secția Romînă=20 profesori -Director Antipa Nicolae

Secția Maghiară=17 profesori –Director Silaghi Francisc


La secția Romînă ,din luna iulie 1949 este Director Suciu Romulus

Administrator la cămin este Păcurar Iulie.

Evidență:dosar inventar nr.8-14-6.

Anul școlar 1950/1951

Ucenici:20 meserii

ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

99 65 23 6 193 în 7 clase

Evidență :catalog inventar nr.1-2-3-4-5-6-7-8

Cadre didactice:

Secția Romînă –Profesori=12 Secția Maghiară –Profesori=15

Suciu Romulus ,profesor și director Silaghi Francisc –profesor și director

Făgărășan Petru,profesor Zorger Margareta -profesor

Florin Petru,profesor Somodi Adalbert -profesor

Cristureanu Alexandru,profesor Juhasz Adalbert -profesor

Roșu Vasile ,profesor Szalczer Iuliu -profesor

Vasile Ecaterina,profesor Bart Elisabeta -profesor

Maklari Iosif ,profesor Kenderesi Nicolae –profesor

Boldor Gheorghe,profesor Subert Alice -profesor

Kazinscki Ioan,profesor Csirmai Tereza -profesor

Sătmar Gavrilă,profesor Silaghi Dezideriu -profesor


Cucu Ioan,profesor Hubert Victor -profesor

Matlay Sigismund,profesor Krausz Martin -profesor

Miklos Emeric –profesor

Kazinschi Ioan –profesor

Maiștri=14

Csomos Adalbert –Director atelier școală

Ambruș Ioan -maistru

Muller Dănilă -maistru

Racz Nichita –maistru

Erdei Ștefan -maistru

Rittner Gheorghe –maistru

Florian Iuliu -maistru

Coșeriu Gavrilă –maistru

Forgaci Alexandru -maistru

Timar Eugen -maistru

Erdei Iosif -maistru

Prejac Elemer –maistru

Medve Francisc –maistru

Kazinschi Ioan –maistru

Evidență:dosar inventar nr.8-10,10-14

Anul școlar 1951/1952

Ucenici:20 meserii

ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

197 133 75 405 în 9 clase

Evidență:dosar inventar nr.95


Cadre didactice:Secția Romînă=18 –Director Suciu Romulus

Secția Maghiară =12 –Director Silaghi Francisc

Maiștri =12 –Director Csomos Adalbert,atelier producție.

Cămin -Director Păcurar Liviu.

Evidență:dosar inventar nr.6-8-10 și 15.

Anul școlar 1952/1953 Scoala Profesională Metalurgică Dej

Elevi:6 meserii For Tutelar D.G.R.M

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL

Mecanic auto 33 60 32

Locomotive 31 62

Strungari 32

Ajustori banc 32

Vagoane 30

Tamplari 92

Total 158 214 32 404 în 13 clase

Evidență: catalog inventar nr.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Cadre didactice : -profesori =27-director Rainfeld Alexandru

Suciu Romulus

-maiștri =7

Evidență: dosar nr.30,fila 29-31 și dosar nr.6

Școala profesională metalurgică Dej str.Mărășești nr.20

Căminul școlii în Piața Lupeni nr.1-Director Sabo Alexandru

Atelier în Dej,str.Bistriței nr.5

Învățămînt teoretic și practic de zi în atelierele școlii.

Anul școlar 1953/1954 ,Scoala Profesională Metalurgica Dej,For Tutelar:D.G.R.M.

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL


Lăcătuș montator 30 31

Lăcătuș locomotive 60 60

Strungar 30 59

Macanic auto 30 30 30

Tinichigii 32 31

Tîmplari 61

Ajustori la banc 29

Total 243 240 30 513 în 16 clase

Cursurile teoretice și practica se desfășoară prin cursuri de zi în localul și atelierele școlii din
Dej str.Mărășești nr.20 și atelierul din str.Bistriței nr.5

Școala are cămin în Dej str.Piața Lupeni nr.4 cu cantină de 91 de locuri pe serie și cămin
cu 364 de paturi.

Evidența:dosar inventar nr.199

Cadre didactice :profesori =16,director -Reinfeld Alexandru

Balea Vasile

Maiștri =9

Evidența:dosar nr.20/1952 și 19/1952

Anul școlar 1954/1955

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL

Montatori locomotive 60 61

Strungari 29 55

Ajustori banc 29

Lăcătuș montator 31 31

Mecanic auto 30 30
Tinichigii 31 30

Tîmplari 59

Total 240 236 476 în 16 clase

Evidență :dosar inventar nr.30 fila 15 1946/1955

Cadre didactice: Director –Balea Vasile

Dir.adj. - Suciu Romulus

Șef producție -Hălălaie Dumitru

Profesori =20

Maiștri =9

Evidență:dosar inventar 19/1953

Anul școlar 1955/1956 , SCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI DEJ

ELEVI:

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

6 meserii 118 112 142 372 în 14 clase

Evidență:registru matricol inventar nr.217/1955-1958 pag.26-28

Cadre didactice : Director –Suciu Romulus

Profesori -17 Maiștri -8

Evidență:dosar inventar 257/1955/1956

Anul școlar 1956/1957

ELEVI:

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

6 meserii 150 117 109 376 în 15 clase

Evidență :registru matricol inventar nr.217,fila 49-57

Cadre didactice: Director -Suciu Romulus

Profesori -14

Maiștri -9
Anul școlar 1957/1958 ,Școala de Meserii Dej,str. Mărășești nr.20

ELEVI:

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

9 meserii 113 149 107 366 în 12 clase

Evidență :registru matricol 1955/58fila 70,registru matricol 1958/61 fila 17-19

Cadre didactice : Director-Suciu Romulus

Dir.adj.ing. –Siminel Gheorghe

Sef producție ,ing.Retegan Ioan

Profesori -9

Maiștri -15

Evidență dosar 187/1957-1958

Anul școlar 1958/1959

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

9 meserii 120 110 145 375 în 14 clase

Evidență dosar inventar 228/1958 fila 34-45

Cadre didactice: Director ing –Siminel Gheorghe,Profesor=18,maiștri -19

Evidență :registru inventar 205/1958

Anul școlar 1959/1960

ELEVI:

