Sunteți pe pagina 1din 14

TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020

AȘEZĂRILE DIN ROMÂNIA

SUBIECTUL II

Subpunctul A
Identificați orașe de pe hartă notate cu cifre de la 1 la 49
Subpunctul B
Competaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:
1. Orașul marcat pe hartă cu numărul 25 eate străbătut de râul............................
2. Orașul marcat pe hartă cu numărul 1 eate străbătut de râul............................
3. Se află în Subcarpații Moldovei orașul,reședința județului............................
4. Este "poarta" de intrare în Delta Dunării orașul marcat pe hartă cu numărul............................
5. Orașul marcat pe hartă cu numărul 37 se află în unitatea de relief numită............................
6. Este așezat pe Someș orașul marcat pe hartă cu............................
7. În Depresiunea Sibiu se află situat orașul marcat pe hartă cu............................
8. Orașul marcat pe hartă cu 14 se află în unitatea de relief numită............................
9. În Munții Apuseni sunt specifice, după structură și textură, satele............................
10. Este reședința județului Dâmbovița orașul marcat pe hartă cu..............................
11. Este reședința județului Vâlcea orașul marcat pe hartă cu..............................
12. Este reședința județului Dolj orașul marcat pe hartă cu..............................
13. Este reședința județului Gorj orașul marcat pe hartă cu..............................
14. Este reședința județului Vrancea orașul marcat pe hartă cu..............................
15. Este reședința județului Mehedinți orașul marcat pe hartă cu..............................
16. Este reședința județului Bistrița Năsăud orașul marcat pe hartă cu..............................
17. Este reședința județului Teleorman orașul marcat pe hartă cu..............................
18. Este reședința județului Călărași orașul marcat pe hartă cu..............................
19. Este reședința județului Hunedoara orașul marcat pe hartă cu..............................
20. Este reședința județului Maramureș orașul marcat pe hartă cu..............................
21. Este reședința județului Guirgiu orașul marcat pe hartă cu..............................
Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu
TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
22. Este reședința județului Olt orașul marcat pe hartă cu..............................
23. Este reședința județului Covasna orașul marcat pe hartă cu..............................
24. Este reședința județului Harghita orașul marcat pe hartă cu..............................
25. Este reședința județului Teleorman orașul marcat pe hartă cu..............................
26. Este reședința județului Neamț orașul marcat pe hartă cu..............................
27. Este reședința județului Prahova orașul marcat pe hartă cu..............................
28. Este reședința județului Caraș-Severin orașul marcat pe hartă cu..............................
29. Orașul marcat pe hartă cu 42 se numește..............................
30. Este navigabil râul care traversează orașul marcat pe hartă cu..............................
31. Primul oraș situat în aval de Brăila orașul marcat pe hartă cu numărul..............................
32. Râul Bistrița traversează orașul marcat pe hartă cu 27 care se numește..............................
33. Reședința județului Timiș este străbătută de râul..............................
34. Orașul notat pe hartă cu numărul 1se află situat în unitatea de relief numită..............................
35. Orașul notat pe hartă cu numărul 1se numește..............................
36. Orașul notat pe hartă cu numărul 6se numește..............................
37. Orașul notat pe hartă cu numărul 11se numește..............................
38. Orașul notat pe hartă cu numărul 12se numește..............................
39. Orașul notat pe hartă cu numărul 13se numește..............................
40. Orașul notat pe hartă cu numărul 18 se numește..............................
41. Orașul notat pe hartă cu numărul 21 se numește..............................
42. Orașul notat pe hartă cu numărul 22 se numește..............................
43. Orașul notat pe hartă cu numărul 23 se numește..............................
44. Orașul notat pe hartă cu numărul 24 se numește..............................
45. Orașul notat pe hartă cu numărul 29 se numește..............................
46. Orașul notat pe hartă cu numărul 35 se numește..............................
47. Orașul notat pe hartă cu numărul 38 se numește..............................
48. Orașul notat pe hartă cu numărul 42 se numește..............................
49. Orașul notat pe hartă cu numărul 43se numește..............................
50. Orașul notat pe hartă cu numărul 46 se numește..............................
51. Reședința județului Prahova este orașul notat pe hartă cu numărul..............................
52. Orașul notat pe hartă cu numărul1este reședința județului..............................
53. Orașul notat pe hartă cu numărul6este reședința județului..............................
54. Orașul notat pe hartă cu numărul11este reședința județului..............................
55. Orașul notat pe hartă cu numărul12este reședința județului..............................
56. Orașul notat pe hartă cu numărul13 este reședința județului..............................
57. Orașul notat pe hartă cu numărul 14 este traversat de râul..............................
58. Orașul notat pe hartă cu numărul 21 este reședința județului..............................
59. Orașul notat pe hartă cu numărul 23 este reședința județului..............................
60. Orașul notat pe hartă cu numărul 24 este reședința județului..............................
61. Orașul notat pe hartă cu numărul 40 este reședința județului..............................
62. Orașul notat pe hartă cu numărul 43 este reședința județului..............................
63. Orașul notat pe hartă cu numărul 42 este reședința județului..............................
64. La confluența Siretului cu Dunărea, se află orașul notat pe hartă cu numărul..............................
65. Orașul notat pe hartă cu numărul 6este traversat de râul..............................
66. Orașul notat pe hartă cu numărul 13este traversat de râul..............................
67. Orașul notat pe hartă cu numărul 12este traversat de râul..............................
68. Orașul notat pe hartă cu numărul 23este traversat de râul..............................
69. Orașul notat pe hartă cu numărul 28 este traversat de râul..............................
70. Orașul notat pe hartă cu numărul 43este traversat de râul..............................
71. Orașul notat pe hartă cu numărul35 este reședința județului..............................
72. Orașul notat pe hartă cu numărul 2 este reședința județului..............................
73. Orașul notat pe hartă cu numărul 28 este traversat de râul..............................
74. Orașul notat pe hartă cu numărul 11 este traversat de râul..............................
75. Orașul RâmnicuVâlcea este traversat de râul numit..............................
76. Sunt travesate de Mureș orașele notate pe hartă cu numerele..............................
77. Sunt travesate de Olt orașele notate pe hartă cu numerele..............................

