Sunteți pe pagina 1din 65

MEMORIU DE OBIECȚII IMPLEMENTARE PROIECT –

EXTINDERE ABATOR PĂSĂRI AL SC AGRICOLA


INTERNAȚIONAL SA ÎN CARTIERUL GHERĂIEȘTI DIN
MUNICIPIUL BACĂU

Cetățenii cartierului Gherăiești din municipiul Bacău, direct afectați de


disconfortul creat de facilitățile de producție ale Abatorului de păsări a SC
Agricola Internațional SA, amplasat pe Calea Moldovei nr 230, vă aducem la
cunoștință următoarele obiecțiuni, referitoare la Raportul la Studiul de Evaluare
a Impactului asupra Mediului – Extindere Abator Păsări.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, în noul RIM întocmit de Ecoproject
Consulting pentru proiectul Extindere Abator Păsări în municipiul Bacău, se
minte la fel de mult ca și în precedentul RIM întocmit de aceeași societate de
consultanță cu competențe în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor.
Acest RIM are numeroase lacune, conține elemente care se contrazic de la o
pagină la cealaltă, fiind realmente o bătaie de joc la adresa oamenilor din cartierul
Gherăiești și nu numai.
Vom demonstra pas cu pas că faptele enumerate mai sus au fundament real, cu
date concrete extrase din acest raport întocmit nu de specialiști ci de niște diletanți
în domeniu.
Astfel la pag. nr. 6 din RIM se specifică faptul că accesul la abator se realizează
printr-un drum betonat, racordat la DN 15 Bacău –Piatra Neamț și de pe strada
Arinilor pentru vehicule ușoare de distribuție cu o greutate mai mică sau egală cu
3,5 tone. Fals, accesul la abator se realizează potrivit AIM din 27 februarie 2018
exclusiv din Calea Moldovei nr 230, poarta de pe strada Arinilor neputând fi
utilizată de nici o catergorie de autovehicule, ca urmare a disconfortului fonic la
care ar fi supusă populația rezidențială de pe această stradă.
La pag. nr. 19 se precizează că în cazul executării proiectului utilajele mari care
se vor folosi în perimetrul abatorului nu vor lucra în zilele de sâmbătă și duminică
pentru a diminua disconfortul creat în zonă. În timp ce la pag. 33 în cadrul
tabelului cu programul de funcționare, referitor la programul executării lucrărilor
din proiect se specifică că acestea se efectuează timp de 6 zile pe săptămână în
intervalul luni-sâmbătă. Iată astfel încă o dovadă că acest RIM este întocmit în
bătaie de joc .

1
De ce domnilor reprezentanți ai APM, Ecoproject Consulting în RIM în cadrul
rubricii, capitolului Descrierea proiectului nu a menționat sursa sau sursele de
finanțare a SC Agricola Internațional SA necesare pentru implementarea acestui
proiect? Acest fapt este prezentat în alte rapoarte de impact asupra mediului,
întocmite de firme serioase de consultanță în domeniul gospodăririi apelor și a
protecției mediului. În acest sens vă dăm drept exemplu RIM-ul elaborat de SC
Apomar Consulting 2005 SRL pentru Abator și fabrică procesare carne din
Ștefănești , Argeș, beneficiar SC Radicstar SRL.
Nu cumva aceste omisiuni au fost făcute deliberat, în condițiile în care SC
Agricola Internațional SA pentru implementarea proiectului, din cei aproximativ
8 mil de euro, 50% adică aprox. 4 mil euro reprezintă ajutor de stat, deși această
societate nu întrunește condițiile de eligibilitate pentru acordarea unui astfel de
ajutor în conformitate cu legislația în vigoare.
Potrivit H.G 807/2014 acordarea ajutoarelor de stat este justificabilă doar
în zonele/domeniile în care se manifestă diferite eșecuri de piață iar
cuantumul / nivelul ajutoarelor acordate trebuie să fie proporțional cu
nivelul eșecului care trebuie să fie compensat. Orice sume excedentare
acordate intreprinderilor au potențialul de a acorda acestora un avantaj
economic nejustificat de natură a afecta în mod excesiv concurența de piață.
În această situație, efectele negative ale acordării ajutoarelor de stat tind să
depășească efectele pozitive ale acordării lor.
Oportunitatea acordării ajutoarelor, cuantumul acestora precum și
modalitatea concretă sau instrumentul cel mai potrivit de acordare trebuie
să fie stabilite prin studii și analize de oportunitate derulate înainte de
instituirea efectivă a facilităților.
Din acest motiv domnilor reprezentanți ai APM, în descrierea proiectului din
cadrul RIM, Ecoproject și implicit SC Agricola Internațional SA au omis în mod
deliberat să menționeze sursa sau sursele de finanțare, pentru că SC Agricola
Internațional SA nu a suferit vreun eșec de piață care să o facă eligibilă pentru a
putea beneficia de bani publici pentru implementarea acestui proiect, având în
vedere că proiectul pentru care Guvernul României i-a acordat finanțare
nerambursabilă din banii contribuabililor, nu este și nu va fi vreodată de interes
public și nici nu are un obiectiv comun.
De ce domnilor reprezentanți ai APM, cei de la Ecoproject nu au prezentat o
planșă foto din care să reiasă clar amplasamentul abatorului în raport cu locuințele
învecinate, așa după cum este prezentat în RIM-ul pe care vi l-am dat drept
exemplu și în toate RIM-urile întocmite în conformitate cu legislația în vigoare.

2
Aceasta reprezintă o altă omisiune intenționată a celor de la Ecoproject și
implicit SC Agricola Internațional SA, pentru că dacă ar fi prezentat o astfel de
imagine în cadrul RIM , așa după cum ar fi fost normal, ar fi ieșit limpede în
evidență faptul că amplasamentul abatorului de păsări încalcă flagrant distanțele
minime de protecție sanitară între obiectivele economice care produc disconfort
și riscuri asupra sănătății populației și zona rezidențială, așa după cum stipulează
Articolul 11 din OMS 119/2014.
Domnilor reprezentanți ai APM, în perimetrul celor 500 m de protecție sanitară
se află peste 100 de imobile și implicit peste 320 de cetățeni a caror zonă de
protecție a fost încălcată.

Locuință de pe Str. Arinilor-Bacău- România (foto originală)

3
De asemenea la pag. 25 se specifică faptul că în zona de recepție păsări se va
realiza o răcire adiabatică atât pentru păsări cât și pentru personalul ce deservește
acest compartiment, deci două astfel de instalații extrem de zgomotoase.
Ecoproject menționează că răcitoarele adiabatice vor funcționa în timpul
programului de lucru atât timp cât sunt ocupanți în secția de recepție și că aceste
răcitoare în aceste condiții nu vor genera zgomot pe timpul nopții. Domnilor
reprezentanți ai APM, Ecoproject și SC Agricola Internațional SA mint cu
nerușinare, la momentul actual activitatea de recepție a puilor începe de la orele
23, iar procesul de sacrificare de la orele 2 ale dimineții. În timp ce la pag.33
Ecoproject și implicit SC Agricola Internațional SA specifică faptul că recepția
păsărilor începe la orele 4 ale dimineții ceea ce presupune că aceste răcitoare
adiabatice vor funcționa și pe timpul nopții, producând astfel un grav disconfort
fonic și tulburând liniștea și timpii de odihnă a populației de pe strada Arinilor,
având în vedere faptul că hala de recepție a puilor, acolo unde sunt localizate
aceste instalații poluante fonic se învecinează cu această stradă fiind amplasată la
mai puțin de 20 m de imobilele din vecinătate.
La pag 29 se precizează că va fi construită o clădire care va fi destinată
procesului de ambalare și care va fi dotată cu o centrală de tratare a aerului cu o
putere fonică instalată de 61 dB, care va fi montată pe acoperișul clădirii. Această
centală de tratare a aerului ca și centrala de tratare a aerului pentru spațiu destinat
spălării navetelor, ambele prezentate la pag.29, nu au prevăzute nici o metodă de
reducere a dispersiei poluării fonice la imobilele și populația din vecinătate.
Probabil reducerea zgomotului la sursă, atenuarea căilor de propagare și
măsurile în jurul receptorilor sunt termeni străini pentru reprezentanții
responsabili cu aspectele legate de protecția mediului ai SC Agricola
Internațional SA.
Facem precizarea că atât studiul de zgomot întocmit de SC Incertrans București
prezentat în documentul Actualizarea Hărților de Zgomot și a planurilor de
acțiune în municipiul Bacău, cât și măsurătorile de zgomot efectuate de
Laboratorul de Analize de Mediu al centrului de Mediu și Sănătate Cluj-Napoca
în zilele de 10 și 11 septembrie 2019 au scos în evidență faptul că în ceea ce
privește zgomotul ambiental pe timp de noapte, în toate cele trei puncte de
măsurare: str. Arinilor, str Calea Moldovei și str Ecaterina Teodoroiu, valorile
înregistrate au depășit limita maximă admisă chiar și cu 15 dB.
O altă minciună prezentată în RIM, o regăsim la pag 82, acolo unde analizându-
se situația actuală a zgomotului generat de instalațiile abatorului către zona

