Sunteți pe pagina 1din 29

Extras din Lucrarea

SGARDEA FLORINEL MARIAN


CONTABILITATE MANAGERIALA APROFUNDATA
EDITURA ASE 2009

CAPITOLUL IX.
PLANUL DE AFACERI
9.5 Exemplu practic: Plan de afaceri pentru obţinerea unui credit bancar

A. Date de identificare a agentului economic

1. Denumirea firmei: SC “MER ADI IMPEX” SRL


2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J15/1051/1994
3. Cod fiscal / cod unic de înregistrare: 8062327
4. Forma juridică de constituire: societate cu raspundere limitată
5. Adresa, telefon, fax:
Targoviste, str. Gimaziului, nr.66 A
Tel./fax. 0245-613255
6. Tipul activităţii principale actuale şi codul CAEN
„Intretinerea şi repararea autovehiculelor”, cod CAEN 4520
7. Tipul activităţii noi
Specificul activităţii nu va fi altul, dar investiţia va fi facută în scopul
dezvoltării afacerii prin amenajarea unui nou spatiu de lucru(hale):
achizitia unei instalatii pentru spalat sub presiune cu sistem de încalzire
a apei,a unei instalatii de curatat prin stropire si extractiee,echipament
de curatat cu perii, aspirator pentru medii umede si uscate şi masina de
polishat care se încadrează la cod CAEN 4520 „Intretinerea şi repararea
autovehiculelor”
8. Natura capitalului: capital privat
9. Capitalul social la data solicitării creditului: ………. lei;
10. Asociaţi, acţionari principali, la data solicitării creditului
Asociaţi/Acţionari
Persoane fizice Adresă completă/nr Nr. Acţiuni Pondere
telefon Părţi sociale %
Marinescu Alin Loc. Targoviste, Str.1 Mai , 100 părţi 100%

1
jud. Damboviţa, sociale
0245 – 613255

B. Conducerea şi personalul firmei

B.1. Conducerea
Administrator Marinescu Alin,
Studii: Liceul Ienăchiţă Văcărescu din Târgoviste, 1986-1990
Experienţă: economie si matematica
Responsabilităţi prezente: casier

B.2. Personalul

Categoria de personal Număr de persoane

Total, din care: 5


Muncitori – total, din care:
Direct productivi 4
Indirect productivi 1

C. Descrierea activităţii curente

C.1. Scurt istoric


SC MER ADI IMPEX a fost înfiinţată în anul 2003, pe 20 iulie, în localitatea Targoviste, la iniţiativa
domnului Marinescu Alin. Societatea are ca activitate principală Intretinerea autovehiculelor, serviciul
oferit fiind acela de tipul spalare si igienizare de autovehicule
C.2. Prezentarea produselor/serviciilor pe categorii
Serviciul oferit de SC MER ADI IMPEX SRL este de tipul spalare completa si igienizare a
autovehiculelor . Spaţiul destinat spalatoriei este de o hala formata din 4 rampe, cu o capacitate totala de
4 autovehicule.

C.3. Piaţa
3.1. Segmentele de piaţă cărora se adresează firma sunt persoanele fizice si juridice posesoare de
autovehicule cu o greutate de maxim 1,8 tone, cu venituri mici si medii . Clientela se împarte în: persoane
fizice (80%),persoane juridice(20%)
3.2.Firma intenţionează să – şi dezvolte afacerea prin mărirea capacităţii de a oferi servicii
,amenajand o noua hala cu o capacitate de 4 rampe .

2
3.3 În prezent, proprietarul are în administrare un teren de 300 mp, pe care sunt amenajate o hala
continand doua rampe , impreuna cu instalatiile aferente( 2 instalatii pt spalat sub presiune,2 insatalatii de
curatat prin stropire, 2 echipamente de curatat cu perii,2 aspiratoare pt medii umede si uscate,2 aspiratoare
pt medii umede si uscate) .
3.4. Principalii clienţi actuali sunt persoane fizice care doresc servicii de spalare completa
3.5. Principalii concurenţi actuali sunt:
- spalatoria “ Free-Way SRL” ce poseda instalatii automate cu perii
- spalatoria “ Jessy Impex ”SRL ce ofera si autoservire clientilor sai, avand in posesie un
restaurant
- spalatoria “ Adekarma Trans SRL ” avand o pozitionare foarte buna in zona centrului vechi a
orasului
In ultimii trei ani numarul firmelor concurente s-a triplat, si chiard aca Mer Adi Impex este una
dintre cele mai vechi firme de pe piata acum concurenta este una foarte stransa , firma fiind obligata
sa scada treptat preturile in ultimii ani.
Firmele concurente au în prezent dotări superioare şi o capacitate mai mare decat firma SC MER ADI MPEX
SRL, deosebirea semnificativă fiind localizarea buna , una intens circulata, clientela formata in cei 7 ani de
existenta, precum si preturile avantajoase ca raport pret-calitate.
Preţurile / tarifele practicate de concurenţă sunt mai mari faţă de cele ale firmei SC MER ADI IMPEX SRL
cu până la 30%.
Firma SC MER ADI IMPEX isi desfasoara activitatea în localitatea Targoviste, pe Bulevardul Nicolae
Balcescu, una din arterele princilale ale orasului,facand parte din drumul national care face legatura intre
Bucuresti si Sinaia. Locatia este una importanta si reprezinta un avantaj fata de concurenta, doar o firma
concurenta mai are sediul pe aceeasi strada dar nu face parte din principalii concurenti.
3.6 Principalii furnizori ai firmei SC MER ADI IMPEX SRL sunt furnizorii de utilităţi şi bunuri de
larg consum.
C.4. Capacitatea tehnică actuală
4.1. Descrierea sumară a procesului
-Clientul are posibilitatea de a stationa in unul din locurile de parcare ale firmei ;
-Primirea clientului se face de catre personalul care nu are nici o comanda, daca toti au comanda este luata
de administrator;
-Dupa ce clientul opteaza pentru una din ofertele firmei autovhiculul este introdus in una din cele 4 rampe
libere;
-Oferirea serviciilor ;
-Plecarea clientului.