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
78. Sunt travesate de Dunăre orașele notate pe hartă cu numerele..............................
79. Sunt travesate de Jiu orașele notate pe hartă cu numerele..............................
80. Orașul marcat pe hartă cu numărul 49 se numește..............................
81. Orașul notat pe hartă cu numărul 32 este reședința județului..............................
82. Orașul marcat pe hartă cu numărul 31 se numește ..............................
83. Orașul marcat pe hartă cu numărul 4 se numește ..............................
84. Orașul marcat pe hartă cu numărul 26 se numește ..............................
85. Orașul notat pe hartă cu numărul 14 este reședința județului..............................
86. Orașul notat pe hartă cu numărul 21 este traversat de râul..............................
87. Orașul notat pe hartă cu numărul 13 este reședința județului..............................
88. Orașul notat pe hartă cu numărul 42 este reședința județului..............................
89. Orașul notat pe hartă cu numărul 46 este reședința județului..............................
90. Orașul notat pe hartă cu numărul 18 este traversat de râul..............................
91. Orașul notat pe hartă cu numărul 14este traversat de râul..............................
92. Orașul reședință de județ Miercurea-Ciuc se află în unitatea de relief numită..............................
93. Reședința județului Vâlcea este orașul notat pe hartă cu numărul..............................
94. La ieşirea Jiului din regiunea deluroasă se află oraşul………
95. Oraşul Satu Mare este situat pe cursul inferior al râului………
96. Satele mici au un număr de locuitori situat sub valoarea de………
97. Oraşul Iaşi se află situat pe râul………
98. În câmpie predomină tipul de sat………
99. Unităţile administrative cele mai mari ca întindere ale ţării noastre se numesc......
100. Cel mai mare oraş din Câmpia de Vest, după numărul de locuitori este…
101. Oraşul Braşov este situat în unitatea de relief denumită………
102. Unul dintre cele mai vechi oraşe întemeiate de greci pe ţărmul Mării Negre se numeşte………
103. Oraşul Alba-Iulia se numea în antichitate………
104. Orașul Pitești se află în subunitatea Câmpiei Române numite.........................
105. Extremitatea estică a ţării se află situată în apropierea oraşului………
106. Se află în Subcarpații Moldovei orașul marcat pe hartă cu .........................
107. Oraşul Bucureşti este traversat de râul………
108. Oraşul Oradea este situat pe râul………
109. Cel mai mare oraş ca număr de locuitori din Subcarpaţii Getici este……
110. În Munţii Apuseni predomină satele cu gospodării foarte risipite numite................
111. Cea mai sudică localitate din România este………
112. Cel mai mare oraş de tip feudal din estul ţării este………
113. Cel mai vestit oraş de pe Mureş,cu o populaţie de peste 100.000 locuitori este………
114. Oraşele Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Piteşti, se află la contactul Câmpiei Române cu…
115. Cel mai mare oraş din Carpaţii Orientali este………
116. Cel mai mare oraş din Podişul Moldovei este………
117. Someşul Mare şi Someşul Mic confluează în dreptul oraşului………
118. Cel mai mare oraş din Banat este………
119. Cea mai sudică localitate de pe litoral,punctul de frontieră cu Bulgaria este………
120. Reşedinţa judeţului Covasna este oraşul………
121. Cea mai sudică localitate (urbană) de pe litoralul din România este……
122. Cea mai veche localitate urbană situată în Dobrogea este………
123. Oraşul dunărean cu cel mai mare număr de locuitori este………
124. Reşedinţa judeţului Bihor este oraşul………
125. Din numărul de locuitori al ţării noastre, populaţia urbană reprezintă…
126. Cel mai mare oraş din sectorul estic al Câmpiei Române este………
127. Orașul Pitești reședința județului.........................
128. Râmnicu Vâlcea este cel mai mare oraş din ………
129. Braşov este cel mai mare oraş din ………
130. Important centru siderurgic,reşedinţa judeţului Dâmboviţa, este oraşul…
131. Cea mai vestică localitate din ţara noastră este………
132. Reşedinţa judeţului Hunedoara este oraşul………
133. Oraşul Mangalia se numea în antichitate………