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

8 meserii 150 155 107 412 în 15 clase

Evidență :registru inventar 253/1958/61 fila 77

Cadre didactice:

Director:Siminel Gheorghe
Dir.Adj.:Kazinschi Ioan

Profesori:19 Maistri :20

Suciu Romulus Putina Emil Pop Alexandru

Racolța Ioan Focșa Ioan Hărănguș Gherasim

Silaghi Desideriu Mureșan Gheorghe Kuhn Vasile

Ghiurițan Ioli Kerekes Francisc

Gherasie Gheorghe Iacob Lucreția

Pop Valer Hălălaie Dumitru

Moldovan Beniamin Florea Dănilă

Angyalossy Gheorghe Săplăcan Cornel

Retegan Ioan Matiș Zoltan

Silaghi Francisc Ambruș Ioan

Lechințan Ludovica Morar Vilhelm

Seichei Teodor Muller Dănilă

Birnbaum Leon Budu Ruxandra

Moioș Nicolae Sabău Ioan

Ioan Minerva Rittner Gheorghe

Cosma Petru Timar Eugen

Horgos Ștefan Medve Francisc

Evidență:registru inventar 188/1959

Anul școlar 1960/1961

ELEVI:

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI

9 meserii 116 136 154 111 517 în 18 clase

Evidență :registru inventar nr.6/1961/62 fila 48

Cadre didactice:

Director Ing.Retegan Ioan

Dir.Adj.Kazinschi Ioan

Profesori:13
Maiștri:21

Evidență :dosar inventar nr.157/1963 fila 17

Anul școlar 1961/1962 Scoala De Meserii Dej

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI


Lăcătuși 46 36 31 113
Tîmplari 44 33 29 20 126
Croitori 45 45 41 131
Strung.-electric. 45 39 84
Lăcăt.-tinichig. 37
Strungari 31 26 57
Lăcăt.-electric. 29 29

TOTAL 180 109 141 147 577 în 22 clase

Evidență:registru 1961/62 inventar nr.6 pag.48

Cadre didactice:

Profesori =12 Maiștri =18

Retegan Ioan –Director Sabău Ioan

Kazinschi Ioan –Dir.Adj. Bittner Gheorghe

Racolța Ioan –prof.def Tiplea Vasile

Turțeanu Elena –prof.def Mureșan Gheorghe

Ghiurițan Ioli –prof.def Voith Ernest

Moldovan Beniasmin –prof.stag. Matiș Zoltan

Itu Liviu –prof.stag. Kerekeș Francisc

Cosma Petre –prof.supl.lechințan Ludovica –prof.stag. Timar Eugen

Silaghi Francisc –prof.def Muller Dănilă

Horgoș Ștefan –prof.def. Morar Vilhelm

Angyalossy Ghorghe –prof.stag. Medve Francisc

Putină Emil =-prof.def Pop Alexandru

Ioan Minerva –prof.def. Nechita Ioan

Hărănguș Gherasim
Nistor Florica

Budu Ruxandra

Florea Dănilă

Kazinschi ioan

Evidență:dosar 1963 inventar 157 fila 46-47

Anul școlar 1962/1963 Scoala De Meserii Dej

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV TOTAL ÎNSCRIȘI


Lăcătuși 36 47 83
Electricieni 36 36
Tîmplari 69 42 33 144
Croitori 35 41 76
Strung.-electric. 45 38 83
Lăc.-tinichigii 36 36
TOTAL 176 175 107 458 în 12 clase
Evidență:registru 1963/64 inventar nr.67 pag .20

Cadre didactice =13


Retegan Ioan -Director Putină Emil -prof.

Kazinschi Ioan -Dir.Adj Moldovan Beniamin –prof.

Cosma Petre - prof. Marginean Ludovica Prof.

Horgos Ștefan-prof. Racolța Ioan -prof.

Angyalcsay Gheorghe -prof. Ioan Minerva prof.

Silaghi Francisc -prof. Ghiurițan Ioli prof.

Maistri =18

Medve Francisc Hărănguș Gherasim

Muller Dănilă Nichita Ioan

Morar Vilhelm Budu Ruxandra

Timar Eugen Țiplea Dumitru

Nistor Florica Voith Ernest

Florea Dănilă Kerekeș Francisc

Sabău Ioan Mureșan Gheorghe

Matiș Zoltan Rittner Gheorghe

Pop Alexandru
Evidență:Dosar nr.2/1963 fila 45.

Anul școlar 1963/1964 Grup Scolar Petrol Chimie,scoala de meserii în lichidare

Elevi

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

Electricieni 35 38 21 94

Operator-chimisti 36 38

Tîmplari-constr. 67 67

Strungari 22 22

Croitori 36 42 78

Tîmplari mobilă 39 39

Lăcătuși-montatori 70 36 43 149

TOTAL 141 177 167 485 în 15 clase

Evidența: registru inventar 67/1963-1964 fila 95

REPARTIZARI TÎMPLARI LĂCĂTUȘ STRUNGARI ELECTRICIAN TINICHIGIU


PRODUCTIE
INTREPR.BOBÎLNA 10 1 1
DEJ
IPROFIL DEJ 8
UZ.METAL.CUGIR 10 13
IND.SÎRMEI 1
C.TURZII
CCH DEJ 1 2 2
ARMĂTURA CLUJ 1
UZ.ELECTRICA DEJ 4
SMT DEJ 2
REFRACTARA DEJ
UZ.ELECT.NĂSĂU 1
D
MINA AUR BĂIUȚ 1
ICM BAIA MARE 1
UZ.METALURG.CLUJ 7