4.2. Regimul de lucru actual

3
La această dată există 4 persoane care se ocupă de toate activităţile ce presupune realizarea
serviciului oferit, fiecare angajat are o rampa repartizata, exista insa cazuri cand nu toate rampele sunt
ocupate, in cazul acesta ceilalti angajati primesc diferite sarcini de la administrator. Administratorul
se ocupa de casierie, de primirea marfurilor si atunci cand toti angajatii sunt ocupati ia comenzi de la
clienti . Perioada de timp lucrată pe an este de aproximativ 300 zile pe an, insa poate oscila in functie
de vreme, iar iarna cand temperaturile sunt foarte scazute activitatea firmei este suspendata. Nu se
lucrează în schimburi, programul normal este de la ora 8 AM pana la 20 PM.

4.3. Datele tehnice cu privire la principalele mijloace fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea
produselor/serviciilor clientului, aflate în proprietate

Mijloace fixe existente la data solicitării creditului

Amortizare
Sume Durata cumulată
Explicaţii brute (ani) 31/12/2007
1 Clădire cu două dormitoare.si 2 bai 60.000 50 2.400
2. Magazie şopron 20.000 10 4.000
3. Mobilier hotelier 15.000 15 2.000
4. Inventar Gospodăresc 5.000 10 1.000
5. Televizoare 6.000 6 2.000
6 Vaci Lapte 8.400 7 2.400
7. Cai de muncă 4.000 10 800
8. Autoturisme 16.000 5 6.400
Imobilizari Corporale 122.000 8.12% 9.910

D. Descrierea proiectului de investiţii pentru care se solicită creditul

D.1. Proiectul de investiţie

1.1. Scopul acestui proiect este de dezvoltare a afacerii SC Teddy SRL


1.2. Prin acest proiect se urmăreşte:
-achiziţie de mobilier modern şi materii prime în vederea dotării şi amenajării a patru dormitoare: uşi,
ferestre, rigips, vată minerală, instalaţie electrică, parchet, vopsea lavabilă, mobilier dormitor, calorifere,
patru televizoare, corpuri de iluminat, jaluzele);
-achiziţie materiale necesare adaptării şi modernizării băilor: rigips, vată minerală, uşă, fereastră, gresie,
faianţă, instalaţie sanitară şi electrică, mobilier baie, calorifere);
-achiziţie bunuri pentru dotarea bucătăriei: veselă, mobilă.

4
Achiziţia necesară investiţiei cuprinde următoarele bunuri:
Bun Preţ unitar Cantit Valoar
uri ate e
Tele 3.975.00 4.00 15.900.00
vizor
LCD
Uşi 1.012.50 8.00 8.100.00
term
opan
Feres 750.00 14.00 10.500.00
tre
term
opan
Mobi 10.000.00 4.00 40.000.00
lier
pentr
u
cele
4
dorm
itoar
e
desti
nate
cazăr
ii
Mobi 8.000.00 1.00 8.000.00
lier
pentr
u
bucăt
ărie
Corp 1.500.00 - 1.500.00
uri
de
ilumi
nat
Vată 5.500.00 - 5.500.00
mine

5
rală
Rigi 9.000.00 - 9.000.00
ps
Insta 7.000.00 - 7.000.00
laţie
elect
rică
Parc 10.000.00 - 10.000.00
het
Jaluz 4.000.00 - 4.000.00
ele
Vops 12.000.00 - 12.000.00
ea
lavab
ilă
Calo 9.000.00 - 9.000.00
rifere
Gresi 6.000.00 - 6.000.00
e
Faia 8.000.00 - 8.000.00
nţă
Insta 7.000.00 - 7.000.00
laţie
sanit
ară
Mobi 7.000.00 - 7.000.00
lier
baie
Vese 20.000.00 - 20.000.00

Tota 188.500.00
l

1.3. Stadiul de realizare a investiţiei (până la data solicitării creditului pe categoriile de lucrări cu
documente justificative)

La data solicitării creditului, nu au fost efectuate lucrări care să fie aferente investiţiei pentru care se
doreşte credit.

1.4. Valoarea totală a investiţiei (în mii lei), cu şi fără TVA


Valoarea totală a investiţiei cu TVA : 188.500 lei ;
Valoarea totală a investiţiei fără TVA : 152.680 lei.
6
Costurile cu manopera pentru amenajarea interioarelor : 30.000 lei.