4
rezidențială, potrivit celor de la Ecoproject, toate valorile măsurate în cele 10
puncte se situiază sub limita de 50 dB conform SR 10009/2017. Aceste valori nu
sunt reale, deoarece toate măsurătorile efectuate de către noi locuitorii străzii
Arinilor situați în proximitatea abatorului, cu aparate sonometrice omologate, la
trei metri de peretele exterior al locuinței și la h= 1,5 m, conform OMS 536, au
prezentat valori ale zgomotului ambiental generat exclusiv de instalațiile
abatorului de păsări, situate constant între 53 – 58 dB, atât pe timpul zilei cât și
noaptea în toate punctele de măsurare.
Se confirmă astfel ceea ce au scos în evidență atât studiul de zgomot din 10 –
11 septembrie al Laboratorului de Sănătate Cluj-Napoca cât și Actualizarea
Hărților de Zgomot la nivelul municipiului Bacău întocmit de SC Intertrans
București.
Alte date eronate prezentate în cadrul RIM se regăsesc la pag 85, acolo unde
cei care au întocmit raportul încearcă încă o dată să ne adoarmă vigilența și ne
prezintă o evaluare a nivelului de zgomot la receptor în situația implementării
măsurilor propuse, luându-se în calcul situația cea mai defavorabilă ce generează
valorile maxime ale nivelului de zgomot regăsită în condițiile funcționării
simultane la capacitate maximă a tuturor surselor de zgomot de pe amplasament.
Potrivit acestei evaluări toate valorile prognozate se situiază puțin sub limita
maximă admisă de 50 dB.
Domnilor reprezentați ai APM , LMA de 50dB este de referință conform
SR 10009/2017 doar pentru intervalul orar 7 – 23, pentru intervalul orar 23
– 7 LMA pentru zgomotul ambiental este de 40 dB.
De aceea , domnilor reprezentanți ai APM tragem un nou semnal de alarmă și
vă facem cunoscut faptul că având în vedere că instalațiile frigorifice, mari
generatoare de zgomot funcționează inclusiv pe timpul nopții în intervalul orar
23 – 7, populația din proximitatea abatorului va fi expusă constant la un zgomot
ambiental de peste 40 dB, tulburând astfel liniștea, somnul și timpul de odihnă al
oamenilor.
Concluzia celor care au întocmit raportul este de-a dreptul hilară în ceea ce
privește zgomotul, la pag.86 menționându-se că în situația implementării
măsurilor propuse, valorile nivelului de zgomot generat de funcționarea unității
în condițiile cele mai defavorabile se încadrează în valoarea maximă admisă de
50 de dB în toate punctele de recepție considerate la fațadele cele mai expuse ale
clădirilor de locuit învecinate.
Menționăm faptul ca la limita sudică a Abatorului de păsări vor fi amplasate
modulele frigorifice ale instalației de răcire, la o distanță mai mică de 10 m de

5
locuințele celor situați pe str.Ecaterina Teodoroiu, care constituie o altă sursă de
zgomot și de poluare cu substanțe extrem de periculoase, amoniac, pentru
sănătatea acestor oameni și nu numai.
Domnilor reprezentanți ai APM, cei care au întocmit acest RIM precum și
autorii acestui studiu de zgomot ori nu cunosc legislația în domeniu ori se fac că
nu o cunosc și prostesc o întreagă comunitate de oameni, în încercarea disperată
de a implementa cu orice preț acest proiect și indiferent de consecințele ulterioare
în ceea ce privește confortul și sănătatea oamenilor.
De asemenea la pag.88 se precizează că datorită programului propus de
beneficiar de reducere a traficului auto pe timp de noapte și în week-end va avea
drept efect o reducere suplimentară a nivelului de zgomot în zona locuințelor
învecinate contribuind astfel la creșterea stării de confort a populației din
proximitatea abatorului.
Domnilor reprezentanți ai APM, care este această reducere suplimentară a
nivelului de zgomot, câți dB înseamnă, pentru că așa după cum vedeți, autorii
raportului se referă strict la traficul auto pe timp de noapte, nu și la funcționarea
agregatelor instalațiilor frigorifice, mari generatoare de zgomot, a căror
funcționare și pe timpul nopții nu reduce ce amplififică poluarea fonică la care
este supusă populația din vecinătatea abatorului, aceasta urmând să fie în mod
cert peste 40 dB LMA în intervalul orar 23 – 7 , afectând astfel somnul acestor
oameni.
Domnilor reprezentanți ai APM potrivit studiilor de specialitate un somn bun
pe timpul nopții este o condiție necesară pentru starea de bine iar afectarea
acestuia ca urmare a poluării fonice produse de agregatele și autovehiculele care
transportă pui vii a SC Agricola Internațional SA constituie unul dintre cele mai
puternice motive de reclamare a zgomotului.
Este necesar ca populația rezidențială de pe străzile Arinilor, Ecaterina
Teodoroiu, Calea Moldovei, să fie informată care sunt nivelurile de zgomot
suportate de organismul uman, ce înseamnă un anumit prag al nivelului de
zgomot și mai ales la ce pericole se supun prin expunerea timp îndelungat la un
zgomot de intensitate ridicată, de care se face răspunzătoare SC Agricola
Internațional SA, respectiv Abatorul de Păsări al acestei societăți comerciale.
Principalele stări de disconfort cu care ne confruntăm ca urmare a afectării
somnului din cauza zgomotului sunt:
-dificultatea de a adormi
- trezirea prematură nedorită

