Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat

Administrator
FISA POST

1. Denumirea postului : ajutor bucatar;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat bucatarului;
3. Rol: ajuta bucatarul in activitatea de productie culinara;
4. Responsabilitati :
 Se prezinta la unitate la ora prevazuta in grafic, odihnit si cu
tinuta corecta si curata, in stare fizica buna;
 Semneaza condica de prezenta si declara banii personali;
 Urmareste functionarea echipamentelor din sectia bucatarie,
(echipamente frigorifice, masa calda, feliator, cuptor, etc) si
asigurarea cu materiale de curatenie si intretinere;
 Asigura existenta in bucatarie a ustensilelor de lucru, a
inventarului de prezentare si servire in structura si cantitatile
necesare bunei functionari a activitatii;
 Participa impreuna cu comisia de receptie la receptia produselor
primite si refuza marfurile necorespunzatoare sau necomandate;
 Participa impreuna cu bucatarul, la intocmirea meniurilor;
 Supravegheaza permanent respectarea tehnologiilor de preparare,
modul de prezentare si servire;
 Urmareste respectarea retetelor de fabricatie, a tehnologiilor de
fabricatie, respectarea normelor de consum si incadrarea in
acestea;
 Sesizeaza neconcordantele fata de retetele de fabricatie;
 Urmareste permanent stocurile de materii prime, conditiile de
depozitare, termenele de garantie;
 Raspunde de respectarea normelor igienico sanitare din spatiile
de depozitare si productie, a fluxurilor de productie;
 Urmareste si raspunde de starea de curatenie din spatiile de
productie si depozitare;
 Raspunde de pagubele produse din vina sa;
 Raspunde de integritatea si securitatea obiectelor de inventar si a
mijloacelor fixe din dotare;
 Respecta programul de functionare al unitatii;
Executa si alte dispozitii ale sefului ierarhic si a conducerii societatii.
 Se interzice lucratorilor accesul la tabloul si instalatiile electrice din dotarea locului
de munca
 Orice defectiune la instalatiile electrice vor fi sesizate de catre lucrator sefului de
unitate
 Interventiile la instalatiile electrice se vor face de catre personal autorizat la cererea
administratorului unitatii
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in
scopul dat de instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea
primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu
fumeze decat in locuri special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare
normala, odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod
corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului
5. Autoritati:
 Aproba primirea in gestiune a produselor aprovizionate avind
dreptul sa refuze produsele necorespunzatoare calitativ sau
necomandate;
 Opreste de la livrare produsele neconforme;
6. Rezultate:
 Produsele culinare
7. Competente:
 Tehnice :
- cunoasterea retetelor de fabricatie si a proceselor de
fabricatie a preparatelor culinare;
 Psihoaptitudinale :
- capacitatea de a lucra in echipa, de a evalua si a lua
decizii,
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- atentie distributiva si concentrata;
- imaginatie, creativitate,
- cinste, corectitudine , onestitate, amabilitate;
- stapinire de sine in situatii deosebite;
- adaptabilitate la situatii noi;
 Experienta :
- minima in domeniu;
8. Interfete:
 Bucatar - sef unitate;
9. Calificare:
 Liceu economic de specialitate - diploma de absolvire;
 Scoala profesionala in domeniu - diploma de absolvire;
 Scoala generala si curs de calificare – diploma de absolvire;
10.Delegare: este inlocuit de alt ajutor bucatar.

Luat la cunostinta, Data