Sunteți pe pagina 1din 2

SC ANDREI CONSTRUCT TARSA SRL

DECLARATIE

Subsemnatul(a) DAVID ADRIANA DANIELA, nascut(a) la data, 21.01.1988, in


localitatea Cimpeni , judetul ALBA, posesor al B.I. , seria AX, nr .687881, eliberat de
SPCLEP Cîmpeni la data de 25.09.2017, declar pe propria raspundere ca am luat la
cunostiinta anterior incheierii contractului individual de munca de urmatoarele :

- Identitatea angajatorului ;
- Locul de munca si daca acesta este fix sau mobil;
- Activitatea se poate desfasura prin delegare intr-o alta localitate decat cea unde
este sediul societatii,
- Delegarea salariatului se poate prelungi pe perioade mai mari de 6 luni
- Sediul angajatorului
- Functia / ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania
sau altor acte normative si atributiile postului
- Fisa postului
- Riscurile specifice postului;
- Criteriile de evaluare a activitatii profesionale
- Data de la care contractul individual de munca isi va produce efectele
- Durata contractului individual de munca;
- Durata concediului de odihna anual;
- Conditiile de acordare a preavizului de catre parti;
- Salariul de baza , sporuri , indemnizatii ;
- Durata normala a muncii exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
- Durata perioadei de proba;
- Regulament Intern
- Contractul colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului
- Codul de conduita

SEMNATURA…………………….. DATA 12.06.2020


S.C. ALIMAR TARSA S.R.L.

DECLARATIE

Subsemnatul(a) FUȚU DORICA,nascut(a) la data, 10.08.1975 in localitatea


Cîmpeni, judetul ALBA, posesor al B.I. , seria AX, nr .626206, eliberat de SPCLEP
Cîmpeni la data de 21.01.2016, declar pe propria raspundere ca am luat la cunostiinta
anterior incheierii contractului individual de munca de urmatoarele :

- Identitatea angajatorului ;
- Locul de munca si daca acesta este fix sau mobil;
- Activitatea se poate desfasura prin delegare intr-o alta localitate decat cea unde
este sediul societatii,
- Delegarea salariatului se poate prelungi pe perioade mai mari de 6 luni
- Sediul angajatorului
- Functia / ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania
sau altor acte normative si atributiile postului
- Fisa postului
- Riscurile specifice postului;
- Criteriile de evaluare a activitatii profesionale
- Data de la care contractul individual de munca isi va produce efectele
- Durata contractului individual de munca;
- Durata concediului de odihna anual;
- Conditiile de acordare a preavizului de catre parti;
- Salariul de baza , sporuri , indemnizatii ;
- Durata normala a muncii exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
- Durata perioadei de proba;
- Regulament Intern
- Contractul colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului
- Codul de conduita

SEMNATURA…………………….. DATA 04.02.2020