6
- greutatea în a adormi din nou după ce persoana s-a trezit
- schimbări în stadiile somnului
Oamenii pot reclama și efecte secundare ale deranjării somnului cum ar fi:
-diminuarea calității somnului
- oboseală
- depresii
- scăderea productivității
- slăbirea concentrării
Efectele psihologice negative ale afectării somnului de către sursele de zgomot
ale Abatorului de păsări a SC Agricola Internațional SA sunt:
- mărirea presiunii arteriale
- mărirea pulsului
- vasocontracție
- modificări ale ritmului respirator
- aritmie cardiacă

Prin urmare domnilor reprezentanți ai APM, cetățenii de pe strada


Arinilor solicită ferm având în vedere cele relatate mai sus , ca accesul
autovehiculelor indiferent de masa totală a acestora să se facă în continuare,
până la relocarea abatorului de păsări în afara zonei rezidențiale, exclusive
din strada Calea Moldovei nr 230, ca și până acum.
Abatorul de păsări a SC Agricola Internațional SA nu mai poate să-și
desfăsoare activitatea în cartierul Gherăiești, municipiul Bacău, în mijlocul
comunității, în condițiile în care potrivit documentului de Actualizare a Hărților
de zgomot și a planurilor de acțiune în municipiul Bacău, parcul Gherăiești, cel
mai mare parc al orașului Bacău cu o suprafață de 22,8 ha, loc de odihnă și
recreere pentru toți cetățenii orașului, urmează să fie declarat zonă liniștită.
În cazul zonelor liniștite reglementările în ceeea ce privește poluarea fonică
sunt extrem de stricte, toate sursele de zgomot trebuie să îndeplinească condițiile
cele mai severe referitoare la limitele nivelului de zgomot. Scopul delimitării
zonelor liniștite este de a conserva liniștea zonei, cu alte cuvinte asigurarea
că nici pe termen lung zgomotul zonei să nu depășească normele legale în

7
domeniu și că în interiorul și la limita zonei liniștite să nu existe surse de
zgomot.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău , parcul Gherăiești se învecinează la
vest cu strada Arinilor, ceea ce înseamnă că această stradă și oamenii care
locuiesc aici constituie o zonă tampon între Abatorul de păsări, o sursă continuă
de poluare fonică, și Parcul Gherăiești. Așa după cum am menționat
reglementările legale în vigoare interzic în cazul zonelor tampon amplasarea
surselor de zgomot la limita acestora, iar utilajele și autovehiculele abatorului de
păsări ale SC Agricola Internațional conform măsurătorilor efectuate numai
silențioase nu sunt.
În concluzie referitor la zgomot, cetățenii de pe str Arinilor, str Ecaterina
Teodoroiu și str Calea Moldovei nu pot fi expuși la un zgomot industrial agasant
și agravant în ceea ce privește afecțiunile medicale deja existente ale acestora
întrucât zona în care locuiesc , potrivit PUG nu este zonă industrială , iar conform
CAEN 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre , activitatea de
abatorizare face parte din cadrul industriei alimentare.
Deci acest obiectiv economic poluant atât fonic cât și olfactiv nu-și mai
poate desfășura activitatea pe acest amplasament , cu atât mai puțin să se
extindă, având în vedere că produce discomfort și riscuri asupra sănătății
populației.
Domnilor reprezentanți ai APM, potrivit RIM două mari instalații care
deserves procesul tehnologic din cadrul abatorului și care constituie sursele
principale de discomfort și risc asupra sănătății populației nu fac obiectul acestui
proiect. Este vorba despre Stația de preepurare a apelor uzate, care constituie
sursa nr 1 de poluare olfactivă, cu mirosuri pestilențiale, particule PM 10 și
2,5, H2S, NH3, CH4, NOx și alți compuși chimici volatili care prin ridicarea
acestora de pe suprafața bazinului biologic al stației de epurare care nu este
acoperit, ajung în plămânii noștri și ai copiilor noștri, producându-ne astfel grave
probleme respiratorii și nu numai.
În ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile în domeniu BAT, pe
care potrivit Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, SC Agricola Internațional SA se laudă că le utilizează,
acestea nu sunt disponibile nici măcar pe hârtie darmite pe teren.
De exemplu pentru prevenirea scurgerilor lichide și a emisiilor urât
mirositoare din rezervoarele instalației de epurare ape uzate, cerințele BAT
8
conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, prevăd etanșarea bazei și a pereților și acoperirea
rezervoarelor.
Nici bazinul tampon situat în incinta abatorului, nici bazinul de aerare și
bazinele stației de epurare ape uzate nu sunt acoperite, acestea fiind o sursă
continuă de mirosuri pestilențiale și de disconfort pentru sănătatea
populației din zonă.
Ba mai mult tocmai datorită utilizării celor mai bune tehnici disponibile
în domeniu doar la nivel teoretic în noaptea de 16 spre 17 septembrie 2019,
bazinele stației de epurare au deversat inundând proprietatea d-lui Tarcău
Lucian cu mii de metri cubi de ape uzate încărcate cu substanțe periculoase,
în anul 2014 având loc un fenomen similiar, producându-se astfel o poluare
semnificativă, fapt consemnat și în Raportul la Studiul de Evaluare a
Impactului asupra Mediului- Extindere Abator păsări.
În urma prelevării probelor de pe terenul contaminat și a raportului de
încercare din data de 4.10.2019, s-a constatat în ceea ce privește elementul
chimic cadmiu(Cd), o valoare de 5,6 mg/kg s.u., ceea ce constituie conform
legii 756/1997 o depășire a pragului de intervenție pentru terenurile cu
folosință sensibilă. Valoarea normală în sol a acestui element chimic Cd este
de 1 mg/kg s.u, ceea ce înseamnă că familia Tarcău și cetățenii din zonă au
fost supuși acțiunii nocive a unui metal greu cu o toxicitate ridicată și cu un
potențial cancerigen extrem de agresiv. Cadmiul este un element carginogen,
expunerea la acțiunea sa ducând la cancer pulmonar, de prostată, iar prin
alimentație la cancer endometrial și mamar. Expunerea la cadmiu este
deasemenea asociată cu boli renale, ateroscleroză, hipertensiune arterială,
boli cardiovasculare.
,,Reducerea prin metode tehnice recomandate de proiectanți de specialitate a
formarii aerosolilor (risc biologic si purtatori de miros) la suprafata bazinelor
deschise unde apa tratata cu clorura ferica este aerata”. Care sunt concret aceste
măsuri, întrucât deja de pe suprafța apei bazinelor stației de epurare se ridică
aerosoli urât mirositori, încărcați de suspensii periculoase care sunt purtați de
curenții de aer în arealele învecinate.
În Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere
Abator păsări, se precizează totodată că funcționarea noii investiții nu va influența
negativ calitatea aerului din zonă.