1.5. Necesarul de finanţare va include costul investiţiei, cu TVA


Costul investiţiei cu TVA : costul finanţării + alte cheltuieli aferente lucrarilor de construcţii =
188.500.000 lei + 30.000 lei (manopera aferentă) =218.500 lei

1.6. Graficul de realizare a proiectului de investiţie, temporar şi valoric, cu specificarea datei


demarării proiectului de investiţie (lună şi an) se prezintă în tabelul de mai jos. Proiectul va
demara la data de 15.08.2007 şi are o durata de execuţie de patru luni.

Graficul de realizare a proiectului de investiţie

Activităţi D L L L L D
proiect at u u u u at
a n n n n a
în a a a a p
ce u
p 1 2 3 4 n
er m m er
ii i i m m ii
a i i i i în
c l l i i fu
hi e e l l n
zi i i e e cţ
ţi i i iu
ei n
e
Televizoar 01.12.200 15.900.0 02.12.2007
e 7 0
LCD
Uş 15.09.200 8.100.00 20.09.2007
i 7
Fe 15.09.200 10.500.0 22.09.2007
res 7 0
tre
Mobilier 16.11.200 40.000.0 21.11.2007
do 7 0
rm
ito
ar
e
Mobilier 20.11.200 8.000.00 22.11.2007
pentru 7
bucătărie
Corpuri de 20.09.200 1.500.00 20.09.2007
7
iluminat 7
Vată 16.09.200 5.500.00 16.09.2007
minerală 7
Rigips 15.08.200 9.000.00 20.08.2007
7
Instalaţie 20.08.200 7.000.00 25.07.2007
electrică 7
Parchet 22.10.200 10.000.0 30.10.2007
7 0
Jaluzele 05.12.200 4.000.00 06.09.2007
7
V 25.08.200 12.000.0 30.09.2007
op 7 0
se
a
la
va
bil
ă
Ca 20.09.200 9.000.00 20.09.2007
lor 7
ife
re
Gr 30.08.200 6.000.00 15.09.2007
esi 7
e
Fa 30.08.200 8.000.00 15.09.2007
ia 7

ă
In 15.08.200 7.000.00 30.08.2007
sta 7
laţ
ie
sa
nit
ar
ă
M 15.09.200 7.000.00 06.09.2007
ob 7
ili
er
ba
ie
Ve 10.11.200 20.000.0 11.09.2007
sel 7 0
ă

8
188.5
To 00.00 42.000.0 48.600.0 30.000.0 67.900.0
tal 0 0 0 0
M
od
de
fin
an
ţar
e:
- 160225 35.700.0 41.310.0 25.500.0 57.715.0
di 0 0 0 0
n
cr
ed
it
B
C
R
- 28275 6.300.00 7.290.00 4.500.00 10.185.0
di 0
n
su
rse
pr
op
rii
- -
di
n
alt
e
su
rse

1.7. Graficul plăţilor către furnizorii de mijloace fixe (în cazul în care aceştia acordă termene de
plată mai mari de 30 zile de la data facturării)
Nu este cazul !
D.2. Planul de finanţare
lei
Elem Cost Din care pe surse :
entul ul B. BCR PROPRII ALTE
de fina
finan nţări
ţat i

9
levizoare 15.900.00 13.50 2.400
0
Uşi 8.100.00 6.900 1.200
Ferestre 10.500.00 8.925 1.575
Mobilier 40.000.00 34.00 6.000
dormitoare 0
Mobilier 8.000.00 6.800 1.200
bucătărie
Corpuri de 1.500.00 1.275 225
iluminat
Vată 5.500.00 4.675 825
minerală
Rigips 9.000.00 7.650 1.350
Instalaţie 7.000.00 5.950 1.050
electrică
Parchet 10.000.00 8.500 1.500
Jaluzele 4.000.00 3.400 600
Vopsea 12.000.00 10.20 1.800
lavabilă 0
Calorifere 9.000.00 7.650 1.350
Gresie 6.000.00 5.100 900
Faianţă 8.000.00 6.800 1.200
Instalaţie 7.000.00 5.950 1.050
Sanitară
Mobilier 7.000.00 5.950 1.050
baie
Veselă 20.000.00 17.00 3.000
0
Total 188.500.00 160.2 28.275
25
Împrumutul se acordă pe o perioadă de 5 ani (60 luni), fără perioadă de graţie, dobânda este de 23%, iar
rambursarea se face în rate egale lunare. Creditul de la BCR este în valoare de 160.225 lei.
GRAFICUL DE RAMBURSARE al creditului de la BCR
An Luna Anuitate Dobanda Rambursare Sold credit
1 5.741 3.071 2.670 157.555
2 5.639 2.969 2.670 154.884
3 5.588 2.917 2.670 152.214
4 5.537 2.866 2.670 149.543
5 5.485 2.815 2.670 146.873
N 6 5.434 2.764 2.670 144.203
7 5.383 2.713 2.670 141.532
8 5.332 2.662 2.670 138.862