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
134. Oraşul Craiova este situat pe râul………
135. Reşedinţa judeţului Harghita este oraşul………
136. Oraşul Târgu-Jiu se află în unitatea de relief numită………
137. Orașul Pitești este travesat de râul numit.........................
138. Oraşele Brad, Zlatna, Câmpeni, sunt situate în Munţii………
139. Oraşul situat la vărsarea Bistriţei în Siret este………
140. Al doilea oraş ca mărime din Câmpia Moldovei este………
141. Pădurile Cernica şi Snagov se află în jurul oraşului………
142. Canalul Bega trece prin oraşul………
143. Cel mai mare oraş al Depresiunii Colinare a Transilvaniei localizat în bazinul Someşului este
numit………
144. Ca populaţie, judeţul Prahova faţă de judeţul Tulcea este mai………
145. Satele sunt la altitudinea de peste 1400 m în Munţii………
146. Oraşele Predeal, Sinaia au o funcţie………
147. După modul de grupare a gospodăriilor (forma vetrei), cele mai multe sate din zonele de munte
sunt de tip………….
148. Orașul notat pe hartă cu 25 este străbătut de râul numit.........................
149. Oraşul Timişoara este străbătut de râul numit………….
150. Oraşul Baia Mare este reşedinţa judeţului numit………….
151.Oraşul Arad este străbătut de râul numit…………
152.Oraşul Slobozia este străbătut de râul numit………….
153. Reşedinţa judeţului Caraş-Severin este oraşul numit…………..
154. Reşedinţa judeţului Vrancea este oraşul ……………
155. Oraşul Bistriţa este reşedinţa judeţului numit……………..
156. Reşedinţa judeţului Maramureş este oraşul numit……………
157. Oraşul cu peste 100000 de locuitori, străbătut de râul Bahlui, se numeşte..
158. Pe locul oraşului Tomis se află în prezent oraşul…………….
159. Pe locul oraşul antic Apullum se află în prezent oraşul numit………
160. Oraşul Constanţa se numea în antichitate …………….
161. Cel mia mare oraş, ca număr de locuitori, din Câmpia de Vest se numeşte…
162. Cel mai mare oraş din Câmpia Română se numeşte…………….
163. Cel mai mare şantier naval din ţară se află în oraşul …………….
164. Cel mai mare oraş din Câmpia Moldovei se numeşte……………
165. Oraşul mare cel mai apropiat de Brăila este………
166. Este poarta maritmă a țării orașul marcat pe hartă cu numărul.........................
167. Reședința județului Mureș este marcat pe hartă cu numărul.............................
168. Orașul marcat pe hartă cu numărul 22 este traversat de râul numit.........................
169. Orașul marcat pe hartă cu 11 este traversat de râul numit .........................
170. Orașul notat pe hartă cu 25 este situat în unitatea de relief numită.........................
171. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 21 este reşedinţa judeţului…………
172. Este situat în Subcarpații Getici, pe râul Jiu,, orașul marcat, pe hartă, cu numărul…………
173. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 42 este reședința județului................
174. Este situat la intrarea Dunării în scetorul de deltă orașul marcat, pe hartă, cu numărul................
175. Este situat la intrarea Dunării în scetorul de deltă orașul numit................
176. Orașul marcat pe hartă cunumărul 41 este reședința județului................
177. Cel mai mare oraș, ca număr de locuitori, din C. Moldovei este................
178. Reședița județului Dolj este traversată de râul numit……
179. Cel mai mare oraș din Munții Banatului este marcat, pe hartă, cu numărul................
180. Cel mai mare oraș din Munții Banatului este numit................
181. Baia Mare este reședința județului................
182. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 21 este traversat de râul................
183. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 46 se numește................
184. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește................
185. Este reședința județului Vrancea orașul marcat, pe hartă, cu numărul................
186. Orașul marcat, pe hartă, cu 26 se numește……………………
187. Orașul marcat, pe hartă, cu 31 se numește……………………