9
Domnilor reprezentanți ai APM, calitatea aerului în zonă este deja la cote
alarmante! Suntem zilnic afectați de mirosurile pestilențiale infecte generate de
bazinul tampon de 80 metri cubi ce deservește stația de epurare a apelor uzate, de
bazinul de aerare și de bazinele stației de epurare a apelor uzate care sunt
neacoperite și amplasate în aer liber la mai puțin de 10 m distanță de
locuințele rezidențiale, iar prin descompunerea anaerobă a materiilor organice
se degajă un miros insuportabil care se întinde la nord până în zona ansamblului
rezidențial ,,Grădina cu Magnolii “ și a Parcului Gherăiești, iar la sud până în
zona locuințelor din cartierul Nord în funcție de direcția predominantă a vântului.

Deversare bazin biologic neacoperit stația preepurare


Mai 2014 (foto originală)
Cea de a doua instalație care nu face obiectul investiției conform informațiilor
de la pag 11 din RIM este centrala frigorifică care constituie principal sursă de
poluare fonică, de pe străzile Arinilor și Ecaterina Teodoroiu.
În cadrul RIM la pag 41 se precizează că din bazinul selector al stației de
epurare apa va fi pompată către bazinul de tratament biologic în care are loc
tratamentul biologic cu ajutorul bacteriilor. Domnilor reprezentanți ai APM, acest
10
bazin fiind neacoperit atunci când pornesc pompele de aerare pentru a produce
oxigenul necesar bacteriilor, toți compușii chimici volatili, de tipul PM 10 și 2,5,
H2S, NH3, CH4, NOx, P, Cd, sunt antrenați din apă și de pe suprafața acestora și
purtați de curenții de aer până în zona ansamblului rezidențial ,, Grădina cu
Magnolii”, a Parcului Gherăiești la nord și până în zona imobilelor din cartierul
Nord la sud în funcție de direcția predominantă a vântului.
În RIM se menționează că SC Agricola Internațional SA va acoperi doar
bazinul tampon din interiorul abatorului și bazinul selector al stației de epurare,
nu și bazinul biologic al aceleași stații, deși cerințele BAT în domeniu impun cât
se poate de clar această măsură, tocmai pentru a preveni scurgerile lichide și
dispersia emisiilor urât mirositoare din interiorul și de pe suprafața acestui bazin.
Deși la pagina 11 din RIM se specifică clar că stația de epurare nu face obiectul
acestui proiect, la pag 55 Ecoproject și inclusiv SC Agricola Internațional SA vin
cu precizarea că proiectul de Extindere și modernizare a abatorului de păsări
prevede un amplu set de măsuri constructive și tehnologice de modernizare a
stației de epurare. După cum puteți vedea aceasta constituie o altă neconcordanță
și ambiguitate între ceea ce se specifică la un moment dat în raport și ceea ce se
menționează câteva pagini mai încolo în cadrul aceluiași raport.
De asemenea o altă minciună din partea Ecoproject și SC Agricola
Internațional SA reiese din cele prezentate la pag 60, acolo unde se menționează
că ,, în anul 2019 a fost o sesizare de la domnul Tarcău Lucian cu privire la
evacuarea unor reziduri toxice. În urma verificării în teren s-a constatat că era o
defecțiune a senzorului de nivel din bazinul de contact colector apa uzată
scurgându-se pe partea superioară a bazinului pe terenul adiacent stației. S-au
făcut analize de sol, nu s-au constatat depășiri ale pragului de alertă la folosințe
mai puțin sensibile. S-a constatat o depășire la indicatorul de calitate Cd de 5,6
mg/kg s.u valoare care nu a putut fi atribuită scurgerilor accidentale ci se
datorează fondului natural.
Preluare din nota de constatare a Gărzii de Mediu: ,, Având în vedere că în zona
adiacentă a stației de prepurare, zona care a fost prima dată inundată de ape,
concentrația Cd este mult mai mică ( 2,15 mg/kg s.u) putem aprecia că celelalte
probe se datorează fondului natural și nu pot fi atribuite unei poluări accidentale”
Domnilor reprezentanți ai APM, până unde mai poate merge minciuna,
ipocrizia și abuzul celor de la SC Agricola Internațional SA? Stimați domni, în
urma procesării probelor de sol de pe terenul agricol contaminat al domnului