CFR DEJ-TRIAJ 1 1

ICM CRAIOVA 4

ICM CHIȘCANI 5

Evidență dosar inventar nr.7/1963

Cadre didactice:15 profesori

Racolța Ioan : director Cosma Petre

Mărginean ludovica : dir .adj. Kazinschi Ioan

Vaida Gheorghe Putină Emil

Oprea Maria Giurea Veronica

Popovici Ioan Hărănguș Gherasim

Ghiurițan Ioil Horgoș Ștefan

Moldovan Beniamin

Gherasie Gheorghe

Pop Augustin

Maiștri =9

Florea Dănilă

Kerekes Francisc

Mureșan Gheorghe

Pop Alexandru

Nistor Florica

Budu Ruxandra

Nechita Ioan

Sabău Ioan

Tiplea Dumitru
For tutelar MIPC Ministerul Ind. Petrol Chimie ,care preia și Școala de meserii lichidare .

HCM nr.762/27.IX.1963.Încep să se încheie contracte de școlarizare cu întreprinderile MIPC.

Școala are local în Dej ,str.Mărășești 20-construcție proprie.

Cămin în Piața Bobîlna nr.9-10,nu are construcție proprie .

Laborator: 1 fizica și 1 chimie

Atelier :5

Bibliotecă cu 10241 de volume

Evidență : Dosar inv. Nr.157/1963 fila 126-129 și 167-169.

Dosar 23/1964 fila 185.

Anul școlar 1964-1965 .SCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI PETROL-CHIMIE DEJ,FOR


TUTELAR MINISTERUL INDUSTRIE PETROL CHIMIE

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI

LĂCĂT.MONTAT. 42 72 34 148

ELECTRICIENI 41 35 33 109

OPERATORI CHIMIE 41 32 73

TÎMPLARI MOBILĂ 34

CROITORI 34

TOTAL 124 139 166 429 în 12 clase

Evidență:registru inv.nr.18/1964/1966 fila 62

REPARTIZĂRI PRODUCTIE STRUNG. LĂCĂTUS ELECTRIC.

USPRUC Făgăras 6

Uz.mec Moreni 7

Schela Suplacu de Barcău 4

C-CH DEJ 5 42 20

Evidenta:Dosar inv.nr.13/1964
CADRE DIDACTICE:Profesori=11 MAIȘTRI=11

Racolța Ioan –director Mureșan Gheorghe

Mărginean Lud. –dir.adj. Pop Alexandru

Vaida Gheorghe Kerekes Francisc

Ghiurițan Loil Florea Dănilă

Horgoș Ștefan Budu Ruxandra

Popa Augustin Nichita Ioan

Ciurea Veronica Sabău Ioan

Cosma Petre Tiplea Dumitru

Hărănguș Gherasim Morar Vilhelm

Moldovan Beniamin Rittner Gheorghe

Putină Emil Nistor Florica

Popovici Ioan

Oprea Maria

EVIDENȚĂ:Dosar Inv.nr.23/1964 fila 276

Biblioteca =14016 volume.

ANUL ȘCOLAR 1965/1966 SCOALA PROFESIONALĂ DE CHIMIE DEJ

FOR TUTELAR:MINISTERUL IND. CHIMICE

ELEVI

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Operatori celuloza 64 39 30
Lăc.mec.intreținer 36
e
Lăcătuși montatori 36 43 68
Electricieni 36 34 38
TOTAL 172 116 136 424 în 12 clase

EVIDENȚĂ:Registru Inv.nr.21/1966/67 fila 14

REPARTIZĂRI PRODUCȚIE : Lăc.montat. Operatori Electric.


C.C.H. Dej 28 30 14

USPRUC Făgăraș 17

Fabrica Alumina Oradea 2

Intr.Instal.Buc. 12

C.Chimic Baia Mare 1

EVIDENȚĂ:Dosar inv.nr.6/1965 fila 75

CADRE DIDACTICE: Profesori= Maiștri=

Racolță Ioan –director Mureșan Gheorghe

Mărginean Lud. –dir.adj. Pop Alexandru

Vaida Gheorghe Kerekes Francisc

Ghiurițan Loii

Horgoș Ștefan

Pop Augustin

Ciurea Veronica

și 17 profesori cumularzi

EVIDENȚĂ:Dosar Inv. Nr.10/1965 fila 210-212

Dosar Inv. Nr.5/1966 fila 8-9

ANUL ȘCOLAR 1966-1967.ȘCOALA PROFESIONALĂ DE CHIMIE DEJ-ȘCOALA PROF. DE


CONSTRUCȚII DEJ.

FOR TUTELAR:MINISTERUL IND. CHIMICE ȘI MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

ELEVI

MESERII ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Operat.celuloză 113 55 39
Operat.medicam. 33
Lăc.mec.întreținer 31 36
e
Lăc.mec.AMA 62
Lăc.montatori 38 36 39
Electricieni 32 35 32
Strungari 35
Lăc.locomot.seral 31 647 în 20 clase

EVIDENȚĂ:Registru inv. Nr.42/1967/1968 fila 15

REPARTIZĂRI: Lăc.montat. Electric. Operatori

IIB Sant.Pitești 20

IERUCMT Cluj 16

USPRUC Făgăraș 16

C.C.H. Dej 29 16 30

EVIDENȚĂ:Dosar inv. Nr.1/1966 fila 133

CADRE DIDACTICE:Profesori =43 Maiștri =8

Racolța Ioan –director Pușcău Ovidiu Kerekes Francisc

Mărginean Ludovica –dir.adj. Buzgău Aurel Mureșan Gheorghe

Vaida Gheorghe Sălăgean Gheorghe Pop Alexandru

Ghiurițan Loii Cîmpeanu Constantin Astalîș Gheorghe

Pop Augustin Mican Profila Baiaș Gavrilă

Horgoș Ștefan 30 de cumularzi Racolța Nicolae

Ciurea Veronica 2 cumularzi

Marian Ilie

ȘCOALA PROFESIONALĂ CHIMIE ESTE ÎN LICHIDARE.