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
188. Orașul marcat, pe hartă, cu 32 se numește……………………
189. Slobozia este reședința județului……………………
190. Orașul marcat, pe hartă, cu 31 este reședința județului ……………………
191. Orașul marcat, pe hartă, cu 32 este reședința județului ……………………
192. În Munții Apuseni cele mai multe sate, după structură (modul de distribuire al gospodăriilor) sunt
de tip……………………
193. Sunt situate în sectorul Dunării Maritime orașele marcate, pe hartă, cu numerele…………
194. Este reședința județului Suceava, orașul marcat, pe hartă, cu numărul…………
195. Este situat în Subcarpații Getici, pe râul Olt,, orașul marcat, pe hartă, cu numărul…………
196. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește…………
197. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 32 se numește…………
198. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 31 se numește…………
199. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 este reședința județului…………
200. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 32 este reședința județului…………
201. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 31 este reședința județului…………
202. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este reședința județului…………
203. Cel mai mare oraş al României este marcat, pe hartă, cu numărul…………
204. Precizați numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 34 şi 48…………
205. Precizați numele subunităţilor de relief pentru oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 40 şi 46…
206. Numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 25 şi 39…………
207. Numele subunităţilor de relief pentru oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 21 şi 33. …………
208. Numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 12 şi 19;
209. Numele subunităţilor de relief pentru oraşele marcate, pe hartă, cu numerele 14 şi 30.
210. Mediul deltaic se dezvoltă în aval de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul.............
211. Peisajul metropolelor este întâlnit în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul............
212. Lunca Dunării are o desfăşurare începând din apropiere de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul..
213. Cel mai întins judeţ din România este cel a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe hartă, cu
numărul............
214. Dintre judeţele Gorj, Vaslui şi Satu Mare, toate treptele principale de relief sunt cuprinse în
judeţul............
215. Judeţul străbătut de râul Siret şi limitat la sud de judeţul Tulcea se numeşte ............
216. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte ............
217. Oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 4 este reşedinţa judeţului............
218. Râul Crişul Repede străbate oraşul marcat, pe hartă, cu numărul............
219. În Carpaţii Curburii este situat oraşul marcat, pe hartă, cu numărul............
220. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 34 se numeşte............
221. Oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 5 datează din perioada............
222. Oraşul marcat, pe hartă, cu numarul 15 se numeşte ............
223. Oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 27 se numeşte............
224. Oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 3 se numeşte ............
225. Prin oraşul marcat, pe hartă, cu cifra 41 trece râul numit............
226. Este reşedinţa judeţului Dolj oraşul marcat, pe hartă, cu numărul............
227. Orașul marcat, pe hartă, cu cifra 5 este traversat de râul . ............
228. Orațul marcat, pe hartă, cu numărul 15 este situat în unitatea de relief numită .. ............
229.