10
9 5.281 2.610 2.670 136.191
10 5.230 2.559 2.670 133.521
11 5.178 2.508 2.670 130.850
12 5.127 2.457 2.670 128.180
1 5.076 2.406 2.670 125.510
2 5.025 2.354 2.670 122.839
3 4.974 2.303 2.670 120.169
4 4.922 2.252 2.670 117.498
5 4.871 2.201 2.670 114.828
N+1 6 4.820 2.150 2.670 112.158
7 4.769 2.099 2.670 109.487
8 4.718 2.047 2.670 106.817
9 4.667 1.996 2.670 104.146
10 4.615 1.945 2.670 101.476
11 4.564 1.894 2.670 98.805
12 4.513 1.843 2.670 96.135
1 4.462 1.791 2.670 93.465
2 4.411 1.740 2.670 90.794
3 4.359 1.689 2.670 88.124
4 4.308 1.638 2.670 85.453
5 4.257 1.587 2.670 82.783
N+2 6 4.206 1.535 2.670 80.113
7 4.155 1.484 2.670 77.442
8 4.104 1.433 2.670 74.772
9 4.052 1.382 2.670 72.101
10 4.001 1.331 2.670 69.431
11 3.950 1.280 2.670 66.760
12 3.899 1.228 2.670 64.090
1 3.848 1.177 2.670 61.420
2 3.796 1.126 2.670 58.749
3 3.745 1.075 2.670 56.079
4 3.694 1.024 2.670 53.408
5 3.643 972 2.670 50.738
N+3 6 3.592 921 2.670 48.068
7 3.541 870 2.670 45.397
8 3.489 819 2.670 42.727
9 3.438 768 2.670 40.056
10 3.387 717 2.670 37.386
11 3.336 665 2.670 34.715
12 3.285 614 2.670 32.045
1 3.233 563 2.670 29.375
2 3.182 512 2.670 26.704

11
3 3.131 461 2.670 24.034
4 3.080 409 2.670 21.363
5 3.029 358 2.670 18.693
N+4 6 2.978 307 2.670 16.023
7 2.926 256 2.670 13.352
8 2.875 205 2.670 10.682
9 2.824 154 2.670 8.011
10 2.773 102 2.670 5.341
11 2.722 51 2.670 2.670
12 2.670 0 2.670 0
TOTAL 250.870 90.645 160.225 0
Graficul de rambursare anual a împrumutului de la BCR

Explicaţii N N+1 N+2


Rambursare 32.045 32.045 32.045
Dobanda 32.911 25.489 18.119
Anuitate 64.956 57.534 50.164
Total 64.955 57.534 50.163

Explicaţii N+3 N+4 Total pe 5 ani


Rambursare 32.045 32.045 160.225
Dobanda 10.748 3.378 90.645
Anuitate 42.793 35.423 250.870
Total 42.793 35.423

D.3. Produsele / serviciile noi, aferente investiţiei

Proiectul de investiţii nu are drept scop realizarea unor servicii noi, ci dezvoltarea celor existente, prin
amenajarea a patru dormitoare, o bucătărie şi patru băi, pentru mărirea capacităţii de cazare.

D.4. Piaţa
4.1. Descrierea segmentelor de piaţă

-după clasa socială


Serviciu complet Veniturile clienţilor (lei)
sub 30 % 500 % peste %
300 0- -70 7
50 0 0

12
0 0
un week 20 66,66 15 75 8 80 10 50
end
O săptămână 10 33,34 5 25 2 20 6 30
peste o - - - - - - 4 20
săptămână
TOTAL 30 100 20 100 10 100 20 100

- după categoria de vârstă


Serviciu Vârstă (ani)
complet Sub % 21- % 26- % 36- % 46- % Peste %
20 25 35 45 55 55
1 week end 6 100 2 50 16 66,66 5 38,46 15 71,43 9 75
O săptă- - - 2 50 8 33,33 4 30,77 6 28,57 3 25
mână
Peste o - - - - - - 4 30,77 - - - -
săptămână
Total 6 100 4 100 24 100 13 100 21 100 12 100

- după modul de organizare al serviciului de cazare

Serviciu Modul de organizare


complet Famil % Tine % Bătrâ %
ii cu ri ni
copii
1 week 21 56,7 8 80 24 72,7
end 5% 2
o săptă- 12 32,4 2 20 9 27,2
mână 3 7
Peste o 4 10,8 - - - -
săptămâ 2

TOTAL 37 100 10 10 33 100
0

4.2. Concurenţii potenţiali interni şi/sau externi, pe grupe de produse/servicii

13
Nr. Denumirea concurentului Categorii de produse
Crt.
1 Spalatoria “ Free-Way SRL” Poseda instalatii automate cu
perii
2. Spalatoria “ Jessy Impex ”SRL Ofera si autoservire clientilor sai,
avand in posesie un restaurant
3. Spalatoria “ Adekarma Trans Are o pozitionare foarte buna
SRL ” aproape de centrul vechi al
orasului.

Deosebirea de concurenţă se evidenţiază prin următoarele puncte forte si puncte slabe :

PUNCTE FORTE

- Raportul calitate/pret este foarte bun deoarece SC “MER ADI IMPEX” SRL ofera servicii de inalta
calitate la cel mai mic pret de pe piata.
-Societatea a amenajat spatii de relaxare pentru clienti pe timpul curatarii autoturismului;
-Amplasamentul spalatoriei este foarte bun deoarece acesta se foarte aproape de DN 7 Bucuresti -
Tragoviste si de DN 71 Targoviste – Brasov, doua artere foarte circulate in special la sfarsit de
saptamana;
-Dotări la nivelul cerintelor Uniunii Europene ;
-Paletă diversificata de servicii si produse;
-Strategii de marketing bine definite cu rolul de a atrage cat mai multi clienti prin intermediul
diverselor promotii si al publicitatii spalatoriei.

