Sunteți pe pagina 1din 4

S. C. S.R.L.

Aprobat

Administrator

FISA POST

1. Denumirea postului: Muncitor necalificat de demolare cladirilor,


captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (COR 931301)

2. Poziţie in ierarhie: îi este subordonat administratorului societatii;


3. Rol: executa demolare cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta,
gresie, parchet;
4. Responsabilitati:
 se prezinta la serviciu conform graficului de lucru stabilit;
 se prezinta la serviciu odihnit, fara a fi sub influenta bauturilor
alcoolice;
 se interzice categoric, consumul de bauturi alcoolice pe durata
programului de lucru;
 incarcarea-descarcarea materialelor necesare in constructii, 
 participarea la incarcarea-descarcarea acestora cu instalatii de
ridicat, 
 prepararea, amestecarea, prelucrarea materialelor si compozitiilor
necesare in constructii, 
 saparea si/ sau nivelarea terenului, 
 participarea la executarea lucrarilor de demolare a zidariei (ultima
atributie enumerata este specifica mai ales pentru „Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic,
faianta, gresie, parchet”;
 raspunde promt la dispozitiile conducerii, ori de cite ori este
solicitat, impreuna cu alti colegi de serviciu, la executarea unor
lucrari care necesita munca in echipa;
 in timpul programului respecta normele de securitatea muncii, P.S.I.
si regulamentul de ordine interioara in vigoare;
5. Se interzice lucratorilor accesul la tabloul si instalatiile electrice din
dotarea locului de munca
6. Orice defectiune la instalatiile electrice vor fi sesizate de catre lucrator
sefului de unitate
7. Interventiile la instalatiile electrice se vor face de catre personal autorizat
la cererea administratorului unitatii
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor

-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru


numai in scopul dat de instructiuni si sefi;

- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;

-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si


acordarea primului ajutor;

 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:


- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria
persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in
timpul procesului de munca ;

- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa


utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau


inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive ;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice


situatie de munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie ;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau


angajatorului accidentele suferite de propria persoana ;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat


este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor ;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii


desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate ;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul


securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora ;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii


sanitari.

j) sa mentina curatenia la locul de munca ;

k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu


fumeze decat in locuri special amenajate ;

l) sa respecte disciplina la locul de munca ;

m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca


n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau
revizii la echipamentele de munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in
stare normala, odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in
mod corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului

8. Autoritate:
 Nu este cazul
9. Rezultate: lucrarile de constructii si finalizare responsabilitatilor atribuite;
10.Competente:
 tehnice:
- nu sunt necesare;
- vechime in domeniu:- minimum 1 ani;
 psihoaptitudini:
- rezistenta la efort prelungit si la stress ;
- buna capacitate de cooperare in echipa;
11.Interfeţe: personalul muncitor;
12.Calificare : studii medii
13.Delegare: este înlocuit de un alt muncitor cu cunostinte de specialitate.

,,

Luat la cunostinta Data