Subpunctul C
Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Pe râul Ialomița se află orașul reședință de județ numit:
a. Călărași c. Galați
b. Buzău d. Slobozia
2. Se află pe râul Olt orașul notat pe hartă cu numărul:
a. 11 c. 33
b. 30 d. 34
3. Se află la confluența Siretului cu Dunărea, orașul notat pe hartă cu numărul:
Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu
TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
a. 30 c. 45
b. 44 d. 48
4. Este port la Bega , orașul notat pe hartă cu numărul:
a. 13 c. 15
b. 14 d. 16
5. Datează din perioada antică orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 1 c. 5
b. 2 d. 8
6. Este reședința județului Dâmbovița orașul notat pe hartă cu:
a. 22 c. 26
b. 23 d. 29
7. Orașul notat cu numărul 42 este reședința județului:
a. Buzău c. Covasna
b. Vrancea d. Vaslui
8. Orașul notat cu numărul 41 este travesrsat de râul:
a. Buzău c. Prut
b. Bârlad d. Siret
9. Orașul notat cu numărul 29 este reședința județului:
a. Buzău c. Prahova
b. Dîțmbovița d. Ialomița
10. Orașul notat cu numărul 2 se numește:
a. Satu Mare c. Oradea
b. Baia Mare d. Zalău
11. Orașul notat cu numărul 31 se numește:
a. Sf. Gheorghe c. Covasna
b. Brașov d. Miercurea Ciuc
12. Orașul notat cu numărul 26 se numește:
a. Pitești c. Târgoviște
b. Ploiești d. Focșani
13. Orașul notat cu numărul 14 se numește:
a. Arad c. Reșița
b. Timișoara d. Deva
14. Orașul notat cu numărul 14 este traversat de râul:
a. Bega c. Timiș
b. Mureș d. Cerna
15. Orașul notat cu numărul 13 este traversat de râul:
a. Bega c. Timiș
b. Mureș d. Cerna
16. Orașul notat cu numărul 13 se numește:
a. Timișoara c. Arad
b. Oradea d. Deva
17. Orașul notat pe hartă cu 13 este reședința județului:
a. Timiș c. Bihor
b. Arad d. Hunedoara
18. Orașul notat cu numărul 26se numește:
a. Buzău c. Pitești
b. Ploiești d. Târgoviște
19. Orașul notat cu numărul 46 este traversat de râul:
a. Buzău c. Ialomița
b. Prahova d. Călmățui
20. Două orașe străbătute de Dunăre sunt cele marcate pe hartă cu numerele:
a. 27 și 28 c. 44 și 49
b. 27 și 44 d. 48 și 49
21. Orașul notat pe hartă cu 24 este reședința județului:
a. Dolj c. Gorj
b. Olt d. Teleorman

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
22. Se află pe Mureș orașul notat pe hartă cu numărul:
a. 11 c. 17
b. 13 d. 32
23. Orașul situat în Subcarpații Getici și notat pe hartă cu 25 se numește:
a. Craiova c. Râmnicu Vâlcea
b. Slatina d. Târgu Jiu
24. Este o fostă cetate de scaun orașul marcat pe hartă cu:
a. 22 c. 26
b. 25 d. 29
25. Este situat în aval de Brăila orașul marcat pe hartă cu:
a. 27 c. 46
b. 44 d. 47
26. Este navigabil râul care traversează orașul marcat pe hartă cu:
a. 12 c. 14
b. 13 d. 21
27. Orașele 31 și 25 sunt traversate de râul:
a. Olt c. Ialomița
b. Mureș d. Argeș
28. Orașul marcat pe hartă cu 22 este traversat de râul:
a. Olt c. Ialomița
b. Mureș d. Argeș
29. Orașul Pitești este travesat de râul numit:
a. Olt c. Ialomița
b. Mureș d. Argeș
30. În Munții Apuseni sunt specifice satele:
a. adunate c. răsfirate
b. risipite d. compacte
31. Orașul notat pe hartă cu numărul 42 este reședința județului:
a. Vrancea c. Brăila
b. Galați d. Buzău
32. Râul marcat pe hartă cu 14 străbate orașul:
a. Târnăveni c. Sebeș
b. Târgu Mureș d. Mediaș
33. Datează din perioada antică orașul marcat pe hartă cu:
a. 5 c. 29
b. 25 d. 33
34. Unitățile de relief Grupa Nordică și Munții Apuseni au în comun :
a. altitudini de peste 2000 m c. sate risipite
b. influențe scandinavo-baltice d. molisoluri
35. Satele risipite sun caracteristice unitații de relief marcate pe hartă cu:
a. B4 c. H3
b. E d. L1
36. Are peste 300 000 de locuitori orașul marcat pe hartă cu:
a. 4 c. 13
b. 12 d. 14
37. Orașul marcat pe hartă cu numărul 13 este traversat de râul:
a. Mureș c. Someș
b. Bega d. Timiș
38. Orașul Târgu Neamț se află în unitatea de relief numită:
a. Grupa Nordică a Carpaților Orientali c. Subcarpații Moldovei
b. Grupa Centrală a Carpaților Orientali d. Podișul Sucevei
39. În M. Apuseni sunt caracteristice satele:
a. compacte c. răsfirate
b. risipite d. adunate
40. Peste unitatea de relief numită Munții Banatului se suprapune teritoriul județului:
a. Timiș b. Caraș-Severin

