Sunteți pe pagina 1din 18

Curs: English - Pre-Intermediate

Module: Present Continuous Tense


Unitate: Present Continuous Tense

Introducere

În această lecție vom învăța toate formele și utilizarea verbului la


timpul Present Continuous. Acest timp se folosește des atât în vorbire,
cât și în scriere. Vom vedea când se folosește acest timp și vom afla
care verbe nu îl au.

Present Continuous Tense (timpul prezent continuu) se formează de la


verbul TO BE la Present Simple Tense (timpul prezent simplu), adică
is/am/are + present participle (participiul prezent) al verbului
principal.

Participiul prezent se formează prin adăugarea la infinitv a


sufixului -ing:

Exemple:

go – going

sleep – sleeping

work – working

Dacă verbul se termină într-o consoană precedată de o vocală scurtă,


accentuată, în fața lui -ing, consoana se dublează. De exemplu:

Exemple:

hit – a lovi participiu: hitting

stop – a înceta participiu: stopping

© Copyright Link group 1 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

permit – a permite participiu: permitting

begin – a începe participiu: beginning

Ultimul -l se dublează în varianta britanică, dar în cea americană nu.


De exemplu:

Exemplu:

travel – a călători particip: travelling (BrE) / traveling (AmE)

Dacă verbul are terminația -e, acest -e se pierde când adăugăm


sufixul -ing.

Exemple:

come – coming

leave – leaving

have – having

Dacă verbul se termină în -ie, -ie se transformă în -y și se adaugă


sufixul -ing:

Exemple:

© Copyright Link group 2 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

lie – lying

die – dying

Forma afirmativă

Singular Plural
I am working. – Eu lucrez. We are working. – Noi lucrăm.
You are working. – Tu lucrezi. You are working. – Voi lucrați.
He is working. – El lucrează. They are working. – Ei/Ele
lucrează.
She is working. – Ea lucrează.

It is working. – Se lucrează.

Tabelul 4.1.

Forma interogativă

Forma interogativă – Yes/No questions

Singular Plural
Am I working? – Eu lucrez? Are we working? – Noi lucrăm?
Are you working? – Tu lucrezi? Are you working? – Voi lucrați?
Is he working? – El lucrează? Are they working? – Ei/Ele
lucrează?
Is she working? – Ea lucrează?

Is it working? – Se lucrează?

Tabelul 4.2.

© Copyright Link group 3 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

La întrebările Yes/No se dau răspunsuri scurte (short answers)


astfel:

Singular Plural
Am I working? – Yes, I am/No, Are we working? – Yes, we are/No,
I`m not. we aren’t.
Are you working? – Yes, you Are you working? – Yes, you
are/No, you aren’t. are/No, you aren’t.
Is he working? – Yes, he is/No, Are they working? –Yes, they
he isn’t. are/No, they aren’t.

Is she working? – Yes, she is/No,


she isn’t.

Is it working? – Yes, it is/No,


it isn’t.

Tabelul 4.3.

Forma interogativă – WH questions

Singular Plural
Where am I working? – Unde Where are we working? – Unde
lucrez eu? lucrăm noi?
Where are you working? – Where are you working? – Unde
Unde lucrezi tu? lucrați voi?
Where is he working? – Unde Where are they working? –
lucrează el? Unde lucrează ei/ele?

Where is she working? – Unde


lucrează ea?

Where is it working? – Unde se


lucrează?

© Copyright Link group 4 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

Tabelul 4.4.

Forma negativă

Forma negativă a lui Present Continuous Tense (timpul prezent


continuu) se formează de la forma negativă a verbului auxiliar TO
BE la timpul prezent și Present Participle (participiul prezent) al
verbului principal.

Singular Plural
I am not (I'm not) working – Eu We are not (aren't) working –
nu lucrez. Noi nu lucrăm.
You are not (aren't) working – You are not (aren't) working –
Tu nu lucrezi. Voi nu lucrați.
He is not (isn't) working – El nu They are not (aren't) working –
lucrează. Ei/Ele nu lucrează.

She is not (isn't) working – Ea


nu lucrează.

It is not (isn't) working – Nu se


lucrează.

Tabelul 4.5.