Avem o clasa curs seral.

Internat cu 319 paturi la Dej-Triaj.

Cantină cu 319 locuri în 2 schimburi .

Bibliotecă cu 19287 volume.

Infirmerie cu 5 paturi.

Gospodărie anexă-porcine la Urișor.

-5 ateliere și o sală de mașini,un atelier sudură și forjă.


EVIDENȚĂ:Dosar inv. Nr.28/1967 fila 25-27

ANUL ȘCOLAR 1967/1968:ȘCOALA PROFESIONALĂ CONSTRUCȚII DEJ

FOR TUTELAR, MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Zidari 35
Dulgheri 37
Lăcătuși montatori 35 31 37
Electricieni 37
Instalatori tehn.sanitare 32
Operatori celuloza 43 106 52
Lăcătuși ,,cazane,, aburi 35
Lăcătuși locomotive 33
Lăcătuș mecanic intrețin. 30 35
Electrician rețele 35 28
Lăcătuș AMA 59
Strungari 27
Lăcătuș locomotiva seral 26
TOTAL 287 314 152 753 în 23 de clase
EVIDENȚĂ:Registru inv.Nr.42/1967/1968 fila 80

REPARTIZĂRI PRODUCTIE Lăcătuș montator Electricieni Operatori


USPRUC Făgărași 3
C.C.H.Rîmnicu-Vîlcea 5
C.Chimic Baia-Mare 1
C.C.H. Dej 19 16 32
C.C.H. Suceava 1
I.I.Buc.șantier Victoria 12
EVIDENȚĂ: Dosar inv.nr.34 pag.88-97

CADRE DIDACTICE - Profesori = 45 Maiștri = 11

Racolța Ioan-director Astalîș Gheorghe

Mărginean Ludovica-dir. adj. Baias Gavrilă

Ghiurițan Loii Racolța Nicolae

Marian Ilie Baciu Nicolae

Pop Augustin Putina Emil

Pușcău Adrian Cîmpeanu Constantin


Vaida Gheorghe Pop Alexandru

Vasiliu Otilia Boca Gheorghe

Ciurea Veronica Kerekes Francisc

Hălălaie Dumitru Mureșan Gheorghe

Biornbaum Leon Zșgreanu Emil

Pintea Liviu

Cocișiu Vasile Internat cu 376 paturi la Dej-Triaj

Mînzat Iliana Cantină cu 376 locuri în 2 serii

Mican Profila Bibliotecă cu19918 volume

Buzgău Aurel Ateliere 6

29 profesori cumularzi Infirmerie cu 5 paturi

EVIDENȚĂ:Dosar inv. Nr. 29/1967 fila 8-12

ANUL ȘCOLAR 1968/1969. ȘCOALA PROFESIONALA DE CONSTRUCȚII DEJ

FOR TUTELAR MINISTERUL CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

ELEVI:

INVĂȚĂMÎNT PROFESIONAL DE ZI ANUL I A

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Dulgheri 72 30
Zidari 35 33
Lăcătuși mecanici 72 31
Electricieni 41 30 31
Instal.tehn.sanitare 36 31
Instalatori încălzire 36
Operatori 36 37 102
Lăcătuși montatori 35 33
Lăcătuși cazane aburi 35
Lăcătuș mecanic Diesel 32
Strungari 27
Lăcătuș AMA 58
TOTAL 328 263 282 873
ÎNVĂȚĂMÎNT UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

Dulgheri 32

Zidari 43

Sudori 35

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


TOTAL UCENICI 110
Locomotive seral 26
TOTAL GENERAL ȘC. 1009 cu 30 clase
ȘCOALĂ 438 263 306
Evidență:Registru inv. Nr. 31/1968/1969 fila 59.

CADRE DIDACTICE: Profesori =24 Titulari definitivi. SUPLINITORI

Racolța Ioan – director Buzgău Aurel Sclifos Maria

Mărginean Ludovica – dir.adj. Crăciunaș Alexandru 5 Profesori cumularzi

Vaida Gheorghe Tănase Petru

Vasiliu Otilia Petrescu Marius

Ghiurițan Loii Birnbaum Leon

Marian Ilie Cocișiu Vasile

Pop Augustin Hălălaie Dumitru

Ciurea Veronica Mînzat Iliana

Pușcău Octavian Rotar Ioan

Maiștri = 11 titulari definitivi Suplinitori

Kerekes Francisc Astalîș Gheorghe

Mureșan Gheorghe Baias Gavrilă

Zegrean Emil Dedea Traian

Putina Emil

Racolța Nicolae

Sigartău Dumitru

Baciu Nicolae
Pop Alexandru

Începe forma de învățămînt ucenicie la locul de muncă.

Internat 376 de paturi și cantină ci 376 loc/2 serii

Ateliere 7.

Bibliotecă cu 21171 volume+10279 manuale.

Evidență:Dosar inv.nr.45/1968 fila 276-278

REPARTIZARE ÎN PRODUCTIE

Electricieni Lăcătuș montator Lăcătuș mecanic Operatori


Fabr.Alumină Oradea 3
I.M.B. Tg.Mureș 8
Atel.conf.metal-O.Mures 27
ICM Cluj-șantier Oradea 1 4
C.C.H. Zărnești 6
C.C.H.-Rm.Vîlcea 15
C.C.H. Craiova 6 14
Fabr. Sinteza Oradea 1 2
U.F.S. Iași 47
C.C.H. Suceava 1
Fabr.cartoane Cluj 2
ICM Șantier Cămpia Turzii 2
Fabrica Terapia Cluj 6
EVIDENȚĂ:Dosar.inv. nr.44/1968 pag. 132-158