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
c. Gorj d. Mehedinți
41. Pe râul Ialomița se află orașul reședință de județ marcat pe hartă cu:
a. 22 c. 43
b. 24 d. 46
42. Orașul marcat pe hartă cu 23 se află pe râul:
a. Olt c. Argeș
b. Vedea d. Dâmbovița
43. Se află în Subcarpații Moldovei orașul marcat pe hartă cu:
a. 19 c. 33
b. 25 d. 37
44. Este marcat cu numărul 34 orașul:
a. Suceava c. Iași
b. Botoșani d. Focșani
45. Este marcat cu numărul 42 orașul:
a. Bârlad c. Covasna
b. Buzău d. Focșani
46. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 25 este situat în Subcarpaţii:
a. Getici c. Moldovei
b. Curburii d. Transilvaniei
47. Este situat în cel mai întins judeţ al ţării oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 14 c. 29
b. 21 d. 44
48. Are peste 300.000 locuitori oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 c. 24
b. 22 d. 49
49. Este situat la intrarea Dunării în sectorul deltei, orașul, marcat pe hartă cu numărul:
a. 27 c. 48
b. 44 d. 49
50. Orașul marcat pe hartă cu numărul 42 este reședința județului:
a. Buzău c. Covasna
b. Vrancea d. Ialomița
51. Reședința județului Dolj este traversată de râul numit:
a. Olt c. Jiu
b. Lotru d. Motru
52. Prin orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11, trece râul numit:
a. Olt c. Jiu
b. Lotru d. Cibin
53. Datează din perioada daco-romană orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 1 c. 6
b. 2 d. 9
54. Datează din perioada daco-romană orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 c. 7
b. 6 d. 8
55. Orașul marcat pe hartă, cu numărul 46 se numește:
a. Pitești c. Ploiești
b. Slobozia d. Buzău
56. Este reședința județului Vrancea, orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 42 c. 44
b. 43 d. 45
57. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 26 se numește:
a. Ploiești c. Târgoviște
b. Pitești d. Slobozia
58. Este reședința județului Hargita orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 c. 31
b. 30 d. 32
59. Este reședința județului Covasna orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 b. 30
Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu
TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
c. 31 d. 31
60. Municipiul Sf. Gheorghe este reședința județului:
a. Harghita; c. Bacău;
b. Covasna; d. Brașov,
61. Municipiul Miercurea-Ciuc este reședința județului:
a. Harghita; c. Bacău;
b. Covasna; d. Brașov,
62. În Munții Apuseni cele mai multe sate, după structură sunt de tip:
a. adunat; c. răsfirat;
b. risipit; d. compact;
63. Este situat în sectorul Dunării Maritime orașul reședință de județ numit:
a. Giurgiu c. Sulina;
b. Călărași; d. Tulcea;
64. Este situat în sectorul Dunării Maritime orașul reședință de județ numit:
a. Giurgiu; c. Sulina;
b. Călărași; d. Galați;
65. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 46 este reședința județului:
a. Giurgiu; c. Ialomița;
b. Călărași; d. Ilfov;
66. Este reședința județului Suceava, orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 33; c. 35;
b. 34; d. 37;
67. Râul Ialomița traversează orașul marcat, pe hartă, cu numărul :
a. 22; c. 43;
b. 28; d. 46;
68. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 41 se numește:
a. Galați; c. Tulcea;
b. Brăila; d. Focșani;
69. Are peste 300.000 locuitori oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 c. 12
b. 11 d. 14
70. Este situat în cel mai întins judeţ al ţării oraşul marcat, pe hartă, cu numărul
a. 14 c. 33
b. 21 d. 49
71. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 25 este situat în Subcarpaţii:
a. Getici c. Moldovei
b. Curburii d. Prahovei
72. Este situat într-un peisaj al câmpurilor agricole oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 11 c. 25
b. 15 d. 46
73. Peisajul câmpurilor petroliere este în apropiere de oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 c. 30
b. 29 d. 31
74. Îi este specific peisajul carpatic zonei în care se află oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 10 c. 32
b. 12 d. 42
75. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 49 este inclus în peisajul:
a. agricol c. litoral
b. carpatic d. petrolier
76. Este inclus în mediul luncii Dunării oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 41 c. 43
b. 42 d. 44
77. Are importante resurse de gaz metan judeţul a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe hartă,
cu numărul:
a. 1 c. 8
b. 2 d. 9