11
Tarcău Lucian s-a constatat o depășire nu a pragului de alertă ci a pragului de
intervenție pentru terenurile cu folosință sensibilă conform prvederilor Ordinului
nr 756/ 3 noiembrei 1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind
evaluarea poluării mediului.

Poluare depășire prag de intervenție 17 septembrie 2019


(foto originală)
Poluarea din 16- 17 septembrie 2019 de care se face responsabilă SC Agricola
Internațional SA ar fi trebuit având în vedere că s-a produs contaminarea unui
teren agricol cu un metal greu extrem de toxic cadmiu (Cd), să determine nu alerta
ci intervenția promptă a autorităților locale de mediu GNM și APM Bacău
precum și autorității de sănătate publică DSP Bacău.

12
Tocmai din cauza acestei lipse de reacții din partea instituției ai căror angajați
erau și a încadrării eronate a pragului acestei poluări, considerându-se că au comis
un abuz, comisarul șef al GNM Bacău Diaconu Ionuț și Comisarul GNM Bacău
Năstasă Ionuț au fost eliberați din funcție în urma plângerii penale formulate
împotriva acestora la Tribunalul de pe Lângă Judecătoria Bacău.

Poluare depășire prag de intervenție 17 septembrie 2019


(foto originală)
Facem pe această cale un apel și către reprezentanții APM Bacău să analizați
obiectiv acest memoriu și să nu comiteți abuzuri pentru că în caz contrar veți
răspunde nu doar cu funcțiile pe care le ocupați ci și în fața legii.

13
O altă minciună legată de stația de preepurare este prezentată la pag 72 în RIM,
acolo unde se menționează că treapta biologică este prevăzută cu aeratoare situate
pe fundul bazinului tocmai pentru a preîntâmpina emisia de mirosuri. Domnilor
reprezentanți ai APM , aceste aeratoare situate pe fundul bazinului biologic nu
preîntâmpină emisia de mirosuri ci constituie factorul determinant care generează
ridicarea acestora din apă și de pe suprafața acesteia, ci și dispersia acestor
mirosuri în tot cartierul Gherăiești și nu numai.
De aceea se impune urgent , conform cerințelor BAT, până la relocarea
abatorului în afara zonei rezidențiale, acoperirea bazinului biologic al stației
de preepurare în vederea eliminării disconfortului olfactiv și a diminuării
riscului asupra sănătății populației.
La pagina 100 din RIM se precizeaza că datorită amplasării la peste 900 de m
de aria de protectie specială avifaunistică Natura 2000, acțiunile derulate pe
amplasament nu vor avea impact semnificativ asupra ariei protejate.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, potrivit Planului de Management
pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești,
porțiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv zonele folosite de păsări
migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse în sit.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, Directiva 2004/35/CE este foarte
exigentă și restrictivă în ceea ce privește amplasarea instalațiilor și obiectivelor
industriale poluante sau cu potențial poluant în apropierea ariilor naturale
protejate. Domnilor reprezentanți ai APM, în urma poluării semnificative din
17.09.2019 de care se face răspunzătoare Stația de epurare a Abatorului de Păsări,
amplasată la mai puțin de 10 m de locul unde începe zona de protecție sanitară a
sitului european Natura 2000, s-au produs daune cu efecte negative grave asupra
stării ecologice, daune aduse solului( Cd 5,6 mg/kg s.u) cu un risc semnificativ
pentru sănătatea umană, daune aduse speciilor și habitatelor naturale protejate cu
efecte negative majore asupra stării de conservare, așa după cum este stipulat în
Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva privind
habitatele naturale.
Domnilor reprezentanți ai APM , în imediata vecinătate a stației de epurare,
la mai puțin de 10 m, începe habitatul și zona de cuibărit a peste 20 de specii de
păsări protejate integrate în situl avifaunistic Natura 2000 și anume:
Ixobrychus minutus, A081 Circus aeruginosus, A038 Cygnus cygnus , A193
Sterna hirundo, A166 Tringa glareola , A307 Sylvia nisoria , A140 Pluvialis

14
apricaria, 177 Larus minutus , A196 Chlidonias hybridus, A197 Chlidonias
niger , A127 Grus grus, A131 Himantopus himantopus, A151 Philomachus
pugnax, A229 Alcedo atthis, A060 Aythya nyroca , A027 Egreta alba, A082
Circus cyaneus, A026 Egreta garzetta, A393 Phalacrocorax pygmeus , A132
Recurvirostra avosetta, A068 Mergus albellus, A075 Haliaeetus albicilla .