ANUL ȘCOLAR 1969/1970

ELEVI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Dulgheri 66 61 - 127
Zidari 35 35 - 70
Instal.tehn.sanitare 68 35 31 134
Lăcătuș mașini 36 - - 36
Electricieni 36 36 30 102
Operator medicam. 34 - 34
Lăcătuș montator - - 35 35
Instalatori încălzire 35 36 - 71
Lăcătuși mecanici - 72 - 72
Operatori medicam. - 34 - 34
Lăcătuşi montatori - - 35 35
Operatori celuloză - - 36 36
Lăcătuş cazane - - 35 35
aburi
Lăcătuş locomotive - - 31 31
TOTAL 276 309 198 783 ȋn 23 clase
EVIDENŢĂ: Registru inventar nr.31/1968/70 fila 106. UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIŞI


Dulgheri - 23 - 23
Tinichigii 35 - - 35
Lăcătuşi metal. 35 - - 35
Sudori 35 35 - 70
Mozaicari 33 - - 33
Zidari - 33 - 33
Zugravi-vopsitori 35 - - 35
Lăcătuşi maşini 34 - - 34
TOTAL 207 91 - 298 ȋn 9 clase
TOTAL GENERAL 483 400 198 1081elevi ȋn 32 clase
REPARTIZĂRI ÎN PRODUCŢIE

FABRICA ZIDAR DULGHERI ELECTRICIENI LĂCĂT.INTREŢ. LĂCĂT. A.M.A


I.C.M. Cluj 33 28 18
Uz.fibre.sintet.Iaşi 6 10
Uz.chimice Baia Mare 1 3
C.C.H. Dej 2 5
Fabr.Transilvania Oradea 10
Atel.rep.metal O.Mureş 1
F.alcaloizi Vişeu de Jos 3
C.F.A. Brăila 15
Uz. chimice Turda 4
Intrepr.instalat.Bucureşti 14
Fabr.Sinteza Oradea 5

EVIDENŢĂ: Dosar inventar nr.47/1969 pag.78

CADRE DIDACTICE:Profesori definitivi=9, Profesori suplinitori=12

Profesori definitivi: Maiştri: Def.=3

Racolţa Ioan –director Maistru supl.=8

Mărginean Lud.-dir.adjunct Kerekes Francisc

Vaida Gheorghe Mureşan Gheorghe

Vasiliu Otilia Zegreanu Emil

Ghiuriţan Loil Astalȋş Gheorghe


Pop Augustin Baias Gavrilă

Puşcău Octavian Dedea Traian

Giurea Veronica Putină Emil

Marian Ilie Racolţa Nicolae

Profesori suplinitori: Sigartău Dumitru

Buzgău Aurel Baciu Nicolae

Rotar Ioan Pop Alexandru

Crăciunaş Alexandru

Tănase Petre Cămin la Dej-Triajcu 487 locuri în barăci.

Petrescu Marius Cantină în localul şcolii cu 420 locuri în 2 schimburi.

Birnbaum Leon Ateliere 5.

Cocişiu Vasile Bibliotecă cu 19494 de volume.

Hălălaie Dumitru Cămin +cantină proprii în Dej str.Nicole Iorga nr.5,6

Mânzat Iliana 600 de locuri şi 300 de locuri pe un schimb.

Sclifos Maria

Danciu Aurel

Rocaş Liviu

Evidenţă:Dosar nr.54/1964 fila 21

ANUL şcolar 1970/1971

ELEVI PROFESIONAL:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ȊNSCRIŞI


Mecanici utilaje 58 - - 58
Dulgheri 66 63 - 129
Zidari 61 36 - 97
Instal.tehn.sanit. 70 68 - 138
Instal.incalz.centr 71 34 - 105
.
Electricieni - 35 34 69
Lăcătuşi maşini - 36 72 108
Operator medic. - - 32 32
TOTAL 326 272 138 736 în 23 clase
ELEVI UCENICI LA LOCUL DE MUNCĂ.

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ȊNSCRIŞI


Mecanici utilaje 75 - - 75
Mozaicari 40 31 - 71
Zidari 26 - - 26
Sudori 31 35 - 66
Zugravi vopsitori - 32 - 32
Tinichigii - 33 - 33
Lăcăt.constr.metal. - 35 - 35
Lăcăt.constr.maşin - 31 - 31
i
Sudori - - 35 35
TOTAL 172 197 35 404 în 12 clase
TOTAL GENERAL 536 469 173 1178 în 35 clase

EVIDENŢĂ :Registru consiliu profesoral 1970/1972

REPARTIZĂRI DE PRODUCŢIE:

Intrepr. Mozaic Lăc.met. Lăc.maş. Zugra Zidar Op.medic Dulghe Sudor IT Tinch. ELEC IIC
v . r S .
ISCM - - - - - - 31 - 33 - -
Braşov
ICM Cluj - 35 36 - 36 - 32 35 35 32 2 34
I.M.Bucur - - 36 - - - - - - - - -
.
T.C.I. 32 - - 31 - - - - - - - -
Braşov
Intr.i.Buc. - - - - - - - - - - 32 -
Terapia CJ - - - - - 34 - - - - -

TOTAL 32 35 72 31 36 34 63 35 68 32 34 34

EVIDENŢĂ:Dosar inv. Nr. 25/1970

CADRE DIDACTICE:Profesori def.=9,Profesori suplinitori =12,Maiştri tit.=8,Maiştri supl.=2

PROFESORI DEFINITIVI PROF.SUPLINITORI MAIŞTRI

Mărginean L.-director Buzgău Aurel Baias Gavril

Munteanu Radu-dir.adj. Balaş Francisc Kerekes Francisc

Vaida Gheorghe Mătieş Radu Racolţa Nicolae


Vasiliu Otilia Măluţan Cornelia Astalîş Gheorghe

Ciurea Veronica Petrescu Marius Mureşan Gheorghe

Puşcău Octavian Munteanu Steluţa Dedea Traian

Ghiuriţan Loil Crăciunaş Alexandru Putină Emil

Pop Augustin Tămaş Eugen Sigartău Dumitru


Hălălaie Dumitru Balint Valerica Pop Alexandru

Velios Iorgos Baciu Nicolae

Sclifos Maria

Birnbaum Leon

EVIDENŢĂ:Dosar inv. Nr.44/1970 fila 183-186

ANUL ŞCOLAR 1971-1972

ELEVI:CURS PROFESIONAL

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ȊNSCRIŞI


Instal.încălzire 71 64 - 135
Lăcătuş metal. 35 - - 35
Instal.tehnico sanitare 71 68 - 139
Zidari 37 59 - 96
Lăcătuşi maşini 35 - 35 70
Dulgheri 63 67 - 130
Mecanici utilaje - 58 - 58
Electricieni - - 34 34
TOTAL 312 316 69 697 în 21 de clase

ELEVI UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ȊNSCRIŞI


Inst.tehnico sanit. 23 - - 23
Lăcătuş metal. 36 - - 36
Zidari 37 26 - 63
Mec.utilaje 35 73 - 108
Sudori 29 32 - 61
Dulgheri 22 - - 22
Lăcătuşi maşini - - 31 31
TOTAL 182 131 31 344 în 12 clase
ELEVI CURS SERAL:

Lăcăt. locomotive 494 38 38 -1 clasă


TOTAL GENERAL 494 521 100 1115 în 34 de clase
EVIDENȚĂ:Registru procese varbale consiliu profesoral /1970-1972

REPARTIZĂRI ÎN PRODUCȚIE:

Intreprind Dulgheri Zidari Inst.T.S. Inst.încal Mozaic Sudori Lăcăt.maș Electr.


. z.
ICM Cluj 35 57 11 9 36 - - 33

TCI 30 27 22 - - 18 - -
Timișoara
ISCM 1 - 1 - - - - -
Brașov
Tr.5.C.M. - - 20 18 - - - -
Brașov
Tr.II - - 15 25 - - - -
București
Intr.7 - - - 8 - - - -
Galați
Trat.mont - - - - - 8 - -
aj
București
Într.mont - - - - - 5 35 -
aj
București
Într.Inst. - - - - - - - 1
București
TOTAL 66 84 69 60 36 31 35 34

EVIDENȚĂ :Dosar inv. Nr.2/1972

CADRE DIDACTICE:

Prof.definitivi=13 Prof.supl.-13 Maiștri titulari=8

Mărginean Ludovica-dir. Iova Cornelia Baias Gavrilă

Munteanu Radu-dir.adj. Rusu Delia Kerekes Francisc

Vasiliu Otilia Buzgău Aurel Mureșan Gheorghe

Ciurea Veronica Munteanu Constantin Dedea Traian

Ghiurițan Loil Balaș Francisc Putină Emil


Pop Augustin Mătieș Radu Sigartău Dumitru

Pușcău Octavian Petreanu Marina Astalîș Gheorghe

Roman Lucreția Munteanu Steluța Racolța Nicolae

Rocaș Liviu Crăciunaș Alexandru

Rotar Ioan Mînzat Maria

Hălălaie Dumitru Balint Valerica

Valica Iorgos Miron Maria

Sclifos Maria Birnbaum Leon

EVIDENȚĂ:Dosar inv. Nr.12/1971 fila 37-38

Cămin proprietatea școlii in Dej str.Nicolae Iorga nr.5 cu 600 paturi Cantină cu 300 locuri pe
un schimb

Bibliotecă cu 24247 volume

Ateliere 5,Infirmerie 1

Gospodărie- anexă- porcine- la Urișor.

ANUL ȘCOLAR 1972/1973

ELEVI CURS PROFESIONAL DE ZI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Inst.incălz.centrală 67 73 - 140
Lăcăt.constr.metalic 35 34 - 69
e
Inst.tehn.sanitare 65 69 - 134
Zidari 29 35 - 64
Lăcăt.constr.mașini 35 34 - 69
Dulgheri 65 61 - 126
Mecanici utilaje- - - 58 58
terasament
TOTAL 296 306 58 660 în 20 clase
UCENICI LA LOCUL DE MUNCĂ:

MESERIA ANUL I ANULII ANUL III TOTAL ÎNSCRIȘI


Sudori 67 29 - 96
Zidari 38 37 - 75
Dulgheri 47 22 - 69
Mec.utilaje.- 31 35 - 66
terasamente
Lăcăt.contr.metaL. 35 36 - 71
Mozaicari - - - -
Instal.tehn.sanitar - 23 - 23
e
TOTAL 208 182 - 390 în 12 clase
CURSURI SERAL:

Lăcăt.mec.locomot - - 38 38 în 1 clasă
.
TOTAL GENERAL 504 488 96 1088 în 33 clase

EVIDENȚĂ:Dosar procese verbale consiliu profesoral 1972-1973

REPARTIZAREA ÎN PRODUCȚIE:

Intreprindere Zidari Lăcăt.met Dulgher Inst.încălz. Inst.tehn.sanit. Sudori Mec.


utilaj
TCI 35 20 61 19 - 10 -
Timișoara
Într.montaj - 14 - - - - -
București
T.C.I. Cluj 30 - 1 2 15 - 6
Trust 10 Bv. - - - 10 - - -
Într.instalatii - - - 41 - - --
București
Trust II Buc. - - - 1 - - -
C.L.C.ABucur - - - - 30 - -
Întrepr.7 - - - - 10 - -
Galați
TCI Iași 5 - - - - - -
TCI Brașov 1 - - - 8 - -
TMUCB Buc. - - - - - - -
Șantier Piteșt - - - - - 14 28
Fabrica Azur - - - - 5 - -
Timișoara
TCIBucurești
Șant.Tîrgoviș - - - - 8 - -
Trust Buc. - - - - - - 98
S.Utilaj Cluj - - - - - - 32
S.utilaj Brașv - - - - - - 7
Inst.m.Iași - - - - - - 5
TOTAL 71 34 62 73 76 24 176
EVIDENȚĂ:Dosar nr.1972/1973