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
78. Cuprinde în suprafaţa sa delta fluviului Dunărea a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe
hartă, cu numărul:

a. 44 c. 48
b. 45 d. 49
79. Râul Mureş îşi are izvorul pe teritoriul judeţului a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 6 c. 31
b. 8 d. 32
80. Are o desfăşurare exclusivă în aria montană judeţul a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 4 c. 31
b. 29 d. 32
81. Este străbătut de râul Nera judeţul a cărui oraș-reședință de județ este marcat, pe hartă, cu
numărul:
a. 13 c. 15
b. 14 d. 20
82. În unitatea de relief Munții Apuseni cele mai multe sate după structură sunt:
a. adunate c. răsfirate
b. compacte d. risipite
83. Traversează patru oraşe reşedinţă de judeţ râul numit:
a. Olt c. Buzău
b. Argeș d. Mureș
84. Un oraş din perioada antică este marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 13 c. 45
b. 14 d. 49
85. Din perioada antică datează oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 13 c. 28
b. 14 d. 45
86. Orașul cu cel mai mare număr de locuitori din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se
numeşte:
a. Arad
b. Oradea
c. Reșița
d. Timișoara

Subpunctul C
2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între caracteristicile geografice ale oraşului
marcat, pe hartă, cu numărul 14 şi caracteristicile geografice ale oraşului marcat, pe hartă,
cu numărul 30.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre elementele cadrului natural
şi uman: forme de relief, climă, hidrografie, elemente biopedogeografice, populaţie, funcţii
urbane, activităţi socio-economice, turism, perioada de apariţie, alte aspecte specifice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între mediul în care se află oraşul marcat, pe hartă, cu cifra
23 şi mediul în care se află oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 31.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale mediului:
gradul de populare, impactul antropic, tipuri de peisaje, alte aspecte specifice ale mediului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
4.

Subpunctul E
1. Enumerați municipiile cu o populație cuprinsă între 200 000-300 00 de locuitori.
2. Enumerați municipiile cu o populație cuprinsă între 100 000-200 00 de locuitori.

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
3. Enumerați municipiile cu o populație sub 100 000 de locuitori.
4. Enumerați municipiile cu o populație cuprinsă între 300 000-350 00 de locuitori.
5. Precizați un tip de sat, după răspândirea gospodăriilor în teritoriu din Munții Apuseni.
6. Precizați un factor care să explice faptul că multe orașe din România au suprafețe mari, dar populație
puțin numeroasă.
7. Enumerați municipiile reședințe de județ traversate de Mureș.
8. Enumerați municipiile reședințe de județ traversate de Jiu.
9. Enumerați municipiile reședințe de județ traversate de Olt.
10. Precizați două modificări care au survenit în peisajul de câmpie din satul românesc în perioada
modernă și contemporană.
11. Prezentați o cauză care să explice prezența satelor risipite în Munții Apuseni.
12. Prezentați două argumente care să justifice afirmația: "În orașele mici și mijlocii din România s-a
redus posibilitatea de absorbție a populației din exterior, după 1990."
13. Precizați un factor care a favorizat dezvoltarea economică a orașului Constanța.
14. Precizaţi doi factori care au contribuit la creşterea populaţiei urbane în România.
15. Enumerați orașele ce datează din perioada daco-romană.
16. Menţionaţi două cauze care au contribuit la repartiţia neuniformă a densităţii populaţiei pe teritoriul
ţării noastre.
17. Precizaţi doi factori care au contribuit la creşterea populaţiei urbane în România.
18. Precizați numele judeţelor, a căror orașe-reședințe de județe sunt marcate, pe hartă, cu numerele 21 şi
31
19. Precizați numele unei subunităţi de relief predominantă pentru judeţele, a căror orașe-reședințe de
județe sunt marcate, pe hartă, cu numerele 32 şi 34;
20. Precizaţi două elemente geografice de favorabilitate în dezvoltarea economică a municipiului Tulcea

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
VARIANTE 2020

Harta de mai sus se referă la subiectul II A-D. Pe hartă sunt reprezentate şi marcate cu numere (de la
1 la 41) judeţele României, ce au fost grupate în regiuni de dezvoltare economică.

Subpunctul A
1. Precizaţi:
e. numele judeţelor marcate, pe hartă, cu numerele 26 şi 32;
f. numele unei subunităţi de relief predominantă pentru judeţele marcate, pe hartă, cu numerele
11 şi 25.
b. numele judeţelor marcate, pe hartă, cu numerele 8 şi 24;
c. numele oraşelor-reşedinţă pentru judeţele marcate, pe hartă, cu numerele 34 şi 39.
d. numele judeţelor marcate, pe hartă, cu numerele 30 şi 36;
e. numele oraşelor-reşedinţă pentru judeţele marcate, pe hartă, cu numerele 27 şi 34.
f.
2. s
Subpunctul B
Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Cel mai întins judeţ din România este marcat, pe hartă, cu numărul……………..
2. Dintre judeţele Gorj, Vaslui şi Satu Mare, toate treptele principale de relief sunt cuprinse în
judeţul……………..
3. Judeţul străbătut de râul Siret şi limitat la sud de judeţul Tulcea se numeşte…………..
4. Cel mai populat judeţ din România este marcat, pe hartă, cu numărul…………..
5. Valoarea cea mai mare a soldului migratoriu o are judeţul marcat, pe hartă, cu numărul ...
6. Cei mai numeroşi vorbitori de limbă turcă şi tătară se află în judeţul marcat, pe hartă, cu
numărul…………..
7. Extremitatea sudică a României se află pe teritoriuljudeţului marcat, pe hartă, cu numărul.
8. Judeţul care înconjoară capitala României este marcat, pe hartă, cu numărul...
9. Dintre judeţele Arad, Brăila, Dolj şi Vaslui, relief de câmpie se găseşte numai în judeţul
numit...
10. Cel mai întins judeţ din România este marcat, pe hartă, cu numărul……………………..

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
11. Judeţul străbătut de râul Siret şi limitat la sud de judeţul Tulcea se numeşte ............

Subpunctul C
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de
mai jos:
1. Are importante resurse de gaz metan judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 14 c. 22
b. 15 d. 24
2. Cuprinde în suprafaţa sa delta fluviului Dunărea judeţul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 1 c. 3
b. 2 d. 6
3. Râul Mureş îşi are izvorul pe teritoriul judeţului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 24 c. 26
b. 25 d. 27
4. Are o desfăşurare exclusivă în aria montană judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 18 c. 26
b. 25 d. 40
5. Este străbătut de râul Nera judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 21 c. 30
b. 29 d. 31
6. Judeţul cu densitatea medie a populaţiei cea mai redusă este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 c. 36
b. 10 d. 40
7. Religia romano-catolică este dominantă în judeţul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 23 c. 28
b. 25 d. 29
8. Are cea mai ridicată valoare a ratei natalităţii judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 c. 39
b. 38 d. 41
9. Cea mai mare pondere a populaţiei urbane aparţine judeţului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 23 c. 36
b. 34 d. 37
10. Cea mai mică pondere a etniei române este în judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 15 c. 25
b. 23 d. 37
11. Cele mai multe oraşe le are judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 12 c. 17
b. 13 d. 40
12. Are importante resurse de gaz metan judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
e. 14 g. 22
f. 15 h. 24
13. Cuprinde în suprafaţa sa delta fluviului Dunărea judeţul marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 1 c. 3
b. 2 d. 6
14. Râul Mureş îşi are izvorul pe teritoriul judeţului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 24 c. 26
b. 25 d. 27
15. Are o desfăşurare exclusivă în aria montană judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 18 c. 26
b. 25 d. 40
16. Este străbătut de râul Nera judeţul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 21 c. 30
b. 29 d. 31
17. dd

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
Subpunctul D
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între cadrul natural al judeţului marcat, pe hartă, cu numărul
21 şi cadrul natural aljudeţului marcat, pe hartă, cu numărul 39.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la următoarele elemente ale cadrului natural:
relief, climă, reţea hidrografică, vegetaţie şi soluri.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.

2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între caracteristicile demografice ale judeţului marcat, pe
hartă, cu numărul 1 şi caracteristicile demografice ale judeţului marcat, pe hartă, cu numărul 40.
Nota 1: Deosebirile şi asemănările se pot referi la următoarele aspecte demografice: număr de
locuitori, densitatea populaţiei, indicatorii demografici ai mişcării naturale
(natalitatea, mortalitatea, soldul natural, mortalitatea infantilă) şi migratorii, structuri
demografice (rasială, lingvistică, confesională, pe grupe de vârstă, pe sexe, socio-
profesională, pe medii de locuire) sau alte aspecte demografice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat.
3. D
Subpunctul E
1. Pentru oraşul Bucureşti, precizaţi:
a. poziţia geografică;
b. perioada de apariţie;
c. forma de relief dominantă şi o arteră hidrografică care îl traversează;
d. climatul specific;
e. tipul de plan urbanistic (planul morfostructural);
f. numărul de locuitori (cu aproximaţie);
g. trei funcţii specifice, altele decât administrativ-politică.
2. Precizaţi:
a. numele judeţelor marcate, pe hartă, cu numerele 26 şi 32;
b. numele unei subunităţi de relief predominantă pentru judeţele marcate, pe hartă, cu numerele
11 şi 25
5.

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu