Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Data:

Prenume:
FIȘĂ DE LUCRU
Sunetul și literele: A → B
1. Citește literele, silabele, cuvintele:
Bb â î ÎDd P p L l oc Rș r păE eî A adȘu I i lP O tn R Dm s N M iS
c U r aĂ e l ECsoT Ș ș P p DdbBâ Î î
ba be bi bo bă bu bob cub alb cui
ban bei bi-ne bob băț bun bo-bul cu-bul al-bul cuib
ba bo bă-ta-ie bâ-tă Bar-bu um-blă
ba-bă bo-lo-van bă-iat bâ-te Bu-cu-rești în-trea-bă
ba-ră lo-bo-dă bu iar-bă Bu-cu-ra îm-bra-că
ba-lon boa-bă bu-ni-cul to-bă Bra-șov blo-cat
ban boa-be bu-ni-ca bal Buș-teni bu-bu-ie
ban-că bol bu-re-te bal-con Bran tre-bu-ie
ban-dă bol-nav bu-că-tă-ri-e po-rumb Ba-nat a-pro-ba
bar boa-lă bu-că-tar po-rum-bel Bis-tri-ța com-bi-na
bar-că îm-bol-nă-vit bu-cu-ri-e bloc Si-biu îm-bă-trâ-nit
bar-bă bo bu-su-ioc blo-cu-ri-le Ti-bi îm-bu-nat
băr- bos bo-boc bum-bac bară → pară→ nară → țară → cară
băr-bat îm-bo-bo-cit tul-bu-re bere → pere → sere →vere→ mere
bas bom că-ră-buș baie → paie
bas-me bom-ba bi bob → rob
basm bom-be bi-ne dură → tură → sură → mură
bas-ton bom-boa-ne bi-ni-șor barcă → parcă

2. Leagă cuvintele cu același 3. Leagă cuvintele cu înțeles opus:


înțeles:
bun nerăbdător
basm vesel blând sănătos
mâncare cuvânt bolnav rău
vorbă poveste răbdător aspru
bucuros bucate

4. Eu spun una, tu spui multe: 5. Completează:

banană → _________________ Suntem în anotimpul ___________________ .


Lunile primăverii sunt: __________________,
bloc → ___________________ _________________ și _________________ .
umbrelă→ _________________ Soarele este mai ____________ . În curând se
vor întoarce păsările ____________________ .
umbră → __________________ Bine ai venit, ___________________ !
7. Citește propozițiile:

6. Citește și transcrie cuvintele: Sâmbătă bunica mi-a citit o nouă


poveste.
Era vorba despre un împărat. El

avea trei copile. Craiul dorea să știe care
dintre ele îl iubește cel mai mult.Cea mică
bu cu-ri-e
i-a spus:
− Tată, te iubesc ca sarea în bucate!
ni-că Împăratul s-a supărat, dar până la
urmă a înțeles că prințesa avea dreptate.

8. Colorează cercul corespunzător sunetului B:

OOO OO OOO OO OO OO OOO OO OOO OO

9. Reprezintă grafic cuvintele:


Barbu tablă sabie vrabie Berta

10. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:


11. Silabele s-au amestecat. Pune-le în ordine. Scrie cuvintele obținute:

bar boa ne bom cu Bu rești


12. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

tobă porumbel Barbu

albină Bianca cuib

13. Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de silabe din următoarele cuvintele:

bubuie → 7 2 1 3 6 5 4 bulină → 1 10 4 5 3 2

alb → 1 4 6 3 7 2 5 cabană → 7 2 1 3 6 5 4

14. Numerotează cuvintele pentru a obține o propoziție. Scrie propoziția cu litere mari:

un Balena pește este uriaș


morcovi

După ce ai terminat fișa, poți colora imaginile!

S-ar putea să vă placă și