Gallinula chloropus – găinușa de baltă


Mai – 2020 ( foto originală)

15
Domnilor reprezentanți ai APM, articolul 96, Alin 2, pct. 12.2 din cadrul
Legii mirosului (265/2006) , promulgată de președintele României pe data
de 10/07/2020, stipulează că autoritățile publice locale au obligația de a
respinge solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanțele minime de
protecție sanitară nu sunt respectate sau dacă în zonă sunt instalații care
produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației.

Amplasament abator păsări – Martie 2020


Foto – google earth
Totodată, alin 12.4 al aceluiași Art. 96 menționează că autoritățile publice
locale au obligația de a reglementa inclusiv prin interzicerea permanentă sau
temporară a desfășurării activităților generatoare de disconfort olfactiv în
zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, unități sanitare și
de învățământ.
Domnilor reprezentanți ai APM, SC Agricola Internațional SA nu
respectă distanțele minime de protecție sanitară, nici în ceeea ce privește
16
amplasamentul abatorului față de zona rezidențială, nici în ceea ce privește
poziționarea stației de preepurare a apelor uzate față de locuințele
cetățenilor din vecinătate.
Deci aveți obligația domnilor reprezentanți ai APM, în conformitate cu
Art 96 , alin 2 pct 12.2 să respingeți solicitare de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Extindere abator păsări, întrucât distanța minimă
de protecție sanitară dintre abator și zonele protejate nu este respectată.
Potrivit Art 9 din OMS 119/2014 între unitățile industriale, obiectivele sau
activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot și vibrații în
teritoriile protejate învecinate, se asigură zone de protecție sanitară. În
același timp Art 11 al aceleași legi stipulează că distanțele minime de
protecție sanitară între teritoriile protejate și o serie de unități care produc
disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt în cazul abatoarelor de
minim 500 metri, iar în cazul stațiilor de epurare a apelor uzate de minim
300 metri.
Abatorul de păsări se află amplasat la mai puțin de 10 m de locuințele
învecinate de pe străzile Arinilor, Ecaterina Teodoroiu și Calea Moldovei,
încalcând astfel flagrant prevederile acestui act legislativ și aducând grave
prejudicii sănătății populației din zonă prin poluarea pe care o generează.
Tot în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului-
Extindere Abator păsări, se face precizarea că în ceea ce privește calitatea
aerului în urma măsurătorilor efectuate în zilele de 10 și 11 septembrie 2019,
reiese că zona punctului de măsurare nr 1 respectiv strada Arinilor este o
zonă vulnerabilă la poluarea cu amoniac și microparticole în suspensie PM
10.
Cu alte cuvinte această vulnerabilitate a oamenilor care locuiesc pe strada
Arinilor înseamnă că prin expunerea continuă și îndelungată la amoniac și PM 10
că aceștia nu se îmbolnăvesc de tot felul de tumori maligne azi sau mâine dar într-
un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, în 2,3 sau 5 ani o pot face oricând.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, potrivit studiilor în domeniu
expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi de tipul PM
10 cauzează cancer și moarte prematură!
Menționăm faptul că strada Arinilor se confruntă deja cu un fenomen de
depopulare masivă ca urmare a deceselor cauzate de tot felul de tumori maligne.
Se poate afirma că în ultimii 12 ani, de la momentul punerii în funcțiune a Stației

17
de epurare a apelor uzate și a dublării capacității de producție de la 40 000 la 80
000 păsări sacrificate zilnic, am fost cobaii experimentali ai SC Agricola
Internațional SA ca urmare a poluării la care am fost expuși în mod continuat.
În Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului- Extindere
Abator păsări, se invocă pentru realizarea proiectului criterii socio economice în
detrimentul sănătății populației și anume că nu vor fi venituri suplimentare la
bugetul local și că nu se vor crea locuri de muncă.
Domnilor reprezentanți ai APM Bacău, extinderea Abatorului de păsări a SC
Agricola Internațional nu aduce nici un beneficiu comunității cartierului
Gherăiești și implicit municipiului Bacău, iar referitor la locurile de muncă facem
precizarea că dintre locuitorii cartierului Gherăiești mai puțin de 10 sunt angajații
abatorului, restul forței de muncă necesar desfășurării activităților lucrative în
abator, fiind atras din comunele limitrofe și nicidecum din orașul Bacău sau din
cartierul Gherăiești.
În concluzie ca urmare a celor relatate , a obiecțiilor formulate și
temeinic argumentate, semnatarii acestui memoriu solicităm APM Bacău
respingerea cererii de emitere a Acordului de Mediu formulată de SC
Agricola Internațional pentru proiectul Extindere Abator Păsări.