PUNCTE SLABE
- Renumele spalatoriei insuficient cunoscut pentru locuitorii orasului Targoviste cat si pentru cei care
tranziteaza des acest oras;
- Splatoria se afla intr-o zona unde concurenta este acerba;
- Nu dispune de un sistem de curatare automat care ar putea duce la micsorarea timpului de curatare al
unui autoturism si implicit la o potentiala crestere a numarului de clienti.
- Spalatoria nu dispunde de un spatiu adecvat pentru a putea oferi servicii si autocamioanelor cu un
gabarit considerabil.

Măsuri pentru îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă

14
Un prim obiectiv este creşterea numarului de clienti prin deschiderea unei noi hale cu o capacitate de 4 noi
rampe. Se doreşte maximizarea vânzărilor serviciului prin mărirea capacităţii de curatare/ora. Societate trebuie
sa fie receptiva la orice schimbari privind tariful si calitatea serviciilor practiate de concurenta.

D.5 Strategia de marketing

5.1. Strategia de preţ

Tarifele si preturile reprezinta factori formativi deosebiti de importanti ai consumului, inclusiv in ceea ce
priveste curatarea autoturismelor. Conceptul de politica de pret reprezinta o decizie sau o serie de decizii,
luate de catre conducerea firmei, bazate pe analiza prealabila a costurilor si a situatiei pe piata, avand ca scop
a se realiza un anumit obiectiv ori un set de obiective în cadrul unui plan general de actiune.
Tarifele afisate de catre spalatoria SC “MER ADI IMPEX” SRL au fost stabilite avandu-se în vedere
stimularea cererii si raportarea la tarifele practicate de concurenta
Preţurile utilizate sunt cele mai mici din zona in care se afla fiind cu până la 15 % mai mici,
comparativ cu concurenţa, tariful de spalare interior-exterior ajungând la un nivel de 20 lei pe
autoturism. Strategia de preţ este de menţinere a acestuia sub nivelul ofertei concurenţilor locali.
Nivelul preţului este determinat de nivelul ofertei şi al cererii.

5.2. Strategia de promovare pentru noile produse /servicii

Se dorestea folosirea unr noi substante de curatare care au rolul de a oferi autoturimelor proaspat curatate o
stralucire mult mai buna fata de vechile substante folosite.
Se doreşte ralizarea unui program prin intermediul căruia firma să îşi facă publicitate. Paşii pentru
promovarea programului sunt :
-realizarea unor pliante, afişe, broşuri, internet;
-promovarea puternică a serviciilor prestate care sunt de o calitate superioară concurenţei prin folosirea unor
substante mult mai bune din punct de vedere calitativ decat cele folosite de catre concurenta.

D.6 Programul de vânzări

După efectuarea investiţiei vor fi destinate cazării patru dormitoare dotate cu patru băi. Programul de vânzări
este prezentat în două variante : 60% din capacitatea maximă de cazare (varianta pesimistă) şi 80% din
capacitatea maximă de cazare (variantă optimistă).

VARIANTA 60%
6 camere folosite la capacitatea maximă ………350 zile/an …………..100%

15
6 camere folosite la capacitatea maximă ………x……………………….60%
x=350 * 60 /100 =210 zile/an
210 zile/an * 55 lei/zi * 6 camere = 69.300lei/an =5.775 lei/lună
Total venituri lunare : 5.775 lei.
VARIANTA 80%

6 camere folosite la capacitatea maximă ………350 zile/an …………..100%


6 camere folosite la capacitatea maximă ………x…………….......…….80%
X = 350 * 80 /100 =280 zile/an
280 zile/an * 55 lei/zi * 6 camere = 92.400 lei/an = 7.700 lei/lună
Total venituri din cazare lunare: 7.700 lei

D.7. Capacitatea tehnică aferentă produsului

7.1. Amplasamentul şi asigurarea cu utilităţi pentru serviciile aferente proiectului de investiţie


Societatea comercială Teddy SRL este situată în localitatea Pietroşiţa, str. Principală, Nr 1, jud.
Dâmboviţa. Firma are acces şi este conectată la utilităţi : gaz, curent electric, canalizare.

7.2. Descrierea sumară a procesului /fluxului tehnologic nou, a ansamblului activitpţilor necesare
realizării produselor/serviciilor
- Clientul anunţă sau nu vizita
- Primirea clientului
- Prezentarea camerei
- Stabilirea condiţiilor de cazare (durata cazării, meniul, preţul/tariful)
- Oferirea serviciilor
- Despărţirea de client
7.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investiţie (tip,
marcă, furnizor, caracteristici tehnico – economice, capacitate maximă, stare fizică)

Denumire Cantitate Caracteristici


produs tehnice
Televizor 4 Diagonală 54 cm,
dormitoare 100 programe,
memorare
automată, teletext,
garanţie 2 ani
Uşi 8 4 uşi din lemn sau
PVC, 4 uşi
16
executate din
aluminiu cu geam
termopan cu
coeficient de
transfer termic mai
mic de 1.8 W /
mpK
Ferestre 14 Ferestre exterioare
din lemn
Mobilier pentru 4 Mobilier executat
cele 4 din PAL –pat,
dormitoare noptiere, şifonier
destinate cazării
Mobilier pentru 1 Dulap bucătărie,
bucătărie masa de lucru etc.
Corpuri de - Spoturi luminoase,
iluminat veioze, becuri,
aplice
Parchet 80 mp Pardoseli din
Parket stratificat 7
mm pentru
dormitor
Jaluzele 12 bucăţi Albe (1.60 x 2.10)
verticale
Calorifere 8 Aluminiu,
posibilitate de
reglare a căldurii,
150 elemenţi
Gresie 60 mp Import Spania
Faianţă 80 mp Import Spania
Mobilier baie 1 Cadă, chiuvetă,
robinete, capac
WC
Veselă - Inox (tacâmuri,
cratiţe, oale)
porţelan (farfurii),
sticlă (pahare)

