Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 88 IAȘI


Str. ...................., Nr. ......., Jud. Iași

Nr.________ din ________________

Comisia de Prevenire
şi stingere a incendiilor
Dosarul conţine:

1. Decizie numire responsabil serviciul de securitate a


muncii
2. Decizie constituire comitet de securitate si sanatate in
munca insotit de atributiile comitetului conform H.G.
nr. 1425 / 2006
3. Decizie efectuare instructaj periodic
4. Tematica pentru efectuarea instructajului introductiv
general
5. Instructiuni proprii specifice de securitate si sanatate in
munca (Birouri, Sali de clasa, Laboratoare, Ateliere,
Muncitori)
6. Evaluarea riscurilor de imbolnavire si accidentare
profesionala la locul de munca: personal didactic,
nedidactic
7. Planul de prevenire si protectie
8. Planul de masuri pentru asigurarea securitatii si
sanatatii in munca, an scolar 2016 - 2017