Sunteți pe pagina 1din 3

CONCURS DE ESEURI (on-line)

Iulie 2020
,,Exemple de bună practică din învățământul românesc, on-line, în contextul pandemiei”
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (ciclul primar și ciclul gimnazial)
Data desfășurării concursului: iulie 2020
Perioada de înscriere: 1-25 iulie
Perioada de jurizare: 29-31 iulie
Perioada de trimitere a diplomelor/ adeverințelor de participare: august 2020
MOTIVAȚIA CONCURSULUI
Perioada martie- iunie 2020, a dat ocazia cadrelor didactice să își demonstreze
profesionalismul și inteligența interpersonală, să își pună la încercare potențialul creator în
predarea on-line. Fiecare educator, învățător sau profesor a întâlnit tot felul obstacole, întrucât
s-a aflat într-o situație inedită. Iată de ce dorim să ne cunoaștem mai bine, să aflăm cu ce ne-
am confruntat noi, cadrele didactice, dar și cum am reușit să ne atingem obiectivele. Am vrut
să dăm ocazia cadrelor didactice să își spună opinia, dar și să recompensăm pe cei care au
venit cu soluții practice, originale.
CRITERII DE JURIZARE
1) originalitate,
2) soluții practice,
3) argumentare sprijinită pe resurse bibliografice/ raționamente logice pertinente/ experiența
practică de la locul de muncă,
4) implicarea a cât mai mulți factori educaționali .
CATEGORII TEMATICE PENTRU ESEU
1) eseu general, referitor la situația clasei/ școlii, a greutăților cu care v-ați întâlnit și cum ați
reușit să le rezolvați, ce a mers bine, ce nu a funcționat, propuneri pentru cazul în care s-ar
continua predarea on-line și din toamnă (cum ați proceda din toamnă și ce responsabilități ar
trebui să aibă și ceilalți factori implicați),
2) eseu despre prevenirea comportamentelor nesănătoase (tot prin intermediul predării on-
line),
3) eseu despre cetățenia democratică (activitate desfășurată tot pe perioada pandemiei).
CONDIȚII TEHNICE DE TEHNOREDACTARE
-font- TIMES NEW ROMAN, dimensiune font- 12, distanța între rânduri- 1,5
-titlul centrat, scris cu caractere de 14,

PRECIZARE:
PE RÂNDUL DE SUB TITLU NU SE TRECE NUMELE CADRULUI DIDACTIC
PARTICIPANT
(este concurs)
CI SE TRECE CODUL INVENTAT DE CADRUL DIDACTIC (ȘASE CIFRE +
LITERE MARI DE TIPAR)
ÎN ȘASE CĂSUȚE:

-fragmentele preluate din alte surse, cuprinse între ghilimele


-la sfârșitul textului, precizată bibliografia (dacă este cazul)
-dacă eseul are mai multe pagini, fiecare pagină se va numerota (maxim 10 pagini)
CONDIȚII DE PARTICIPARE
-vor putea participa cadre didactice (educatoare, învățători, profesori) din ambele școli
partenere;
-cadrele didactice din școala care a inițiat concursul, care doresc să participe cu eseuri, nu vor
putea face parte și din Comisia de jurizare a lucrărilor;
-fiecare cadru didactic participant va putea intra în concurs cu un singur eseu
ETAPELE CONCURSULUI
Documentele vor fi trimise/ primite doar în variantă on-line:
-descărcați acordul de parteneriat și fișa de înscriere, în câte-un exemplar,
-completați cele două documente și, împreună cu eseul, scanați-le și trimiteți-le la adresa de e-
mail: GABYGAL2008@YAHOO.COM până marți, 28 iulie 2020, ora 23,59; adresa mea de
e-mail să o scrieți cu litere mici, când veți trimite documentele,
-eseul să fie numerotat și să aibă codul de șase cifre și litere.
Veți primi diploma sau adeverința de participare la adresa de e-mail completată în fișa de
înscriere.
Pentru detalii, neclarități și informații suplimentare, mă puteți contacta la telefon-
0743956955
Profesor- coordonator, Gabriela Sprinceană
P.S. Dacă vă hotărâți să participați, vă rog să mă contactați (telefonic sau prin e-mail), pentru a vă
trimite documentele ce trebuie completate! Mulțumesc pentru atenție!