17
7.4. Grafic de încărcare a capacităţilor, previzionat pe întreaga perioadă de creditare
televizor – 40% din timp
mobilier – 100 % din timp
calorifer – 50 % din timp

7.5. Regimul de lucru al noilor capacităţi (nr. zile / an , nr. schimburi / zi, nr. ore/schimb)

Regimul de lucru practicat în cadrul firmei SC Teddy SRL este următorul: 350 de zile lucrate pe an.
Nu există schimburi, programul de lucru este flexibil şi în funcţie de nevoile clientului.

D.8. Personalul

8.1. Personalul suplimentar


Funcţia Număr
Bucătar 1
Total 1
Salariul brut va fi: 800 lei brut /lună pentru tot personalul.

8.2. Numărul şi structura personalului după implementarea proiectului


Categoria de personal Număr, din care Şomeri
Total, din care : 3
Muncitori – Total, din 3
care :
-direct productivi 2
-indirect productivi 1

D.9. Materii prime şi utilităţi


Cheltuieli cu combustibilul: 5.000 lei/an
Cheltuieli cu gazul metan: 5.000 lei /an
Cheltuieli cu energia electrică: 5.500 lei/an
Total 15.500 lei/an

D.10. Prezentarea echipei de implementare a proiectului


Nume : Teodorescu Marinela
Pregătire : Liceul Economic din Târgovişte
Experienţă : comerţ, 1987-1998
Responsabilităţi : Gestionar şi casier

18
D.11. Influenţe asupra mediului
Nu există pericolul poluării mediului
E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului
E.1. Bilanţ iniţial. la data de 31.12.2007;
E.2. Mijloace fixe existente la data solicitării creditului;
E.3. Plan de rambursare a creditului şi sinteza planului de rambursare;
E.4. Varianta optimistă cu 80% grad de ocupare 12 turişti/zi pensiune completă;
E4.1Costuri pentru funcţionarea afacerii pentru 280 zile;
E4.2 Plan amortizare;
E4.3 Bilanţ proiecţie 2008-2012;
E4.4 Proiecţia contului de profit şi pierdere;
E4.5 Bugetul de trezorerie.
E4.6 Indicatori specifici studiului de fezabilitate;

Nota: Valoarea reziduală a proiectului a fost estimată la 80% din valoarea contabilă netă a
investiţiei după perioadă de cinci ani.

19
E.1. Bilanţ iniţial la data de 31.12.2007 fară investiţie recepţionată

Active Sume Pasive Sume


1 Clădire 57.600 Capital social varsat 130.000
2. Magazie şopron 16.000 Rezerve legale 10.000
3. Mobilier hotelier 13.000 Alte rezerve 12.000
4. Inventar Gospodaresc 4.000 A. CAPITAL PROPRIU 152.000
5. Televizoare 4.000
6 Vaci Lapte 6.000
7. Cai de muncă 3.200 Furnizori 21.000
8. Autoturisme 9.600 Impozit pe profit 5.000
Imobilizari Corporale 113.400 Total datorii 26.000
Disponibilitati banesti la BCR 64.600

Total active Circulante 64.600

Total Active 178.000 Total pasive 178.000

E.2. Mijloace fixe existente la data solicitării creditului


Explicaţii Sume Durata Amortizare anuală
1 Cladire cu două dormitoare.si 2 bai 60.000 50 1.200.00
2. Magazie şopron 20.000 10 2.000.00
3. Mobilier hotelier 15.000 15 1.000.00
4. Inventar Gospodaresc 5.000 10 500.00
5. Televizoare 6.000 6 1.000.00
6 Vaci Lapte 8.400 7 1.200.00
7. Cai de muncă 4.000 10 400.00
8. Autoturisme 16.000 5 3.200.00
Imobilizari Corporale 134.400 7.81% 10.500.00

Bilanţ iniţial la data de 31.12.2007 cu investiţie recepţionată dar neachitata (vom inregistra o
datorie fata de furnizorul de imobilizari)
20
Active Sume Pasive Sume
1 Clădire 57.600 Capital social varsat 130.000
2. Magazie şopron 16.000 Rezerve legale 10.000
3. Mobilier hotelier 13.000 Alte rezerve 12.000
4. Inventar Gospodaresc 4.000 A. CAPITAL PROPRIU 152.000
5. Televizoare 4.000
6 Vaci Lapte 6.000 Furnizori de imobilizari 218.500
7. Cai de muncă 3.200 Furnizori 21.000
8. Autoturisme 9.600 Impozit pe profit 5.000
Imobilizari Corporale vechi 113.400 Total datorii 244.500
Imobilizari corporale noi 218.500

Amenajarea 4 dormitoare cu 4 bai 202.600

Televizoare LCD 4 buc 15.900

Disponibilitati banesti la BCR 64.600

Total active Circulante 64.600

Total Active 396.500 Total pasive 396.500

E4.1 Costuri şi tarife pentru funcţionarea afacerii pentru 280 zile/an


Nr. Explicaţii Costuri Tarife
crt. variabile practicate

21
unitare lei/pers/zi)
Costul meniului pentru o persoană/
1 zi pensiune completă 35 85
Costul pentru cazarea/zi/
2 cameră in pensiune completă 15 55