15/ 07 /2020 Tarcău Lucian


Țâmboi Matei Cosmin

18
Anexa nr 1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Anexa nr 2

Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău –România- U.E.


( foto originala)

41
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

42
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

43
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

44
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

45
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

46
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

47
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

48
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

49
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

50
Strada Arinilor – cartier Gherăiești – municipiul Bacău – România – U.E.
(fotografie originală)

51
Stația de epurare ape uzate a Abatorului de Păsări – Strada Arinilor
cartier Gherăiesti – municipiul Bacău – Romania - U.E.
(10 m de prima locuință)- foto originală

52
Stația de epurare ape uzate a Abatorului de Păsări – Strada Arinilor
cartier Gherăiesti – municipiul Bacău – Romania - U.E.
(10 m de prima locuință)- foto originală

53
Poluare semnificativă prin deversarea bazinului statiei de epurare abator
păsări – 17 septembrie 2019 – proprietate particulară Tarcău Lucian – GNM
Bacău, APM Bacău nu au luat nici o măsură de decontaminare a solului
(Foto originală)

54
Poluare semnificativă prin deversarea bazinului statiei de epurare abator
păsări – 17 septembrie 2019 – proprietate particulară Tarcău Lucian – GNM
Bacău, APM Bacău nu au luat nici o măsură de decontaminare a solului
(Foto originală)

55
Poluare semnificativă prin deversarea bazinului statiei de epurare abator
păsări – 17 septembrie 2019 – proprietate particulară Tarcău Lucian – GNM
Bacău, APM Bacău nu au luat nici o măsură de decontaminare a solului
(Foto originală)

56
Stația de epurare abator păsări – Str Arinilor – mun. Bacău – România - U.E.
Poluare semnificativă 2014 – SC Agricola Internațional SA nu a informat
autoritățile locale responsabile, respectiv GNM, APM, IJSU.
(Foto originală)

57
Stația de epurare abator păsări – Str Arinilor – mun. Bacău – România - U.E.
Poluare semnificativă 2014 – SC Agricola Internațional SA nu a informat
autoritățile locale responsabile, respectiv GNM, APM, IJSU
(Foto originală)

58
Amplasamentul abatorului de păsări în mijlocul comunității cartierului
Gherăiești într-o zonă rezidențială de protecție sanitară
Bacău – România – U.E
(Foto - google Earth)

59
Camioanele SC Agricola Internațional SA tranzitează orașul Bacău, pentru a se
deplasa la abatorul de păsări din Gherăiești- mun. Bacău
(Foto originală)

60
Camioanele SC Agricola Internațional SA tranzitează orașul Bacău, pentru a se
deplasa la abatorul de păsări din Gherăiești- mun. Bacău
(Foto originală)

61
Camioanele SC Agricola Internațional SA tranzitează orașul Bacău, pentru a se
deplasa la abatorul de păsări din Gherăiești- mun. Bacău
(Foto originală)

62
Poluare evidențiată după ploaie pe str Arinilor – Gherăiești – mun Bacău
( Foto originală)

63
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(25) În principiu, prezentele orientări se aplică ajutoarelor pentru IMM-uri și pentru
întreprinderi mari. Întreprinderile mari au tendința de a resimți în mai mică măsură decât
IMM-urile efectele disfuncționalităților pieței. În plus, este mai probabil ca întreprinderile
mari din sectoarele agricol și forestier și din zonele rurale să fie actori importanți pe piață și,
în consecință, în cazuri specifice, ajutoarele acordate întreprinderilor mari pot denatura în
mod special concurența și schimburile comerciale din cadrul pieței interne. Întrucât ajutoarele
pentru întreprinderi mari din sectoarele agricol și forestier și din zonele rurale și pentru alte
întreprinderi mari pot în mod potențial să denatureze în mod similar concurența, normele
privind ajutoarele de stat pentru întreprinderi mari prevăzute în prezentele orientări ar trebui
să fie armonizate cu normele generale privind ajutoarele de stat și ar trebui supuse principiilor
comune de evaluare, astfel cum sunt stabilite în partea I capitolul 3 din prezentele orientări.
Fără a se aduce atingere respectivelor principii comune de evaluare, în ceea ce privește
măsurile de dezvoltare rurală, din motive de consecvență și coerență cu politica de dezvoltare
rurală, normele privind ajutoarele de stat pentru întreprinderi mari ar trebui să fie aliniate la
normele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. În ceea ce privește măsurile de
ajutor pentru sectorul creșterii animalelor, care nu se înscriu în domeniul de aplicare al
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, Comisia își menține politica anterioară conform căreia
întreprinderile mari ar trebui să fie în măsură să finanțeze ele însele costurile aferente acestor
măsuri. Prin urmare, ajutoarele pentru sectorul creșterii animalelor ar trebui să fie limitate la
IMM-uri.

64
65