Sunteți pe pagina 1din 3

Scoalagimnaziala :___________________________

Numeleelevului:_____________________________clasa______________

Data:____________________________

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


AN SCOLAR 2018/2019
EDUCAȚIE SOCIALĂ - CLASA A VI-a

 Pentrurezolvareacorecta a testului e acordă 90 p.. Se acordă 10p din oficiu.


 Timpulefectiv de lucru: 45 de minute

PARTEA I - 50 p

I. Citeste cu atențieurmătorul text:

Intrebareaeste un enunț verbal sauscrisadresatcuiva cuscopul de a primi un răspuns .


Intrebareaesteunică ,clară, etică , neutră.
Putemclasificaintrebările in functie de răspunsulprimit , intrebariinchise , intrebarideschise,
raspunsurile pot fi de exemplu DA/NU saurăspunsurineasteptate , opinii, cunostințe
Pebazaacestui text, identificăcaracteristicileintrebărilor ,șiprecizati in functie de
clasificareaintrebărilorcândobtinem un răspunssimplu DA/NU 5x5p =25p

II. Selecționează din lista de maijos, treidrepturi ale copilului:

1. Dreptul la muncă
2. Dreptul la educație
3. Dreptul la șomaj
4. Dreptul la familie
5. Dreptul la violență
6. Dreptul de a-şi exprima iber idei3x5p = 15p

III. Ce reprezintă discriminarea si cum se manifestă ?


10p
PARTEA a II-a - 40 p
Propune un proiect ce poate fi initiat de elevii clasei și intocmește fișa proiectului
1. Stabilește denumirea proiectului
2. Care este problema pe care vrei sa o rezolvi, care este scopul proiectului?
3.Stabilește care sunt beneficiarii proiectului
4.Identifica parteneri care sa se asocieze proiectului
5.Stabileste perioada de desfășurare
6. Descrie cateva activități ce vor fi desfășurate in cadrul proiectului
BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I 50
PUNCTE

I unică, clară, etică, neutră , intrebări inchise 5x5p = 25


puncte

II Oricare 3 drepturi selectionate 3x5p = 15


puncte

III Discriminrea reprezinta un comportament negativ fata de membri unui grup despre care avem
prejudecati. Se manifesta prin comportament agresiv, ignorare, excludere 10 puncte

SUBIECTUL II 40
PUNCTE

1 Stabilirea denumirii proiectului 5


puncte

2. Prezentarea problemei , scopul proiectului 10 puncte

3. Mentionarea beneficiarilor in concordanță cu scopul proiectului 5 puncte

4. Prezentarea scopului proiectului 5


puncte

5. Perioada de desfasurare 5
puncte

6. Descriere activități 10
puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu