Sunteți pe pagina 1din 1

Schiţa lecţiei

Oceanele şi mările. Dinamica apei mărilor şi oceanelor. Valurile, mareele şi


curenţii oceanici
Clasa a V-a

a)Oceanele – sunt întinderi mari de apă


Pe glob există patru oceane : Pacific, Atlantic, Indian, Arctic
1) Oceanul Pacific
- are suprafaţa cea mai mare, forma rotundă
- este cel mai adânc: 11022 m în Groapa Marianelor
- are numeroase insule : Oceania
2) Oceanul Atlantic
- are forma literei “S”
3) Oceanul Indian
- este cel mai calddeoarece se întinde între cele două tropice
4) Oceanul Arctic
- este acoperit aproape în întregime cu gheaţă ce formează o banchiză
b) Mările – sunt întinderi de apă mai mici ca oceanele
Clasificarea mărilor
- mări mărginaşe – situate la marginea oceanelor, ex : M. Nordului
- mări intercontinentale (mediterane) – situate între două sau 3
continente, ex :M. Mediterană
- mări intracontinentale – comunică cu oceanul doar prin intermediul
altor mări, ex : M. Neagră
c) Valurile – sunt mişcări ondulatorii ale apelor mărilor şi oceanelor
Clasificarea valurilor
- seismice – provocate de cutremure de pământ
- vulcanice – provocate de erupţia vulcanilor
d) Mareele – sunt mişcări periodice ale apelor mărilor şi oceanelor datorită
atracţiei gravitaţionale ale Lunei şi Soarelui
Elementele mareelor
- fluxul – înaintarea apei spre ţărm
- refluxul – retragerea apelor
e) curenţii oceanici – sunt mişcări orizontale permanente ale apelor oceanice
Clasificarea curenţilor oceanici
- în funcţie de temperatură sunt:
- curenţi calzi
- curenţi reci