Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de recapitulare – numere zecimale

1. Calculati :
1 1
I. 2,54+ 3, 56 = II. 2,5  (1,5+1,25  0,4)  2 2   (0,3+ 5 );
10- 2,1 = {[ ( 1,52 −0 ,15 )⋅10−15 ,9 ]⋅0,5 }⋅100
2,53 ¿3,5 = {0 , 25+5⋅[53−2⋅( 34 ,7+ 5,3 ) : 80 ] }⋅100−25
45,48 : 0,12 = 1000−0,5⋅[ ( 5 ,29 : 2,3+0,7 ) : 100+ 0 , 07 ]⋅100

2. Transformaţi în fracţie ordinară şi simplificaţi rezultatul :


a) 0,50 1,54 0,88 0,85 3,5 125,5
b) 0,( 6) 5,(42) 0,(49) 0,(45) 3,(5) 12,(305)
c) 0,1(6) 0,3(45) 2,7(8) 5,01(5) 5,12(34)

3. a) Comparaţi numerele :
0,0005 şi 0,005 0,91 şi 91 4,33 şi 43,3 1,324 şi 2,324
0,435 şi 0,436 0,376 şi 0,(376) 1,5(6) şi 1,56 9,34 şi 9,304
b) Care este ordinea crescatoare a numerelor: a = 4,32; b = 4,(3) ; c = 4,3335 şi d =
4,3(4)

4. a) Calculaţi: 10% din 100; 48% din 450; 35% din 700; 15% din 9570.
b) Calculaţi: trei pă trimi din 12,4 km; patru cincimi din 8100 lei; două septimi din
560 kg.

5. Transformaţi în fracţii zecimale:


4 7 4 4 12 34 4 5 4 37
, , , , ,
10 1 0 0 10 00 1 000 0 6 27

5. Calculaţi media aritmetică a numerelor: a = 3,56 b = 7,74 şi c = 3,7 .

6. Dacă media aritmetică a trei numere este 12,54 iar media aritmetică primelor două
este 3,31 atunci calculaţi al treilea numă r. Ştiind că primul este cu 2,31 mai mare
decâ t al doilea să se afle produsul primelor două numere.

7. Rezolvaţi  :
a) 3,41+x=7 (x:0,4+1):10+1,9=2 [ 10 , 99−2⋅( 2 , 55+ x ) ]⋅10+0,1=10
b) x-4,23=0,171 (3-x)10+0,8=29,8 [ 0,5+2⋅( x +0 , 25 ) ]⋅3+0,5=11

8. Aflaţi un numă r ştiind că dacă din dublul să u scă dem 2,4 iar rezultatul astfel obţinut
îl împă rţim la 3 obţinem 5,8 .
9. Andreea are 205,8 lei. După ce îi dă surorii ei 39,6 lei primeşte de la mama încă 10
lei iar apoi îşi cumpă ră 4 caiete a 2,72 lei fiecare şi 2 că rţi a 19,66 fiecare. Aflaţi suma care
îi ră mâ ne Andreei.

S-ar putea să vă placă și