Costuri fixe aferente activităţii de agro-turism


Nr crt. Elemente de cheltuieli Sume anuale
1 Amortizarea mijloacelor fixe 17.202
2 Salariile minime acordate ( trei salariaţi*800*12luni) 28.800
3 Protecţie socială aferentă 30% 8.640
4 Impozite şi taxe locale 4.000
5 Cheltuieli cu energia, gaz şi apa 15.500
6 Alte cheltuieli fixe 5.738
TOTAL COSTURI FIXE 79.880

E4.2 Plan de amortizare 2008-2012


Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012
1.20
1. Clădire cu două dormitoare şi 2 băi 0 1.200 1.200 1.200 1.200
2.00
2. Magazie şopron 0 2.000 2.000 2.000 2.000
1.00
3. Mobilier hotelier 0 1.000 1.000 1.000 1.000
4. Inventar Gospodăresc 500 500 500 500 500
1.00
5. Televizoare 0 1.000 1.000 1.000
1.20
6.Vaci Lapte 0 1.200 1.200 1.200 1.200
7. Cal de muncă 400 400 400 400 400
3.20
8. Mijloace de transport 0 3.200 3.200 - 0
9. Amenajare patru dormitoare, patru băi şi o 10.1 10.13 10.
bucătărie (amortizare pe 20 ani) 30 10.130 0 130 10.130
2.65 2.6
10. Televizoare noi (amortizare pe 6 ani) 0 2.650 2.650 50 2.650
Total 23.280 23.280 23.280 20.080 19.080

22
E4.3 Bilanţul societăţii Teddy SRL-proiecţie 2008-2012
Sume
Active 31.12.2007 2008 2009 2010 2011 2012
56, 55,2 54, 52, 51,
1. Clădire 57.600 400 00 000 800 600
14, 12,0 10, 8, 6,
2. Magazie şopron 16.000 000 00 000 000 000
12, 11,0 10, 9, 8,
3. Mobilier hotelier 13.000 000 00 000 000 000
3, 3,00 2, 2, 1,
4. Inventar 4.000 500 0 500 000 500
3, 2,00 1,
5. Televizoare 4.000 000 0 000 - -
4, 3,60 2, 1,
6.Vaci Lapte 6.000 800 0 400 200 -
2, 2,40 2, 1, 1,
7. Cal de muncă 3.200 800 0 000 600 200
6, 3,20
8.Autoturisme 9.600 400 0 - - -
9. Amenajare 4
dormitoare 2 băi şi 1 192, 182,3 172, 162, 151,
bucătărie 202.600 470 40 210 080 950
13, 10,6 7, 5, 2,
10.Televizoare noi 15.900 250 00 950 300 650
Imobilizari 308, 285,3 262, 241,
Corporale 331.900 620 40 060 980 222,900
11. Disponibilităţi 87, 184,2 286, 395,
bănesti la BCR 64.600 891 66 824 573 510,001
Total Active 87, 184,2 286, 395,
Circulante 64.600 891 66 824 573 510,001
396 469,6 548 63 73
TOTAL ACTIV 396.500 ,511 06 ,884 7,553 2,901
Capital social varsat 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
Rezerve legale 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Alte rezerve 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Rezultat net al
exercitiului 97,718 103,952 110,144 119,023 126,054
Rezultat reportat 97,718 201,671 311,814 430,837
A. TOTAL
CAPITAL
PROPRIU 152,000 249,718 353,671 463,814 582,837 708,891
Imprumuturi la
banci term lung 0 128,180 96,135 64,090 32,045 0
Furnizori 21,000 0
Furnizori de 218,500

23
imobilizări
Impozit pe profit 5,000 18,613 19,800 20,980 22,671 24,010
Total datorii 244,500 146,793 115,935 85,070 54,716 24,010
din care: pe termen
scurt 244,500 50,658 51,845 53,025 54,716 24,010
PE TERMEN LUNG 96,135 64,090 32,045 0 0
TOTAL PASIV 396,500 396,511 469,606 548,884 637,553 732,901

E4.4 Proiecţia contului de profit şi pierdere 2008-2012


Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012
A. VENITURI

Vânzări de mărfuri-restaurant* 285.600 285.600 285.600 285.600 285.600


Venituri prestari servicii- cazare 92.400 92.400 92.400 92.400 92.400
Cifra de afaceri 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
Alte venituri din exploatare
A1. Venituri din xploatare-
total 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
A2. Venituri financiare -total
A3. Venituri extraordinare-
total
A4. Venituri totale 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000

B. CHELTUIELI
Costul mărfurilor vândute 117.600 117.600 117.600 117.600 117.600
Costul direct al cazării 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200
Cheltuieli cu energia şi apa 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
Cheltuieli cu taxe. impozite locale 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Cheltuieli cu salariile 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
Cheltuieli cu protecţia socială 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640
Alte cheltuieli de exploatare -fixe 5.738 5.738 5.738 5.738 5.738
Amortizare imobilizări 23.280 23.280 23.280 20.080 19.080