Utilizare

Present Continuous Tense (timpul prezent continuu) se folosește


pentru:

© Copyright Link group 5 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

O acțiune care are loc în momentul discuției, de aceea adesea se


folosesc adverbele de timp now (acum) și at the moment (în acest
moment):

Exemplu:

She is reading a book at the moment. – Momentan ea citește o carte.

O acțiune temporară:

Exemplu:

We're living in my sister's flat until we find a new house to buy. –


Locuim în casa surorii mele până găsim să cumpărăm o casă nouă.

Planuri legate de viitor:

Exemplu:

I am visiting my sister next weekend. – Weekendul următor îmi voi


vizita sora.

Pentru un viitor apropiat. De obicei, se folosește cu cuvântul THIS (this


week, this summer, this month).

Exemplu:

© Copyright Link group 6 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

I always go to work by bus but this week I am taking a taxi. –


Întotdeauna merg la lucru cu autobuzul, dar săptămâna aceasta merg
cu taxiul.

Verbe care nu se folosesc la Present Continuous (stative


verbs/verbele de stare)

Există anumite verbe care de cele mai multe ori nu se pot folosi la
timpul continuu. Cele mai importante sunt:

Exemple:

hear – a auzi

feel – a simți

see – a vedea

taste – a gusta

smell – a mirosi

envy – a invidia

fear – a se speria

dislike – a nu-i plăcea

hate – a urî

hope – a spera

like – a-i plăcea

© Copyright Link group 7 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

love – a iubi

mind – a se îngrijora

prefer – a prefera

regret – a regreta

want – a dori, a vrea

wish – a-și dori

assume – a presupune

believe – a crede

consider – a considera

doubt – a bănui

suppose – a presupune

contain – a conține

cost – a costa

hold – a ține

measure – a măsura, a aprecia

weight – a măsura

forget – a uita

imagine – a imagina

notice – a observa

© Copyright Link group 8 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

recognise – a recunoaște

remember – a-și aminti

understand – a înțelege

know – a ști etc.

Acestea, în loc de Present Continuous Tense, se folosesc la Present


Simple Tense.

Exemple:

I hear a noise in the next room. – Aud un zgomot în camera de lângă.

Stop! Don't you see the red light? – Stai! Nu vezi culoarea roșie?

This cake tastes good. – Această prăjitură are gust bun.

Do you remember our first dance? – Îți aduci aminte de primul


nostru dans?

I wish you a lot of happiness. – Vă doresc mult noroc.

© Copyright Link group 9 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

I know that you don't understand me. – Știu că nu mă înțelegeți.

Verbele de percepție (see, hear, taste, smell) se folosesc des la forma


Present Continuous, dar cu alt sens:

Exemple:

This coat feels nice and warm (your perception of the coat's
qualities). – Acest palton este moale și călduros (observația voastră
legată de calitatea paltonului).

John's feeling much better now (his health is improving). – John se


simte mult mai bine acum (din punct de vedere al sănătății).

She has three dogs and a cat (possession). – Ea are trei câini și o
pisică (posesie).

She's having supper (She's eating). – Ea servește cina (Ea


mănâncă.).

I can see Anthony in the garden (perception). – Îl văd pe Antony în


curte (percepție).

1
I'm seeing Anthony later (We are planning to meet) – O să mă văd

© Copyright Link group 10 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

mai târziu cu Anthony (Avem planuri să ne vedem.).

Notă pentru testele de avansare

Pentru a înțelege materia cât mai bine, lecția are un test de exersare
care ajută la înțelegerea noțiunilor de gramatică.
1
http://www.edufind.com/english-grammar/present-continuous-tense/

© Copyright Link group 11 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

ENGPRE_Grammar_04 - Pre-intermediate
1. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
The Nile ________
(flow) into the Mediterranean.
I ________
(not, understand) what he ________
(want).
She has given up sugar because she ________
(try) to lose some weight.
2. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
Pera ________
(have) a cafe. At the moment four guests ________
(have) a snack in his cafe.
Why ________
(she, walk) so fast today? She usually ________
(walk) quite slowly.
3. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
A: “Why ________
(he, practice) the drums now?”
B: “Because Dad is not at home. He never practices
(practice) when Dad is around.” ________
(you, listen) to what I`m saying?
What happened? Why ________
(you, cry)?
4. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză.
Dad ________
(fix) something in the garage at present. He always ________
(fix) things on weekends. ________
Kenneth says he will give the money back tomorrow. I
________