CADRE DIDACTICE:

Prof.definitivi=11 Prof.suplinitori=13 Maiștri titulari=9

Ing.Rotar Ioan-dir. Bungău Aurel-dir.adj. Baias Gavrilă


Ing.Mărginean Ludovica Iova Cornelia Kerekes Francisc

Vasiliu Otilia Rusu Delia Mureșan Gheorghe

Ciurea Veronica Munteanu Constantin Dodea Traian

Ghiurițan Loil Balaș Francisc Putină Emil

Pop Augustin Munteanu Steluța Astalîș Gheorghe

Roman Lucreția Crăciunaș Alexandru Racolța Nicolae

Rocaș Elvira Galea Elena Sigartău Dumitru

Ing.Valalaie Dumitru Ciceo Valeria Pop Alexandru

Ing.Velica Iorgos Mînzat Maria

Ing. Sclifos Maria ing.Balint Maria

Ing.Miron Maria

Ing.Birnbaum Leon

ANUL ȘCOLAR 1973/1974-ELEVI CURS PROFESIONAL DE ZI:

MESERIA ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL


ÎNSCRIȘI
Lăcăt.mașini 34 35 34 103
Dulgheri,tîmplari 58 64 - 122
Inst.tehn.sanitare 69 66 - 135
Inst.încălz.centrală 64 67 - 131
Lăcăt.constr.metalice 36 35 - 71
Zidari betoniști 25 28 - 53
TOTAL 286 295 34 615 în 19 clase
UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ:

Sudori 34 59 - 93
Mecanici utilaje 45 31 30 106
Lăcătuș constr.metal. 24 28 - 52
Zidari betoniști 22 25 - 47
Dulgheri,tîmplari,parchetari 44 42 - 86
Tîmplari mobilă 35 - - 35
TOTAL 204 185 30 419 în 14 clase
TOTAL GENERAL 409 480 64 1034 în 33 clase
CADRE DIDACTICE:

Prof.titulari=13 Prof.suplinitori Maiștri=9

Ing.Rotar Ioan-dir. Mureșan Viorica Astalîș Gheorghe

Buzgău Aurel-dir.adj. Balaș Francisc Baias Gavrilă


Ciurea Veronica Crăciunaș Alexandru Dedea Traian

Măgurean Nicolae Galea Elena Kerekes Francisc

Pop Augustin Munteanu Constantin Mureșan Gheorghe

Roman Lucreția Rusu Delia Pop Alexandru

Vasiliu Otilia ing.Birnbaum Leon Putină Emil

Ing.Mărginean Ludovica ing.Dumitru Constantin Racolța Nicolae

Ing.Rocaș Silviu ing.Miron Maria Sigartău Dumitru

Ing.Sclifos Maria ing.Mînzat Maria

Ing.Velios Iorgos Prof.cumul.:

Chețeanu Radu Curta Vasile

Bulduș Răzvan Toma Margareta

Bișboacă Marius

EVIDENȚĂ :Dosar inv. Nr.53/1973 fila 340-341

Repartizare în producție pentru practică –(ANUL I,II și III).

Intrepr. Tîmpl. Lăcătuș Dulgher Instalații Instalator Lăcăt. Zidar Mec. Sudor
Mașini incalzire tehn-sanit. metal utilaj
TCI - - - - 11 - - - -
Craiova
TCI Cluj - 20 110 27 39 25 67 47 -
TCI - - 66 - 10 59 18 41 -
Timis.
TMUCh - 65 - - - 17 - - 63
Bucur.
T.L.S. - - 7 - - - 2 - 5
Bucur.
TIM - 19 - 35 - - - - -
Bucur.
TIA - - - 25 - - - - -
Bucur.
TIM - - - 15 - 10 - - -
Brașov
TCI - - - - 55 - - - -
Brașov
TCI - - - - 4 - - - -
Pitești
TMB - - - - - - - 19 -
Bucur.
TCI - - - - 14 - - - -
Gh.Dej
TCU - - - - - - - 15 -
Ploiești
Intr. 35- - - - -- - - - -
Bobîlna
Dej
ANUL ȘCOLAR 1974/1975 GRUPUL ȘCOLAR CONSTRUCȚII DEJ:

Componență:Liceu Industrial Treapta I

Învățămînt profesional de zi.

Învățămînt Profesional seral

Ucenicie la loc de muncă

For tutelar,Ministerul Construcțiilor Industriale București.

ELEVI-LICEU INDUSTRIAL TREAPTA I-a:

MESERIA Nr.clase ANUL I ANUL II ANUL III TOTAL


CONSTRUCȚI 5 183 - - 183
MECANICI 4 158 - - 158
TOTAL 9 341 - - 341
PROFESIONAL DE ZI
Dulgh,tîmp,parchetari 3 37 55 - 92
Instal.incalz.centrala 2 - 62 - 62
Instal.tehnico-sanitar 2 - 67 - 67
Lăcăt.constr.metalice 1 - 35 - 35
Lăcăt.constr.mașini 2 - 34 35 69
TOTAL 10 37 253 35 325

PROFESIONAL UCENICIE
LA LOCUL DE MUNCĂ
Sudori 1 - 29 - 29
Lăcăt.constr.metalice 1 - 21 - 21
Zidari betoniști 1 - 36 - 36
Dulgheri,tîmpl,parchetari 1 - 37 - 37
Mecanici utilaje 2 - 42 26 68
Tîmplari mobile 1 - 35 - 35
TOTAL 7 - 200 26 226

PROFESIONAL SERAL
Lăcătuși locomotive 1 31 - - 31
28 409 453 61 923
TOTAL GENERAL ȘCOALĂ

CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INTREPRINDERILE

Întrepr. Zid Constr Mecan Dulgh Lăc.ma II IT Lăc.met Sudo Tîmpl.mo Mec.util
. . . . ș C S al r b .
TCI Ploiești - 4 - - - - - - - - -
TCI - - - - - - 3 - - - -
Craiova
TCI Iași 15 - - - - - - - - - -
TCI Cluj 21 69 10 83 24 1 26 14 - - 43
9
TCI - 5 - 36 - - 9 27 10 - 25
Timișoara
TIS - - 5 - - - - - 4 - -
Bucuresti
TIM - - - - 14 1 - - - - -
București 9
TIA - - - - - 2 - - - - -
Bucuresti 4
TMUCB - - 13 - 31 - - 2 15 - -
București
TIM - - - - - - - 13 - - -
Brașov
TCI - 1 6 - - - 29 - - - -
Brașov
TIZ - - 5 - - - - - - - -
București
Intr.Bobîln - - - 9 - - - - - 35 -
a
Dej
TOTAL 36 79 39 128 69 6 67 56 29 35 68
2

CADRE DIDACTICE

Profesori = 31 , Maiștri = 9

Profesori titulari: Maiștri titulari: Profesori suplinitori

Rotar Ioan – dir. Astalîș Gheorghe Munteanu Constantin

Buzgău Aurel – dir.adj. Sigartău Dumitru Galea Elena


Vasiliu Otilia Putină Emil Rusu Delia

Roman Lucreția Dedea Traian Crăciunaș Alexandru

Balaș Francisc Baiaș Gavrilă Dumitru Constantin

Bulduș Răzvan Kerekes Francisc Birnbaum Leon

Chețeanu Radu Racolța Nicolae Mînzat Maria

Măgureanu Nicolae Pop Alexandru Toma Margareta

Ciurea Veronica Mureșan Gheorghe Mureșan Viorica

Pop Augustin Curta Vasile

Rocaș Liviu Ritner Elisabeta

Mărginean Ludovica Axinte Cosma

Velios Iorgos Rotaru Nicolae

Sclifos Mărioara

Miron Maria

Bișboacă Nicolae

Vereș Vasile

Căpraru Ana

BAZA MATERIALĂ:

- 12 săli de clasă - 1 bibliotecă școlară

- 4 cabinete școlare - 1 internat cu 592 locuri și 592 paturi

- 2 laboratoare școlare propriu zise - 1 cantină cu 300 locuri pe serie.

- 1 laborator tehnologic
- 6 ateliere școlare ABSOLVENȚI : PROFESIONAL DE ZI = 250

- 1 bibliotecă școlară UCENICIE = 150

ANUL ȘCOLAR 1975/1976 GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII

Componența : Liceu Industrial treapta I-- a

Învățămînt profesional de zi
Învățămînt profesional seral

Învățămînt ucenicie la loc de muncă

For –Tutelar : Ministerul Construcțiilor Industriale

ELEVI

LICEU INDUSTRIAL TREAPTA I—a

Meseria Nr.clase Anul I Anul II Anul III TOTAL


Construcții 11 215 172 - 387
Mecanici 8 156 157 - 313
TOTAL 19 371 329 - 700
PROFESIONAL DE ZI

Lăc.constr.mașini 1 - - 34 34
Dulgh,tîmplari,parchet 1 - 38 - 38
TOTAL 2 - 38 34 72
UCENICIE LA LOCUL
DE MUNCĂ
Mecanici utilaje 1 - - 42 42
Tîmplărie mobilă 1 - - 35 35
TOTAL 2 - - 77 77
PROFESIONAL SERAL

Lăcătuș locomotive 1 - 32 - 32
TOTAL GENERAL 24 371 399 111 881
ȘCOALĂ

CONTRACTE ÎNCHEIATE CU INTREPRINDERILE

Întreprind. Constr. Mecanic Dulgher Lăc.maș. Mecan.util Tîmpl.mobilă Total


TCI Cluj 118 17 18 10 25 - 188
TCI Timiș. 5 - - - 12 - 17
TCI Brașov 1 6 - - - - 7
TCH Cluj 50 13 10 4 5 - 82
TIZ - 5 - - - - 5
București
TIM - - - 14 - - 14
București
TCI Ploiești 4 - - - - - 4
TMUCB - 33 - 6 - - 39
București
TLS - 5 - - - - 5
București
Într.Bobîlna - - 9 - - 35 44
Dej
TOTAL 178 79 37 34 42 35 365

CADRE DIDACTICE PROFESORI = 38 MAIȘTRI = 9

Profesori titulari Profesori suplinitori Maiștri titulari

Baias Ioan – dir. Galea Elena Pop Alexandru

Badiu Sabin – dir.adj. Munteanu Constantin Sigartău Dumitru

Rotar Ioan Axinte Xosma Putină Emil

Măgureanu Nicolae Someșan Elena Astalîș Gheorghe

Vasiliu Otilia Măgirescu Elisabeta Dedea Traian

Roman Lucreția Croitoru Elena Baias Gavrilă

Ciurea Veronica Dumitru Constantin Mureșan Gheorghe

Pintea Maria Mînzat Maria Racolța Nicolae

Rusu Delia Incze Francisc Kerekes Francisc

Pop Augustin Buzgău Rodica

Bișboacă Nicolae

Vereș Vasile Profesori plătiți cu ora

Rotaru Nicolae ing. Moșut Gheorghe

Rocaș Liviu ing. Sclifos Anatolie

Velios Iorgos ing. Timar Ioan

Cordoș Rodica ing.Ciceo Liviu

Ursa Ludovica Ordentlich Dumitra

Sclifos Marioara Măluțan Cornelia

Balaș Francisc

Chețeanu Radu

Mărie Zey Ruthraut

Căpraru Ana
Baza materială,aceiași ca în anul școlar 1974/1975

ABSOLVENȚI: PROFESIONAL = 251

UCENICIE = 148

TOTAL = 399