B1. Cheltuieli exploatare -total 228.758 228.758 228.758 225.558 224.558


Profit exploatare (A1-B1) 149.242 149.242 149.242 152.442 153.442
Dobânzi la credite pe termen lung 32.911 25.489 18.119 10.748 3.378
B2. Cheltuieli financiare -total 32.911 25.489 18.119 10.748 3.378
B3. Cheltuieli extraordinare
24
-total
B4. Cheltuieli totale 261.669 254.247 246.877 236.306 227.936

C1. Profit brut (A4-B4) 116.331 123.753 131.123 141.694 150.064


C2. Impozit pe profit 16% 18.613 19.800 20.980 22.671 24.010

C3. Profit net (C1-C2) 97.718 103.952 110.144 119.023 126.054


*Venituri restaurant masa 280 zile x 12 pers x 85 lei/zi/pers=285.600
Venituri prestari servicii cazare: 280 zile x 6 camere x 55 lei/zi/cam=92.400

E4.5 Bugetul de trezorerie pentru varianta optimistă -proiecţie 2008-2012

Nr
.
crt. Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012
Sold iniţial la
I disponibilităti 64.600 87.891 184.266 286.824 395.573
II. Incasări: 538.225 378.000 378.000 378.000 378.000
- din vânzări
curente 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
- imprumuturi
bancare 160.225
III. PLATI: 514.934 281.625 275.442 269.251 263.572
- furnizori în
bilanţ 21.000
- furnizori de
imobilizări 218.500
-salarii nete 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
- cheltuieli cu
protecţia socială 8.640 8.640 8.640 8.640 8.640
- chelt. variabile
producţie (cu tva)
meniu 117.600 117.600 117.600 117.600 117.600
- chelt. variabile
cazare 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200
-cheltuilei fixe de
producţie
generatoare de
flux de numerar
(cu tva) 25.238 25.238 25.238 25.238 25.238
-impozit pe profit 5.000 18.613 19.800 20.980 22.671
-rate credite 32.045 32.045 32.045 32.045 32.045

25
-dobânzi 32.911 25.489 18.119 10.748 3.378
Sold final
IV. disponibilităţi 87.891 184.266 286.824 395.573 510.001

E4.6 Indicatori specifici studiului de fezabilitate-varianta optimistă

LICHIDITATEA GLOBALĂ (trebuie sa fie mai mare de 200%)

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Active circulante
Obligatii curente
(datorii pe termen scurt)
Lichiditate globală (Lg =
Ac/DTS)

LICHIDITATEA IMEDIATĂ (trebuie sa fie mai mare de 100%)

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Disponibilităţi
Pasive curente
Lichiditatea imediată
Disp/DTS

RATA DATORIILOR (mai mică dacât 100%)

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Total datorii
Total active
Rata datoriilor TD/TActive

RATA DE SOLVABILITATE

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Imprumut pe termen
lung
Capital propriu
Rata de solvabilitate
ITL/KPx100

RATA DE ACOPERIRE A CAPITALULUI PROPRIU

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Total datorii
Capital propriu
Rata de acoperire a
26
capitalului propriu
TD/KPx100

RATA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI DATORIILOR


Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012
1. Profit din activitate
după impozitare
2 Dobânzi
3. TOTAL (1+2)
4. Dobanzi
5. Rata de rambursare a
imprumuturilor pe
temen lung
6.TOTAL (4+5)
7. Rata de acoperire a
datoriilor rd3/rd7

INDICATORI DE GESTIUNE
Viteza de rotaţie a activelor circulante pe baza cifrei de afaceri

Explicaţii 2008 2009 2010 2011 2012


Active circulante
Cifra de afaceri
Numar de zile

RAC- zile

Calcul VAN la rata de actualizare 25%

Valoare
Cost total Iesiri din Intrari din Cash- Valoarea Rata de
Anul actualizata
de investitie exploatare exploatare flow net reziduală actualizare
neta

27
2007 -218,500
218,500 1.0000 -218,500
2008 514,934 538,225 23,291 0.8000 18,633
2009 0 281,625 378,000 96,375 0.6400 61,680
2010 0 275,442 378,000 102,558 0.5120 52,510
2011 0 269,251 378,000 108,749 0.4096 44,544
2012 0 263,572 501,680 238,108 0.3277 78,023
Valoare
reziduală
fine an 5 123,680 0.0000 0.00
36,889.3
TOTAL 218,500 1,604,824 2,173,905 569,081 0 0
Nota: In anul 2012, anul 5 de functionare a investitiei, s-a adaugat si valoarea reziduala de
123680 lei la incasari.

Calcul RIR se poate face cu ajutorul funcţiei Excell IRR


Cost total de Intrări din
Anul Ieşiri din exploatare Cash-flow net
investiţie exploatare
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Valoare reziduală
TOTAL

Termenul de recuperare al investitiei pe bază de cash-flow (TR)


CF anual CF Termen de
Anul Factor de CF mediu
cumulat actualizat recuperare
actualizare 25%

2007

2008
2009
2010
2011
2012

Termenul de recuperare al investiţiei pe baza profitului net anual

28
Factor de CF Termen de
Anul Profit net anual CF mediu
actualizare 25% actualizat recuperare
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Acest fisier a fost actualizat azi 15.12.2010.


Verificati structura Pasivului : datorii pe termen scurt si datorii pe termen lung.
Rog sa verificati sumele cu privire la tariful privind masa si planul de amortizare pentru
imobilizarile noi.

29