© Copyright Link group 12 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

(not, believe) him. ________


Teddy ________
(go) to Australia next year.
5. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: writes, write, is writing, is writeing,
writing

Emily is a writer. She


________ books for children.
6. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: speak, speaking, are speaking, is
speaking, speaks

We
________ Serbian. Serbian is our native language, but right
now we
________ English.
7. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: raining, is raining, rain, don`t raining,
rains

It
________ at present. It often
________ in autumn.
8. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: don`t wait, waits, is waiting, wait, waiting

I think I must go now. My friend


________ for me at home.
9. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: think, are you thinking, you thinking, am
thinking, do you think

© Copyright Link group 13 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

A: What
________ about?
B: I
________ about my hometown.
10. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: are you going, not go, don`t go, do you
go, am going

A: Where
________ now?
B: I
________ to the skating rink.
A: How often
________ there?
B: Well, I
________ there very often.
11. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: eats, don`t like, is eating, doesn`t like,
isn`t liking

Look at John! He
________ his lunch, but you can see that he
________ it.
12. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: I working, I works, I work, I`m working, I`s
working

Please be quiet.
________ .
13. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: dislikeing, am remembering, dislike, am
disliking, remember

© Copyright Link group 14 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

________ when I was a boy how I protested each time I had to


take medicine. I still
________ taking it.
14. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: Do you see, Are you seeing, am looking,
don`t see, not see

A: “Look!
________ a man in the garden?”
B: “I
________ but I
________ anybody.”
15. Completați propozițiile folosind PRESENT SIMPLE sau
PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: attends, aren`t attend, attending, are
attending, attend

We usually
________ our classes in the morning.
16. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: watches, is watching, read, don`t know,
is reading

I
________ what has happened to her. She always
________ TV in the evening, but she
________ a book now.
17. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: is flying, flies, flis, flys, fly

A pilot
________ a plane.
18. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.

© Copyright Link group 15 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

Răspunsuri oferite: you laughing, do you laugh, you are


laughing, do you laughing, are you laughing

Why
________ ? It isn`t funny.
19. Completați propozițiile folosind PRESENT SIMPLE sau
PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: takes, is sleeping, is taking, is takeing,
sleeps

Shh! Father
________ He always
________ a nap in the afternoon.
20. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Răspunsuri oferite: doesn`t slowing, slowing, slows, is
slowing, don`t slow

We`re almost there. The train


________ down.

© Copyright Link group 16 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

1. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE


sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
flows, don`t understand; do not understand, wants, is trying; `s trying
2. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
has, are having, is she walking, walks
3. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză
(introduceți forma lungă a verbelor).
is he practicing, Are you listening, are you crying
4. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS pentru verbele din paranteză.
is fixing; `s fixing, fixes, , don`t believe; do not believe, , is going; `s
going
5. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
writes
6. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
speak, are speaking
7. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
is raining, rains
8. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
is waiting
9. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT SIMPLE
sau PRESENT CONTINUOUS.
are you thinking, am thinking
10. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
are you going, am going, do you go, don`t go
11. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
is eating, doesn`t like
12. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT

© Copyright Link group 17 / 18


Curs: English - Pre-Intermediate
Module: Present Continuous Tense
Unitate: Present Continuous Tense

SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.


I`m working
13. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
remember, dislike
14. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
Do you see, am looking, don`t see
15. Completați propozițiile folosind PRESENT SIMPLE sau
PRESENT CONTINUOUS.
attend
16. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
don`t know, watches, is reading
17. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
flies
18. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
are you laughing
19. Completați propozițiile folosind PRESENT SIMPLE sau
PRESENT CONTINUOUS.
is sleeping, takes
20. Completați următoarele propoziții folosind PRESENT
SIMPLE sau PRESENT CONTINUOUS.
is slowing

© Copyright Link group 18 / 18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și